rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Štíhla administratíva v úradoch a verejnej správe, REFA tréning

IPA Slovakia organizuje ako súčasť medzinárodného EÚ-projektu Leonardo da Vinci „Efektívni úradníci a spokojní občania – dobré praktiky v moderných EU-štátoch“ – tréningový program z oblasti organizácie práce v administratíve a verejnej správe, organizovaný REFA Darmstadt, Nemecko.
Základným cieľom tréningového programu je dosiahnutie zmeny v myslení ľudí o tom, ako čo najlepšie plánovať, riadiť a organizovať prácu v administratívnych úradoch či administratívnych útvaroch firiem. Obsahová náplň je orientovaná v prvom rade na uvedomenie si úloh a zodpovedností, ktoré majú pracovníci vo vzťahu ku kolegom a občanom, ďalej do oblasti štruktúry a koordinácie administratívnych procesov, namiesto výlučného popisu pracovných pozícií úradov / sekcií / útvarov, ako i efektívna implementácia aktivít v oblastiach financovania, organizovania a vedenia ľudí. Účastníci tréningov získajú potrebné znalosti a zručnosti k tomu, ako vykonávať špecializované úlohy, spojené s odstraňovaním problémov, riadením procesov, kvality a problémov spojených s konkrétnymi produktami.

Cieľová skupina: pracovníci administratívnych útvarov na rôznych typoch úradov verejnej správy, pracovníci administratívnych útvarov výrobných a nevýrobných firiem


Modul Obsah
1
 • Metodika organizácie práce
 • Pracovný systém, znalosť práce, metódy práce, spôsob práce
 • Výkon, deľba práce, práca jednotlivca a skupiny
 • Pravidlá organizovania, štruktúra organizácie, štruktúra priraďovania a vzťahov
 • Pozícia a pracovisko, princípy hierarchie
 • Procesne orientovaná vnútorná organizácia
2
 • Analýza úloh
 • Analýza úloh, pripravenosť personálu
 • Členenie úloh na pracovisku, budovanie siete informácií
 • Obstarávanie materiálu pre úlohy a pozície
 • Útvarové členenie úloh
 • Funkčné členenie úloh
3
 • Interview
 • Možnosti používania, individuálne – skupinové interview
 • Formy kladenia otázok, formulácia otázok, otvorené a zatvorené otázky
 • Príprava a realizácia interview, kontrolná fáza
 • Hodnotiaca škála používaná pre interview
4
 • ABC analýza
 • Zobrazovanie a priraďovanie úloh
 • Možnosti používania ABC analýzy, realizácia ABC analýzy
 • Šance a hranice ABC metódy
5
 • Popis pozícií
 • Obsah popisu pozície, príklad popisu pozície
 • Typy pozícií a monopoly pozícií
6
 • Procesy v administratíve
 • Procesy v podniku, všeobecný procesný model, obchodné procesy
 • Procesne orientovaná organizácia práce, zostavenie procesu
 • REFA systém pre zostavenie procesov v administratíve
7
 • Postupové štruktúry a analýza procesov
 • Postupová štruktúra – grafické zobrazenie procesov
 • Výpočet času spracovania, priebežná doba procesu
8
 • FMEA – kvalita
 • Analýza chýb a rizík v administratíve
 • Postupový model FMEA, popis procesu
 • Analýza potenciálnych chýb, dôsledkov a príčin – vyhodnotenie chýb, dôsledkov a možností odstránenia chýb
9
 • Rozhodovacia matica
 • Prijímanie a tvorba rozhodnutí, rozhodovací proces
 • Štruktúra rozhodovacej tabule, nositelia rozhodnutí, sled operácií v rozhodovacom procese
 • Pochopenie rozhodnutí, zvládanie pripomienok a odporu
 • Rozhodovacie matice, priraďovacie vzťahy
   
Termíny 10.12. – 12.12.2009
11.1. – 12.1.2010
28.1. – 30.1.2010
8.2. – 9.2.2010
25.2. – 26.2.2010 – praktický príklad
27.2.2010 – skúška
   
Forma tréningu Tréning prebieha formou 2 a 3-dňových stretnutí s nemeckými lektormi. Počas tréningu sú riešené praktické príklady, doplnené teoretickými poznatkami. Na záver tréningu prebehne 1-dňová skúška, súčasťou ktorej je vyriešenie praktického príkladu, spojeného s teoretickými otázkami. Úspešní absolventi získavajú REFA-certifikát o absolvovaní tréningu.
Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved