rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Umelá inteligencia, pomocník náš každodenný

Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť umelú inteligenciu (AI – Artificial Intelligence) na namiešanie dokonalej whisky? Ako nám AI môže byť nápomocná vo výrobe a logistike.

Využitie AI vo výrobe

Do modelov strojového učenia zadáva spoločnosť Mackmyra Whisky existujúce receptúry, predajné dáta a zákaznícke preferencie. Využitím uvedených údajov bude AI schopná vygenerovať 70 miliónov receptúr, pri ktorých zohľadňuje aj typ sudov dostupných v sklade. Taktiež svetovo oceňované whisky. Cieľom spoločnosti Mackmyra je vytvoriť receptúru, ktorá bude hrať prvú ligu pri získavaní svetových ocenení pre whisky. A zároveň objaviť receptúry, ktoré by nenapadli ani najlepších master blender-ov. Koľko špecialistov by sme potrebovali na vytvorenie takého množstva receptúr? Dokázali by ísť za hranicu zaužívaných postupov?

Priemysel 4.0 nie je len o nasadzovaní robotov, IoT aplikácií, či digitálnych dvojčiat. Umelá inteligencia mu dáva ďalší rozmer. Dokáže sa pozrieť do budúcnosti, identifikovať zákaznícky dopyt, či vopred odhaliť slabiny a prípadné zlyhania výrobných systémov. AI je zároveň schopná predpokladať výskyt poruchy a okamih, kedy nastane. Vďaka tomu aj údržbu zariadení môžeme naplánovať pred výskytom chyby.

Príklad s miešaním dosiaľ nenamiešanej whisky s dokonalým zložením nám jednoznačne ukazuje, aké dôležité sú dáta pri využívaní AI a inteligentných strojov. Aj v súčasnosti nájdeme spoločnosti, ktoré využívajú ľudí ako nástroje na zber dát. Na ich zápis slúžia technologické prostriedky pero a papier. Cloudovým úložiskom sú regále a archívy, kde sa tieto dáta hromadia. Aj za predpokladu neomylnosti zamestnancov pri získavaní dát a najmä ich zápise, musíme nevyhnutne počítať s náročnosťou spracovania pri analýzach. Je to efektívne využívanie potenciálu tak vzácneho zdroja, akým sú naši zamestnanci?

V súčasnosti existujú IoT (Internet of Things – internet vecí) platformy, ktoré prepájajú zariadenia v podniku sinými zariadeniami a aplikáciami s cieľom zbierať dáta, vyhodnocovať ich a následne optimalizovať nastavenie daných zariadení, či samotné procesy. Tieto platformy vieme nasadiť v oblasti podnikovej infraštruktúry s cieľom dosiahnuť úsporu energií, efektívnu správu nehnuteľností, či zvýšiť ochranu majetku a osôb. Vieme zbierať a vyhodnocovať dáta z odpadového hospodárstva a emisií. Následne eliminovať nielen náklady s nimi súvisiace, ale aj dopady našej výroby na životné prostredie. A v neposlednom rade monitorovať výrobný tok, strojové výkony, správu skladov, internú logistiku a transport.

Obr. 1: Aký je Váš pohľad na digitálnu transformáciu?

(Pozn.: štatistický výskum, ktorého výsledky sú uvedené na obrázku, bol realizovaný v spoločnostiach so sídlom v strednej a východnej Európe)

Zdroj:https://news.microsoft.com/uploads/prod/sites/52/2018/11/CEE_DT_thought_leadership_e-book.pdf


AI a logistika

  • V roku 2016 bolo na celom svete inštalovaných približne 40 000 kusov rôznych technológií pre skladovú automatizáciu. Očakáva sa, že do roku 2021 to bude najmenej 620 000 kusov.

  • Iba 9% expedovaných položiek z distribučných centier predstavujú celé palety v porovnaní so 46%, pozostávajúcich z menších balných jednotiek. Pričom výdavky na procesy vychystávania môžu tvoriť až 55% celkových prevádzkových nákladov.

  • V roku 2016 bolo v priemere 5 pracovných úrazov na každých 100 pracovníkov pracujúcich v oblasti skladovania.

V časoch, kedy nejedna firma rieši problémy s nedostatkom kvalifikovaného personálu, môže byť práve automatizácia skladov cesta, ako tento problém riešiť. Neustále sa stretávame aj s názormi, že roboty a AI nahradí ľud, ktorí nenájdu iné uplatnenie. Tieto pesimistické tvrdenia častokrát vyplývajú z nedostatku informácií o možnostiach a využiteľnosti digitálnych technológií. Nepopierame, že pri vykonávaní mnohých pracovných činností nahradia stroje ľudský kapitál. No človek má skvelú schopnosť prispôsobiť sa meniacim podmienkam. Veľký, priam životne dôležitý, význam majú smart technológie využívané vo výrobe a logistike pre elimináciu pracovných úrazov.

Funkčnosť ľudského tela má svoje fyziologické hranice. A vychystávať zákazky, ktoré sa čoraz viac skladajú z menších balných jednotiek (kartóny, rozmerné kusy, plastové prepravky), ručnou manipuláciou, negatívne vplýva nielen na zdravie zamestnanca, ale následne aj na finančné „zdravie" firmy.

Umelá inteligencia pomáha optimalizovať aj plánovanie objednávok obchodníkom s potravinami. Na tento účel ju využíva reťazec supermarketov z východu Slovenska. Aby bol model, čo najpresnejší, učil sa i na základe externých dát, ako je napr. poloha predajne, počasie v danom období a lokalite, výplatné termíny firiem v meste, či vyplácanie dôchodkov asociálnych dávok. Model zohľadňuje aj zľavové akcie a marketingové aktivity konkurencie. Pozitívny efekt využívania systému je v úspore financií viazaných v skladových zásobách, zníženie podielu prebytočného tovaru na sklade, ako aj finančných prostriedkov viazaných v zásobách. Taktiež časová úspora v administratívnych procesoch súvisiacich s objednávaním a prijímaním tovaru na sklad. Sú naše obavy, že nás nahradia stroje, opodstatnené?

Prieskum spoločnosti Infosys, ktorý bol uskutočnený na súbore respondentov z rôznych odvetví a krajín, vyvracia obavy o nahradení ľudí strojmi (obr. 2). Napriek strachu zamestnancov, manažéri týchto spoločností identifikovali zamestnancov ako kľúčový faktor pri implementácii a využívaní AI v ich firmách ako aj pri dosahovaní podnikových úspechov (obr. 3). Zároveň aj ich optimistické tvrdenia, že AI technológie vytvoria viac príležitostí pre zamestnancov, ako budú eliminovať ich počet.

Obr. 2: Ako spoločnosti vnímajú vplyv AI na ich pracovnú silu?

 Zdroj: https://www.infosys.com/age-of-ai/


Obr. 3: Do akých oblastí investujú spoločnosti pri implementovaní a využívaní AI technológií?

  Zdroj: https://www.infosys.com/age-of-ai/


Mnohé riešenia v oblasti využitia AI vo výrobe a logistike ponúkajú viaceré lokálne firmy globálneho významu, ktoré svojim zákazníkom v tomto smere vedia účinne pomôcť. Zástupcovia spoločností WorkSys, CEIT, či ANASOFT sa podelia o svoje skúsenosti a poznatky na ďalšom vydaní seriálu Očakávajme neočakávané. Tentokrát sa vidíme v Prahe, už 12. septembra.


Zdroje:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved