rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Čo prináša Expert normovač?

Začiatkom roka sme ukončili kurz Expert normovač. Úspešnosť tohto vzdelávania odzrkadľuje fakt, že sme paralelne spustili dve skupiny. Jednu v Žiline a druhú v Brne. Tohto 10-dňového kurzu sa zúčastnilo 16 zástupcov českých a slovenských výrobných podnikov.

Predchádzajúce skupiny absolvovali celé vzdelávanie v priestoroch IPA Slovakia v Žiline. Zmena nastala v roku 2013, kedy sa nám podarilo otvoriť prvú skupinu v Brne. Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch podniku IFE-CR, a.s. Brno. Hlavnou výhodou bol bezproblémový kontakt s výrobou a možnosť vyskúšať si viacero oblastí priamo v praxi. 

NOVÉ TERMÍNY: od 25. 2. 2014 v Českom Těšíne, ČR (viac) a od 25. 3. 2014 v Žiline, SR (viac)


Obsah tréningu bol popísaný v predchádzajúcich článkoch (Nový tréning, Prví absolventi, Druhý kurz) a preto sa mu nechcem znova venovať. Sústrediť sa chcem na kľúčové výhody absolvovania tohto komplexného vzdelávania a hlavne na výstupy, ktoré účastníci na konci prezentujú. Každý si vybral na začiatku pracovisko, ktorému sa chce počas štúdia venovať. Pri výbere pracoviska je nutné zohľadniť súčasné potreby firmy a požiadavky na zlepšenie problematických pracovísk. Na konci je možné výsledky prezentovať nielen lektorom, ale hlavne vo vnútri firmy svojim nadriadeným. Tak môže byť čas strávený na tréningu vyvážený výsledkom zlepšenia (minimálne jeho návrhom) vybraného pracoviska.


Čo prináša otvorená skupina účastníkov?

Podnik od podniku sa líši. Rozdielov je viacero. Môže ísť o veľkosť, zameranie, organizačnú štruktúru a množstvo ďalších. Rozdielnosť sa dotýka aj oblasti normovania. Sú to hlavne problémy so sériovosťou výroby, časovou náročnosťou operácií, strojnými a manuálnymi činnosťami a pod. Úlohou lektora je ponúkať odpovede a riešenia týchto rôznorodých problémov a ponúkať príklady z praxe pre každú z týchto oblastí. Na druhej strane veľkou výhodou pre účastníkov takejto otvorenej skupiny je získanie skúseností a odporúčaní od „spolužiakov", ktorí riešili v minulosti podobné problémy nielen v oblasti normovania práce a majú stým rôzne skúsenosti. 


Obsah vzdelávania

Hlavné ciele tohto cyklu sú postavené na základných požiadavkách pre proces normovania:

  • systematicky postupovať pri analýze práce
  • stanoviť objektívnu normu spotreby práce
  • posúdiť ergonómiu pracoviska a navrhnúť nápravné opatrenia
  • systematicky postupovať pri znižovaní prácnosti
Vzdelávanie je rozdelené do 5 blokov. Každý blok má 2 dni, počas ktorých účastníci získavajú teoretické poznatky, riešia viacero príkladov a diskutujú na definovanú tému. Program je obohatený o praktický tréning na pracovisku.

   

Účastníci počas merania práce na pracovisku

Záverečné prezentácie

V záverečnom bloku účastníci prezentovali svoje poznatky a ich spôsob využitia pri analýze vybraných pracovísk a výrobkov. Mohli si to vyskúšať pred kolegami, s ktorými sa stretávali počas celého vzdelávania.

Niekoľko ukážok z výstupov

       

     

Spätná väzba od účastníkov

"Celkové hodnocení je velice kladné, rozšířil jsem si pohled na celou problematiku normování a celkově pohledu na výrobu. Lektor byl kvalitní i zbytek účastníků byl velice kvalitní."

"Školení se mi líbilo, zejména si cením ochoty lektora dodat doplňující informace i zpětně."

"Celkově hodnotím školení velmi pozitivně.Bylo pro mne velkým přínosem. Všechny školené okruhy byly profesionálně připraveny. Školení mi ukázalo nové cesty a možnosti zlepšení celého pracovního procesu."


Účastníci SR po absolvovaní posledného modulu 

Verím, že Vás obsahovo tento tréning zaujal a tešíme sa na Vašu účasť v ďalších kurzoch.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved