rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky
4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

5 dňové školenie DMAIC pre dodávateľov KIA MOTORS SLOVAKIA

V dňoch 02. – 04. a 17. - 18. júla 2012 sa uskutočnilo 5 dňové školenie metodiky DMAIC pre dodávateľov KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. vo vzdelávacom stredisku KIA v Gbeľanoch. Lektormi IPA Slovakia boli Ing. Peter Kormanec a Ing. Ján Burieta, PhD..

Metodika DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) je súčasťou programu Six Sigma a je to základný postup riešenia problémov. Školenia prebiehali v jednotlivých dňoch, kde každý deň bol vyhradený na jednu fázu. Účastníci školenia boli vybratí firmou KIA z dodávateľských firiem KFTP, Glovis, Sungwoo Hitech, Dongwon CZ, Mobis (obr. č. 1).

Obr. č. 1 Účastníci školenia DMAIC pre dodávateľov KIA MOTORS SLOVAKIA spolu s lektorom

Vo fáze Definuj to bolo hlavne ozrejmenie čo je to Six Sigma, prečo sa zavádza, jej história, ako súvisí s DMAIC, ako postupovať pri implementácii v podniku, aká je organizácia projektov. Ďalej bolo uvedené, kto je zákazníkom projektu zmien, ako správne definovať požiadavky zákazníka, ciele projektu, jeho ohraničenia a rozsah, fázy riešenia projektu a samozrejme členov tímu projektu. Okrem základných poznatkov bola uvedená aj projektová dokumentácia a nástroje používané v tejto fáze. Lektori ďalej uviedli aj príklady riešenia projektov Six Sigma z iných firiem, riešených pomocou DMAIC, na inšpiráciu.

Vo fáze Meraj boli uvedené nástroje, ktoré slúžia na meranie súčasného stavu procesov, ich výkonnosti, efektívnosti a pod. Taktiež boli uvedené základné ukazovatele procesov, ktoré sa vo firmách používajú. Dôležitým bodom boli aj nástroje na správne popísanie procesov, ich fungovania v realite – súčasného stavu, očakávaní a rozdielov. Účastníci školenia sa stretli s nástrojmi ako IPO diagram, KNE diagram, Matica príčin a účinku, metódami merania spotreby času a pod. V závere meracej fázy boli uvedené aj náklady na nekvalitu (COPQ) a ich vyhodnocovanie.

Vo fáze Analyzuj boli uvedené nástroje, ktoré sa používajú na zistenie problematických miest a príčin problémov, ktoré sa v daných procesoch vyskytujú. Dôležité bolo určiť čo sú to vplyvové faktory, určiť ako vplývajú na proces, aké sú ich typy, ako ich správne identifikovať, ako urobiť prioritizáciu najdôležitejších a pod. Na tento účel sa používajú rôzne kvalitatívne ale aj kvantitatívne metódy, ktoré boli súčasťou školení a účastníci ich použili v rámci riešených problémov.

Obr. č. 2 Lektor a účastníci školenia pri riešení praktických príkladov v rámci fázy Analyzuj

Fáza Zlepšuj v sebe zahŕňala techniky, ktoré sa používajú na generovanie príležitostí, nápadov na zlepšovanie a ich vyhodnocovanie. Pre generovanie nápadov to boli niektoré jednoduchšie metódy brainstormingového typu, ale aj metódy na hľadanie príležitostí až po metódy na tvorbu a riešenie inovačných zadaní (TRIZ). Na zhodnotenie jednotlivých nápadov boli uvedené metód odchýlky od štandardu, bodová, skóre, efektívnosti, splnenia cieľa a pod. Súčasťou tejto fázy boli aj ukážky zlepšení z iných firiem a samozrejme aj trendy inovácii vo svete.

Záverečná fáza Riaď bola hlavne o štandardizácii nového zlepšeného stavu a vytvorení nových pravidiel, postupov pre proces. Je to hlavne z toho dôvodu, aby nový zlepšený stav, ktorý sa dosiahne v rámci zlepšenia, bol natrvalo a nevratný do stavu predtým. Okrem toho bol daný dôraz na vizualizáciu jednotlivých štandardov, postupov, inštrukcií, ostatných dokumentov, prehodnotenie kontrolných plánov a pod.

Na záver školenia účastníci zhodnotili veľmi pozitívne celé 5 dňové školenie DMAIC, jednotlivé metódy, ich praktické precvičenie na príkladoch priamo na školení, ukážky riešených problémov a projektov z firiem a tiež prístup lektorov. Uviedli, že si vedia predstaviť riešiť týmto spôsobom problémy v ich firmách, s ktorými sa stretávajú. Na konci školenia každý účastník dostal certifikát, ktorým bola potvrdená účasť a ozrejmenie jednotlivých metód.

Obr. č. 3 Záverečné odovzdávanie certifikátov absolvovania školenia DMAIC

Pre veľkú úspešnosť a veľký záujem dodávateľov spoločnosti KIA, prebieha v týchto dňoch už druhé kolo vzdelávania DMAIC, ktoré sa bude ešte niekoľkokrát do konca roka opakovať.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved