rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Výrobný manažment 2018

Svet okolo nás je plný nových informácií. Čo je však pravdivé, skutočné a čo sú iba "fake" správy, býva čoraz ťažšie rozpoznať. Fenomén falošných správ, poloprávd, neuveriteľných success story s hlavným cieľom hlavne zaujať, ovplyvňuje veľa dôležitých firemných rozhodnutí. Čo sú trendy, ktoré nás ovplyvnia a čo iba výstrely do tmy?

Aj tento rok Vás pozývame 23.-24.10.2018 na konferenciu Výrobný manažment do Žiliny, kde budeme spolu hľadať odpovede na témy ako ďalej zlepšovať výkonnosť výrobných systémov a ako uspieť aj v čase neustálych zmien a doposiaľ nevídaného nedostatku kvalifikovaných ľudí.


výrobný manažment 2018


Kľúčové otázky, ktoré musia riešiť dnešní lídri výrobných spoločnosti, a ktoré by sme chceli spoločne rozdiskutovať, by sa dali formulovať nasledovne:

1. AKÉ TRENDY OVPLYVNIA VÁŠ BIZNIS?

Nikdy nebudeme celkom rozumieť, čo sa deje na trhu a ako sa správajú zákazníci, dodávatelia a konkurenti, ale vždy môžeme urobiť malý krôčik, aby sme tomu porozumeli lepšie. Základom je komunikácia o problémoch, ktoré riešia naši zákazníci a o spôsoboch ako im môžeme zjednodušiť ich život a uľahčiť ich prácu.

Okrem toho musíme mať vo firme aj spôsobilosť neustále zaznamenávať a analyzovať trendy, ktoré menia súčasný svet. Ako konkrétne rozvíjať koncepty Industry 4.0, Smart Factory, a Digitálneho podniku, môžeme vidieť na príklade viacerých firiem (Protherm, Danfoss, ...).

Inovatívne firmy majú svoj RADAR systém prostredníctvom, ktorého zachytávajú čo sa deje v ich okolí, aké príležitosti a hrozby sa blížia k firme. Dôležité je uvedomiť si princíp radaru, ktorý tkvie v aktívnom vysielaní energie do priestoru a zachytávaní vrátených vĺn. Pre firemné prostredie to znamená, že by sme nemali budovať analytické oddelenia, ktoré len pasívne skúmajú čo sa deje v okolí firmy. Koncentrovať by sme sa mali na aktívne vysielanie inovačných signálov z firmy a okamžité učenie na báze zachytených spätných informácií.

2. AKO SPRÁVNE VYTÝČIŤ SMEROVANIE FIRMY?

Ako naplniť potreby zákazníkov spôsobom, ktorým sa odlišujeme od svojich konkurentov? Ak si porovnáme vízie ľubovoľných firiem zistíme, že sa často podobajú ako vajce vajcu. Sú tak vágne formulované, že len veľmi málo ľudí vie, čo presne treba urobiť pre ich dosiahnutie. Všetci chcú byť lídri, najlepší, najväčší, najinovatívnejší, excelentní a najviac oceňovaní zákazníkmi.

Zdá sa, že nie je až tak dôležité kam chceme ísť, ale skôr ktorým smerom sa chceme vydať a aké hodnoty a princípy nám budú aj v ťažkých časoch pomáhať nestratiť azimut.

Doteraz dominuje pohľad, ktorý sa dá zjednodušene označiť ako Lean Six Sigma. Tento koncept sa nám rozrastá o nové prívlastky FLEXIBILNÝ a AGILE (Porta Solutions). Znamená to zvýšenie schopnosti reagovať na zmeny v zákazníckych požiadavkách.

Vo väčšine firiem v prípade, ak zákazník zmení požiadavky, ľudia reagujú podráždene. Zamýšľame sa ako zabezpečiť, aby zákazník veci nemenil namiesto toho, aby sme sa koncentrovali na zvýšenie schopnosti ako uspokojiť aj zmenené požiadavky zákazníka. Predstavte si svoju poslednú osobnú skúsenosť, keď ste zmenili svoje požiadavky dodávateľovi. Ako ste následne hodnotili dodávateľa, keď Vám vyhovel? Preto si myslíme, že by sme sa mali tešiť z každej zmenenej požiadavky zákazníka, nakoľko nám to dáva príležitosť prekvapiť zákazníka a zvýšiť mieru jeho spokojnosti jej naplnením.

výrobný manažment 2018

3. AKO ZÍSKAŤ A ZAPOJIŤ ĽUDÍ DO ZMIEN?

Ľudia potrebujú zmysel a pocit potreby. Prvé, čo potrebujú ľudia vidieť, je niečo väčšie ako hranice ich rutinnej dennej práce. Každý murár predsa vie, že nestavia priečku, ale konkrétny dom. Ľudia musia mať pocit, že sú spolutvorcami budúcnosti a sú užitoční pre iných. Definovanie VÝZVY vo forme odpovede na otázku: "Čo veľké sa snažíte v horizonte niekoľkých rokov dosiahnuť vo Vašej firme?" by mala byť prvým krokom (Škoda Vagónka).

Zároveň potrebujeme rozvíjať schopnosť spolupráce. Pravdepodobne žiadna ľudská organizácia nebude nikdy fungovať ako hodinky, ale vždy máme možnosť byť lepší.

Častým úskalím býva, že ľudia radšej namiesto spolupráce súťažia. Každý chce byť tým najdôležitejším ohnivkom. Umením je vytvoriť takú organizáciu, ktorá spolu funguje a hrá ako orchester. Základom býva posilňovanie internej komunikácie a rozvoj vzťahov v tímoch.

Kde však vziať pripravených ľudí do jednotlivých tímov? Ako rozvíjať kompetencie jednotlivých ľudí môžeme vidieť aj na príklade Jaguar.

vyrobný manažment 2018


4. AKO SA NEUSTÁLE PRISPÔSOBOVAŤ A ZLEPŠOVAŤ?

Akokoľvek dobre premyslíte svoje kľúčové aktivity, jedno je isté. Budete ich musieť zmeniť. Najväčším nepriateľom úspechu môže byť práve prehnaná snaha držať sa stanovených plánov bez schopnosti rýchlo ich zmeniť. Zdá sa, že doba presne popísaných plánov, ako robiť zmeny, je definitívne preč. Nakoľko je budúcnosť nepredikovateľná, mali by sme sa koncentrovať na techniky, ktoré sú vhodné na prekonávanie neznámych zón a sú založené na neustálom učení sa. Veľmi efektívne sú stratégie prvého kroku, ktorým získavame nové skúsenosti pre lepšie naplánovanie druhého. Ide o iteračný proces, ktorý je podporený jasnými komunikačnými pravidlami.

Zároveň to vyžaduje aj správny mindset, ktorý upúšťa od hľadania dokonalých riešení pre naše výrobné systémy a preferuje rozvoj schopností ľudí vytvárať riešenia vlastné. Ak sa začneme riadiť filozofiou, že každý náš krok je iba experiment, ktorým testujeme svoje doterajšie skúsenosti, staneme sa oveľa výkonnejší v dosahovaní akýchkoľvek cieľov.

Ak experiment dopadne v súlade s našimi očakávaniami, iba si potvrdíme to, čo už vieme. Ak nás však výsledky experimentu prekvapia, dozvedeli sme sa niečo, čo sme doteraz nevedeli. Niečo nové sme sa naučili a okamžite zmeníme svoje ďalšie kroky. Posilňuje to podnikovú kultúru smerom k mysleniu Out of the box.

Na konferenciu chodia každoročne stovky úspešných ľudí z rôznych priemyselných odvetví. To, čo týchto ľudí spája, je neustála chuť skúšať nové veci. Nie vždy sa všetko podarí, ale ich vytrvalosť a túžba objaviť to, čo iní ešte neobjavili, ich poháňa dopredu. A to najcennejšie je, že sú ochotní sa s nami podeliť o získané skúsenosti.

Verím, že aj tento rok si nájdete čas na cestu do Žiliny na konferenciu Výrobný manažment, aby ste získali nové inšpirácie v plodných diskusiách s množstvom zaujímavých ľudí.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Výrobný manažment 2018Svet okolo nás je plný nových informácií. Čo je však ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Flexibilná výroba, pokročilé systémy ...Vybudujte si svoj biznis bez zbytočného rizika, ...

Najnovšie články

Rozhovor s Jirkom Doležalom - DOLLERDvaja vysokoškoláci, Jirka Doležal a Honza Emler, ktorí si ...

Strategické inovačné princípy v OMSVlado Levársky patrí k ľuďom, s ktorým som sa prvýkrát ...

Pravidlá a tipy pre nastavenie ...V úvode tohto článku je potrebné zdôrazniť, že v ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved