rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Vzdelávanie ako investícia s návratnosťou do jedného roka
, 27. 06. 2013

Mnohé úspešné spoločnosti venujú veľkú pozornosť rozvoju svojich ľudí, snažia sa identifikovať ich potenciál, rozvíjať ich zručnosti a schopnosti. Zároveň dúfajú, že nadobudnuté vedomosti budú plne využívať pri dosahovaní spoločných cieľov a pri upevnení postavenia spoločnosti v stále náročnejšom konkurenčnom boji.


TOP - Údržba v období krízy

Prinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie Fórum praktickej údržby o ich pripravovanom novembrovom workshope Deň údržbárov – fungovanie údržby v období krízy. Cieľom ...

Stúpajúci tlak konkurencie kladie vysoké nároky na zamestnanca, ktorý musí na tieto zmeny reagovať. Podporným procesom pre zvládnutie nových výziev a cieľov je vzdelávanie, ktoré môže byť poskytované prostredníctvom externej organizácie, ale aj prostredníctvom interných mentorov a kaučov.

Vzdelávací a rozvojový program zamestnancov nesmie končiť archivovaním prezenčnej listiny do šanónu s názvom "Vzdelávanie zamestnancov”. Musí končiť reálnymi prínosmi, ktoré spoločnosť posúvajú v zmysle stanovených cieľov.

V spolupráci so spoločnosťou Kia Motors Slovakia bol vytvorený tréningový program pod názvom KMS Internal MBA Program, ktorý bol určený manažérom spoločnosti a prioritne zameraný na oblasti priemyselného inžinierstva a rozvoj leadershipu pre automobilový priemysel. Účastníci takéhoto ročného programu si prehĺbili svoje vedomosti a skúsenosti v oblastiach riadenia zmeny, zvyšovania produktivity, skracovania priebežnej doby výroby, znižovania nákladov, zvyšovania kvality, optimalizácie interných procesov a ďalších.

Štúdium bolo ukončené absolvovaním testov a úspešnou obhajobou záverečných prác, ktorými absolventi preukázali schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti priamo do praxe.

Účastníci vysoko ocenili profesionalitu, ľudský prístup a praktické skúsenosti lektorov počas štúdia. Najviac ich zaujali bloky, ktoré boli venované praktickému nácviku vybraných techník systematického riešenia problémov.

Počas štúdia mali účastníci možnosť rozšíriť si svoje obzory aj v diskusii s úspešným podnikateľom Vladimírom Mrvom, zakladateľ spoločnosti Víno Mrva&Stanko, rovnako ako s výkonným riaditeľom Moravskoslezkého automobilového klastru Ladislavom Glogarom. Obr. 1 Účastníci tréningového programu počas záverečnej obhajoby.

Vzhľadom na dôvernosť informácií, uvádzame len sumárny prehľad jednotlivých oblastí prínosov, ktoré študenti dosiahli v priebehu KMS Internal MBA Programu:  

 • Redukcia času vyhľadávania informácií
 • Zníženie poruchovosti robotizovaného pracoviska o 34%
 • Zníženie počtu chýb generovaných v operácii o 66%
 • Zvýšenie stredného času medzi opravami MTBF o 25%
 • Skrátenie doby vypracovania kalkulácie o 60%
 • Automatizácia administratívnych procesov s cieľom zabrániť vzniku chýb
 • Návrh systému hodnotenia pracovníkov
 • Redukcia počtu pracovníkov vo vybranom logistickom procese o 8%
 • Vytvorený výstražný systém pre prípad oneskorenia autobusov dopravujúcich zamestnancov do podniku
 • Zvýšenie spokojnosti interných zákazníkov s administratívnym procesom
 • Zavedenie Poka Yoke procesu pre elimináciu nabúravania vrát výrobných hál kamiónmi a vozíkmi
 • Zavedenie dielenských procesov pre efektívnejšie riešenie problémov s kvalitou
 • Zníženie počtu chýb pri výrobe dielu o 28%

Vyčísliteľné finančné prínosy prác sa pohybovali v intervale od 7 tis. po 242 tis. Eur ročne. 

Teší nás, že v súčasnosti máme možnosť pripravovať nový, inovovaný program štúdia. Už teraz prajeme novým študentom veľa podnetných, inšpirujúcich nápadov a úspechy pri riešení KMS MBA Projektu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved