rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Strategické inovačné princípy v OMS

Vlado Levársky patrí k ľuďom, s ktorým som sa prvýkrát stretol a ani nás nenapadlo si vykať. Hneď preskočila akási iskra porozumenia. Je to vizionár, pripomína mi Steva Jobsa – občas vybuchne, keď ho niekto nechápe, vidí ďalej ako ostatní a inovuje v nadsystéme, nie v špecifickom produkte alebo technológii svojho biznisu. Začal podnikať ako stredoškolský učiteľ, rýchlo sa učí a chápe nové veci, vybudoval obdivuhodnú firmu na inováciách. Tento rok vystúpi aj na našej konferencii Výrobný manažment.


"Nevyhrávajú veľkí nad malými, ale rýchlejší nad pomalšími, kvalitnejší nad menej kvalitnými, odvážnejší nad menej odvážnymi." • Vladimír Levársky – bývalý učiteľ zemepisu založil z nuly firmu, v ktorej najskôr predával lampy a postupne sa stal lídrom vo vývoji svetelnej techniky.
 • Postupne začal lampy vyrábať a vyvíjať, neskôr pochopil, že treba predávať svetlo a nie lampu a definoval LQS (Lighting Quality Standard), dnes vyvíja Smart city a Smart industry riešenia, kde je svetelný systém dátovou zbernicou priestoru.
 • Firma OMS spolupracuje so špičkovými dizajnérmi a patrí k lídrom v oblasti vývoja a predaja komplexných riešení svetla.
 • Hodnoty firmy – flexibilita a rýchlosť, morálka, byť o krok vpredu, chuť víťaziť, unikátnosť, totálna kvalita.
 • Firma sa stala významným vývojárom a výrobcom osvetlenia v strednej Európe a exportom do viac ako 70 krajín.
OMS


Strategické zmeny:

 • Od napodobňovania k udávaniu trendov.
 • Od predaja svietidiel k predaju svetla.
 • Noví zákazníci – architekti a developeri.
 • Od predaja produktu k riešeniu.
 • Presne definovaná a merateľná hodnota pre zákazníka – 6E (Ergonomics, Efficiency, Emotion, Esprit, Ecology, Exceptionality) LQS – Lighting Quality Standard (jasne definované a merateľné parametre kvality osvetlenia pre zákazníka).
 • Nové spôsoby komunikácie so zákazníkmi.
 • Nové technológie v produktoch (LED) a vo výrobe (flexibilita a kustomizácia).
 • Od znižovania nákladov vo výrobe k tvorbe hodnoty v inováciách a vývoji.
 • Od kopírovania k vlastnému výskumu a vývoju.
 • Od predaja z katalógov k spoluvytváraniu hodnoty so zákazníkom (open innovation).
 • Od katalógov k virtuálnym prezentáciám (3D kino v kamióne) a sociálnym sieťam.


Analýza trendov a ich dopady na biznis v svetelnej technike

Kľúčovými prvkami stratégie OMS sú inovácie, flexibilita a rýchla schopnosť učenia sa a realizácie.

OMS

Strategické smerovanie

OMS inovuje na úrovni celého podnikateľského systému a inovácie posudzuje predovšetkým podľa týchto kritérii:

 • výrazne zvyšuje hodnotu pre zákazníka aj pre výrobcu/dodávateľa,
 • zvyšuje kvalitu života zákazníka,
 • zlepšuje životné prostredie,
 • okrem merateľnej hodnoty poskytuje často aj emócie,
 • odstraňuje rozpor, konflikt, paradigmu alebo protirečenie ktoré ešte neboli vyriešené,
 • o tom, čo je inovácia rozhoduje iba zákazník, tým, že kupuje a platí.

Vznik mnohých nových podnikateľských systémov bol umožnený rozpoznaním možností nových technológii (napr. LED, internet, mobilné telefóny a smartfóny, MP3, 3D, elektromobilita, apod.) iné vznikli ako rozpoznanie nových potrieb a trendov u zákazníkov (napr. mobilita, zdravý životný štýl, zábava, hodnota voľného času, aktívna staroba, proaktivita, potreba komunikácie a výmeny informácii, bezpečnosť, ekológia, rodina a priatelia a pod.).

Faktory úspechu firmy OMS v posledných rokoch

 • Silné portfólio výrobkov, výnimočné riešenia a inovácie.
 • Rýchlosť a flexibilita vo vývoji a vo výrobe.
 • Kvalitné značkové elektronické komponenty.
 • Lokálna výroba, sieť overených lokálnych dodávateľov.
 • Výroba produktov zákazníkovi na mieru.
 • Vlastný vývoj, dizajn, optická účinnosť, technológie (LED) a definovanie nových trendov – LQS, 6E.
 • Ochota vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám zákazníka.

Hodnoty firmy OMS:

 • flexibilita a rýchlosť,
 • morálka,
 • udávanie trendov – byť o krok pred (trhom, konkurenciou, obchodným partnerom),
 • chuť víťazi,
 • totálna kvalita (výroba, dodávatelia, servis),
 • inovatívnosť a výnimočnosť riešení.

Firma OMS pravidelne analyzuje svetové trendy v oblasti svetelnej techniky a spolupracuje s najlepšími výskumníkmi a dizajnérmi v oblasti svetelnej techniky.

Strategické inovačné princípy

 

1. Kustomizácia

LQS (Lighting Quality Standard) – definovanie parametrov svetla a konfigurátor zákazníckych riešení.


2. Segmentácia značiek

Elite – výnimočná a unikátna architektonická značka najvyššej kvality. Inovatívne riešenia vychádzajúce z najnovších trendov v osvetlení.

OMS – silná komerčne orientovaná značka kvality. Vysoká variabilita, pružná kustomizácia a efektívnosť.

Unoloux – najlepšia európska značka osvetlenia s vysokou kvalitou v nižšom cenovom segmente.

 

3. Diverzifikácia

Rôzne aplikačné oblasti.

Komunikácia so zákazníkmi – mobilný showroom.


4. Flexibilita

Operačná flexibilita:

  • komerčné a architektonické portfólio produktov vhodné pre Indoor & Outdoor osvetlenie s využitím najnovších LED technológií,
  • plynulé spracovanie objednávok a rýchla reakcia na požiadavky zákazníka,
  • okamžitá personálna kapacita,
  • flexibilita malých aj veľkých objemov,
  • krátka doba dodania (3 – 7 dní),
  • zákaznícke riešenia.

Strategická flexibilita:

  • schopnosť rýchlo inovovať,
  • sledovanie najnovších trendov,
  • uchopenie nových príležitostí,
  • kontinuálna geografická expanzia,
  • využitie nových technológií,
  • flexibilita – odvaha – rýchlosť.

Flexibilné technológie


5. Komplexnosť riešení

 

6. Rýchla transformácia na nové trendy a technológie

Inovačné centrum


Zhrnutie postupu pri budovaní firmy inovácie

 • poznaj a namodeluj budúce prostredie business priestoru
 • vytvor si budúceho zákazníka
 • zmapuj, nastav prípadne vytvor trendy
 • nastav si stratégiu, podľa ktorej chceš fungovať
 • nastav filozofiu, víziu a ciele vo firme
 • nájdi v sebe odvahu (nehovor o tom, urob to!)
 • motivuj, zapál a zblázni svoj tím
 • priprav podporu inovácie – inovačná harmónia (ak začneš tak táto snaha funguje, vnímaj ju a čítaj)
 • neustále komunikuj s trhom, no riaď sa a rozhoduj len ty sám
 • priprav sa na prekážky, odpor, pohodlie, nevôľu
 • neustále inovuj a vylepšuj vlastný systém riadenia

Príklad – inovácie procesov v OMS. Prechod k flexibilným výrobným bunkám.

Cieľom projektu bolo vytvorenie nového konceptu výroby pre rôzne výrobkové skupiny, zvýšenie pružnosti a produktivity výroby s pomocou flexibilných výrobných buniek.

Postup projektu

Čas

Metódy

1. Definovanie cieľov a postupu projektu

2 týždne

Príprava projektu, projektový list

2. Analýza portfólia výrobkov vo vzťahu
k montážnym linkám

2 týždne

Analýza predaja, PQ analýza, analýza montážnych postupov a kusovníkov, ekonomické modely

3. Analýza súčasnej výkonnosti montážnej linky – snímkovanie

3 týždne

Snímkovanie, analýzy toku materiálu, časové analýzy, mapovanie toku hodnôt

4. Návrh konceptu, princípov nových montážnych liniek

6 týždňov

Definovanie časových noriem, taktovanie a vyvažovanie linky, návrh layoutu linky

5. Detailné projektovanie pilotnej montážnej linky (výroba – logistika)

8 týždňov

Detailné návrhy pracovísk a ergonómie, prísun a uloženie materiálu, logistika a riadenie

6. Implementácia projektu pilotnej montážnej linky a vyhodnotenie

8 týždňov

Kartónová simulácia, korekcie, konštrukcia a výroba stolov a zásobníkov, postavenie a odskúšanie linky

7. Rozšírenie na ostatné montážne linky

12 týždňov

Vytvorenie ďalších liniek v podobnom koncepte, doriešenie logistiky navážania materiálu a plánovania a riadenia výroby

 

Analýza súčasného stavu – vysoká rozpracovanosť a neštandardná organizácia a riadenie

Analýza súčasného stavu ukázala nasledovné problémy:

 • Neznáme normy spotreby práce jednotlivých operácií.
 • Nie je možné porovnanie s plánovaným výkonom a sledovanie produktivity linky.
 • Nejasné využitie (produktivita) ľudí – rozdiely vo výkonoch.
 • Absencia noriem spotreby práce ovplyvňuje presnosť procesov kalkulácií, plánovania a odmeňovania.
 • Chýbajúca štandardizácia zabraňuje systematickému procesu zlepšovania.

Ciele projektu:

 1. Zvýšenie flexibility s možnosťou zmeny výrobného výkonu od 40 ks do 500 ks.
 2. Zlepšenie kvality tým, že bude problém okamžite v procese zachytený a riešený.
 3. Schopnosť rýchlejšej reakcie a vyššia spoľahlivosť dodávok skrátením priebežnej doby na minúty.
 4. Redukcia manipulačných činností, eliminácia prekladanie prázdne kartónov a chôdze pracovníka.
 5. Efektívnejšie plánovanie a riadenie výroby.
 6. Jednoduchšie a efektívnejšie oceňovania a sledovanie nákladov.
 7. Jednoduchšia analýza a meranie práce, normovanie a porovnávanie výkonu.

Postup

 1. Analýza výrobného množstva.
 2. Definovanie druhov montáž (jednoúčelová montážna linka, montážna bunka pre produktové skupiny, izolované montážne stoly).
 3. Definovanie taktu montážnych liniek.
 4. Koncept usporiadania montážnych liniek.
 5. Analýza montážnych postupov.
 6. Stanovenie prácnosti montáže a vyvažovanie liniek.
 7. Detailné projektovanie montážnych liniek.
 8. Prísun dielov na montážne linky / Logistika montáže.
 9. Štandardizácia a zabezpečenie kvality.
 10. Vizualizácia, reporting.
 11. Zlepšovanie. 

Zhrnutie výsledkov


OMS

Parameter

Pred zmenou

Po zmene

Produktivita ks/hod

4,11

8,33

Výrobná plocha m2

130

36

Priebežná doba výroby (min.)

575

15

Zásoby (ks)

523

20


Bunka po zmene

Z predaja svietidiel vznikol biznis model dizajnu, konfigurovania a predaja svetla (LQS). Neskôr Vlado Levársky vymýšľal ako využiť stĺp v meste, na ktorom je umiestnené svietidlo. Vznikajú prvé riešenia smart city a smart industry. Toto je myslenie vizionárov – prepájať nové technológie a inovovať v nadsystéme. Sú ľudia, ktorí Vladovi nerozumejú, alebo nestačia jeho tempu. Niekedy ho to rozčúli, ale on ide ako posadnutý ďalej. Inovátori sa nevzdávajú. Dávame dokopy skupinu podobných ľudí, budeme sa stretávať a spolupracovať. 


Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved