rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Ukončili sme kurz Six Sigma Black Belt

Najmä zástupcovia výrobných podnikov sa zúčastnili tohto ročníka. Otvorený kurz Six Sigma pre Black Belts úspešne absolvovalo 9 účastníkov.

Vzdelávací a tréningový program kopíroval metodiku DMAIC a bol nadstavbou na vedomosti, ktoré účastníci získali v predchádzajúcom kurze určenom obsahovo pre Green Belt.

Kurz bol spustený v októbri 2013 a v polovici marca 2014 sme pristúpili spoločne k certifikácii Black Belt.


 Obr.1  DMAIC fázy a procedúra ich realizácie podľa modelu IPA Slovakia.

Jednotlivé moduly otvoreného kurzu Six Sigma boli tematicky zamerané na:

1. Fáza DEFINUJ a manažment zmeny

 • Charakteristika a výber projektov pre Lean Six  Sigma
 • Manažment zmeny
 • Postoje ľudí voči zmenám
 • Úloha komunikácie v procese zmeny
 • Tímová práca a vedenie tímov

2. Fáza MERAJ

 • Popisná verzus matematická štatistika
 • Grafické znázornenie nameraných údajov
 • MSA pre spojité údaje
 • MSA pre atributívne údaje
 • Aplikácia príkladov v prostredí Minitab

3. Fáza ANALYZUJ

 • Intervaly spoľahlivosti
 • Korelácia – príklady a práca v Minitab
 • Jednoduchá regresia – príklady a práca v Minitab
 • Viacnásobná regresia – príklady a práca v Minitab
 • DoE – príklady a práca v Minitab

  

Obr.2. a 3. Jednotlivé nástroje a metódy boli vysvetlené teoreticky, aby každý pochopil ich význam a použitie. Následne sa precvičili v prostredí software Minitab.

4. Fáza ZLEPŠUJ

 • DFSS Design for Six Sigma a metodické prístupy realizácie
 • Kreatívne metódy zlepšovania
 • Systematické zlepšovanie
 • Inovácie
 • Štíhly layout a organizácia výroby v bunkách

5. Fáza RIAĎ

 • Ukazovatele výkonnosti
 • Produktivita
 • Audity - hodnotenie produktivity a výkonnosti formou auditov
 • Základné pojmy, oblasti využitia
 • Princípy a účel auditu, druhy auditov
 • Rýchly podnikový audit IPA Slovakia
 • Príklad pre hodnotenie výrobného systému
 • Príklad pre hodnotenie oblasti Kvalita
 • Audit špecifických oblastí (5S, SMED, TPM)

6. Certifikácia Black Belt

 • Overenie získaných znalostí písomným testom
 • Prezentácia výsledkov riešených projektov
 • Odovzdanie certifikátov Six Sigma – BLACK BELT

  

Obr.4 Písomná skúška pre Black BeltsObr.5.,6.,7.,8. Prezentácia projektov a obhajoba dosiahnutých výsledkov
 

Počas celého kurzu sme sa snažili otvorene diskutovať o možnostiach nasadenia jednotlivých Six Sigma nástrojov a o význame ich praktického použitia. Účastníci pochopili postavenie a zmysel programu Six Sigma v podniku a vo vzájomnej diskusii a v uvoľnenej atmosfére hľadali odpovede na otázky, ktoré sa postupne vynárali v priebehu kurzu.

Certifikáty odovzdali za IPA Slovakia lektor a garant programu Six Sigma Ing. Peter Kormanec, lektor Six Sigma Ing. Ján Burieta, PhD. a riaditeľ spoločnosti IPA Ing. Roman Bače, PhD.

   

Obr. 7 Úspešní absolventi Six Sigma Black Belts


V závere pripájame sumár projektov, ktoré boli v rámci kurzu riešené individuálne účastníkmi programu.

Spoločnosť Téma
SPC International Zvýšenie parametrov linky opráv (zvýšenie Yield a využitie pracovného času operatívneho)
SPC International Optimalizácia nákladov na el. energiu a podmienok osvetlenia v rámci podniku
Power One Implementácia Visual management v celom podniku
Power One Redukcia počtu výrobných buniek a úspora plochy
Power One Process design vybraného výrobku
Power One Zníženie chýb DPMO v logistickom procese
Dachser Slovakia Založenie novej pobočky spoločnosti Dachser
SMZ Zvýšenie výkonov na úpravni č.1
SMZ Optimalizácia výkonu výrobnej technológie a zníženie energií
 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Tréning 5S priamo v PRAXI – IPA ...Vyskúšali sme unikátny koncept školenia. Trvanie - dva dni. ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...

Čo je umelá inteligencia?Umelá inteligencia ( Artificial Inteligence – AI ) je ...

Najnovšie články

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Digitálne dvojčaV posledných desaťročiach sa simulácia vyvinula z nástroja, ...

Myslíte to s benefitmi vo vašej firme ...Firmy v súčasnosti lákajú svojich nových spolupracovníkov ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved