rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

3 otázky pre moderátorov Fóra praktickej údržby

Dvojdňová konferencia opäť spojila 230 technických manažérov a pracovníkov v oblasti údržby, ktorí sa už siedmy rok inšpirovali od rečníkov aj medzi sebou navzájom.
Ľudovít Boledovič a Peter Kormanec, IPA Slovakia, sa venujú systémom údržby, zlepšovaniu procesov a zavádzaniu metód Lean. Za vyše 15 rokov praxe viedli desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike v rôznych výrobných spoločnostiach a v službách. Pravidelne absolvujú študijné cesty v špičkových spoločnostiach v rámci Európy, USA a Japonska. Odbornú komunitu údržbrávo budujú aj formou konferencie Fórum praktickej údržby.

Opýtali sme sa ich 3 otázky, ktoré súvisia s údržbov.


1. Čo najpodstatnejšie sa z vášho pohľadu udialo za uplynulých sedem rokov v oblasti údržby? (možno spomenúť niečo, čo bolo pred rokmi novinka a dnes je to „prekonané")

Lajo:

Vidím to možno v dvoch rovinách. Z jedného hľadiska firmy dávajú väčší dôraz na úlohu údržby vo svojich výrobných systémoch. Uvedomujú si význam aspektu produktívneho fungujúceho a stabilného zariadenia vo svojom výrobnom systéme. Je to samozrejme podmienené fungujúcim systémom údržby. Mení sa aj prístup k zberu a vyhodnocovaniu dát pre riadenie údržby. Údržba smeruje čoraz viac k využívaniu signálov zo snímačov pre online diagnostikovanie stavu uzlov, následné rýchle plánovanie údržbárskych zásahov. V širokej škále sa viac a viac využívajú napríklad princípy termodiagnostiky, drony s termovíznymi kamerami, vibrodiagnostika. 

Peter:

Určite bolo prekonaných viacero procesných, organizačných, či technických aspektov, ktoré boli pred pár rokmi len príležitosťou alebo len rozvíjajúcim sa prvkom. Predovšetkým si myslím, že z tohto pohľadu by sa dalo veľa príkladov uviesť najmä z oblasti rozvoja diagnostických princípov súvisiacich s preventívnou a tiež s korektívnou údržbou. 

Zaujímavý je tiež trend vývoja v oblasti bezpečnosti práce pracovníkov vykonávajúcich údržbárske výkony a nepochybne digitalizácia záznamu a reportingu výkonov spojená s dostupnosťou mobilných riešení.


lajo boledovic

Lajo Boledovič

2. V ostatnom čase sa veľa hovorí o tom, že ľudí na niektorých pozíciách nahradia stroje. Platí to aj v oblasti údržby? Je inovatívne využitie umelej inteligencie aj v tejto oblasti prínosom?

Lajo:

Ja som presvedčený, že nie je ďaleko doba, keď procesy údržby bude riadiť umelá inteligencia, keď robot bude opravovať robota. Nie, nerobím si žarty, základy tejto budúcnosti môžeme nájsť už aj v Industry 4.0. Popredné firmy ako napríklad Google, Apple, Microsoft či Tesla investujú obrovské sumy a úsilie do vývoja umelej inteligencie. Nie je to len na teoretickej báze. Výsledky začíname viac a viac pociťovať vo svojom okolí. Neveríte? Denne čítame o vývoji a reálnom testovaní autonómnych vozidiel. S umelou inteligenciou sa stretávame v hrách, na web serveroch. 

Je isté, že umelá inteligencia zasiahne aj do riadenia a výkonu údržby. Potvrdzujú to aj vyhlásenia vedcov Mosheho Vardiho z Riceho univerzity a Barta Selmana z Cornellovej univerzity.

„Počítače už dokážu počuť a vidieť rovnako dobre ako človek," vyhlásil Bart Selman. „Blíži sa doba, keď stroje prekonajú ľudí v takmer akejkoľvek úlohe," dodal Moshe Vardi.

V samotnej Industry 4.0 je vo vzťahu celej „Smart factory" definovaných 15 využiteľných modulov. Jeden z modulov je „Smart maintenance". Pojednáva o prechode od reaktívnej údržby na automatizovanú, prediktívnu údržbu, a to vďaka senzorom, GPS a nadväznému autonómnemu rozhodovaniu na úrovni umelej inteligencie. 

Peter:

Určite je aplikácia umelej inteligencie v údržbe prínosom a do značnej miery aj nevyhnutnosťou, predovšetkým vo väzbe na komplexné prostredie, v ktorom sa postupne umelá inteligencia presadzuje. Keď si predstavíme snahu o budovanie digitálneho podniku ako individuálneho celku, ďalej nadväznosť jeho fungovania v digitálnom eko-systéme ostatných podnikov, resp. priemyslu, trhu(ov), regiónu a z toho vyplývajúce požiadavky na rýchlosť a kvalitu zabezpečenia vyžadovanej servisnej služby, potom si myslím, že aplikácia prvkov umelej inteligencie je jedným z kľúčových parametrov konkurencieschopnosti. Jedna z globálnych pracovných skupín pre podporu Industry 4.0 hovorí o očakávanom náraste produktivity vďaka digitalizácii a IoT (internet vecí) v priemysle o 32 %.

Pojem údržby sa v tomto zmysle posúva dokonca ešte o úroveň vyššie. Pretože ak sme doteraz uvažovali v priemyselnom podniku o údržbe hlavne vo väzbe na výrobné technológie, tak ešte väčší dôraz budeme musieť vynaložiť smerom na udržiavanie a servis celej digitálnej infraštruktúry. Zrejme prestane byť aktuálna otázka, či takýto servis bude vykonávať človek alebo robot. Dôležitejšie ako kto, resp. čo vykoná nápravu poruchového stavu, bude vykonať ju v čo najkratšom čase. A to si myslím, bez prvkov umelej inteligencie (alebo akokoľvek inak ich nazveme), možné nebude.


peter kormanec

Peter Kormanec


3. Zoštíhľovanie je pojem, ktorý sa dotkol aj údržby. Čo LEAN v údržbe prináša?


Lajo:

Údržba je jedným z pilierov firemných konceptov LEAN. Je jasné, že teda je aj jedným z pilierov produktivity firmy. Z druhého pohľadu sa LEAN a zoštíhľovanie dotýka samotných útvarov údržby. Budem úprimný. Často sa stretávam s amatérskym prístupom zoštíhľovania útvarov údržby. Zatiaľ potrebujeme ľudí pre vykonávanie preventívnych prehliadok, off line diagnostík, analýz príčin porúch, vykonávanie plánovaných a neplánovaných opráv, riadenie a plánovanie údržby, atď. Nie je napríklad možné, aby vo firme na jedného údržbára pripadalo 80 strojov. Normál je cca 20 strojov. Ako má robiť prevenciu, keď stále lieta po poruchách? Nie je výnimočné, ak v údržbách prekračuje odvedená práca disponibilný fond o 30 %. Samozrejme, že to tí údržbári robia v nadčasoch. A keď si pozriem štruktúru odvedených prác – skoro 100 % údržba po poruche!!! Ak chcem robiť štíhlu údržbu, musím mať presne postavený procesný model celej údržby, musím vedieť koľko technikov údržby, mechanikov, elektrikárov potrebujem, aby som efektívne vykonával údržbu v súlade s faktormi konceptu Lean maintenance: 
  • Maximalizácie efektívneho využitia stroja s ohľadom údržby
  • Správne navrhnutý koncept údržby
  • Štandardizované procesy a činnosti údržby
  • Minimálne náklady pre fungovanie FUNKČNEJ údržby
Lean v údržbe prináša minimum prestojov z hľadiska údržby, stabilné stroje, kvalitu produkcie z titulu stavu stroja. To všetko prináša výrobe ako zákazníkovi údržby. Jednoducho to môžete sledovať napríklad na trendoch ukazovateľov poruchovosti, MTTR, MTBF. Dobrá fungujúca údržba je z pohľadu výrobných strát lacnejšia a výhodnejšia ako anorektická bezvládna údržba.

Peter:

Všade v Japonsku, kde problematika Lean vznikla, je údržba neoddeliteľnou súčasťou konceptu Lean. Vždy, keď si spomeniem na prednášky profesora Nomuru z Aichi Institut of Technology, kedykoľvek vysvetľoval princípy štíhleho výrobného systému, vždy zdôraznil vzápätí jeho neoddeliteľnú súčasť TPM, až sa mi to zdalo prehnané. S odstupom času si ale stále viac uvedomujem dôležitosť tohto prepojenia. TPM nie je len jedným z pilierov štíhleho výrobného systému, ale TPM samo v sebe musí obsahovať filozofické prvky Leanu – dôraz na tok hodnôt, plynulý tok a ťah.

Musíme sa teda najskôr snažiť pochopiť a definovať pojem hodnoty v celom kontexte údržby a následne sa snažiť, aby táto hodnota bola vytváraná plynule, resp. bola podporená pravidlami pre riadenie plynulosti. Ten zvyšok už je pomerne známy – štíhle procesy, štíhle postupy, minimálne straty a pod. 

Keď si teda uvedomíme, že sa sústreďujeme naozaj na hodnoty, že sa snažíme o vytvorenie týchto hodnôt a ich rýchle dodanie, potom môžeme od Lean v údržbe očakávať to, čo už dlhé roky Japonci aj reálne dosahujú. Nebudem teraz uvádzať percentuálny nárast OEE za X mesiacov, alebo zníženie MTTR, či zvýšenie MTBF v číslach. Uvediem iný príklad. Spoločnosť A.I.S. vyrába odliatky motorov v malom japonskom mestečku. TPM a štíhlu údržbu zavádzajú 25 rokov a celú genézu vývoja majú zachytenú fotkami po jednotlivých rokoch v zasadačke, ktoré hrdo ukazuje 65-ročný syn zakladateľa, dnes prezident spoločnosti. Osobne je tento pán zodpovedný za život a fungovanie TPM. Jeho vízia v prínose údržby pre podnik je dosiahnuť do roku 2023:
  1. Dokonalé plnenie obchodného plánu
  2. Dokonalá technologická spoľahlivosť
  3. Dokonalá výrobná prevádzkovateľnosť (dokážu dnes pracovať v rovnakom takte na odlievaní i opracovaní odliatkov)
Ešte raz si uvedomme v týchto troch bodoch jeho očakávanie od TPM. Nie OEE, nie prestoje, nie náhradné diely – ale predovšetkým prevádzková dokonalosť závodu.

Ako hodnotí úspešnosť zavedenia TPM? Interne cez ukazovateľ Customer Quality Ranking. Externe v roku 2008 získali Special TPM Japan Award, v roku 2015 Advanced Special Award a v roku 2023 plánuje World Class Award in TPM.

Takéto sú teda výsledky a očakávania prínosov u samotných autorov Leanu.


Čítajte viac takýchto článkov medzi prvými a objednajte si časopis Průmyslové inženýrství.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved