rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

6,04 €Cena bez DPH
Do košíka

Zelenina z Agrokruhu

Ekologicky samostatne hospodáriaci roľník. Vyštudoval Vysokú školu zemědělskú v Brne, Fakultu zahradnictví Lednice na Morave. Autor trvalo udržateľného systému pestovania a odbytu zeleniny AgroKruh. Už 20 rokov sa prakticky usiluje vytvoriť duplikovateľný model malej rodinnej farmy s dôrazom na princíp trvalej udržateľnosti života a ľudskosti.

Ján Šlinsky prijal pozvanie na našu konferenciu Podnikanie s ľudskou tvárou, 9.-10. 5. 2013, Trenčín, na ktorej prepojíme svety podnikania a spirituality, kreativity a produktivity. Prečo sme sa rozhodli pozvať pána Šlinskeho? Prečítajte si rozhovor, ktorý s ním urobil Ján Košturiak.

„Dosť bolo rečí, je čas konať. Nie je v silách jednotlivca ekologicky pomôcť celej Zemi. Každý z nás však môže pomôcť konkrétnemu miestu na Zemi. Musí však byť dostatočne vzdelaný a zručný, a musí mať to miesto rád."

Pozrite si videá: 
Agrokruh
TEDx Bratislava - Revolutionary organic vegetable farming
Zelenina z Agrokruhu – prírode aj ľuďom k
duhu.
Praktický spôsob vytvárania svojpomocných samozásobiteľských záhrad.
Pre mňa je problém hovoriť v meste o poľnohospodárstve, nakoľko ľudia z mesta sa poľnohospodárstvom neživia.
Pre mňa je problém hovoriť na vidieku o poľnohospodárstve, nakoľko poľnohospodárstvom sa tam ľudia živia.


Prečo s tým mám problém?
Z hľadiska ekonomiky sme buďto producenti, alebo konzumenti. Človek ako producent má iný pohľad na tú istú vec ako človek – konzument, i keď je to v skutočnosti jedna osoba.

Nikde nie je táto dichotómia taká výrazná ako v poľnohospodárstve.

Ako producenti musíme znižovať náklady a zvyšovať efektívnosť výroby všetkými možnými prostriedkami, a to až do takej miery, že ako konzumentov by nás ani nenapadlo jesť svoju vlastnú produkciu. Avšak takýmto spôsobom dokážeme zarobiť viac peňazí a potom si môžeme dovoliť kupovať kvalitné potraviny vypestované bez použitia jedov. Ak si položíme otázku, prečo vlastne všetky potraviny neprodukujeme ekologickým spôsobom tak ako producenti, dostaneme odpoveď, že si to nemôžeme dovoliť. Čo si môže dovoliť človek – konzument, tak to by ho ako človeka – producenta prakticky zlikvidovalo. A je samozrejmé, že je tomu tak i naopak.

Väčšine z nás totiž uniká skutočnosť, že poľnohospodárstvo je produkčný systém odvodený z prírodných živých systémov. Jeho produkty sú v skutočnosti výsledkom živých procesov a jeho výrobným prostriedkom je živá pôda. Dovoľujem si jednoznačne povedať, že starostlivosť človeka o pôdu je jediná zmysluplná činnosť človeka na Zemi. Aplikovať v živom systéme priemyselné princípy zaobchádzania s neživou hmotou je so životom nezlučiteľné.

Súhlasím s tým, čo povedal E.F.Schumacher: „Starostlivosť človeka o pôdu by mala byť orientovaná na tri podstatné ciele – zdravie, krásu a stabilitu. Produktivita sa potom dostaví automaticky ako bonus.

Ak však trváte na tom, že nikto si nemôže dovoliť luxus chovať sa neekonomicky, tak potom prispievate k tomu, že život sa stane neznesiteľným všade a pre každého, s výnimkou tých pár najbohatších.

To, čo sa deje na poliach celého sveta má zásadný vplyv na každodenné a nevyhnutné potreby každého človeka tu na Zemi, na kvalitu a dostatok pitnej vody, na kvalitu vzduchu, na rozmanitosť foriem života, na sociálnu spravodlivosť, na krásu našej planéty.

Ak je „krása odrazom pravdy", tak poľnohospodárstvo, ktoré sa pevne a starostlivo nedrží pravdy potvrdenej prírodnými procesmi, stratí svoj význam v humanizácii a zušľachťovaní širšieho rámca pôsobnosti človeka na Zemi. V súčasnosti už disponujeme takým množstvom poznatkov, že pre existujúce necitlivé zaobchádzanie s pôdou, zvieratami a nevhodné spracovanie potravín už niet žiadnych výhovoriek.

V jednoduchej otázke, ako sa správame k pôde, sa odráža celý náš spôsob života.

Hans Herren tvrdí, že vytváranie vyvážených ekosystémov je kľúč k trvalo udržateľnému a bezpečnému spôsobu, ako si ľudstvo môže zabezpečiť potraviny. Monokultúrne pestovanie závislé na spotrebe fosílnych zdrojov energie nemá možnosť a ani záujem vytvárať vyvážené ekosystémy. Spriemyselňovanie poľnohospodárstva od polovice 50 rokov minulého storočia síce prispelo k výraznému zvýšeniu výnosov, ale pôda sa po desiatkach rokov intenzívneho využívania vyčerpáva. „Zem je unavená", konštatuje Hans Herren, „No hladu a chudoby sme sa napriek očakávaniam nezbavili".

Je potrebné posilňovať postavenie malých rodinných fariem, a vytvárať nové postupy s citlivým prístupom k pôde a životu v nej i na nej. Musíme postupne odbúravať a likvidovať všetko, čo ohrozuje prirodzené základy života. Tu sa jedná o politiku, ktorej nie je možné sa vyhnúť a ktorá nesmie byť ponechaná len v rukách politikov a prezentovaná ako voľba motivovaná ekonomickou výhodnosťou. Nechcem s vami diskutovať o tom, či si to môžete dovoliť, ale či na to chcete utratiť svoje peniaze. A nečakajte, že svet sa zmení k lepšiemu bez nášho vlastného pričinenia.Rozhovor Jána Košturiaka s Jánom Šlinským

Svojím dielom, ktoré vytvárate desiatky rokov a venovali ste mu asi všetky svoje znalosti a energiu, sa staviate proti celej globalistickej mafii, ktorá má podporu na najvyšších politických a ekonomických miestach. Postaviť sa napríklad proti praktikám firmy Monsanto je ako keby som chcel s kamarátmi bojovať proti veľkej armáde. Mnohí ľudia vás určite odhovárali, iní poklepkávali po pleci, ale nepomohli, ďalší povedali, že keď to celé bude úspešné, tak prídu (politici a ministerskí úradníci sa vždy prídu pozrieť a vyfotografovať, keď niekto urobí niečo úspešné bez ich pričinenia). Odkiaľ beriete energiu, že ste to ešte nevzdali?
Energiu beriem zo slnka, tak ako všetko živé, čo je tu na Zemi. Ale od istého času som ju prestal mrhať na boj s ľudskou hlúposťou, zlobou a nenávisťou a začal som sa venovať formovaniu najkrajšej podoby toho najlepšieho, čo si myslím sám o sebe. Od 6. ročníka ZDŠ-ky som chcel byť zeleninárom. Po skončení vysokej školy a z rozčarovania, z možnosti jeho praktizovania na poliach JRD som znova získal motiváciu z myšlienok, ktoré sú dnes schované pod skratku „BIO" - „EKO". Dávalo mi zmysel pestovať dobrú zeleninu, dobrým spôsobom, pre dobrých ľudí, za dobrú cenu. Keď už sa stalo, že „BIO" a „EKO" značiek sa nakoniec zmocnili byrokrati a kšeftári, pričom prevažná časť zástancov EKO a BIO poľnohospodárstva zostali na úrovni ezotericko, romanticko, teoreticko, platonických milovníkov prírody, prešiel som na „partizánsky spôsob boja". Vykašľal som sa na to, čo si kto myslí a sám pre seba som ďalej pokračoval v riešení problému – navrhnúť, vyrobiť a vyskúšať spôsob pestovania zeleniny bez chémie a bez driny. A podarilo sa. Už to mechanicky funguje, len to treba vyšperkovať.


Čo vás poháňa dopredu?
Nedostatok času.


Máte vyskúšané zariadenie AgroKruh na 15 kruhoch, vytvorili ste systém pestovania plodín a ich striedania medzi jednotlivými kruhmi, máte odberateľov a ekonomický model. Prichádzajú ďalší pestovatelia zo Slovenska, možno aj zo zahraničia. Váš koncept však nekončí iba pri šetrnom a produktívnom pestovaní kvalitnej bio zeleniny (premýšľam, či pri Vašej zelenine použiť tento, možno sprofanovaný prívlastok bio) za dobrú cenu. Máte v hlave ekologické pestovateľské zóny, farmy, ktoré dokážu lokálne produkovať kvalitné potraviny, ale aj priniesť ľuďom novú kvalitu života, ktorá môže byť protiváhou supermarketov, obchodných centier a mnohých nezmyselných developerských projektov v mestách. Aké sú Vaše ďalšie plány?
Spracovať to všetko do komplexného manuálu, aby si to mohol ktokoľvek duplikovať. A prispieť tým k tomu, aby sa postupne mohlo maličké Slovensko premeniť na veľkú záhradu.


Nebojíte sa európskych úradníkov a ďalších hlupákov, ktorí sedia na slovenských úradoch?
Bojím, respektíve obávam. A preto sa snažím za každých okolností nebyť od ich inštitúcií, ktoré si byrokrati vytvorili na svoju ochranu, závislý. Ale v plnej miere pri tom chápem, že aj keď ja sa o byrokratov nezaujímam, to ešte neznamená, že sa byrokrati nezaujímajú o mňa.


Pán Šlinský, stretávam mnoho ľudí, ktorí hovoria, že všetko okolo nás je zlé a nič sa nedá zmeniť. Väčšina z nich iba nadáva a naozaj nič nezmení. Vy ste človek iného razenia a meníte nielen veci, ale aj ľudí okolo seba. Dá sa teda zmeniť svet okolo nás k lepšiemu a ako treba postupovať?

To by bolo filozofovania až do stratena. V prvom rade treba presne vedieť, čo chcem a potom krok za krokom, v smere, ktorý si sami určíme, ísť za tým cieľom. V druhom rade nečakať, že nás tam niekto odvezie. Buďto sme slobodné bytosti, alebo nie. A práve dnes je svet v takom stave, že je potrebné byť optimistom. Pesimizmus si nechajme na lepšie časy.


Moji priatelia, ochrancovia prírody, Miro Saniga a ďalší vidia súčasný spôsob dosahovania ekonomického rastu v dramatickom rozpore so životným prostredím a jeho devastáciou. Ďalšie následky sú v potravinovom reťazci, ktorý priniesol novodobý mor – rakovinu a ďalšie choroby. Počet ľudí na Zemi stúpa, ich veľká časť hladuje, tí vo "vyspelých" krajinách síce nehladujú, ale nevedia už vypestovať ani zemiak a urobiť si doma tvaroh alebo maslo. Monsanto predáva geneticky upravené semená, ktoré nemajú reprodukčnú schopnosť a poľnohospodár sa stáva závislý na obchodníkoch s osivom atď. Vidíte reálnu cestu z tohto vývoja, ktorý priamo ohrozuje život človeka?

Zo svojho uhla pohľadu vidím. Teoreticky sú už všeobecne platné pravidlá zlepšovania stavu sveta každému mierne vzdelanému človeku k dispozícii. A to v rôznych podobách tak, že si tu každý môže vybrať sám teóriu, ktorá sa mu páči. Na poli totiž aj zdanlivo rozdielne ORA ET LABORA alebo po našom BOHUJ ALE ROB sú filozoficko - teoreticky rozdielne postoje, ale z funkčného hľadiska sú prakticky rovnocenné.


A teraz niečo pozitívne. Keby sa sen, ktorý nosíte v hlave naplnil, aké by to bolo? Vedeli by ste to popísať ľuďom, ktorí už sny nemajú alebo neveria, že sa môžu stať realitou?
Pre tých, čo už sny nemajú, nemá cenu niečo popisovať. Pre tých, čo neveria, budujem modelovú farmu, kde to bude možné vidieť na vlastné oči.

Pre tých, čo majú sen aj o tom, že zelenina by mala byť čerstvá, zdravá a chutná, viem popísať, ako ich sen a môj sen spojiť a zrealizovať. Treba však, aby vstali, ale mali pritom na pamäti, že: "Nestačí, že sme už vstali, treba sa aj zobudiť."

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved