rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Veľký DEŇ pre majstrov

Už štvrtýkrát sa nám podarilo sústrediť viac ako 50 majstrov na jedno miesto a vzájomne sa podeliť o skúsenosti, problémy i riešenia. Tentokrát sme mali zastúpenie viac ako 15-tich spoločností, ktoré umožnili svojim majstrom rozvíjať sa a spoznať „kolegov" z iných firiem. Stretli sa tu spoločnosti z rôznych kútov Slovenska, ale i Čiech. Od Starej Ľubovne, Dolného Kubína, Martina, Mokrade cez Levice až po Třinec, Valašské Meziříčí a mnohé iné. Zastúpený bol strojársky, elektrotechnický, potravinársky, automobilový i farmaceutický priemysel.

Vieme, že majstri majú vo výrobe akčnú prácu, v tomto duchu začal aj DEŇ MAJSTROV jeseň 2017. Hneď na začiatku ich moderátori vytiahli z komfortnej zóny sedenia pri svojich kolegoch z práce a presadili ich k majstrom z inej spoločnosti. Z takto namiešaných majstrov bolo vytvorených 10 tímov. Tímovú prácu sme podporovali v priebehu celého dňa. 

Den majstrov


Majster a psychológ

Po úvodných slovách moderátorov Henricha Chomista a Róberta Debnára sa majstri pustili do práce a zamýšľali sa nad prvou témou, a to KONFLIKT. Čo konfliktom je, aké emócie v majstroch vyvoláva? V súčasnosti je táto téma veľmi aktuálna (noví / starí zamestnanci, nestíha sa plniť výkon, nie sú ľudia). Majstri vo svojej práci často prichádzajú do styku s konfliktom, buď sú priamymi účastníkmi, alebo riešia konflikty svojich podriadených. Zhodli sa, že najčastejšie riešia konflikty ako: výroba verzus nákup, výroba verzus údržba, majster a jeho tím pri zavádzaní zmien, majster a podriadený a nedodržiavanie pravidiel.

Psychológ H. Chomist ich zrozumiteľnou formou vtiahol do tajov psychológie a cez príklad im ukázal a vysvetlil jednoduchú techniku, ako predísť konfliktu.

Ďalšiu pomôcku, ktorú si majstri odniesli je analýza „konfliktného" človeka a spôsobu práce s ním. Sprievodcu, ktorého dostali, im pomôže pri vyhodnotení, či je človek naozaj konfliktný, alebo je potrebné hľadať príčinu konfliktu niekde inde, napr. v systéme (meniť charakter človeka je veľmi ťažké).

Na ukážke riešenia konkrétneho konfliktu účastníka majstri pochopili postup zvládnutia a riešenia konfliktu. Dôležité pri konflikte je neriešiť minulosť, ale hovoriť a držať sa súčasnosti. Získali 7 krokový návod/stratégiu, ako riešiť konflikt.

Na záver riešenia sa majiteľ konfliktu vyjadril: „Je tu veľa inšpirácií, ktoré by ma nenapadli, lebo ja už v niečom bežím."

Den majstrov


Majster a nový zamestnanec

Majstri videli praktickú ukážku zaškoľovania výrobného pracovníka, v spolupráci so spoločnosťou DMC management consulting.  Odvážni majstri (aj majsterka) z publika si na vlastnej koži vyskúšali rolu nového zamestnanca pri viazaní protipožiarneho uzla, keď ich nadriadený (lektor) zaškolil nesprávne, ale aj správne. 

Vyskúšali si zaškolenie 3 spôsobmi:
 1. majster Erik – nadriadený (lektor) ho zaškoľoval na viazanie protipožiarneho uzla verbálne. Bohužiaľ Erik po zaškolení uzol nevedel urobiť sad. Koho to bola chyba?
 2. majsterka Miriam – nadriadený ju zaškoľoval na viazanie uzla tak, že jej ukázal, čo má robiť. Majstri ani nedýchali a sledovali, či sa to Miriam podarí po zaškolení urobiť správne, no ani Miriam sa to nepodarilo sad.
 3. majster Jozef – nadriadený ho zaškoľoval na viazanie uzla aj verbálne, aj ukážkou. Verbálne zaškolenie bolo štruktúrované a pri ukážke správneho zaškolenia boli dodržané dôležité zásady. Konečne sa to Jozefovi podarilo, pracovník je správne zaškolený a zaviazal uzol smiley.

Formou riadenej diskusie si majstri spolu s lektorom pomenovali, na čo je potrebné dať pozor pri zaškoľovaní pracovníkov. Popísali si presný postup a dôležité body pri zaškoľovaní, čo robím, čo hovorím, v akom poradí a prečo. Ako rozčleniť informácie, aby si pracovník zapamätal dôležité informácie, koľkokrát si postup pracovník musí zopakovať, aby ho vedel vykonať správne. 

Majstri si uvedomili, že správne zaškolenie nového pracovníka, majú vo veľkej miere práve oni vo svojich rukách. Nie vždy možno tomu venujú potrebnú pozornosť a čas v návale riešenia operatívnych problémov. Rozmýšľali ako zaškoľujú oni a ako sa to líši od doporučeného postupu.

Majster a zákonník práce 

Nakoľko majstrov zaujímalo „Pracovno-právne okienko" zaradili sme ho opäť do programu. Pozvaní právnici zvolili pre majstrov vhodnú formu, a to diskusiu k otázkam, ktoré ich trápia. Vraj právo môže byť dosť nudné, ak by začali s citovaním zákonov smiley

Majstri mali priestor diskutovať priamo svoje problémy, ktoré riešia vo výrobe s pracovníkmi. Zaujímali ich napríklad odpovede na otázky: ako prinútiť zamestnanca, aby chodil do práce, pokiaľ za neho nemajú náhradu alebo ako postupovať, keď im zamestnanca pretiahne firma cez ulicu, keď príde zamestnanec do práce pod vplyvom alkoholu – môžem mu dať hodinovú výpoveď, ak príde zamestnanec opitý a nejaví známky opilosti a spôsobí škodu, ako je to s postihovaním majstra, krátenie osobného ohodnotenia, nadčasy – dohoda a príkaz, doručenie výpovede, dovolenky a nariaďovanie dovolenky z dôvodu napr. chýbajúceho materiálu, priepustka k lekárovi a mnohé iné.

Den majstrov

Majstri a riešenie problémov 

Posledná časť Dňa majstrov sa niesla opäť v praktickom duchu. Každý tím si definoval vlastný problém, ktorý chcel riešiť (čo majstrov trápi v ich práci). 

Ukážky tém, ktoré trápia majstrov na jeseň 2017 sú nasledovné:
 • Demotivácia kľúčových zamestnancov na úkor nových zamestnancov, ktorí majú rovnakú mzdu alebo viac.
 • Výroba verzus údržba – spolupráca a spoločné ciele.
 • Nerovnomerné mzdové ohodnotenie za rovnakú prácu. Príde nový sústružník a dostane viac ako ten, čo tam je 20 rokov.
 • Ignorácia kvôli pocitu „nenahraditeľnosti".
 • Ako inak motivovať zamestnancov ak nie peniazmi.
 • Ako udržať zamestnanca po prvej výplate. Akými inými prostriedkami motivovať.
 • Ako zvládať prácu pod stresom. Stará práca zostala a pridala sa ešte nová práca.
 • Nedostatok personálu, automatické nadčasy 12-tky.
 • a mnohé ďalšie.

Den majstrov


Majstri na workshope riešili napr. TOP tému „Platové ohodnotenie nových a starých zamestnancov". Spoločne si vymieňali skúsenosti vo svojich tímoch, čo komu funguje, nefunguje. Moderátori doplnili riešenie problému o ich skúsenosti a ukážky z ich praxe.

Zaujímavé bolo, že počas definovania tém, jeden majster spomenul „a čo motivácia majstra?". Stále sa riešia iba výrobní pracovníci, sú stále viac citlivejší, ako ich udržať, zaškoliť, odmeniť, a na majstrov sa zabúda. Zrazu zaznel spontánny potlesk od všetkých zúčastnených.

Otázka na zamyslenie: „Ako je to s motivovaním a vedením majstrov u vás?"Majstri nešetrili chválami a organizátorom zanechali odkazy ako

„stretnutie s majstrami z iných firiem, super nápad", „vynikajúce stretnutie", „bolo to veľmi poučné", „ďakujem za skvelé tipy, určite využijem", „dobrá práca – len tak ďalej", „pokračujte", „bolo to zaujímavé – super bola forma diskusií".
Ako vznikla myšlienka Dňa majstrov sme sa spýtali R. Debnára: 


Majster je jednou z najkľúčovejších rolí v každom podniku.  Málokto si uvedomuje fakt, že riadia takmer  80% všetkých zamestnancov, dennodenne žijú medzi dvoma mlynskými kameňmi - na jednej strane manažment, na druhej strane ich podriadení. Zo skúseností si dovolím tvrdiť, že veľkou mierou ovplyvňujú úspešnosť väčšiny zmien, ktoré v podniku prebiehajú.

Tak, ako v dnešnej dobe bojujeme s nedostatkom operátorov, tak isto bojujeme aj s nedostatkom kvalitných majstrov. Oživujúcim sa trhom, stúpajúcim objemom zákaziek a mnohými ďalšími faktormi, je na pozíciu majstra kladený čoraz väčší tlak. To, ako majster zvláda svoju pozíciu závisí od viacerých faktorov. Jednak je to jeho „danosť", schopnosti alebo povedzme typológia osobnosti a jednak je to jeho systematickým a plánovaným vzdelávaním. Dajme si ruku na srdce a povedzme, koľko sme do ich rozvoja za ostatné 1-3 roky investovali?

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli, že aj my prispejeme určitou mierou k ich rozvoju, aby dokázali zvládnuť čoraz náročnejšie podmienky a očakávania, ktoré sú na nich postupne kladené. Rovnako sme majstrov chceli motivovať tým, že sa o nich niekto zaujíma, že aj pre nich niekto urobí stretnutie, „nejakú malú konferenciu", kde si môžu zdieľať svoje skúsenosti. Stretnutie sme nazvali Deň majstrov.

Naša myšlienka mala v prvom rade naplniť nasledovné ciele:

 • prepojiť kontakty s majstrami z iných firiem,
 • zachytiť nové trendy – vedieť „čo" a „ako" riešia majstri v iných firmách,
 • načerpať nové inšpirácie, návody na riešenia a praktické skúsenosti vďaka workshopom a diskusiám s odborníkmi,
 • prinášať stále nové, neopakujúce sa témy.
Máme veľkú radosť, že o túto akciu je čoraz väčší záujem, a že vznikla skupinka ľudí, ktorá sa doposiaľ zúčastnila na všetkých ročníkoch.


Den majstrov"Verím, že každý majster si počas tohto veľkého dňa našiel niečo, čo bude vedieť zúročiť vo svojej práci.  Veľa šťastia a úspechov, tešíme sa na vás na jar 2018."
Jana Musilová

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved