rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Zlepšovanie procesov v Brose Kopřivnice
Ján Burieta, 18. 07. 2013

V dňoch 24. a 25. 4. 2013 sa realizoval praktický dvojdenný motivačný tréning Zlepšovanie procesov pre firmu BROSE CZ v Kopřivnici. Tréning viedol lektor a projektový manažér Ing. Ján Burieta, PhD., ktorý má už viac ako 10 ročné skúsenosti v tejto oblasti. Účastníci tréningu boli pracovníci firmy na pozíciách: majster, plánovač výroby, priemyselný inžinier, lean špecialista a tiež zástupcovia kvality.


TOP - Naštartujte zlepšovanie na Fóre zlepšovania procesov

Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro každej firmy. Každé odvetvie, biznis-case, kultúra, organizácia či proces má svoje špecifiká a vyžaduje iný ...

 

Obr. č. 1 Účastníci tréningu Zlepšovanie procesov vo firme Brose v Kopřivnici


Cieľom tréningu bolo:
  • motivovať vybraných pracovníkov firmy Brose k systematickému zlepšovaniu a motivovaniu ostatných pracovníkov k zlepšovaniu,
  • ukázať význam systematického zlepšovania procesov,
  • načrtnúť model organizovania v zlepšovaní procesov,
  • ukázať hlavné trendy v zlepšovaní procesov,
  • zamyslieť sa nad prekážkami, ktoré majú ľudia pri zlepšovaní a aký vplyv má zlepšovanie na ľudí (ich znalostná úroveň),
  • prostredníctvom hier a úloh si precvičiť základné princípy zlepšovania procesov,
  • na praktických ukážkach na pracoviskách ukázať, ako funguje zlepšovanie vo firme a tiež ukázať potenciály na zlepšenie priamo na pracovisku.

Na začiatku školenia lektor upozornil na to, čo je to proces, čo je zlepšovanie procesov a pripomenul hlavné dôvody prečo zlepšovať procesy. Účastníci mali možnosť diskutovať o prínosoch zlepšovania nielen pre firmu ale aj pre jednotlivca a hľadať tak spoločne dôvod zlepšovania. Ďalej bolo uvedené porovnanie firmy, ktorá nezlepšuje svoje procesy s firmou, ktorá pravidelne realizuje rôzne druhy zlepšení. Nasledujúca časť bola venovaná aktivitám vo firme a druhom zlepšovania. Boli tiež spomenuté úlohy a zodpovednosti zlepšovateľov, manažérov a ostatných jednotlivcov v zlepšovaní.

Pre firmu Brose je zlepšovanie tiež veľmi dôležité a preto sa snaží, podobne ako iné firmy, zlepšovateľov odmeniť. Lektor spomenul, že prioritou zlepšovania by nemal byť iba finančný prínos. Uviedol aj nemerateľné prínosy pre firmu a tiež aj hodnotenie originality, tvorivosti a realizácie zlepšenia ako ďalšie faktory hodnotenia. Podobne dôležité sú aj parametre ako kvalita a termín realizácie zlepšenia pri tímovom zlepšovaní.  Následne bolo pripomenuté, že výsledky jednotlivých zlepšení ale aj systému zlepšovania je vhodné vizualizovať, aby boli inšpiráciou pre ostatných. Na záver časti o systéme a dôvodoch zlepšovania boli spomenuté aj príčiny, prečo zlepšovanie vo firmách občas nefunguje. Lektor tiež upozornil na to, ako sa týmto príčinám vyhnúť a ako motivovať pracovníkov k ďalšiemu zlepšovaniu.

Ďalšia časť tréningu bola venovaná hľadaniu potenciálov pre zlepšovanie – plytvaniu. Lektor pripomenul všetky druhy plytvaní, nielen vo výrobe, ale aj v administratívnej činnosti. Účastníci vhodne dopĺňali praktické lektorove ukážky diskusiou o tom, aké plytvania majú v ich firme. Z dôvodu lepšieho precvičenia si identifikácie plytvaní sa tím účastníkov spolu s lektorom odobral do výroby, aby priamo tam našli jednotlivé plytvania (obr. č. 2).

Obr. č. 2 Pracovníci pri identifikácii plytvaní na pracoviskách a následnom hľadaní zlepšení

Pri identifikácii plytvaní vo výrobe boli zaznamenávané nielen druhy plytvaní s ich popisom a fotografiou, ale pracovníci mali za úlohu uviesť aj reálne nápravné opatrenia so zodpovednosťou a termínom ich realizácie. Celkovo bolo počas krátkej obhliadky nájdených 17 plytvaní, na ktoré boli navrhnuté aj opatrenia na zlepšenie.

Ďalej lektor ukázal veľké množstvo realizovaných zlepšovacích návrhov vo výrobe, administratíve vrátane uvedenia prínosov a použitých metód. Účastníci si ďalej vyskúšali aj hľadanie koreňových príčin problémov pomocou metódy 5x Prečo.

V rámci tímového zlepšovania bol lektorom realizovaný brainstorming pre všetkých účastníkov tréningu na tému: Nápady na zlepšenie bezpečnosti práce v Brose (obr. č. 3). Veľmi zaujímavé výsledky nadchli aj manažment firmy.

Obr. č. 3 Brainstorming: Nápady na zlepšenie bezpečnosti práce v Brose moderovaný lektorom

Ako ďalší nástroj zlepšovania procesov si účastníci tréningu vyskúšali Ishikawa diagram, ktorý realizovali na zvolené problémy v menších tímoch (obr. č. 4). Cieľom nebolo iba nájsť príčiny zadefinovaného problému, ale ich aj vyhodnotiť a navrhnúť riešenia.

Obr. č. 4 Účastníci tréningu zlepšovania pri realizácii tímového zlepšovania a hľadania riešení

Nakoniec bol určený účastník tímu, ktorý prezentoval výsledky z tohto zlepšovania (obr. č. 5). Určený pracovník obhajoval nielen spôsob riešenia, ale tiež dosiahnuté výsledky, ktoré sa budú pomocou zlepšovacieho systému realizovať.

Obr. č. 5 Vybratí pracovníci pri prezentovaní výsledkov tímového zlepšovania

Na záver bol ešte pripomenutý zlepšovací systém Brose s názvom IDEAS, ktorý vo firme funguje. Okrem toho si dali jednotliví účastníci ciele na reálne zlepšovanie a podané množstvo zlepšení.

Na záver bol krátky test, kde boli overené vedomosti členov, čo bolo zároveň podmienkou pre získanie osvedčenia (obr. č. 6)

Obr. č. 6 Účastníci tréningu pri písaní záverečného testu na overenie vedomostí zo školenia

 

Účastníci hodnotili tréning veľmi pozitívne. Viac k zhodnoteniu tréningu zlepšovania procesov Ing. Ivan Širocký, zástupce KVP oddělení/lean specialista.

„Školení předcházela příprava v podobě definování požadavků na trénink přesně podle potřeb společnosti BROSE CZ a našich zaměstnanců. Vlastní realizace proběhla na vysoké úrovni a ke spokojenosti všech účastníků. Lektor p. Burieta i samotný kurz  naplnili očekávání, lidé měli možnost si teoretické poznatky v oblasti hledání ztrát a plýtvání rovněž prakticky vyzkoušet. Zvlášť přínosně hodnotím workshop jednotlivých skupin ve výrobě s hmatatelnými výsledky a následná prezentace zástupců jednotlivých týmů v rámci nalezení kořenové příčiny problémů."

V súčasnosti už prebiehajú ďalšie tréningy vo firme Brose. Účastníci postupne prechádzajú témy: Štíhla logistika, Optimalizácia pracoviska, Štíhla administratíva, Rapid problem Solving, Value Stream Mapping, Štandardizácia a vizuálny manažment, Štíhly vývoj, TPM – totálne produktívna údržba, Kultúra realizácie a koncentrácie na ciele.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved