rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

16,67 €Cena bez DPH
Do košíka

Six Sigma bola a bude aj naďalej atraktívna

Peter Kormanec je jedným z projektových manažérov IPA Slovakia, ktorého sme sa opýtali na jeho najzaujímavejšie projekty, jeho 10-ročné pôsobenie v spoločnosti, aj na to, aké ma záujmy a čo ho baví na tejto práci. Zaoberá sa implementáciou vybraných metód štíhlej výroby, metódami zvyšovania produktivity a zavádzaním konceptu produktívnej údržby. Je garantom certifikovaného programu Six Sigma.

V zahraničí sa podieľal na realizácii analýz potenciálov výkonnosti pre spoločnosť Rodenstock v nemeckých závodoch v Regene a Frankfurte nad Mohanom. Viedol odborný tréning SMED pre spoločnosť Swedspan vo francúzskom závode v Lure. V chorvátskom Zadare realizoval pre spoločnosť AFP analýzu maximalizácie a optimalizácie viacstrojovej obsluhy na vysekávacích zariadeniach.

Je autorom odborných brožúr Six Sigma, Kvalita v praxi a SMED. Vytvoril tréningovú hru MSA a je spoluautorom tréningovej hry SMED.

Aké boli najzaujímavejšie projekty, ktoré si robil?

V uplynulom období to bola spolupráca s jednou dizajnérskou firmou, ktorú zakladali a riadili veľmi ambiciózni mladí chalani. Zaujímavosťou bola spolupráca nielen na úrovni tejto firmy, ale aj pracovné prepojenie na viacerých jej dodávateľov z rôznych lokalít Slovenska. Charakter spolupráce teda presahoval typický rámec požiadaviek našich zákazníkov, pretože do zvyšovania výkonnosti tejto firmy boli vtiahnuté aj autonómne podniky, ktoré vo finále pretvárali dizajnérske koncepty vznikajúce v Bratislave do formy konkrétnych produktov.

Špecifikum spolupráce na tomto projekte dotvárala aj akási dynamika riadenia vo vnútri firmy. Dynamika, ktorá bola nevyhnutná pre zvládnutie riadenia mladej firmy v situácii pomerne rýchleho expandovania vo finančných ukazovateľoch, počte pracovníkov, diverzite ponúkaných produktov a veľmi špecifických požiadavkách svojich klientov, ktorí mimochodom boli všetci mimo Slovenskej republiky. Spolupracujeme s rôznymi firmami čo do veľkosti, či zamerania. Mal som možnosť realizovať viacero projektových aktivít aj v zahraničí, ale myslím, že spolupráca so spomínanou dizajnérskou spoločnosťou bola pre mňa špecifická a to v akomkoľvek ohľade.

 

Čo si sa na týchto projektoch naučil?

Všetko, čo dnes viem. Možno, že to bude znieť pioniersky, ale v podstate je to pravda. Tento rok bude desiatym rokom mojej práce v spoločnosti IPA Slovakia a za toto obdobie som spolupracoval v praktickej rovine s desiatkami výrobných, či nevýrobných spoločností. Načerpal som veľa znalostí od mojich kolegov a tiež z prostredia, v ktorom som sa v rámci pracovných aktivít pohyboval. Ako absolvent vysokej školy som ovládal len teórie a klasické knižné postupy charakterizované vo forme rôznorodých odrážok. Dokonca diplomová práca, ktorú som nedávno objavil pri upratovaní ma celkom pobavila. Profesorské auditórium ju v čase obhajoby označilo na výbornú a priznám, že som rovnaký stupeň odbornosti cítil vtedy aj ja sám. Dnes by som jej obsah nevyťahoval ani na pobavenie v rámci vianočného večierka.

Ďalším poznaním je aj fakt, že je stále veľa vecí, ktoré neviem. Nemám ambíciu vedieť všetko, ale mám trvalý záujem zobrať si z každého stretnutia, či už pracovného alebo osobného to, čo môže byť prospešné pre mňa tak v práci, ako aj v súkromnom živote.

 

Čo sa chceš ďalej naučiť a čo ťa poháňa dopredu?

Keď si spomeniem na moje pracovné začiatky, tak boli oblasti, ktoré mi išli akosi prirodzene lepšie a iné zase horšie. Práve tým horším veciam som mal tendenciu vyhýbať sa a zameriaval som sa predovšetkým na to už známe a osvojené. Postupom času som si uvedomil, že netreba veci, ktorým v danom okamihu až tak nerozumiem posúvať na iných, ale že je oveľa lepšie zvládnuť ich a posunúť tak samého seba niekde ďalej. Dnes to považujem v istých hraniciach už za samozrejmosť, ktorá mi v konečnom dôsledku ukazuje, že mnohé problémy nie sú až také zložité, ako sa na prvý pohľad zdajú. Navyše po každom zvládnutí niečoho nového mám dobrý pocit, ktorý je práve tým, čo ma poháňa dopredu.

 

V čom vidíš najväčšie problémy pri realizácii zmien v podnikoch?

Každá firma je špecifická a má aj špecifické problémy. Napriek tomu by som pomenoval najväčšie problémy ako nedôslednosť, nedoťahovanie vecí do konca, netrpezlivosť, niekde pracovné preťaženie, inde nízka aktivita. To kľúčové je podľa mňa skutočné uvedomenie si, že existuje nejaký problém, ktorý sa ma (nás) dotýka a stotožnenie sa s potrebou riešiť ho. Ak by som sa totiž ocitol pred problémom, ktorý by ohrozoval povedzme moje zdravie, alebo živobytie, zrazu by problémy ako nedôslednosť, nízka aktivita, či doťahovanie vecí do konca asi ani neexistovali.

 

Akých najzaujímavejších ľudí si spoznal vo svojej praxi a čo si na nich ceníš?

Každý človek, každý kolega, obchodný partner, či zákazník, s ktorým sa stretávam je určitým spôsobom zaujímavý. To znamená, že niekto je príťažlivý niečím kladným, pozitívnym a v inom človeku možno zasa badať aj isté negatíva, dokonca sú ľudia, s ktorými by som radšej prichádzal do kontaktu čo najmenej. Cením si viac samozrejme ľudí, od ktorých sa môžem inšpirovať a ktorých správanie a postoje sú blízke môjmu správaniu a mojím osobným hodnotám. Cením si ale predovšetkým na týchto ľuďoch, že dokážu tieto svoje pozitívne hodnoty vnášať do svojho správania a prejavovať ich vo svojom konaní. Napokon aj tá druha skupina ľudí je zaujímavá, pretože ma aktívne učí, čomu sa v pracovnom a súkromnom živote radšej preventívne vyvarovať.

 

Aké máš koníčky?

Od malička som väčšinu svojho voľného času venoval športu a to bez ohľadu na ročné obdobie a častokrát aj počasie. Toto bolo silno podporené aj prostredím a kamarátskym kolektívom, v ktorom som sa od žiackych a študentských rokov pohyboval. Čas plynie veľmi rýchlo a bohužiaľ dnes už nemám toľko priestoru venovať sa týmto aktivitám ako kedysi. Karel Gott raz v jednom rozhovore opisoval svoje koníčky, až prišiel na rad obľúbený tenis. Tým, že neustále koncertuje, cestuje a venuje sa ďalším pracovným povinnostiam, nemá dostatok času na tenis a kamaráti, s ktorými zvykol hrávať mu naopak unikajú v hre, ale aj v kondícii. Dnes, keď sa Karel vyberie zahrať si nejaký ten zápas, tak mu priatelia slušne naznačia nech si dá radšej v klube kávičku a počká na nich kým dohrajú. No tak sa len s úsmevom obávam, aby som nedopadol rovnako.Si garant tréningového programu Lean Six Sigma. Ako hodnotíš doterajšiu históriu tohto programu, ktorý prebieha ako otvorené vzdelávanie aj ako firemné tréningy s riešením projektov?

Históriu programu Six Sigma by som mohol hodnotiť formou čísiel cez dosiahnuté finančné prínosy našich zákazníkov, počet realizovaných projektov, počet certifikovaných absolventov, atď. Hodnotenie celej tejto problematiky len v takejto rovine by bolo podľa mňa príliš zjednodušené a mohlo by vyznievať pomerne jednostranne. Six Sigma bola a myslím, že aj v blízkej budúcnosti zatiaľ stále bude pre našich zákazníkov atraktívna, nakoľko pre riešenie okruhu rôznych problémov ponúka pomerne systematický postup s preukázateľne dobrými výsledkami. A práve preto sú a budú spoločnosti, ktoré po Six Sigma siahnu aj naďalej. Úlohou nášho tímu je rozvíjať tento program tak, aby bol čo najefektívnejšie použiteľný v konkrétnych podmienkach či už výrobných podnikov, v oblasti služieb, samosprávy alebo nových sektorov, ktoré môžu postupne v čase vznikať. Vzhľadom na tento vývoj chceme byť aj naďalej spoľahlivým partnerom pre všetky spoločnosti, ktoré prejavia záujem o našu podporu.

Rozhovor viedla Zuzana Lendvayová.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Ako dosiahnuť a udržať ozajstný systém ...Viedol stovky projektov Kaizen v čase, keď sa publikácie ...

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť ...Pozvánky na nové konferencie dostávate takmer každý ...

Výrobný manažment inšpiruje ako ...Konferenciu Výrobný manažment organizuje spoločnosť ...

Najnovšie články

Vychádza preklad knihy Toyota Kata, ...Na rozdiel od ostatných kníh o Lean v nej nájdete odpoveď ...

Časopis Prumyslové inženýrství v ...Prečítajte si na čo sa môžete tešiť v najnovšom vydaní ...

„Vojna odborárov. Avizujú ostrý ...V posledných dňoch počúvame z médií o ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved