rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Fórum praktickej údržby 2016

Fórum predstavuje možnosť vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností všetkých zúčastnených. Účastník nie je v polohe len pasívne počúvajúceho, ale je súčasťou dynamickej panelovej diskusie s možnosťou vyjadriť osobnú skúsenosť v rámci diskutovanej témy.

Fórum neponúka krátke akademické monológy, ale plnohodnotné príspevky, nabité praktickou skúsenosťou. Nedávame vedecký návod ako by to mohlo fungovať, ale reálnu skúsenosť ako to funguje.

Prednášajúci sa neživia písaním elaborátov a formulovaním vedeckých téz, ale každodenným kontaktom spojeným s riadením a organizáciou útvarov údržby. Fórum praktickej údržby ponúka pohľad do vnútra špičkových podnikov slovenského a českého priemyslu a to nie len formou prednášok, ale vždy aj s možnosťou absolvovania exkurzie vo vybranom priemyselnom podniku. 

Z pohľadu organizácie nadchádzajúceho ročníka a prípravy obsahového rámca príspevkov sme sa rozhodli orientovať najmä na témy súvisiace s efektívnym riadením procesov údržby. Efektívnosť by sme mohli v jednoduchosti charakterizovať ako skutočnosť, či niečo funguje, alebo pôsobí podľa vopred stanovených očakávaní. Najmä v oblastiach riadenia a zabezpečovania starostlivosti o majetok firmy je dôležité z pohľadu efektívnosti hodnotiť aj pomer medzi ekonomickými účinkami a vloženými prostriedkami.

Druhá dôležitá obsahová rovina príspevkov bude zameraná na bezpečnosť všetkých realizovaných výkonov v súvislosti s údržbou, nastavovaním a technickým dolaďovaním výrobných zariadení.

Časť bezpečnosti plynule nadväzuje na obsah prednášok uplynulého ročníka 2015, kde sme sa venovali človeku z pohľadu jeho postojov k zmenám, motivácii a stimulácii – čiže akejsi analýze a možnostiam aktivizácie človeka z pohľadu osobnej angažovanosti a pripravenosti napĺňať stanovené ciele útvaru údržby.

Pripravované príspevky o bezpečnosti budú o aktívnej ochrane zdravia všetkých pracovníkov, ktorí denne prichádzajú do priameho kontaktu so strojmi a všetkými ich technickými časťami, či príslušenstvom. Z médií počas roka nie zriedka zaznievajú informácie o vážnych, ba dokonca smrteľných úrazoch z prostredia našich priemyselných podnikov. Na každom stroji existuje riziko ohrozenia človeka a spoločným úsilím všetkých zúčastnených musí byť takéto riziko eliminovať. Pripravované príspevky budú sumarizovať doterajšie skúsenosti s implementáciou a účinkami aktívnej bezpečnosti najmä v podobe metodiky LOTO (Lock Out Tag Out).


Motto Fóra praktickej údržby pre rok 2016 sme teda príznačne pomenovali - Efektívne riadená a bezpečná údržba.

Obsahová časť bude i tento rok doplnená zaujímavým sprievodným programom. Naším hosťom sa každoročne snažíme spestriť program niečím zaujímavým a trendy zároveň. Z uplynulých ročníkov spomeniem ochutnávky vín od renomovaných slovenských vinárov, ochutnávky lokálne vareného piva a pivných špecialít, možnosť absolvovať jazdu na absolútne špičkových elektromobiloch od spoločnosti Tesla, previezť sa na e-bicykloch, ktorých výkon je podporovaný najmodernejším elektropohonom,  či ukážky fungovania dronov a možností ich využitia aj v oblastiach správy a údržby majetku.

Pozývame Vás načerpať inšpirácie v pripravovaných témach ako:

  • Process Safety Management (PSM) – Riadenie preventívnych činností kritických zariadení v prostredí SAP PM, SLOVNAFT
  • Analýza Work-Flow údržby s následným dopadom na plánovanie údržby. Analýza bezpečnosti LOTO v podmienkach JOHNS MANVILLE
  • Východiská pre nastavenie efektívnej údržby s perspektívou tvorby zisku, SKF
  • Diagnostika v údržbe dnes a v budúcnosti, KIA MOTORS SLOVAKIA
  • Spôsob sledovania a vyhodnotenie prestojov v TRW AUTOMOTIVE
  • Riadenie prác v údržbe podľa najlepšej praxe INPO (Institute of Nuclear Power Operations), SLOVENSKÉ ELEKRÁRNE, ENEL
  • Zvyšovanie energetickej účinnosti strojných zariadení, KLÜBER LUBRICATION
  • Bezpečnosť v údržbe, NEMAK SLOVAKIA

Veríme, že aj tohtoročné fórum, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. a 17. 3. 2016 v priestoroch hotela Holiday Inn Trnava, bude pre všetkých prínosom a spoločne rozšírime naše znalosti v oblasti, ktorá nás už dlhé roky spája.


Ing. Peter Kormanec a 
Ing. Ľudovít Boledovič, PhD.

www.forumudrzby.sk

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved