rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Prvý ročník Fóra kvality bol veľmi úspešný

Myšlienka konferencie kvality už dozrievala v našich mysliach dlhšie a v dňoch 30.-31.mája 2017 sa naplnila jej realizácia. Na Fóre kvality sa jednotliví rečníci podelili o svoje praktické skúsenosti zo zavádzania systémov kvality, realizácie projektov Six Sigma, riadenia aktivít oddelenia kvality v automobilovom priemysle, merania a vyhodnocovania kvality, ako aj prepojenia kvality a Industry 4.0. Najdôležitejším prvkom celého systému manažérstva kvality je človek, čo odznievalo takmer v každom príspevku.

Ako prvý vystúpil Peter Špiesz z firmy Böttcher Slovenská republika, s.r.o., ktorý prepojil kvalitu s budovaním firemnej kultúry. Uviedol, že ľudí skutočne motivujú predovšetkým 3 veci: pocit, že ich práca má zmysel, možnosť rastu a neustále zlepšovanie sa, sloboda v rozhodovaní a sebaúcta. Zdôraznil, že vo firme sa „nesmie dať zelená notorickým kritikom, ktorí len kritizujú, ale netvoria." On sa spoločne so svojimi kolegami snaží vytvoriť kultúru „priateľských experimentov," ktorá dáva do popredia skupinu. V nej je oceňovaný predovšetkým nápad. Kariérny postup nie je dôležitý. O súkromných záležitostiach sa hovorí, pracovníci poznajú svoje zázemie, starosti a pod. To súvisí aj s budovaním systému kvality, Six Sigma a znalostí.
Spiesz
Obr. č. 1 Peter Špiesz z firmy Böttcher Slovenská republika, s.r.o.

Petr Požár z firmy T Cert, s.r.o. uvádzal prepojenie certifikácie kvality so systémami kvality a praktickým využitím. Zdôraznil časté chyby, ktoré sú prekážkou optimalizácie procesov, znižovania nákladov a stagnácie vývoja firmy:

 • roztrieštený systém = nesystémové riadenie,
 • nedostatočne zmapované procesy bez možnosti ich merania, vrátane nákladov,
 • rozhodovanie na základe pocitov,
 • nesystémové a nesystematické vedenie ľudí (leadership),
 • chýbajúce alebo nesystémové riadenie rizík,
 • malá alebo nulová znalosť budúcich potrieb zákazníkov,
 • nevhodné ošetrenie legislatívy príslušných štátov (a EÚ),
 • obmedzené znalosti trhu, neskoré reakcie na zmeny.

 Požár

Obr. č. 2 Petr Požár, T Cert, s.r.o

V ďalšej prednáške sa dvaja páni - Róbert Marek a Vladimír Kollár podelili o zavádzanie Lean Six Sigma štruktúry v spoločnosti Boge Elastmetall Slovakia a.s. Okrem ukážok riešených projektov znižovania nekvality, znižovania skladových zásob a projektu na zvýšenie kapacity spaľovania emisií uviedli rečníci aj narastanie štruktúry Six Sigma v ich firme. Dnes už majú vybudovanú základňu Green Beltov aj Black Beltov, ktorú neustále rozširujú. Jeden kandidát sa už pripravuje na pozíciu Master Black Belt.

 Kollár

Obr. č. 3 Vladimír Kollár, Boge Elastmetall Slovakia a.s.

Riadenie aktivít oddelenia kvality v automobilovom priemysle bol názov prednášky Tomáša Kúseka, manažéra kvality z firmy COAVIS Slovakia s.r.o. Venoval sa v nej definovaniu stratégie riadenia kvality, nastaveniu procesov kvality, riadeniu dokumentácie v zmysle Lean administratívy, nastaveniu ukazovateľov a zberu dát, riadeniu auditov, školeniu pracovníkov a neustálemu zlepšovaniu v spojitosti s Lessons Learned. Pre zákazníkov automobilového priemyslu je veľmi dôležité implementovať špecifické požiadavky OEM do systému kvality, pretože každý zákazník kladie dôraz na iné špecifikácie.

Kúsek
Obr. č. 4 Tomáš Kúsek, COAVIS Slovakia s.r.o.

Štefan Proň, konateľ firmy Q-System s.r.o. sa vo svojej prednáške Konfirmácia meracej a monitorovacej techniky so začlenením do QMS venoval metrologickému zabezpečeniu organizácie. Monitorovacia technika je nástroj pre rozhodovanie sa na základe faktov, preto je dôležitá jej kalibrácia, kontrola a uvoľňovanie meradiel v zmysle noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016. Časť prednášky bola venovaná aj požiadavkám certifikačných audítorov, ktorí metrológiu vo firme preverujú, ako aj nezhodám, analýzam a riešeniam metrologických problémov s praktickými ukážkami.

Proň
Obr. č. 5 Štefan Proň, konateľ – Q-System s.r.o.

Kvalita a jej význam v Industry 4.0 bola téma Michala Čierneho, riaditeľa kvality vo firme Matador Automotive Vráble, a.s., ktorý uviedol jednotlivé vývojové štádiá priemyselných revolúcií a taktiež aj hlavné znaky priemyselnej revolúcie 4.0:

 • zrýchlený životný cyklus produktov,
 • inovačná ekonomika,
 • customizácia,
 • zvyšovanie autonómnosti zariadení,
 • šetrenie prírodných zdrojov,
 • trh a jeho požiadavky (zvýšenie konkurencieschopnosti).

Jeden zo zaujímavých poznatkov pre automotive je koniec pásu Henryho Forda, ktorý bude nahradený autonómnymi vozíkmi, pričom aj jednotlivé komponenty budú dovážané dronmi.

 Čierny

Obr. č. 6 Michal Čierny, Matador Automotive Vráble, a.s

Andrej Kubek zo spoločnosti Carl Zeiss Slovensko, s.r.o. obohatil konferenciu o tému Optimalizácia kontroly kvality s využitím 3D merania zameraná na produktivituV prednáške uviedol zaujímavú štúdiu vplyvu rýchlosti snímania 3D dotykovým meracím zariadením na meranú súčiastku. Konkrétne sa zameral na kruhovitosť, rovinnosť, kolmosť a celkové hodnotenie koeficientov spôsobilosti procesu merania ca cgk. V diskusii k príspevku odznelo, že toto by mal poznať každý manažér kvality, aby vedel, ako dobre sa kvalita vyhodnocuje, čo znamená skrátiť merací program na polovičný čas a s akými následkami na kvalitu merania môžeme počítať.

Kubek
 Obr. č. 7 Andrej Kubek, Carl Zeiss Slovensko, s.r.o.

Na záver prednáškovej časti 1. ročníka Fóra kvality vystúpila Martina Jankolová, ktorá zdôraznila vplyv jednotlivých ľudí na kvalitu produktov, a to od operátorov, cez majstrov, inžinierov kvality až po manažérov. Dôležitou myšlienkou bola kvalita ľudí, ktorí musia neustále napredovať prostredníctvom pravidelného vzdelávania a tréningov, aby tak mohli následne vyrábať kvalitné produkty a ponúkať kvalitné služby.

Jankolová
Obr. č 8 Martina Jankolová, IPA Slovakia, s.r.o.

Na 2. deň konferencie sa uskutočnila panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi. Účastníci konferencie mali možnosť dopredu napísať a odovzdať témy. Najviac diskutované boli:

 • kvalita, definícia kvality, kvalita v službách (banke), porovnanie s výrobou,
 • vnímanie kvality – riaditeľ, konateľ, majiteľ,
 • Lean Design a vplyv na kvalitu, reklamácie,
 • efektívne nástroje na riadenie zmeny v kvalite, 3 top nástroje kvality,
 • človek - motivácia na výrobe kvality, angažovanosť, firemná kultúra, interné vzdelávanie,
 • Six Sigma - postup krokov v podniku, MSA, overenie správnosti použitia merania cgk,
 • optimálna štruktúra Six Sigma v podniku, kompetencie YB, GB, BB,
 • ISO, zmeny po up-date ISO 9001:2008 vs. 9001:2015, riadenie rizík ISO 9015,
 • dodávatelia - obrana pred nekvalitnými dodávkami z Číny, ťažká komunikácia, ignorácia,
 • zákazník - ako prezentovať spätnú väzbu zákazníka v podniku (pozitívne využiť SV),
 • trendy v štatistickom spracovaní dát,
 • trendy - pracovník kvality vs. robot – rovnosť šancí.
  Panelová diskusia_1Panelová diskusia-2
Obr. č. 9 Panelová diskusia s prednášajúcimi

Prvý ročník konferencie Fórum kvality bol veľmi úspešný, o čom svedčí aj spätná väzba jednotlivých účastníkov, ktorí sa už tešia a prihlásili na jej ďalší ročník v roku 2018. 

Aký je Váš celkový dojem z fóra?

Veľmi dobrý, som rada, že som prišla. Človek načerpá novú energiu, vidí, akým smerom sa spoločnosti uberajú. Môže si vymeniť skúsenosti a uvedomí si, čo v jeho spoločnosti nefunguje ako by mohlo alebo čo by sa dalo zlepšiť. Odnášam si celý zoznam inšpirácií. Ďakujem.
Viera Balajová, ASPEL SLOVAKIA, s.r.o.

Mnoho nových informácií, postrehov, skúseností.
Peter Bruner, TOMARK, s.r.o.

Nové poznatky, výmena skúseností, vysoká úroveň organizácie a prezentujúcich.
Miroslav Vendžúr, KONŠTRUKTA-Industry, akciová spoločnosť

Fórum bolo na vysokej úrovni. Zdieľanie jednotlivých názorov z rôznych oblastí mi otvorilo oči nielen v strojárstve, ale aj v iných segmentoch.
Juraj Mikuláš, KONŠTRUKTA-TireTech a.s.

Celkový dojem veľmi dobrý. Utvrdenie v niektorých veciach, že ich robím dobre, ale tiež nové nápady, 
postrehy a konkrétne nové prístupy. 
Ľubica Benešová, Neografia, a.s.

Objem dobrý, nový pohľad na kvalitu ľudí (personalistiky) - investície do ľudí majú 8x väčší význam ako do strojných zariadení, simulácie reálnych situácií pri pohovoroch. 
Jarmila Baluchová, Europin, s.r.o.


 


Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved