rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Diskusný klub na tému Štíhla výroba a výrobné systémy v Terchovej

V dňoch 27. – 28. 3. sa uskutočnil ďalší diskusný klub, tentokrát na tému Štíhla výroba a výrobné systémy.
Potreba zoštíhľovania pritiahla do Terchovej väčší počet účastníkov ako zvyčajne. Zastúpenie z viac ako 20 rôznych spoločností zo Slovenska a z Čiech dávalo už na začiatku dobrý predpoklad na rozprúdenie diskusie s rôznymi názormi a skúsenosťami.

Na úvod dvojdňového stretnutia si účastníci prostredníctvom auditového dotazníka mohli overiť ako sú ďaleko v úrovni zavedenia lean a mohli sa vzájomne porovnať. Hodnotili sa nasledovné princípy:
 • Ako je prepojený koncept štíhleho podniku so stratégiou podniku.
 • Aké je zapojenie ľudí do implementácie štíhleho podniku.
 • Akým spôsobom je definovaná hodnota.
 • Ako efektívne sa využívajú princípy mapovania toku hodnôt a eliminácie plytvania.
 • Do akej úrovne sa využívajú metódy vytvárania plynulého toku.
 • Akým spôsobom sú aplikované ťahové princípy riadenia.
 • Ako je zabezpečená synchronizácia v toku.
Výsledky hodnotenia poukázali na značné rozdiely v úrovni implementácie štíhlej výroby v slovenských a českých podnikoch. Medzi špičku sa zväčša dostali podniky z automobilového priemyslu.

Vo viacerých podnikoch sa izolovane aplikujú vybrané metódy štíhlej výroby, v iných sa mapuje hodnotový tok a začína sa aplikovať ťahový spôsob riadenia výroby, ale vo viacerých podnikoch sa uvažuje už o možnostiach, ako preniesť princípy lean aj na dodávateľov a celý hodnotový tok od dodávateľov až ku konečnému zákazníkovi.

Na základe výsledkov hodnotenia sa vytvorili dve skupiny. V jednej skupine sa detailnejšie diskutovalo hlavne o postupe implementácie štíhlej výroby a metód štíhlej výroby. Účastníci mali na záver možnosť aplikovať získané poznatky na hre zavádzania plynulého toku.

Druhá skupina sa venovala hlavne diskusii a výmene názorov a skúseností so zavádzaním lean. Viaceré otázky poukázali aj na úskalia zavádzania štíhleho podniku. Napríklad sme hľadali odpoveď na otázku, kde je hranica v úrovni štandardizácie a vizualizácie tak, aby to bolo súčasne lean, ale aj v súlade s ISO štandardmi kvality.

Závery z diskusie jednoznačne potvrdili, že v mnohých podnikoch sa rieši veľa problémov vo výrobe a pri tom tam nemuseli vzniknúť.

MUDA (plytvanie) sa síce najviac prejavuje vo výrobe, ale jej koreňovou príčinou je často krát MURA (nerovnomernosť), ktorá sa transformuje na MURI (preťaženie). Pri preťažení systém zväčša vybočí zo svojho štandardu a vytvára tak vhodné podmienky pre vznik plytvania. Účastníci silne vnímali potrebu zavádzania postupov rovnomernosti a nivelizácie.

Ďalším záverom bola jednoznačná identifikácia potreby rozšíriť myšlienky lean na celý hodnotový tok. Podobne ako to popísal Womack (Lean Thinking) sa prejavila potreba zavádzať myšlienky lean v nasledovných oblastiach:
 • Výrobné procesy
 • Predvýrobné procesy
 • Dodávateľské procesy
 • Zákaznícke procesy
 • Administratívne procesy

Týmto Vás srdečne pozývame na ďalší diskusný klub, ktorý sa bude venovať otázkam ako zavádzať lean do predvýrobných etáp.

Na záver mal každý účastník možnosť vyjadriť svoje postrehy. Čas strávený na seminári bol zhodnotený ako prínosný a inšpiratívny.


Účastníci o diskusnom klube:

„Tieto dva dni hodnotím ako veľké pozitívum. Získal som nové poznatky a mám chuť znova začať."
Ing. Miroslav Klima, Hinrichs, s.r.o.

„Získala som novú motiváciu. Zistila som, čo všetko sa dá ešte zlepšovať a odnášam si dobré myšlienky."
Monika Kmotríková, Yazaki Slovakia, spol. s r. o.

„S úrovňou diskusie som spokojná. Prišla som na veci, ktoré sa dajú ešte upraviť pred zavádzaním konceptu lean."
Ing. Daniela Petríková, ODEVA, s. r. o.

„Bol som prekvapený ako rýchlo sa dá vhodným usporiadaním pracoviska zvýšiť výkon pracovníkov."
Ing. Roman Bolfa, SE Bordnetze – Slovakia, s. r. o.Po kliknutí sa zobrazí obrázok v skutočnej veľkosti.
Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved