rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Program TPM Expert úspešne pokračuje

V poradí druhý beh komplexného údržbárskeho vzdelávacieho programu s názvom TPM Expert úspešne ukončilo počas piatich dní ďalších sedem účastníkov.

Vzdelávací a tréningový program TPM Expert pozostával z piatich modulov, ktoré účastníci absolvovali v dvoch fázach. Počas májového stretnutia od 16. do 18. mája v horskom Hoteli Marlene Oščadnica absolvovali prvé tri moduly, ktoré boli zamerané na spojenie teoretických vedomostí s praktickým precvičením na tréningových pomôckach a prípadových štúdiách. Prvé tri moduly boli tematicky zamerané na:

1. Úvod do TPM. Celková efektivita zariadení a jej zlepšovanie – CEZ (OEE)

 • Organizácia TPM, právomoci a zodpovednosť.
 • Náplň práce koordinátorov, hlavné problémy a obmedzenia.
 • Straty na zariadení a koeficient celkovej efektivity zariadenia – CEZ (OEE).
 • Súčasný spôsob zberu dát, výpočet CEZ, vizualizácia CEZ (OEE).
 • Zlepšovanie CEZ(OEE) zlepšovanie a slabé stránky v procese zlepšovania CEZ (OEE), návrh nápravných opatrení.
 • Organizácia a kompetencie v oblasti CEZ (OEE).

2. Autonómna údržba

 • Najčastejšie príčiny porúch a abnormalít na strojoch a zariadeniach.
 • Vplyv zariadenia, obsluhy na produktivitu zariadenia.
 • 7 krokov autonómnej údržby.
 • Checklisty pre prípravu jednotlivých krokov autonómnej údržby.
 • Používanie kartičiek pri autonómnej údržbe.
 • Ako plánovať kroky autonómnej údržby.
 • Praktická ukážka krokov autonómnej údržby na zariadení.
 • Systém auditovania krokov v autonómnej údržbe.
 • Obsah štandardu pre čistenie, mazanie a kontrolu.
 • Spôsob definovania štandardov autonómnej údržby.
 • Dokumentácia potrebná k autonómnej údržbe.
 • Zloženie tímu autonómnej údržby.
 • Organizácia a kompetencie v oblasti Autonómnej údržby.
 • BOZP v TPM – systém LOTO.

3. Zlepšovanie procesov v systéme údržby

 • PDCA a DMAIC cyklus zlepšovania.
 • Identifikácia plytvaní vo výrobnom procese a na zariadení.
 • Kvantifikácia problémov.

Nástroje pre riešenie a identifikáciu problémov:

 • Paretová analýza
 • 5x Prečo
 • Quick Win Week
 • Ishikawov diagram
 • Brainstorming
 • Generovanie nápravných opatrení
 • Zostavenie katalógu nápravných opatrení


Praktické kroky programu Autonómnej údržby boli naviazané na horský bicykel, na ktorom účastníci vytvorili kompletné manuály starostlivosti a kontroly podľa metodiky Autonómnej údržby.

 


Stretnutie v Oščadnici bolo ukončené osvojením si metód a techník zameraných na zlepšovanie procesov v údržbe.

Následne pokračoval program TPM Expert druhou fázou počas 6. a 7. júna v pokojnej atmosféra prostredia uprostred Terchovej. Tu sme programovo nadviazali na predchádzajúce moduly a sústredili sme sa na oblasť plánovanej údržby a možnosti zlepšovania organizácie práce v údržbe.

4. Systém plánovanej a preventívnej údržby, ukazovatele údržby

 • Systém údržby
 • Workflow v údržbe
 • Stratégie údržby
 • Údržba po poruche 
 • Plánovaná údržba 
 • Prediktívna a diagnostická údržba 
 • Výber vhodnej stratégie údržby a výber zariadení do TPM 
 • Spoľahlivostná údržba - RCM 
 • DMEA algoritmus 
 • Analýza stromu porúch 
 • FMEA 
 • Analýza rizík porúch (bezpečnosť, produktivita, kvalita) a ich následkov 
 • Štandardy a plánovanej a preventívnej údržby 
 • Ukazovatele TPM a údržby


5. Možnosti zlepšovania organizácie práce v údržbe 

 • SMED – rýchle zoraďovanie strojov a zariadení 
 • Štandardizácia procesov v údržbe 
 • 5S v údržbe 
 • Jednobodové lekcie 
 • Dokumentácia TPM 
 • Vizualizácia v TPM 
 • Audity v TPM 
 • Význam tímovej práce v TPM 
 • Zlepšenie komunikácie pri vykonávaní činností medzi výrobou (autonómne tímy) a ostatnými útvarmi, ktoré spolupracujú v TPM (údržba, útvary inžinieringu) 
 • Motivácia k TPM 
 • Kompetencie TPM koordinátorov 
 • Záverečný test a vyhodnotenie 
 • Odovzdanie certifikátu IPA o úspešnom absolvovaní školenia/ tréningu TPM koordinátorov

 

Účastníci si na tréningovej hre parného stroja osvojili metodiku tvorby plánov preventívnej údržby a pre vybrané časti parného stroja pripravili konkrétne plány údržby.

 

  

 

Následne sme pomocou parného stroja nasimulovali kompletný priebeh riešenia údržbárskeho zásahu počas vzniknutého prestoja. Účastníci vytvorili mapu súčasného stavu, ktorá znázorňovala všetky činnosti od identifikácie a nahlásenia poruchy až po jej odstránenie, vrátane časového ohodnotenia trvania každej činnosti.

 

Tréning pokračoval klasifikáciou všetkých činností z pohľadu pridanej hodnoty a vykonal sa workshop pre vytvorenie mapy budúceho stavu, ktorá znázorňuje nový postup priebehu realizácie údržbárskeho výkonu.

Priebeh údržbárskeho zásahu dokázali účastníci optimalizovať z pôvodných 24,63 min. na 5,93 minúty. V tejto prípadovej štúdii nadviazali na získané poznatky z 3. modulu „Možnosti zlepšovania organizácie práce v údržbe" a dokázali, že precvičené metódy im výrazne pomohli v optimalizácii úlohy.

  

V poslednom module sme spoločne precvičili techniky rýchleho nastavovania výrobných zariadení na tréningovej hre SMED a ďalej sme diskutovali o potrebe štandardizácie jednotlivých procesov a činností v údržbe.

Záverečná diskusia smerovala k významu tímovej práce a motivácie, ako podporných nástrojov k dosiahnutiu fungujúceho systému údržby v podniku.

 

Celý tréningový program bol zakončený odovzdaním certifikátov TPM Expert, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Získaniu certifikátu predchádzalo vykonanie písomného testu, kde všetci účastníci dokázali potvrdiť osvojené poznatky a požadované znalosti nevyhnutné k získaniu osvedčenia TPM Expert.

Certifikáty odovzdali za IPA Slovakia lektor a garant programu TPM Expert Ing. Ľudovít Boledovič, PhD. a lektor TPM Expert Ing. Peter Kormanec.


 

V závere pripájame zopár postrehov od účastníkov TPM Expert na program a obsah, ktorý absolvovali:

„Tréning splnil ciele podľa mojich očakávaní. Veľké plus boli praktické cvičenia."

„Pochopil som, že TPM nie je len o údržbe, ale hlavne o spôsobe myslenia vo firme, zladenie rôznych smerov a aktivít. Bolo to veľmi dobré doplnenie teórie, zaradením praktických aktivít na modeloch."

„Tréning my posyktl nový pohled na údržbu, výrobu a činnosti provádené ve společnosti. Pozitivem byl parní stroj, hra SMED, příklady z praxe a diskuse."

„Medzi hlavné myšlienky použiteľné v práci považujem modifikáciu už zavedeného OEE, štandardov a program autonómnej, plánovanej a preventívnej údržby."Ing. Peter Kormanec
Projektový manažér
IPA Slovakia


Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved