rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Výrobný manažment bližšie k ľuďom

Ani špičkový futbalista, ktorý neustále netrénuje, nebude dlho špičkovým. Niečo podobné platí aj pre manažérov. Tí, ktorí neustále nekonfrontujú svoje myšlienky, postupy a prístupy k riadeniu s vývojom vo svete, dlhodobo nebudú na špičke. Aj preto organizujeme každoročne konferenciu Výrobný manažment s cieľom navzájom sa inšpirovať, prostredníctvom objavovania nových trendov vo svete a spoznávania nových ľudí.

 

Konferencia Výrobný manažment

Konferencia Výrobný manažment

Počas troch dní sa pokúšalo 17 prednášajúcich manažérov z priemyselných podnikov SR, ČR, Rakúska a Nemecka systematizovať svoje skúsenosti zriadenia výrobných podnikov a obohatiť viac ako 250 prítomných svojim pohľadom na dianie v oblasti výrobného manažmentu. Nik z nich nesedí na teplom miestečku ministerstva alebo školy. Všetci sú vystavení dynamike dnešnej doby, a preto ponúkali riešenia, ktoré pomáhajú v praxi, bez zbytočných teórií a informačného balastu. Zároveň upozorňujú na veci, ktoré sú len s námahou implementované v našich stredoeurópskych podmienkach. V nasledujúci riadkoch prinášam môj osobný výber štyroch oblastí z najzaujímavejších príspevkov. 

1. V MANAŽMENTE PRICHÁDZA DOBA TOYOTA KATA

Veľa manažérov sa aj v dnešnej turbulentnej dobe, plnej zmien, snaží pripravovať lineárne projekty zmien. Pričom sa držia projektového zadania, najskôr je potrebné urobiť to a následne to. K tomu sa pridajú pevné termíny, zodpovednosti. Nie je tajomstvom, že drvivá väčšina takto pripravených zmien stroskotá už pri prvých míľnikoch. Reálny život nám zväčša pripravil iné prekážky, ako sme pôvodne očakávali, čo vedie k zmene obsahu projektov alebo aspoň posúvaniu termínov. Ak tvrdošijne trváme na svojom, začíname rozohrávať hru s názvom „Alibizmus". Všetci sa tvária, že buď všetko ide podľa plánu, alebo sa neustále aktualizujú pôvodné termíny. Mnohí začínajú pochybovať o zmysluplnosti projektov, ktoré postupne idú dostratena v úzadí novoprichádzajúcich, dôležitejších projektov. Veľa rozrobeného, málo dokončeného.

Tilo Schwarz
Tilo Schwarz
Tilo Schwarz sa pokúšal počas predkonferenčného workshopu poukázať na spôsob ako zvýšiť schopnosť zlepšovať a neustále inovovať, ako kľúčovú podmienku pre dosiahnutie ambicióznych strategických cieľov. Výstižné je aj jeho životné motto: „Nepotrebujeme manažérov, ktorí vedia vyžmýkať aj poslednú kvapku z pomaranča. Potrebujeme lídrov, ktorí sadia pomarančovníky".

 Ak chceme zabezpečiť väčšiu trvácnosť zmien, musíme sa koncentrovať na návyky, ktoré používame vo firemnom prostredí. Jedným z nich je aj spôsob riešenia problémov. Namiesto neustáleho zavádzania nových metód a prístupov, by sme sa mali koncentrovať na schopnosť ľudí riešiť problémy. Ak chceme niečo zmeniť, musíme v ľuďoch vytvoriť nový silnejší pozitívny návyk a potlačiť spúšťače negatívnych návykov. Pri riešení problémov, ktoré sú za hranicou nášho poznania, je napríklad negatívnym návykom rýchly skok k riešeniu. Takéto riešenia zväčša nefungujú a skôr pripomínajú „hasenie problémov". Toyota Kata sa koncentruje na vytvorenie návyku, ktorý nás iteračným spôsobom dovedie do cieľa bez toho, aby sme vedeli na začiatku všetky potrebné detaily riešenia. Je založená na premyslenom kaučovaní smerom k požadovaným výsledkom. Týmto spôsobom zbúrame hranice medzi jednotlivými hierarchickými úrovňami, začneme viac prepájať dennú rutinu so zlepšovaním a priblížime sa k ideálu, aby každý človek, každý deň vylepšil svoj proces pre dosiahnutie cieľovej výkonnosti.

Workshop Toyota Kata
Workshop Toyota Kata

2. TECHNOLÓGIE OVPLYVNIA MANAŽMENT

Bez ohľadu na to, či aktívne pracujete na projekte implementácie Industry 4.0 alebo nie, už Vás táto iniciatíva ovplyvňuje aj v reálnom dennom živote, hovorí Philipp Hold, Fraunhofer Austria. Tak ako smart telefóny, televízory a iné zariadenia prirodzene prenikli do nášho života, tak isto to bude aj so „smart fabrikou". Zariadenia budú spolu komunikovať jedným jazykom na princípe plug and play, informačný systém bude on-line prepojený s fyzickými zdrojmi, celkom zmizne papierová dokumentácia a všetko bude na prvý pohľad jednoduchšie riaditeľné. Okrem reálneho sveta vznikne ďalší digitálny, virtuálny. Veď napokon v ňom žijú už aj naši teenageri.

Každé dva roky sa predpokladá zdvojnásobenie všetkých technických znalostí ľudstva, čo prinesie do tejto oblasti množstvo dát, ktoré bude treba spracovať. Predpokladám, že nebude problémom získavať dáta, ale skôr správne ich použiť. Časť z nich nikdy nepríde do hlavy človeka a stroje budú preberať veľkú časť rutinných rozhodovacích aktivít namiesto ľudí. Dôkazom sú autonómne autá alebo roboty s umelou inteligenciou. Na prvý pohľad dôjde k zníženiu potreby ľudskej pracovnej sily, ale určite bude potrebný aj vznik nových povolaní, ktoré ešte teraz nie sú známe a ešte sa na ne nik v našich školách nepripravuje (korporátny dezorganizátor pre podporu start-up kultúry, digitálny detoxikátor, ochranca digitálneho súkromia,...). Výsledkom budú teda aj mnohé organizačné zmeny, vznik nových útvarov a zánik mnohých tradičných.

Philipp Hold zo spoločnosti Fraunhofer Austria
 Philipp Hold zo spoločnosti Fraunhofer Austria

Ako to môže fungovať ukázal Gerald Hass, B&R, na príklade montáže počítača, ktorý sa môže vyrábať vo viac ako 250 miliardách konfiguráciách pri výrobnej dávke rovnej jedna. Namiesto zložitých a prácnych predvýrobných postupov, dokáže navrhnutý systém automatizovane z objednávky vytvoriť nielen všetky výrobné podklady, ale aj sám nainštalovať operačný systém a urobiť vlastnú sebakontrolu po montáži. Eliminuje sa tým množstvo rutinnej práce, ktorú dnes musia robiť technici.

Problémom nebude samotná technológia, ktorá sa skôr alebo neskôr stane komoditou, podobne ako PC, mobily, internet a iné riešenia, ale schopnosť ľudí tieto technológie efektívne využiť.

Môžeme si blahoželať, že žijeme v takej „pokojnej dobe". Rýchlosť ešte len príde. Kľúčové zmeny nás ešte len čakajú. Tých, ktorí na to nebudú pripravení, to zmetie ako hurikán loďku v rozbúrených vlnách. Preto je najvyšší čas, aby sme dôkladne preskúmali naše súčasné biznis modely. Kde je v nich priestor na digitálne funkcie, ktoré pomôžu priniesť novú alebo aspoň zvýšiť ponúkanú hodnotu zákazníkovi? Existuje priestor aspoň redukovať vlastné náklady efektívnejším riadením? Môže prichádzajúca informačná doba zrušiť naše súčasné podnikanie?

B&R
B+R automatizace spol. s r.o.

3. EXCELENCIA FUNGUJÚCICH RIEŠENÍ LEAN

Riešenia ako Lean alebo World Class Manufacturing sú naďalej štandardom pre priemyselné podniky. Dalo by sa na prvý pohľad povedať, že v tejto oblasti nič nové. Ak však nakukneme pod pokrievku, uvidíme množstvo podnikov, ktoré svoj systém riadenia vylaďujú do najmenších detailov. Príkladom môže byť aj príspevok Petra Nováka, Koyo Beraings, ktorý vyzdvihuje rolu vizuálneho riadenia a podporu jednoduchosti. V pozadí väčšiny špičkových systémov je prenesenie postupov manažovania na dielňu (shopfloor manažment). Tento systém napomáha k systematickému riešeniu identifikovaných odchýlok od výsledkov na príslušných úrovniach riadenia. Denný rytmus a hierarchia mítingov (štart zmeny, denný míting na dielni, míting prevádzky, míting závodu), orientácia na Gembu (dielňu) sa stáva základným prístupom pre identifikáciu kľúčových oblastí zmien. Aby boli zmeny naozaj rýchle, v súlade s filozofiou zastavenia linky pri probléme, sa rozvíjajú eskalačné procedúry, ktoré umožňujú zásadné problémy riešiť okamžite skupinou kompetentných odborníkov.

Následné riešenia sú väčšinou vedené v súlade s metodológiou A3, ktorá v sebe obsahuje základný cyklus zlepšovania PDCA. Dosiahnuté riešenia sa systematicky zdieľajú medzi jednotlivými útvarmi. Vyzerá to ako dokonalý organizačný stroj.

Veľmi podnetný bol aj príspevok Petra Prokopa a Zdenka Beneša, Brush SEM, ktorí sa okrem iného zaoberali odstránením „Stradivariho" syndrómu. Stradivari bol legendárny majster vo výrobe huslí, ktorých dražobná cena sa pohybuje cez 3 milióny eur. Jediným problémom je, že si tajomstvo výroby dokonalých huslí odniesol do hrobu. Skúste si preto spísať firemný zoznam jedinečných procesov, ktoré ovláda len jediný človek a popremýšľajte, čo stým urobíte, radia Peter a Zdeněk.

Ako sa učiť z úspechu iných, ukázala aj Martina Paalová, Nemak Slovakia, ktorá tým nemyslela vonkajšie prostredie. Niekedy stačí vytvoriť len spoločné tímy naprieč všetkými závodmi a pospájať najlepšie praktické riešenia.

4. ROZVOJ SCHOPNOSTI ĽUDÍ

Aj vy patríte do veľkej skupiny, ktorá sa sťažuje na nedostatok kvalifikovaných ľudí pre svoju výrobu? Zdá sa Vám naše školstvo nepraktické a trh práce nefunkčný?

Počúvam podobné sťažnosti pomerne často aj v súvislosti s príchodom nových investorov a nezmyselnou štátnou podporou. Na každé novovytvorené miesto získavajú žiadatelia dotácie, čo by bolo v poriadku, keby ich neobsadzovali ľuďmi z iných podnikov. Tí prídu o svojich kvalifikovaných pracovníkov a na zaškolenie nových už peniaze nedostanú.

Filip Hajdík zo spoločnosti Lakovna Hajdík
Filip Hajdík zo spoločnosti Lakovna Hajdík
Našťastie táto téma má nielen v očiach Filipa Hajdíka, Lakovna Hajdík, pomerne jednoduché riešenie. Ide o rozvoj podnikovej kultúry, zapájanie ľudí do zmien a snahu vytvoriť tvorivé, slobodné prostredie, ktoré priťahuje ľudí. Preto sa „teší" z byrokratických pravidiel, množstva povinností, obmedzovania tvorivosti vo veľkých podnikoch. Vedie to v dnešnej dobe k pomerne masívnemu prechodu ľudí zo „štruktúrovaných, procesných" spoločností do firiem, kde sa rozhodnutia a zmeny dejú rýchlejšie. Dôkazom tohto trendu je aj viacero účastníkov, ktorí zmenili svoje pozície v prospech dynamickejšej, tvorivejšej a zmysluplnejšej práce. Prečo, asi nemusím rozoberať.

Ľuboš Malý zo spoločnosti LEGO Continuous Improvement
Ľuboš Malý, Lego Continuous Improvement Senior Manager
Spoločným menovateľom viacerých príspevkov bola snaha rozvíjať potenciál a schopnosti ľudí.  Senior Manager, vidí kľúč k trvalým zmenám v trojuholníku štruktúry – schopnosti – chovanie, pričom zdôrazňuje práve posledné dve. Ak zmeníme denné chovanie ľudí, zmení sa nám aj podniková kultúra. Potom sa smelo môžeme dostať do stavu, keď zlepšuje v podniku každý, ako pridáva Konstantyn Dvorzhak, Giesecke & Devrient.

Zvládnutím štandardných nástrojov štíhlej výroby sa dajú dosiahnuť výnimočné výsledky aj v oblasti kvality, ukazuje na vlastnom príklade Jozef Gaboš s kolegami, Nobel Automotive. Pri aplikácii vlastných siedmich pilierov kvality sa im podarilo znížiť chybovosť až pod hranicu 20 ppm. Kľúčové však bolo zapojenie ľudí do procesu QRQC (Quick Responce Quality Control), vďaka ktorému vymysleli množstvo zaujímavých zlepšení a skokovo sa posunuli vo výsledkoch v oblasti kvality.

ZÁVEROM

Konferencia Výrobný manažment sa teší rastúcemu záujmu účastníkov, čím motivuje nás organizátorov k neustálemu zvyšovaniu kvality. Aj preto je najlepším nápadom prihlásiťsa už dnes za najvýhodnejšiu cenu vstupného. Získate pre seba nové inšpirácie. Uvidíme sa o rok.

Čo si o akciách myslia účastníci?

Toyota Kata

Jedna oblasť vzdelávania, tzv. "povinnej jazdy" manažmentu.
Martin Malcho, Lean & Project manager, KraussMaffei Technologies, spol. s r.o.

Stretnutie mi pomohlo zodpovedať niektoré moje vnútorné otázky, akým spôsobom riešiť, resp. aké možnosti sú pri riešení dennodenných problémov týkajúcich sa výroby. Workshop bol veľmi dobre a zrozumiteľne organizovaný.
Ľubomír Masaryk, Production Manager, LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.

Workshop ovlivní můj přístup k projektům a k aktivitám trvalého zlepšování. Jde o změnu pohledu na zapojení a motivaci lidí, zražení bariéry medzi zlepšovacími a výrobními procesy. Pokračovat v trendu krátkodobých aktivit.
Pavel Novák, Production Manager, ACO Industries, k.s. 


Konferencia Výrobný manažment

Konferencia bola veľmi dobre zorganizovaná. Utvrdil som sa, že niektoré veci určite nechcem. Veľmi ma zaujalo ako firmy využívajú školenia a prikladajú tomu veľký význam (v oblasti povedomia a LEAN).
Martin Kudláč, Production Manager Manual Equipment, Air Luquide Central Europe, s.r.o.

Je tu výborný priestor pre kontakty a stretnutie s ľuďmi s podobným zameraním.
Ing. Andrej Kulina, riaditeľ spoločnosti, Aoki Slovakia, s.r.o.

Prednášky byly zajímavá. Pro naši další činnosť mne zajímalo skladování, 5S u firmy Nemak a ďalších standardu.
Bohuslav Slavík, vedoucí útvaru vývoje a TPV, Retex, a.s.

Dojem je veľmi dobrý, nové nápady, podnety, kontakty, utvrdenia.
Ľubomír Švec, riaditeľ spoločnosti, ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Potvrdilo mi, že neustále zlepšovanie a motivovanie ľudí vyžaduje nemalé úsilie a motiváciu. Dostal som pár spôsobov, resp. potvrdili naše.
Imrich Meszáros, konateľ, Camfil s.r.o.

Veľmi dobrý nástroj na opätovné prejdenie si problémov v dennej rutine, ktoré sa už berú automaticky a neriešia sa (prehliadajú sa). Jednotliví prezentujúci daný problém spolu s riešením poskytnú a človek je nútení sa zaoberať týmito problémami.
Ing. Peter Šuhajda, vedúci prevádzky, PPS Group, a.s.

Opět odjíždim insirován a motivován, za což vám velice dekuji. Tentokrát jsem si se sebou vzal i svuj tým, ktorý je také nadšen.
Ladislav Kukumberg, manažér výroby, Norma Czech, s.r.o.

Táto konferencia mala veľmi dobrú úroveň a čo sa týka nápadov - je to veľmi dobrý zdroj inšpirácií - nápady sa zatiaľ nedajú presne popísať.
František Marcinčin, vedúci výroby, Hinrichs s.r.o.

Veľmi dobrý dojem - rečníci, organizácia, prístup. Silná motivácia pre neustále zlepšovanie.
Ing. Miroslav Lacho, manažér výroby, Askoll Slovakia, s.r.o.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved