rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Vzdelávanie, ktoré si na seba zarobí

Jednou z efektívnych foriem vzdelávania je prierezové manažérske Master štúdium.
Súčasná ekonomická kríza a ňou obmedzované finančné prostriedky neumožňujú mnohým firmám a spoločnostiam rozvíjať svojich pracovníkov v takom rozsahu, ako by chceli a potrebovali.

Jednou z efektívnych foriem vzdelávania je prierezové manažérske Master štúdium v odbore Priemyselné inžinierstvo a logistika. Štúdium je určené pre stredný a vyšší manažment, ktorý je po absolvovaní schopný odovzdávať získané poznatky smerom k nižším úrovniam riadenia. Účastníci získajú prehľad o nových trendoch, metódach a princípoch priemyselného inžinierstva. Program nie je zameraný iba na to, aby sa účastníci dozvedeli nové informácie, ale aby sa ich naučili aj zmysluplne používať. Na rôznych príkladoch a prípadových štúdiách z firiem sú vysvetlené prínosy a úspory vznikajúce po ich zavedení.

Jednoznačným prínosom štúdia je praktická skúsenosť, ktorú účastníci získavajú už v jeho priebehu. Každý účastník využíva získané poznatky pri riešení praktických úloh v podniku v rámci písania Master práce. Súčasne musí jednoznačne potvrdiť pridanú hodnotu ním navrhovaného riešenia. Zadanie témy Master práce si vyberá každý účastník sám po dohode so svojím zamestnávateľom. Tým, že účastníci získané poznatky aplikujú v podniku už počas štúdia, je zabezpečená rýchla návratnosť investícií.

Master štúdium kladie dôraz na inžiniersko-technický pohľad pri riešení výrobných úloh, ktorý je podporovaný psychologicko-ekonomickou dimenziou riešenia problému. To je podstatný rozdiel oproti iným Master programom typu MBA.

Master štúdium, ročný študijný program akreditovaný Ministerstvom školstva SR, už niekoľko rokov prináša tieto výhody úspešným absolventom:
  • Medzinárodná kvalifikácia v odbore priemyselné inžinierstvo a logistika.
  • Osnovy sú pripravené v spolupráci s Hochschule für Technik Ulm a IPA Slovakia.
  • Súčasťou štúdia je riešenie projektu v podniku, ktorý garantuje návratnosť investícií do štúdia už v priebehu roka.
  • Prístup k najnovším poznatkom a skúsenostiam z praxe.
  • Štúdium je prispôsobené na mieru účastníkom a skĺbené s prácou v podniku.
  • Prístup do rozsiahlej knižnice IPA Slovakia.
  • Desiatky spokojných absolventov zo slovenských a českých podnikov.

Nový ročník Master štúdia otvára spoločnosť IPA Slovakia v septembri 2009. Viac informácií Vám poskytne Ing. Milena Košturiaková, kosturiakova@ipaslovakia.sk, +421 903 777 850.


Čo hovoria úspešní absolventi a ich zamestnávatelia

"So štúdiom som bol veľmi spokojný. Pomohlo mi prehĺbiť si vedomosti v riadení ľudí a výrobného procesu. Tiež som získal nové pohľady na plánovanie a logistiku. Toto štúdium mi naznačilo smerovanie, vývoj a trendy moderných podnikov, medzi ktoré sa aplikáciou novo získaných poznatkov chceme dostať. Tieto spôsoby sú nevyhnutné na udržanie sa v silnej konkurencii na európskom trhu."
Milan Rambala, Plánovanie, HKS Forge, s.r.o.

"Master štúdium mi prinieslo mnoho nových poznatkov a vedomostí, bol to rok, ktorý ma posunul o veľký krok vpred, spoznala som mnohé nové metódy a praktické návody ako využiť metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Niektoré z nich sa mi podarilo aplikovať vo svojej práci už počas štúdia a to nielen vo výrobnej sfére, ale aj pri zlepšovaní nevýrobných procesov."
Mgr. Diana Pflegerová, Industrial engineering, SE - Bordnetze, s.r.o.

„Keď sme zistili, že veľké skoky v produktivite už nie sú možné technickými a technologickými zmenami, investovali sme do prípravy všetkých kľúčových ľudí našej firmy v rámci Master štúdia Priemyselné inžinierstvo a logistika. Naša firma potom dokázala ročne zvyšovať produktivitu o 15% s pomocou metód racionalizácie a zlepšovania organizácie práce. Štúdium bolo prepojené s projektmi a už v priebehu štúdia sa prejavili prvé prínosy, ale i zmena v používaní odborných pojmov a zlepšenie postojov ľudí k zvyšovaniu produktivity. Master štúdium nám zásadne pomohlo urýchliť napr. reorganizáciu celej firmy, zavádzanie TPM, 5S, SMED, zlepšovanie logistiky a výroby".
Ing. Štefan Blaško, Generálny riaditeľ, PSL a.s.

„Slavnostním předáním diplomů jednotlivým absolventům jsme zakončili 1 běh Master Studia, který po odborné stránce zajišťovala IPA Slovakia. Při zpětném pohledu můžeme s radostí konstatovat, že tato investice, která znamenala další zvýšení úrovně vzdělanosti ve společnosti, se začíná plně projevovat již nyní v praktickém životě. Není to samozřejmě zásluha pouze těch lidí, kteří aplikují teoretické poznatky získané studiem do praxe, ale rovněž lidí, kteří jim toto know-how předali. Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Váš profesionální přístup a angažovanost v tomto dvouletém období. Současně věřím, že i 2 běh tohoto druhu studia bude stejně úspěšný jako ten předchozí."
Ing. Pavel Lazar, MBA, Generálny riaditeľ, Bonatrans Group a.s.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved