rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Ukončili sme druhý beh nového tréningu Expert normovač

Začiatkom roka bol úspešne ukončený druhý kurz Expert normovač, ktorý absolvovalo 12 účastníkov. 10-dňového kurzu sa zúčastnili zástupcovia českých a slovenských výrobných podnikov. V súčasnosti je zahájený ďalší beh, ktorý pre značný záujem prebieha v dvoch skupinách paralelne.

Obsah tréningu bol popísaný v predchádzajúcich článkoch a preto sa mu nechcem znova venovať. Sústrediť sa chcem na kľúčové výhody absolvovania tohto komplexného vzdelávania a hlavne na výstupy, ktoré účastníci na konci prezentujú. Každý si vybral na začiatku pracovisko, ktorému sa chce počas štúdia venovať. Pri výbere pracoviska je nutné zohľadniť súčasné potreby firmy a požiadavky na zlepšenie problematických pracovísk. Na konci je možné výsledky prezentovať nielen lektorom, ale hlavne vo vnútri firmy svojím nadriadeným. Tak môže byť čas strávený na tréningu vyvážený výsledkom zlepšenia (minimálne jeho návrhom) vybraného pracoviska.


Obsah záverečných prezentácií
Hlavné ciele tohto cyklu sme postavili na základných požiadavkách pre proces normovania:

 • systematický postup pri analýze práce
 • stanovenie objektívnej normy spotreby práce
 • posúdenie ergonómie pracoviska a návrh nápravných opatrení
 • systematický postup pri znižovaní prácnostiUkážka popisu pracovnej úlohy

Kľúčovým cieľom popisu pracovnej úlohy je definovať pracovný postup vykonávanej aktivity a určiť všetky nutné kroky k splneniu základného cieľa operácie napr. vstupy, výstupy, prevádzkový prostriedok a iné. Súčasťou toho je aj zoznam prípravných činností, ktoré sú nutné na začiatku a konci jednotlivých zákaziek. Na základe tohto rozboru je následne definované členenie procesu z pohľadu človeka a prevádzkového prostriedku.


Ukážka členenia pracovnej úlohy

Následným procesom je zber dát vo výrobe. Jeho úlohou je definovať súčasnú spotrebu času pre jednotlivé úkony, ako aj celkovú spotrebu času pre vybranú operáciu. Pre definovanie spotreby času môžeme v zásade použiť dva spôsoby:

 1. časovú štúdiu
 2. metódy vopred definovaných časov

Ukážka časovej štúdie

Spracovanie časovej štúdie je základným podkladom pre výpočet normy spotreby času. Ďalším nástrojom je snímka pracovného dňa, ktorá slúži pre výpočet prirážky k jednotkovému času. Po zistení týchto dát je možné vypočítať normu na kus, resp. inú vyrábanú jednotku. Nameraná hodnota sa porovná so súčasne platnou normou spotreby času uvedenú v informačnom systéme. Ak je odchýlka viac ako ±5%, je potrebné zvažovať úpravu normy alebo minimálne vykonať ďalšie analýzy. V posledných krokoch diskutujeme s účastníkmi tréningu o možnostiach zvyšovania produktivity. S produktivitou súvisí aj vhodná ergonómia pracoviska, ktorá je predpokladom eliminácie zbytočných pohybov a zvýšeného zaťaženia pri práci.

 

Ukážka ergonomickej štúdie

Ďalšie možnosti zvyšovania produktivity dosahujeme zlepšením konštrukcie výrobku, znížením manipulácie, znížením počtu kontrolných činností, zavádzaním výrobných buniek, vybalansovaním výrobných liniek a pod.

Hlavnú výhodu vidím v komplexnosti tohto vzdelávacieho programu. Komplexnosť v zmysle poskytnutia ucelených znalostí u pracovníkov, ktorí sa chcú oblasti normovania venovať:

 • naučiť sa urobiť rozbor práce
 • zbierať dáta z pracoviska – snímkou úkonov alebo rozborom pohybov
 • určiť prirážku pre daný proces
 • vypočítať normu spotreby času
 • posúdiť ergonomiku pracoviska
 • navrhnúť potenciál pre zlepšenie produktivity

Podporiť to chceme ukážkou množstva praktických príkladov. Súčasťou tréningu je aj návšteva firmy, kde si účastníci vyskúšajú niektoré metódy priamo na pracovisku. Na záver je potrebné poznamenať, že účastníci dostali všetky prezentácie, formuláre a výpočty na CD, ktoré môžu následne používať pri objektivizácii noriem vo svojom podniku.

Verím, že Vás obsahovo tento tréning zaujal a tešíme sa na Vašu účasť.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved