rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

16,67 €Cena bez DPH
Do košíka

Konferenciou sme si uctili životné jubileum profesora Milana Zeleného

Konferencia s názvom Impulzy z nového sveta podnikania organizovaná spoločnosťami IPA Slovakia, Fosfa a Nadácia ZET pri príležitosti životného jubilea profesora Milana Zeleného bola unikátna tým, že sa jednalo o stretnutie žiakov tohto inšpiratívneho človeka, ktorí prerozprávali svoje podnetné príbehy. Výnimočná bola práve prítomnosť Milana Zeleného, a preto bol záujem o seminár obrovský. Organizátori umožnili vstup viac ako 60 účastníkom. Miestnosť v pokojnom prostredí zámku vo Vilémove, spoločenstvo príjemných ľudí a množstvo inšpiratívnych myšlienok vytvorili opäť atmosféru plnú impulzov pre nový svet podnikania. V tomto článku by som sa chcel podeliť o niektoré z týchto myšlienok.

Vilémov 

Profesor Milan Zelený s hosťom
Úvodná prednáška Milana Zeleného hovorila o novom svete podnikania a zmenách, na ktoré sa musia naši podnikatelia a podniky pripraviť.

Profesor začal svoju prezentáciu evolučnou ekonomikou, kde poukazoval na historickú transformáciu zamestnanosti od poľnohospodárstva cez priemysel k službám. Dnes sa vytvára priestor pre nový spôsob ekonomického správania. Vzniká sektor, ktorý nevieme určiť, je to vysoko technologizované prostredie a prechádza sa na intelektuálnu ľudskú prácu.

Nikto nedokáže odhadnúť aká bude spoločnosť o 10 rokov, ale spoločnosti, ktoré prestanú inovovať svoje technológie, zahynú. Inovácia produktov a procesov musí prebiehať nepretržite, inak nebude možné zachovať funkciu podniku. Nové technológie by mali byť zdieľané. Je potrebné vytvoriť siete, kde sa môžu spoločnosti navzájom od seba učiť. Pretože rýchlosť vývoja technológií sa neustále zvyšuje, spoločnosti už nebudú schopné tieto nové technológie nakupovať. Spolupráca podnikov je v dnešnom svete veľmi dôležitá. Sila je v tom, že začneme súťažiť v znalostiach, a nie v hľadaní dočasných riešení.

Okrem témy rozvoja technológií sa prof. Zelený venoval aj téme vzdelávania. Vzdelávanie by malo byť čo najbližšie k podniku. Neakreditovaná univerzita je dnes v Amerike považovaná za výhodu, pretože žiadny úradník nemôže zasahovať do jej osnov. Podľa prof. Zeleného skutočné vzdelávanie nastáva vtedy, keď zabudnete všetko, čo ste sa v škole naučili.

Ďalšou témou bolo riešenie konfliktných situácií – žijeme v konfliktnej spoločnosti: vznikajú konflikty medzi štátmi, spoločnosťami, zamestnancami. Každý má iné záujmy a hľadanie kompromisov nie je prechádzanie zo žiaducich pozícií do nežiaducich, je to ohľadaní nových alternatív.

Záver svojej prezentácie profesor venoval zmene. Zmena je zákonom života, tí čo sa pozerajú na minulosť a prítomnosť určite zmeškajú budúcnosť. Podnik musí mať minimálne dve zložky, a to nielen základný produkt či službu, ale aj budúcnosť – hľadanie indikátorov alebo trendov. „Niekto už dokáže robiť váš produkt inak" verzus „Vy viete, že váš produkt je možné robiť inak".

Konferencia profesora Zeleného
Atmosféra konferencie

Druhá prednáška sa týkala hľadania vlastnej cesty v spoločnosti Fosfa. Ivan Baťka ukázal, akým spôsobom dokázal aplikovať myšlienky Milana Zeleného na spoločnosť Fosfa.

Pán Baťka prevzal spoločnosť Fosfa  v roku 2002 s veľkým dlhom a postupne ju začal privádzať k životu. Spoločnosť bola nútená predávať bez marže, a tak sa rozhodli úplne zmeniť portfólio produktov. Bol zdôraznený aj model ZIPF: „Pokiaľ nevyrovnáte tieto veci, nedokážete existovať." Ivan Baťka odporúča mať široké portfólio zákazníkov, produktov a služieb: „Dá vám to nesmiernu nezávislosť, pretože sa môžete pohybovať tromi dimenziami." Taktiež dáva návod aj na to, akým spôsobom postupovať pri výbere tohto portfólia: „Niekedy nemusíš vedieť, čo chceš, je dôležité vedieť, čo nechceš".

Prezentácia sa týkala aj úspešnosti zavádzania zmien v podnikoch, kde prvým krokom pri zmene je zmena prostredia, za ktorou nasleduje zmena správania ľudí. Tí sú odrazom prostredia, preto musia pochopiť, o čom hovoríme, musia byť súčasťou akcie a pochopiť význam našich slov.

V poradí tretí sa predstavil ďalší žiak Milana Zeleného - Peter Krištofovič s prezentáciou Zmena začína od lídra. Skúsenosti z budovania úspešnej siete podnikov a rozvoja spolupodnikateľov. Prezentáciu začínal rečníckymi otázkami: „Kto z vás chce mať aspoň o trochu lepších ľudí ako má teraz? Kto z vás chce byť lepší ako je teraz?"

Peter Krištofovič potvrdzuje slová Milana Zeleného o evolučnej ekonomike tým, že hovorí o pracovných pozíciách, ktoré podľa výskumov v budúcnosti pravdepodobne zaniknú (asistentka predstavenstva, bankový pracovník, daňový kontrolór, pracovník call centra). Výskumy tiež hovoria, že do roku 2030 bude 6 z 10 pracovníkov obsadených na pozíciách, ktoré dnes neexistujú.

Tiež tvrdí, že vyhrávať budú tie firmy, ktoré budú mať najlepších ľudí, no ak nemáte peniaze, ľudí si vyberať nemôžete. Inšpirovaný Baťom predstavuje víziu vybudovať podnikateľskú akadémiu, pretože školstvo bude stáť pred značnou výzvou v tom, či sa dokáže ešte prispôsobiť tomu, čo trh potrebuje. Na otázku, čo by som mal robiť preto, aby boli pracovníci lepší, odpovedá príkladom z experimentu R. Rosenthala „Pygmalion Effect". Zdôraznil, že je potrebné podporiť myslenie ľudí.

Úspešný kauč a manažér Libor Witassek zo spoločnosti Vítkovické železárny prezentoval svoje dlhoročné skúsenosti s riadením podniku ako živého organizmu. „Keď firma rastie, potrebuje na rast oveľa viac peňazí, ako keď klesala".

Prerozprával svoje 3 príbehy: príbeh hľadania rovnováhy, nového života a príbeh motivácie. Libor Witassek sa naučil žiť v turbulentnom prostredí a prezrádza dve podmienky pre prežitie firmy. Prvou je jej schopnosť permanentne sa meniť a druhou je schopnosť tímov spolupracovať a prinášať inovácie.

Dlhoročný šéf vývoja nových generácií obrábacích strojov do celého sveta, Jiří Marek, sumarizoval zásadné trendy biznis modelov a obrábania kovov. V spoločnosti sa rozhodli sledovať požiadavky zákazníkov, a teda začali stroje kastomizovať. Takýto stroj je prostredníctvom virtuálnej reality predstavený zákazníkovi, ktorý si ho týmto spôsobom môže vyskúšať a následne doplniť, prípadne bližšie špecifikovať požiadavky.

Jiří Marek
Jiří Marek

„Nič vám nemôže zabrániť dokončiť dielo, ktorému veríte. Úspešná firma je tá, ktorá nekopíruje konkurenciu." Tvorba digitálneho dvojčaťa umožní, že ľudia pôjdu najskôr do virtuálnej komory a až potom do výroby. Budeme tak schopní simulovať tok surovín a posúdiť, či nová zákazka bude vôbec schopná prejsť firmou v plánovanom čase. Na záver spomenul aj ďalšie technológie, ako napríklad robotizáciu zberu vertikálnej farmy, využitie dronov vo výrobe a podobne.

Vrcholový manažér Ladislav Glogar, ktorý celý svoj život pôsobí v oblasti automobilového priemyslu, prezentoval kľúčové zmeny v tomto odvetví. Hovoril o trendoch v automobilovom priemysle, ktorými sú dekarbonizácia, autonómne vozidlo, digitalizácia či alternatívne palivá ako napríklad vodíkový automobil. Ten nie je založený na spaľovaní vodíka, ale vodík predstavuje médium slúžiace na uloženie energie a jej premenu v elektromotore. Hovorí o OEE vozidlách: „Budeme v budúcnosti zdieľať autonómne vozidlá, aby ich využiteľnosť bola neporovnateľne vyššia?" Popisuje nové biznis modely, pričom všetky využívajú nízke využívanie vozidla. V súčasnosti sa využívanie vozidla pohybuje na úrovni 1,6 človeka na vozidlo.

Enormný dopad na vývoj automobilov má aj autonómne vozidlo. Prestávajú mať význam viaceré súčiastky (spätné zrkadlá či čelné sklo). Ladislav Glogar ďalej dodáva „Projekt inteligentné auto je reakciou na krach projektu inteligentný vodič".

Ján Košturiak, inovátor a podnikateľ, ktorý vedie Podnikateľskú univerzitu na Slovensku, rozprával o vlastných skúsenostiach z inovácií podnikateľských modelov v rôznych oboroch podnikania.

Jan Šlinský zo spoločnosti Agrokruh začal budovať ekologické farmy, kde je traktor ničiaci pôdu nahradený mechanizmami, ktoré sú už dnes pripravené na výrobu. V budúcnosti možno nad týmto kruhom vznikne ďalší kruh odberateľov, pestovateľov a taxikárov, ktorí budú prepájať lokálnych farmárov s domácimi odberateľmi.

Ďalšia idea, podporená trendmi ako digitalizácia, kastomizácia a 3D tlač, je eBike – na základe skenu vášho tela vám Patrik Paul navrhne elektrický model bicykla presne na typ vašej postavy. Všetko v nádhernom dizajne. Tretím modelom je výroba kompresorov v SNV, ktorý vznikol ako projekt v utajení bez rozpočtu, schválenia a štruktúry. Zákazník si môže nakonfigurovať chladenie bez toho, aby bol expertom. Vidí, aké konfigurácie robí, vie si kompresor poskladať ako lego. Týmito konfiguráciami sa už nemusí zaoberať vývojár, ktorý sa tak môže venovať dôležitejším veciam. 

Reálny a praktický pohľad na zmeny, ktoré do podnikania prináša Industry 4.0., priniesol Tihomir Erdeljac. Ako prebieha zavádzanie I4.0 vo vašom podniku? Tri dni píšeme zápis čo sme robili, tri dni píšeme zápis čo budeme robiť a nerobíme nič.

Predstavuje tri kľúčové aspekty I4.0:

  • Prepojená sieť informácií - flexibilné výrobné procesy s prístupom k informáciám zo všetkých častí firmy a dodávateľsko-odberateľského reťazca v reálnom čase.
  • Prepojenie reálneho a virtuálneho sveta - spojenie návrhu výrobku s návrhom výrobného postupu – vznik digitálnych dvojčat.
  • Kyberneticko-fyzické systémy - modulárne, flexibilné výrobné jednotky s plne identickým digitálnym modelom.

Koľko z technológií, čo majú vaše deti, sú prenesené do priemyslu? Dnes sa eliminujú pracovníci z manuálnych prác a vzniká potreba ľudí, ktorí budú pracovať s novými technológiami. Na digitálnom modeli dokážeme porovnávať prácu človeka s prácou robota a určiť, ktorá bude efektívnejšia.

Konferencia profesora Zeleného
Atmosféra konferencie

Ladislav Verner prináša praktické skúsenosti o vybudovaní úspešnej spoločnosti postavenej na znalostiach. Dopĺňa definíciu globalizácie prof. Zeleného a hovorí, že je to nielen transfer práce do lacnejších zón, ale zároveň je to aj transfer, ktorý je najjednoduchší a najmenej nákladovo náročný. Podľa Ladislava Vernera, nájsť strategického partnera a byť dobrým subdodávateľom nie je cesta k perspektíve. Lepšou cestou je nájsť strategický program so strategickým produktom s čo možno najvyššou pridanou hodnotou.

Otvorene hovorí o tom, na aké „inovácie" sú čerpané značné finančné prostriedky z fondov EÚ. (Inovácia vs. Imitácia -> Pridaná hodnota = 0, konkurencieschopnosť = 0) Dopĺňa aj prezentáciu Ladislava Glogara v tom, že pri elektromobiloch odpadá množstvo súčiastok, ktoré už nebudú potrebné (napríklad katalyzátor, palivová sústava, motor, prevodovka), čo bude mať za následok stratu pracovnej náplne tisícok subdodávateľov v automobilovom priemysle.

Stanislav Martinec zo spoločnosti Koma Modular zaujal so svojou prezentáciou Nový svet modulárnych a flexibilných riešení z pohľadu svetového lídra. Predstavil princípy modulárnych systémov a možnosti ich využitia. Boli spomínané budovy na Expo 2015, ktoré museli byť po skončení akcie zbúrané, no ČR mala modulárny pavilón, ktorý je stále používaný na inom mieste. Paradoxom je, že triedime odpad v gramoch, no až 40% odpadu predstavuje stavebný odpad. Vytvárame nadprodukciu geneticky modifikovaných potravín. Vývoj týchto systémov stále pokračuje a zo železa musia prejsť na kompozity, aby mohli „ísť viac do výšky". Hovorí aj o možnosti využitia modulárnych systémov v budúcnosti: modulárne vertikálne farmy, modulárne mesto, ba dokonca moduly na Mars. Milan Zelený k prednáške dodáva: „Vaša doba nastala. Ide parník, ktorý sa volá budúcnosť, húka a bliká svetlami, prosím vás naskočte a neľutujte, je to posledný parník."

O tom, ako sa mení rola podnikateľa na podporu a rozvoj ľudí vo svojom okolí, hovorí Zdeněk Bílek zo spoločnosti Sika CZ. Hovorí o potrebe pracovať s ďalšou generáciou, ktorá bude s týmito víziami pracovať. Dáva do popredia kempy pre mladých ľudí, ktoré sú pre nich možnosťou získania potrebných znalostí a zručností pre vybudovanie vlastných firiem. „Našou ambíciou je, aby takýchto kempov pre mladých bolo stále viac a viac."

Impulzy z nového sveta podnikania je jednou z množstva akcií, ktoré slúžia na prepájanie komunít podnikateľov, kde sa ľudia učia jeden od druhého.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Skutočne potrebujete do kancelárie ...Práce stále pribúda, ale nie sú ľudia. Získavanie ďalších ...

Prečo je Lean stále dôležité?"Len 2 % spoločností, ktoré majú Lean program, ...

Ako dosiahnuť a udržať ozajstný systém ...Viedol stovky projektov Kaizen v čase, keď sa publikácie ...

Najnovšie články

Vychádza preklad knihy Toyota Kata, ...Na rozdiel od ostatných kníh o Lean v nej nájdete odpoveď ...

Časopis Prumyslové inženýrství v ...Prečítajte si na čo sa môžete tešiť v najnovšom vydaní ...

„Vojna odborárov. Avizujú ostrý ...V posledných dňoch počúvame z médií o ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved