rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Neobyčajný deň s majstrami

Nie každý deň máte možnosť stretnúť viac ako 50 majstrov na jednom mieste. Takáto príležitosť býva na JAR a JESEŇ a nazývame ju DEŇ MAJSTROV.

Počet majstrov vo firme býva rozdielny, jedna firma má 2 majstrov a iná firma 20, závisí od veľkosti firmy. Avšak i v malej, i vo veľkej firme majster rieši podobné problémy. Myslíme si, že potreba rozvíjať majstra narastá, nakoľko sú na neho čoraz viac kladené náročnejšie požiadavky a očakávania.

Požiadavky na témy od samotných majstrov

Počas JARNÉHO DŇA majstri spolu s moderátormi R. Debnárom a H. Chomistom diskutovali o témach, ktoré ich trápia. Témy vychádzali priamo z požiadaviek majstrov z JESENNÉHO DŇA MAJSTROV 2016.

Majstri prepájali svoje skúsenosti a hľadali nové inšpirácie v oblastiach posilnenia schopnosti argumentácie, nových prístupoch v oblasti hodnotenia a odmeňovania podriadených, nefinančnej motivácie a možnostiach využitia shopfloor manažmentu pri ich práci.

Práca majstra – žiadna nuda

Majstri sú počas svojho pracovného dňa zvyknutí na dynamiku, v práci počas zmeny žiadny stereotyp. I tento deň prebiehal dynamicky, teória bola prepojená s praktickými workshopmi. Môžeme povedať, že majstri sa naozaj s plným nasadením ponorili do workshopov a pracovali v 8 skupinách. Tak horlivo a so záujmom diskutovali, delili sa o svoje názory, že hluk v miestnosti v niektorých momentoch presiahol 70 dBJ.
Spôsob ocenili i samotní účastníci:

  • "Zaujímavým spôsobom prevedené školenie."
  • "Páčilo sa mi ako ste nás zapojili a aktívne sme riešili situácie formou workshopov."
  • "Prepracované a vecné, použiteľné vo firme."
Den majstrov

Majster a argumentácia

Príklady z praxe na riešenie formou workshopu k téme Argumentácia majstri vedeli hneď vymenovať a zhodli sa a riešili napr.: dodržiavanie noriem, prestávok, BOZP, 5S, ako dostať zamestnanca na nadčas, zmena pozície pracovníka z A na B a iné.

Majster a hodnotenie podriadených

Pri téme odmeňovania a hodnotiacich kritérií v práci majstra bolo cieľom uvedomiť si, či podriadení pracovníci chápu na základe čoho sú odmenení. Aké majú majstri kritériá pri rozdeľovaní variabilnej zložky mzdy svojim ľuďom? Rozdeľujú ju na základe „niečoho" alebo pridelia odmeny vždy v plnej výške? Čo je dôsledkom toho, ak majster nepracuje s variabilnou zložkou mzdy? Vedie to k priemernosti podaných výkonov, „naštvanosť" aktívnych ľudí, podpora podpriemernosti.

Spolu s moderátormi diskutovali o nových prístupoch a kritériách a možnostiach ich hodnotenia a objektivizácie. Na workshope spoločne navrhovali kritériá a formu, podľa ktorých by chceli hodnotiť svojich podriadených.
Vyjadrenie účastníka:

  • Veľkým prínosom je účasť viacerých firiem na porovnanie si systému práce”.

Den majstrov

Aj majster má vplyv na udržanie zamestnanca

Zo systému odmeňovania a stimulácie cez peniaze plynule moderátori prešli na „Čaro nefinančnej motivácie". Diskutovali o omyloch, ktoré sú spájané s motiváciou ako napr. motivácia = manipulácia alebo nič nemotivuje lepšie ako peniaze. Rozdelili motiváciu na motivácia JA (sebamotivácia), motivácia TY (podriadený) a motivácia MY (tím).

Prečo využívať práve nefinančnú motiváciu v súčasnej dobe? Práve preto, aby ľudia zostali pracovať v našich firmách, neodchádzali do susednej firmy a my sme nemuseli zaškoľovať ďalších a ďalších zamestnancov, ak vôbec niekto príde na pohovor. Uvedomenie si, že majster má veľký vplyv na to, či zamestnanca udržíme alebo odíde.

Na workshope majstri vygenerovali 22 možností nefinančnej motivácie. Z toho 12 prvkov motivácie označili, že má vplyv priamo majster a 11 prvkov ovplyvňuje firma. Uvedomili si, že tak, ako sú to faktory motivácie, tak sú tak aj faktory výpovedí. Napr. uviedli, že majster ovplyvňuje motiváciu podriadených svojim štýlom vedenia, možnosťou kariérneho rastu, dobrým pracovným kolektívom. Firma ovplyvňuje z ich pohľadu napr. flexibilnosť pracovnej doby, sociálny program, práca na zmeny, čo má tiež vplyv na motiváciu zamestnancov.

Na záver si každý majster vybral svoj prvok nefinančnej motivácie, na ktorom chce pracovať a zlepšiť sa.

Slová účastníka:

  • "Uvedomil som si, že nie je iba jeden správny typ motivácie, je potrebné hľadať riešenie a vhodný spôsob, pre každého iný."
  • "Získal som nové poznatky, ako sa dajú riešiť rôzne situácie s podriadenými ohľadom motivácie a prístupu k práci.
”

Problémy naše každodenné...

Cieľom bloku bolo pochopenie, ako pristupujeme vo svojich firmách k riešeniu problémov. Problémovou oblasťou je jednoznačné technické pomenovanie problému tak, aby sa druhá strana nemusela sériou otázok dopytovať. Často strieľame riešenia namiesto toho, aby sme hľadali príčiny. Rozdielne ciele, priority problémov.

Tému Shopfloor manažment si účastníci prakticky vyskúšali na hre so zápalkami. Namiesto teórie majstri sledovali ukážkové video z fungovania shopfloor manažmentu v jednej úspešnej firme na Slovensku.

Shopfloor manažment pomôže nasmerovať na riešenie správnych problémov (kde vznikajú odchýlky). Je to jeden z nástrojov na zefektívnenie riadenia výroby. Shopfloor nie je o autoritách, ale o zodpovednostiach v celom systéme zlepšovania a nápravných opatreniach.
Ako túto tému vnímali majstri:

  • "Iný prístup k problémom, nie hneď riešiť, ale najskôr urobiť analýzu a potom hľadať riešenie."
  • "Najviac ma zaujala téma Shopfloor. Zaujímalo by ma viac informácií, detailov a príkladov, ako to správne zaviesť a vyhodnocovať.”


Den majstrov

Chuť a potreba rozvíjať majstra

Veľká alebo malá firma, každá má svojho majstra, ktorý dennodenne riadi a vedie svojich ľudí, zabezpečuje bezproblémový chod, rieši problémy, konflikty, komunikuje s najväčším počtom ľudí vo firme. Dajme majstrom možnosť rozvíjať sa a vzdelávať tak, aby sme ich pripravili na čoraz vyššie a vyššie požiadavky. Rozvíjajme ich systematicky formou Firemnej Školy majstrov (ak máte väčší počet majstrov) alebo Otvorenej Školy majstrov (ak máte menší počet majstrov) alebo formou takéhoto stretnutia "Deň majstrov”.

Majstri si našli „jarné" myšlienky a inšpirácie od kolegov a odniesli si ich pre svoju prax. Verím, že myšlienky sa premenia na nové zručnosti, aktivity v podnikoch, z ktorých prišli.

Chuť a potrebu vzdelávať sa, potvrdili i prítomní majstri a na otázku, čo by sme mali zlepšiť nám odkázali:

  • „Aby ste dokázali presvedčiť našich nadriadených o nutnosti týchto školení."

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved