rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Vytvárate tímy aktívnych optimistov?

Doba implementácie nástrojov Lean a SixSigma je už konečne za nami. Našťastie príčinou nie je, že by sa preukázalo, že niektorý z nich je zlý a nefunguje, alebo by sa v praxi nedostatočne používal. Skôr sa zmenilo samotné zameranie aktivít zlepšovania tak, aby sme začali vnímať celý kontext. Nemôže byť predsa cieľom implementovať vybrané nástroje, techniky a postupy. Mali by sme sa koncentrovať na vzájomnú interakciu ľudí nielen v tíme, ale aj vo vzťahu zlepšovateľa a jeho nadriadeného. Dôraz sa presúva na spôsob ako vedieme ľudí vo svojich organizáciách tak, aby sme vytvorili v spoločnosti inovatívne, spolupracujúce a výkonné tímy, ktoré sú schopné riešiť neznáme problémy nasledujúcich období. 

Tak by sa dalo stručne zhrnúť hlavné posolstvo konferencie Výrobný manažment, ktorá sa konala 25. - 26. 10. 2017 v Žiline. Aké ďalšie myšlienky rezonovali v mysliach zúčastnených?

VYTVORTE TÍMY AKTÍVNYCH OPTIMISTOV

Ak si spomenieme na dva základné princípy, ktoré má Toyota, rešpekt k ľuďom a kontinuálne zlepšovanie, pomaly nám dochádza, ako sme ich denne porušovali a očakávali rovnaké výsledky ako Toyota. Veď ak hovoríme o KONTINUÁLNOM zlepšovaní, ako s tým súvisí zlepšovanie formou Kaizen week alebo projektu, ktorý má nielen svoj začiatok, ale aj koniec? Čo sa deje po dosiahnutí cieľa v procese? Naďalej zlepšujeme, alebo prichádza yo-yo efekt? Ako reálne zabezpečiť kontinuálnosť?

Ďalšou otázkou je, ak nútime ľudí slepo implementovať nástroje Lean, ako ich rešpektujeme? Konkrétne ako vnímame ich schopnosť myslieť a hľadať vlastné riešenia? Akú mieru kreativity očakávame pri implementácii jednotlivých nástrojov? Namiesto radosti z objavovania nových vecí, neustáleho učenia a posúvania nových hraníc, sa trasieme pred auditmi, kde autority kontrolujú, či sme spravili podľa formulárov správne krok jeden, potom dva až sedem.

Kde vznikla fixná myšlienka, že pri implementácií LEAN musí byť najskôr 5S, potom...?

Nemali by sme namiesto toho hľadať lepšie formulácie pre prácu s Lean? Nie je vhodnejšie definovať ľuďom výzvu vo forme vyriešenia nejakej oblasti a potom ich podporiť v ich dennom úsilí dosiahnuť nový stav?


Tilo Schwarz / Lernzone: Postoje Vašich ľudí sú odrazom ich doterajších skúseností. Ak ich chcete zmeniť, vytvorte nové denné KATA vzorce správania.

Ak chceme byť úspešní, potrebujeme k tomu dve základné ingrediencie. Prvou je jasné smerovanie a druhou sú schopnosti. Bez smerovania by sme nevedeli kam ísť a nevedeli by sme rozlišovať dôležité veci od nedôležitých. Veď ako sa hovorí, kto nevie kam ide, ani tam nikdy nedôjde.

„Povedala by si mi prosím, ako sa odtiaľto dostanem?"  opýtala sa Alica.

„Záleží na tom, kam sa chceš dostať," povedala jej mačka.

„To je mi jedno", povedala Alica.

„Tak potom je jedno kadiaľ pôjdeš," odvetila mačka.

Úryvok z knihy Alica v krajine zázrakov/Lewis CarrollZároveň musíme rozvíjať aj schopnosť ľudí systematicky riešiť problémy. Neznamená to vedieť pripravovať detailné plány implementácie. Tento prístup v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe naráža na obmedzenia poznania riešenia. Keď riešime problémy, ktoré nemajú jasnú koreňovú príčinu hneď na prvý pohľad, mali by sme zmeniť mieru svojej istoty pri jednotlivých nápravných opatreniach. Namiesto pevného presvedčenia, že keď niečo urobíme, tak potom sa niečo stane, by sme sa mali naučiť presnejšie pracovať so svojimi očakávaniami. Dôsledne porovnávať, čo očakávame, s tým čo sa stane. Táto myšlienka je vlastne aj základom PDCA cyklu. Naplánuj čo chceš urobiť. Definuj merateľné očakávania, čo sa stane. Urob to. Porovnaj reálny výsledok s očakávaným. Ak sa líši, čo nového si sa naučil? Tento na prvý pohľad logický a racionálny postup nie je prirodzeným spôsobom myslenia ľudí od narodenia. Bežne ľudia skočia priamo k riešeniu bez toho, aby analyzovali koreňové príčiny, len na základe predchádzajúcich skúseností a niekedy len predsudkov v hlave.

Účinnejšiemu spôsobu riešenia problémov sa musíme naučiť. Najefektívnejšou formou je KATA, ktorá vytvára tréningové postupy ako z požadovaného správania vytvoríme návyk. Najlepšie v dennej praxi, neustálym denným opakovaním pod dohľadom kouča, ktorý sleduje, či bol dodržaný systém riešenia problémov. 
Obr. Dve ingrediencie úspechu. Smerovanie a schopnosti.


HRAJTE SA V PRÁCI, NAUČTE SA KRESLIŤ A MODELOVAŤ

Keďže väčšinou nepoznáme presné riešenia, kľúčovou sa stáva schopnosť byť kreatívny a vedieť ich vymyslieť. Aj kreativita má svojich pomocníkov, ktorí jej napomáhajú rozvíjať ju v našich mysliach. 


Ján Cholvadt / ITT holding: Naučte ľudí kresliť.

Ak chceme spolu v tíme vyriešiť akýkoľvek problém, asi budete súhlasiť, že by sme si mali najskôr dobre rozumieť. Neznamená to len, že rozprávame všetci rovnakým jazykom, ale aj vidíme veci podobným pohľadom, aj keď každý z iného uhlu. Schopnosť pochopiť, čo je problém a čo môžu byť jeho príčiny, rozhoduje o účinnosti riešenia. V tejto fáze je dôležité využívať pri diskusiách vizualizačné nástroje. Namiesto dlhých rečí poproste kolegu, aby vám to nakreslil. Prinútite ho jasnejšie formulovať svoj názor a budete prekvapení, ako rýchlo sa budete hýbať dopredu.

Najjednoduchšou formou je ceruzka a papier. Schopnosť nakresliť schému, skicu ako funguje skúmaný technický systém, prípadne popísať, aké činnosti prebiehajú v jednotlivých procesoch formou vývojového diagramu, výrazne zvyšuje mieru pochopenia problému. Umožňuje zúčastneným nájsť odpoveď na otázku, kde a čo je problém.

Keď ľudia v tíme pochopia príčinné súvislosti, sú schopní navrhnúť riešenie. Nie vždy však býva úplne dopracované. Napríklad riešenia tipu treba upraviť nástroj narážajú na zásadnú otázku. To vieme, ale ako presne upraviť? Predtým, ako si niečo zaumienime a urobíme, mali by sme dôsledne otestovať riešenie bez toho, aby sme spotrebovali množstvo peňazí alebo ohrozili zákazníka. Ideálne je vrátiť sa do detských čias, kedy sme skladali z papiera modely domov, áut a iných zábavných hračiek. Pre ľudí je to veľmi zábavné a zároveň to umožňuje konkretizovať predstavy a testovať funkčnosť pripravovaných riešení.


Podobne sa dajú riešiť administratívne procesy, kde pracujeme s informáciami. Namiesto zjednodušených riešení typu kúpime modul na plánovanie alebo kapacitné prepočty prinúťte ľudí, aby namodelovali tok informácii v Exceli pre jednoduchšiu obmedzenú oblasť. Až keď to bude fungovať, hľadajte na trhu dodávateľa, ktorý to bude vedieť automatizovať na požadovanej úrovni. 


Pavel Záchenský / Leoni: Dívať sa neznamená vidieť.ZASLÚŽTE SI LOJALITU VAŠICH ĽUDÍ, BUĎTE ATRAKTÍVNY ZAMESTNÁVATEĽ

Chcete mať lepších zamestnancov? Jednoduchá rada. Buďte lepší zamestnávateľ. Otázka nestojí vo formulácii, ako sú ľudia lojálni voči firme, ako skôr naopak. Ako sú firmy lojálne k svojim ľuďom? Do akej miery sú atraktívne? Ako priťahujú k sebe ľudí?

Zvýšenie spokojnosti zamestnanca má priamy vplyv na mieru atraktívnosti zamestnávateľa. Prvé, čo mnohých ľudí napadne v súvislosti so spokojnosťou zamestnanca, je mzda. Prieskumy vo viacerých firmách však ukazujú, že samotná mzda nie je jediným a rozhodujúcim faktorom. Často rozhoduje transparentnosť výpočtu pohyblivej zložky mzdy a jej väzba na skutočnú výkonnosť pracovných tímov. Trendom je snaha o prepočet prémie na dennej báze a transparentná komunikácia o riešení jednotlivých odchýlok podporená vizualizačnými nástrojmi.
Pavol Kucej / Continental: Ak pracujete v atraktívnej firme, doporučíte aj svojim deťom sa v nej zamestnať?

K ďalším faktorom, ktoré výrazne prispievajú k spokojnosti ľudí na pracoviskách, patria celkové organizačné podmienky týkajúce sa pracovného prostredia. Veľa ľudí býva vystavených nadmernému zaťaženiu, čo vedie k negatívnym následkom vo forme zníženia pracovného výkonu a niekedy až k ohrozeniu zdravia a vzniku chorôb z povolania. Preto špičkové firmy investujú do zlepšenia ergonómie na pracovisku. Medzi najčastejšie riešené oblasti patrí snaha o elimináciu potreby ručnej manipulácie a zníženie rizika vzniku kumulatívnych traumatických ťažkostí ako napríklad karpálny tunel. Postupne sa rozvíjajú ucelené metodiky na kvantifikovateľné hodnotenie zaťaženia pracovníka počas vykonávania operácie. Dôraz už nie je kladený len na časové a priestorové analýzy, ale aj na zhodnotenie ergonomického rizika každej operácie. V tomto smere pomáhajú aj prepracované tréningové programy, ktoré pomáhajú pracovníkom osvojiť si správne bezpečné zásady práce, ktoré neohrozujú ich zdravie.


Ján Petko / US Steel: Deviata MUDA strata je odpad. Všetko čo nám ostane po výrobe a zvyšuje náklady. CO2, znečistené vody, odpadový materiál,...


Ďalšou oblasťou, ktorá výrazne ovplyvňuje spokojnosť pracovníkov, sú korektné pracovné vzťahy medzi novými a starými pracovníkmi. Väčšina ľudí tvrdí, že tí noví sú iní. Platí preto, že bez ohľadu na to, na akej pozícii pracujete, máte zodpovednosť za budovanie lepšej firmy prostredníctvom obrusovania hrán medzi starými a novými. 

Začína to nástupom nového pracovníka do firmy, ktorý sa potrebuje rýchlo zorientovať. Je prirodzené, že nový pracovník chce veľa vedieť, zaujíma sa o zmysel svoje práce, o celkové dianie. 

Podľa miery podpory a úrovne komunikácie sa u neho tvoria postoje k novému zamestnávateľovi. Môže sa z neho od začiatku stať motivovaný, alebo demotivovaný pracovník. 

Monika Šimánková / Hestego: Nový zamestnanec musí vedieť nielen to, čo má robiť, ale aj prečo. 

Hovorí sa, že nová nastupujúca generácia mileniánov vyrástla s prstom na obrazovke. Následkom sú nedostatočne dobre vyvinuté reálne sociálne väzby. Často si vystačia s virtuálnymi priateľmi a vzťahmi a ťažko potom prekonávajú nástrahy reálneho života. 

Už pri malých neúspechoch sa utiekajú k obrazovke, ktorá im plní rolu náhradného zdroja dopamínu, ktorý je spájaný so systémom príjemných vnemov. Mohli by sme povedať, že môžu mať takmer všetko, s výnimkou trvalých vzťahov a uspokojenia z práce. Bohužiaľ, zatiaľ nikto nevymyslel žiadnu appku na vzťahy na pracovisku. Čo ich však môže motivovať, je možnosť pracovať s rozličnými technickými vymoženosťami novej doby, napríklad aj v podobe Industry 4.0.

POUŽÍVAJTE DIGITÁLNYCH POMOCNÍKOV

Mnohých ľudí očaril kultový film minulého tisícročia Matrix, kde sa vo viacerých scénach strácal rozdiel medzi realitou a ilúziou. Čo je realita? Ako by si definoval realitu, pýta sa Morpheus Nea v úvodnej časti: „Realita sú len elektrické signály interpretované našim mozgom". Ani autori asi netušili, ako sme dnes blízko Matrixu. Počas konferencie Výrobný manažment viacerí prednášajúci priniesli svedectvo o prvých aplikáciách rozšírenej reality (augmented reality), kde je reálny svet doplnený mnohými užitočnými informáciami relevantnými k samotnej práci, ktorú človek vykonáva. Týmto sa nielen znižujú nároky na kvalifikáciu ľudí a potrebu práce s papierovou dokumentáciou, ale zároveň zvyšuje aj flexibilita. Tento počítačom generovaný svet sa dnes začína využívať pri tréningoch ľudí, pri komplikovaných montážnych prácach a pri rozličných simuláciách.

Vlastimil Cech / Meopta: Veľa firiem je ako Titanic. Ak niekto stlačí stop, ešte dlhú dobu bežia procesy bezo zmeny vďaka zotrvačnosti.


Ďalšou oblasťou je optimalizácia celkového toku informácií. V každej výrobnej spoločnosti existuje obrovské množstvo dát, ktoré nie sú navzájom poprepájané. Tento izolovaný svet mnohých aplikácií sťažuje ľuďom rozhodovanie. V mnohých výrobných firmách rastie celkový počet aktívnych položiek (Part number), ktoré je potrebné riadiť a udržiavať počas celého životného cyklu výrobkov. Odpoveďou môžu byť koncepty PLM (Product Lifecycle Management), ktoré integrujú procesy od vývoja až po výrobu.

Následne je potrebné z výroby zozbierať množstvo dát o výrobkoch, strojoch, ľuďoch a celkových podmienkach. Optimalizovať výrobné a logistické procesy len na základe vlastného poznania alebo pomocou priamych pozorovaní umožní odhaliť len zjavné straty. Pri potrebe zlepšenia dynamických procesov, interakcií mnohých mikroprestojov, to bez automatizovaných sledovacích prvkov pôjde len ťažko efektívne.

Erik Fister / Whirpool: Malým firmám stačia na optimalizáciu stopky, papier a pero. Pre komplexné logistické systémy musíme hľadať sofistikovanejšie riešenia.

Budúcnosť preto bude o napojení každého zariadenia na monitorovací systém (MES,...). Nebude sa to týkať len strojov a výrobkov, ale aj manipulačných prostriedkov. Kde konkrétne sa nachádzajú vozíky, ako efektívne sú využité, aká je priemerná odozva na manipulačnú požiadavku, ako synchronizovať dodávku materiálu s reálnou spotrebou vo výrobe sa dá riešiť len s dostatočnou dátovou podporou. Každá z technológií (Wifi, Bluetooth, Rfid, UVB,..) má svoje obmedzenia s ohľadom na množstvo prenášaných dát, rýchlosť prenosu, presnosť polohy a v neposlednom rade aj vzhľadom na náklady. Preto treba pre každý účel zvážiť vhodné riešenie. Vývoj sa uberá smerom ku krabičkovým riešeniam s minimálnou dobou na inštaláciu, ktoré sú konfigurovateľné pre špecifické podmienky každého výrobného podniku.

Pri online režime získania reálnych dát z výroby a logistiky je možné optimalizovať a zlepšiť fungovanie plánovacích systémov (APS). Bude relatívne jednoduché plánovať a simulovať skutočný priebeh zákazky. Umožní nám to podobne ako v GPS definovať najvhodnejšiu trasu (najrýchlejšiu, nejekonomickejšiu) a hlavne presne stanoviť termín konca výroby (skutočného dojazdu do cieľa).
Ak výrobky vybavíme funkcionalitou umožňujúcou pripojenie na internet (Internet of things) získame množstvo dát o skutočnom používaní našich výrobkov. Tieto dáta budú vstupovať do modulov vývoja výrobkov PLM pre potreby lepšieho dizajnu, čím sa uzavrie digitálny tok informácií. Science fiction? Nie, reálny odhad budúcnosti na základe počutých príspevkov na konferencii.

Netreba však zabúdať, že všetky technické systémy by mali slúžiť hlavne človeku. Veď rozdiely medzi podnikmi vždy vytvárajú schopnosti ľudí. NIE TECHNIKY, ALE VÁŠEŇ VYTVÁRA ROZDIELY

Spomeňme si na príhodu s lietaním. Na začiatku 20. storočia bola otázka toho, kto bude prvý lietať niečo podobné, ako dnes získať viac likeov na Facebooku. Dodnes sa spomína hlavne súboj bratov Wrightovcov a Samuela Langleyho. Kým na druhého z menovaných si dnes takmer nikto nespomenie, vtedy to bolo presne naopak. Langley mal všetky predpoklady na úspech. Langley bol známa osobnosť, mal lepšie školy, lepšie kontakty. Podarilo sa mu získať obrovské množstvo vládnych peňazí a mohol najať tých najlepších vedcov vtedajšej doby. Dalo by sa povedať, že mu držala palce celá spoločnosť a napriek tomu zlyhal. Prvé riadené motorové lietadlo a s ním súvisiace patenty sú dielom bratov Wrightovcov. 

A čo Langley? Snažil sa neskôr urobiť lepšie lietadlo? Nie, úplne to vzdal. Prečo teda zlyhal? Prečo občas zlyhajú aj lepšie spoločnosti s lepšími podmienkami, produktmi ako máme my? 

Ak budeme analyzovať bratov Wrightovcov, zistíme, že nemali takmer žiadne peniaze na vývoj, nikto v tíme, ani bratia Wrightovci, nemal vysokoškolské vzdelanie a nikto ich poriadne nepoznal. Ťažko sa preto dopátrame k racionálnemu dôvodu, prečo uspeli. Poháňala ich iba viera, túžba a vášeň k lietaniu, ktoré mohlo zmeniť spôsob ako žijeme. Rozdiel medzi Wrigtovcami a Langleym bol hlavne v motívoch. Kým pre jedného to boli peniaze a sláva, pre druhých to bola vášeň a láska.

Marián Lipovský / Zetor : Musíte byť lepší ako konkurencia a nestratiť kontakt s najlepšími.

V koľkých našich firmách pracujú ľudia s vášňou? Aké skvelé myšlienky ich poháňajú dopredu? Súčasťou čoho väčšieho chcú byť?

„Od dnes majú väčšiu šancu presadiť sa hráči, ktorí sú poctiví, milujú futbal a dajú do toho všetko." Boli prvé slová Adriánu Guľu, keď sa stal hlavným trénerom. Na prvé miesto postavil hráčov, nie trénerov ani funkcionárov. Vo výrobnom žargóne by sme mohli povedať, že na prvé miesto dal slovo Gemba. Úspech však nie je len okamih korunovácie. Je to celý proces snaženia sa o dosiahnutie cieľa, ktorý sa začína konaním malých povinností, sebazaprením, sebaobetovaním a hlavne láskavosťou k tomu, čo robíme.


Adrián Guľa / MŠK Žilina: Ako chceš hrať, tak musíš trénovať.

Možno to nie je až také zložité ako predchádzajúce riadky. Skúste si podobne ako Adrián Guľa odpovedať na nasledujúce otázky:
  • Ako chcem hrať?
  • Ako má vyzerať môj hráč?
  • Ako musím trénovať hráčov?
Ak viete odpovede, ste na dobrej ceste zbúrať veľa súčasných mýtov vo firmách. Zmenou svojho myslenia môžete zmeniť svet. Veľa šťastia.


Uvidíme sa o rok na ďalšom ročníku konferencie Výrobný manažment 23. - 24. 10. 2018 v Žiline. Prihláste sa už dnes na konferencia@ipaslovakia.sk


Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved