rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

O čo prídem, ak sa nezúčastním Dňa výrobných manažérov?

Deň výrobných manažérov je jedinečné podujatie, na ktorom sa aktívne riešia aktuálne témy. Jeho cieľom je vzájomná inšpirácia a benchmarking medzi firmami v rámci Slovenskej a Českej republiky. Ukážeme manažérom, ako sa neuzatvárať "v bubline", ale ako vytvoriť akčný a fungujúci tím spolu s nižšími úrovňami riadenia. Ako žiť a riešiť spolu rovnaké témy a problémy. Výstupom budú akčné plány alebo commitment act v rámci riešených tém. 

1.Prečo vznikol Deň výrobných manažérov?

Jedným slovom povedané - podpora budovania vertikálnych tímov (tímy v rámci jednotlivých podnikových útvarov – najmä výrobní manažéri so svojimi majstrami). Vo väčšine spoločností pociťujem snahu o budovanie tzv. horizontálnych tímov, tzn. tímov na rovnakej riadiacej úrovni. Jedná sa najmä o úroveň top manažmentu, kde si manažéri uvedomujú potrebu fungovať ako tím, pretože to má veľký súvis s fungovaním firmy ako celku, čo výrazne ovplyvňuje aj jej konkurenčnú schopnosť. Veľa manažérov si však neuvedomuje skutočnosť, že takýto tím funguje ako určitá „bublina manažmentu" a nie je prepojená na nižšie úrovne riadenia.

Naše skúsenosti s vybudovaním horizontálnych tímov ukazujú, že je to jednoduchšia cesta ako pri budovaní vertikálnych tímov.


Medzi hlavné dôvody patrí:

 • Iná úroveň vzdelanie a manažérske skúsenosti.
 • Silnejšia motivácia vyhnúť sa neúspechu.
 • Vzájomný rešpekt a rešpekt voči generálnemu riaditeľov/majiteľovi.
 • Jednoduchšia cesta k získaniu finančných zdrojov do rozvoja TOP manažérov.
 • Neuvedomenie si, že vertikálne tímy sú v mnohých prípadoch dôležitejšie.
 • Chýbajúca podpora a Know-How pre budovanie vertikálnych tímov.

 Podpora budovania vertikálnych tímov


2.Aký má súvis s Dňom majstrov?

Druhým veľkým impulzom bol Deň majstrov, ktorý sme 1. krát zorganizovali v roku 2016 a s veľkým záujmom zo strany našich zákazníkov pokračuje ďalej. Skoro na každom stretnutí s majstrami sme dostali spätnú väzbu, že niečo podobné by mali absolvovať aj ich nadriadení, ktorí o témach preberaných práve na Dni majstrov majú len malé znalosti a často majú pocit, že ich nadriadení im ani nerozumejú. Funkčné vertikálne tímy v prevažnej väčšine firiem ani neexistujú.

Našou myšlienkou je, že Deň výrobných manažérov bude tematicky prepojený s Dňom majstrov.

To znamená, že na obdobie jedného roka budú nadefinované aktuálne témy, ktoré budeme riešiť najprv z pohľadu výrobných manažérov, kde na záver budeme spoločne definovať aj rozvojový plán pre majstrov. Tento plán budeme s majstrami následne realizovať na Dňoch majstrov.

Deň majstrov


3.Podľa čoho ste vybrali témy prvého Dňa výrobných manažérov?

Našou veľkou výhodou je, že denno – denne sa pohybujeme v rôznych firmách, stretávame sa a komunikujeme s pracovníkmi, tak s TOP manažérmi, ako aj s majstrami a operátormi. Tento fakt je pre nás inšpiráciou ako firmám pomôcť riešiť práve to, čo ich najviac trápi.

V minulom období (2016 – 2018) to boli najmä tieto témy:

 • Správne vedenie ľudí ako nástroj k zníženiu fluktuácie.
 • Efektívne zaškoľovanie pracovníkov - minimalizácia negatívnych dopadov  fluktuácie na výkonnosť a kvalitu.
 • Life manažment - prevencia k udržaniu trvalej výkonnosti.
 • Komunikácia, spolupráca a motivácia v efektívne fungujúcom tíme.
 • Predchádzanie a zvládanie konfliktov ako prirodzená súčasť práce majstra.
 • Úloha majstra v adaptačnom procese svojich podriadených.

Na rok 2019 sme vybrali témy:

 • Úloha majstra v procese zmeny - príprava majstrov na úspešnú realizáciu zmien ako prevencia na "horšie časy".
 • Majster ako spolu-podnikatel - rozvoj vybraných kompetencií na zvládnutie očakávanej role - majster ako spolupodnikateľ.
 • Pracovno- právne okienko - verifikácia, že navrhované riešenia problémových situácií majstrov sú v súlade s platnou legislatívou.
 • Riešenie krízových situácií majstra - zadefinovať najčastejšie problémové situácie a získať návody ako ich riešiť (výmena skúseností medzi firmami).


Príklad:

Na téme „majster ako spolupodnikateľ" môžeme vysvetliť náš prístup. S výrobnými manažérmi chceme podiskutovať na túto tému, aké predstavy mate o novej role majstra a aké kompetencie by mal mať majster, aby ju bez problémov zvládol. Následne na Dni majstrov by sme sa venovali rozvoju kompetencií majstrov, ktoré sme pred tým zadefinovali s výrobnými manažérmi.


4.Mali by sme sa z firmy zúčastniť Dňa výrobných manažérov aj Dňa majstrov?

Obidva programy sú navzájom prepojené. Aby sme to lepšie pochopili, uvedieme si 3 prípady, ktoré môže nastať:


Zúčastní sa len výrobný manažér

Výrobný manažéri sa rozvíjajú v riešených oblastiach
Získavajú kontakty a porovnávajú sa s kolegami z iných firiem
Prehlbuje sa rozdiel v znalosti v riešených oblastiach a môžu nastať prípady a častokrát majstri Vám ani nebudú rozumieť
Nedôjde k zladeniu potrieb, nastavenie sa na spoločný cieľ, rozvojový program nebude prijatý s porozumením od vašich podriadených


Zúčastnia sa len majstri 

Majstri sa rozvíjajú v riešených oblastiach
Získavajú kontakty a porovnávajú sa s kolegami z iných firiem 
Majstri získajú hlbšie znalosti v riešených oblastiach a môžu nastať prípady, že budú „ďalej" ako ich nadriadení
Nedôjde k zladeniu potrieb, nastavenie sa na spoločný cieľ, rozvojový program nie je priamo podporovaný ich nadriadenými


Zúčastní sa výrobný manažér so svojimi majstrami – dosiahneme synergický efekt v nasledovných oblastiach:

Zladenie potrieb a nastavenie sa na spoločný cieľ
Vzájomné porozumenie a rešpekt
Spoločný jazyk a motivácia
Jednoznačný rozvojový program v riešených oblastiach
Väčšia investícia do rozvoja


„Iba posledným variantom zabezpečíme rozvoj vertikálneho tímu"


5.Kto môže prísť na Deň výrobných manažérov okrem výrobných manažérov?

Deň výrobných manažérov je určený najmä výrobným riaditeľom a vedúcim prevádzok z rôzneho spektra firiem – od zákazkovej výroby po sériovú výrobu, či z oblasti automotive.

Toto stretnutie však môže byť zaujímavé aj pre iné pozície, napr. riaditelia alebo majitelia menších firiem, alebo jednoducho ľudí, pre ktorých je dôležité:
 • Získať nové kontakty.
 • Získať nové inšpirácie.
 • Poznať nové trendy.
 • Rozvíjať sa v odborných témach, ktoré sú pre danú spoločnosť aktuálne. Napr. téma „zmena" je asi jednou z tém, ktoré rezonujú skoro vo všetkých spoločnostiach, minimálne z hľadiska efektivity implementácie a jej následnej udržateľnosti.
 • Vybudovať svoj vertikálny tím.


6.Čo stratíme tým, že sa nezúčastníme?

Deň majstrovMotto:

Linked In with Vertical Teams

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved