rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky
13,54 €Cena bez DPH
Do košíka

3,75 €Cena bez DPH
Do košíka

SEBADISCIPLÍNA, cesta k úspechu a šťastiu

Dlhé roky v praxi riešim u klientov podstatu úspechu/neúspechu, šťastia/nešťastia, vysokej/nízkej výkonnosti či plnenia/neplnenia si cieľov. 


Stretávam sa s otázkami:
  • „Prečo sa mi nedarí?"
  • „Prečo nie som šťastný?"
  • „Prečo nie som úspešný?"
  • „Čo mi bráni byť úspešný?"
  • „Ako je možné, že on to zvládol a ja nie a pritom som mal lepšie predpoklady?"
  • „Chcem od života tak veľa, keď chcem byť šťastný?" 
  • „Aký je dôvod toho, že jemu sa darí plniť ciele a mne nie?"

Odpovede na tieto otázky dlhé roky hľadám nielen v teórii,  ale hlavne v praxi.


O podstate úspechu som prečítala veľa kníh, článkov a štúdií. V nich čitateľ zistí, že už dlhé desaťročia sa skúma podstata úspechu, šťastia, podávania kvalitného výkonu, plnenia si cieľov. Veľa významných ľudí sa zamýšľalo nad tým, čo je dôvodom toho, že niekto je úspešný a niekto nie. Niekto zvládne oveľa viac práce ako niekto iný, má vyšší výkon. Niekomu sa darí plniť svoje ciele a niekomu nie. 

Dlhé roky sa v praxi snažím analyzovať zmysel úspechu, šťastia, výkonnosti, plnenia si cieľov u rôznych klientov (športovcov, manažérov, obyčajných ľudí). 


Na základe teórie a praxe som presvedčená o tom, že hlavnou zásadou úspechu je SEBADISCIPLÍNA A USILOVNÁ PRÁCA.


SEBADISCIPLÍNA je schopnosť človeka vedieť sa donútiť urobiť najprv to náročné, čo je potrebné a dôležité, aj keď sa mi nechce a až potom si dám odmenu (televízor, zábava).

Dokážem odložiť krátkodobé uspokojenie, aby som si mohol užívať uspokojenie z dlhodobého hľadiska. Problém je, že väčšinou sa ľuďom nechce. Majú tendenciu si to zľahčovať, ale z dlhodobého hľadiska si škodia, pretože sa neposúvajú alebo ich napredovanie nie je dostatočné a to ich následne mrzí.

Ak najprv urobíte to ťažšie, zvýši sa vaše sebavedomie, máte sa radšej, zlepší sa vaša sebareflexia (vaše vnímanie samého seba) a to bude určovať váš výkon. Keď sa človek prekoná (najprv urobí to ťažšie a náročnejšie, aj keď sa mu nechce), jeho mozog začne produkovať endorfíny (hormóny šťastia). Človek začne mať nad sebou kontrolu a je šťastný, že to dokázal.

Úspešní ľudia majú NÁVYK SEBADISCIPLÍNY. Dokážu sa donútiť robiť to, čo by mali, a to v čase, keď je to potrebné. Tento návyk sa dá naučiť opakovaním a cvičením.


Človek celý  život a každý deň zvádza BOJ s tým, že sa mu nechce.
BOJ dôležité verzus jednoduché/zábavné.
Vždy, keď zabojujete a vyhráte, budete sa cítiť lepšie.Človek, ktorý má SEBADISCIPLÍNU, vie usilovne pracovať, VIE prinášať OBEŤ v súčasnosti pre svoj cieľ v budúcnosti.


OBEŤ: človek je ochotný pracovať dlhšie, vstávať skôr, naučiť sa sústrediť, teda obetovať svoj čas a energiu. Je ochotný investovať čas aj peniaze, aj keď ich veľa nemá.

Profesor na Harvarde doktor Edward Benfield strávil 50 rokov skúmaním toho, kto je úspešný a prečo, prečo je niekto úspešnejší ako druhý. Zistil, že kľúčom k úspechu je vnímanie času – dĺžka času, ktorú si dávate na to, že rozmýšľate o ďalšom kroku. Je to determinant toho, či niečo dokážete alebo nie – dosiahnete cieľ. Zistil, že medzi každou sociálno–ekonomickou skupinou, od chudobných až po úspešných a bohatých, je určitá závislosť. Čím ste úspešnejší, tým viac a dlhšie premýšľate o budúcnosti, a tým viac pozeráte do budúcnosti.

Ak je človek z dlhodobého hľadiska úspešný, robí z krátkodobého hľadiska také rozhodnutia, ktoré to umožnia.

Tipy a triky ako zlepšiť vašu sebadisciplínu1. MAJTE ČAS NA PREMÝŠĽANIE - nerobte rýchle a nerozvážne rozhodnutia!

Je pravidlom: Rýchle rozhodnutia sú obvykle zlé rozhodnutia.

Teda, ak sa chystáte rozhodnúť o niečom, čo má dlhodobé dôsledky, dajte si na to dostatok času. Je potrebné sa na to pozrieť z viacerých uhlov pohľadu.

Ak chcete, aby bolo vaše premýšľanie efektívne, zoberte si list papiera a napíšte si všetky podrobnosti o svojej situácii – premýšľaj na papieri, zapoj vizualizáciu. Napíšte si každý detail o tom, ako sa to stalo, čo sa deje, problémy, obavy, náklady, koho sa to týka atď. – napíšte všetko, čo vám napadne. Pri spisovaní podrobností sa vám vybaví správne riešenie, pretože ste si dali čas na aktivovanie vášho podvedomia.

Čím starostlivejšie budete premýšľať, tým kvalitnejšie rozhodnutie urobíte. Ak potrebujete rozmýšľať o niečom veľmi dôležitom alebo sa zamyslieť nad skúsenosťou, ktorú ste prežili, posaďte sa niekam, kde budete v pokoji alebo choďte na prechádzku a 30 až 60 minút nad tým rozmýšľajte. 

SAMOTA je jedným z najmocnejších nástrojov premýšľania. Dokázalo sa, že až po 25-26 minútach sa myseľ úplne upokojí a riešenia na akýkoľvek problém vám naskočia v hlave. Kvalita vášho myslenia sa zvýši. Aktivuje sa vaše podvedomie a intuícia.

Rozhovor s blízkou osobou o probléme vám tiež môže zlepšiť vaše myslenie. Ak máte dobrý vzťah, druhá osoba vie dať pohľad, ktorý vám úplne zmení vaše myslenie a myšlienky.

Zapojte EMPATIU a prestaň si domýšľať. Pripustite, že vaše domnienky o danej situácii neboli správne. Pripustite, že nemáte pravdu a dáte možnosť druhej strane sa vyjadriť, pozrite sa na to z viacerých uhlov pohľadu. Otvoríte tým vašu myseľ aj váš pohľad, takže uvidíte rôzne druhy možností, ktoré ste predtým nevideli.


2. Dobrý ČASOVÝ MANAŽMENT a jasne FORMULOVANÉ SVOJE CIELE


Väčšina ľudí premýšľa veľmi neurčito o tom, čo chcú v  živote robiť, pretože sú príliš zamestnaní všetkými svojimi problémami a často ani nevedia, kam smerujú, aký je zmysel ich života. Väčšina ľudí je obmedzená tým, čo sa nedá, čo sa nemôže, čo nemajú, a to ich brzdí.

Spíšte si 12 cieľov, ktoré chcete dosiahnuť v priebehu dvanástich mesiacov. Napíšte si svoje ciele v prítomnom čase, ako by už existovali.

Napr. Do kedy budem zarábať toľko a toľko...

Keď svojmu podvedomiu dáte konečný termín, bude podvedome na tom robiť 24 hodín denne.

Keď si napíšete CIEĽ, uistite sa, že je to POZITÍVNY CIEĽ.

Napr. nie „Prestanem fajčiť", ale „Som nefajčiar! Nie „Schudnem", ale „Vážim toľko a toľko...!

Keď svojmu podvedomiu dáte príkaz v prítomnom čase, ktorý je opakom vašej súčasnej situácie, vaša podvedomá myseľ začne pracovať na tom, aby toto dynamické napätie vyriešila a vašu externú realitu učinila v súlade s vašimi novými príkazmi, rozkazmi a cieľmi.

Vždy píšte svoje ciele v osobnom čase. Používajte slovo JA v súvislosti so sebou samým.

Ja zarábam, Ja riadim, Ja dosahujem, Ja získam.

Potom si zoberte diár a napíšte si stratégiu (postupnosť krokov/úloh) ako svoje ciele dosiahnete. Môžete pracovať na 10 až 15 úlohách súčasne, ale vždy 3 až 5 úloh bude počas dňa hlavných a tie ďalšie menej podstatné, prioritné. Vaša podvedomá myseľ má neuveriteľnú moc, vie sa koncentrovať na viac aktivít, ale nie súčasne, je potrebné ich robiť postupne! Naša myseľ to zvládne.

Je dôležité si túto postupnosť úloh PLÁNOVAŤ, v podobe časového manažmentu. Existuje pravidlo, podľa ktorého nám 2 minúty plánovania ušetria 10 minút z uskutočnenia plánu.

Podľa výskumov časové plánovanie zvýši vašu produktivitu o 25 % až 50 % a zdvojnásobí vašu výkonnosť každý deň, kedy plánujete.

Keď nepracujete podľa plánu, tak iba reagujete na to, čo sa deje okolo vás a robíte všetko za pochodu/v rýchlosti. Teda improvizujete. Najlepší čas pre spisovanie zoznamu úloh na ďalší deň je večer. Pred spaním si napíšem zoznam úloh na ďalší deň.

Keď si vypestujete NÁVYK robiť to večer, vaša podvedomá myseľ bude pracovať na tomto pláne celú noc. Teda ráno, keď vstanete, budete efektívnejší a často sa ráno prebudíte so skvelými nápadmi, ktoré môžete zahrnúť do vášho plánu. Všetko, čo sa dozviete priebežne, si dopíšte do vášho už existujúceho zoznamu. Fakt, že si všetko napíšete ešte pred tým, než začnete, vám dá kontrolu nad vaším časom a životom. Potom si svoj zoznam zorganizujete podľa priorít ešte skôr, ako začnete, než do toho proste skočíte.

V časovom manažmente musíte premýšľať o veciach, ktoré budete robiť a aj o veciach, ktoré nebudete robiť.

Môžete premýšľať o veciach, ktoré budete eliminovať, a to každý deň tak, aby ste mali viac času na veci, ktoré môžete urobiť iba vy a ktoré majú závažné následky.

Pokiaľ každé ráno začnete zoznamom roztriedeným podľa priority a počas dňa začnete a dokončíte všetky najdôležitejšie úlohy, uvoľníte vo svojom mozgu endorfíny, vďaka ktorým sa budete cítiť skvelo, dodáte si motiváciu a energiu a rýchlo zvládnete všetky ďalšie úlohy. Urobíte toho dvakrát toľko ako inokedy.

3. ODVAHA – nemať strach zo zlyhania


Najväčšou prekážkou úspechu je strach zo zlyhania. Je to strach, že sa niečo nepodarí.

Je to strach zo straty peňazí, času, alebo citov. Je to strach, ktorý pochádza z ranného detstva. A jediný spôsob, ako uspieť, je tento strach prekonať. Ľudia si často hovoria – nedokážem to, nemôžem. Väčšinu ľudí paralyzuje to, že urobia chybu a prečo? Pretože v priebehu dospievania človek robí veľa chýb, a to sa mu nepáči, ale za chyby býva v škole trestaný a často aj doma. Teda automaticky si myslí, že to tak bude aj v dospelosti.

Ľudia majú prirodzenú tendenciu vyhnúť sa situáciám, ktoré spôsobujú alebo navodzujú strach. Takže človek sa naučí chybám vyhýbať a tým vôbec neriskuje, ale sa ani neposúva. Môžete si vypestovať NÁVYK ODVAHY tým, že si odvahu precvičujete vždy, keď je to potrebné – vždy, keď je potrebné čeliť strachu. Tým budete rozvíjať váš potenciál. 

Veľa našich problémov so strachom súvisí často s ďalšími ľuďmi. Napr. postaviť sa šéfovi... konfrontovať zlý vzťah atď. Niekedy ide o strach z odmietnutia, zlyhania, trápnosti – je potrebné vedieť to zlomiť. Teda tomuto strachu sa postavte, nesnažte sa mu vyhnúť.

Dôvod, prečo sa musíte vedieť postaviť svojim strachom, nie je kvôli nim samotným, ale preto, čo to urobí s vaším charakterom. Z praxe môžem potvrdiť, že ak tomuto strachu čelíte, viete ho zdolať a prekonať, strach bude PREČ. Človek si uvedomí, že ten strach bol v jeho vlastnej mysli.

To najkrajšie na prekonaní strachu je, že strach zo zlyhania je spojený s fázou, „JA TO NEDOKÁŽEM!

Psychológovia zistili, že tento strach môžete prekonať, keď si dôrazne poviete a opakujete DOKÁŽEM TO!

Takže kedykoľvek sa budete niečoho báť (hovoriť s niekým, urobiť niečo), povedzte si niekoľkokrát DOKÁŽEM TO! ZVLÁDNEM TO!!! A potom to urobte! STRACH sa vytratí.
Keď to budete robiť opakovane, vypestujete si NÁVYK odvahy.


4. DOBRÁ KONDÍCIA


Na to, aby bol človek úspešný, mal dostatok energie a vedel dlhodobo podávať požadovaný výkon, musí byť v dobrej kondícii. Musí sa starať o svoje telo (výkonnosť, pevnosť, ohybnosť, flexibilita, váha...).

Cvičiť je potrebné každý deň! Ideálne je cvičiť ráno 30 až 60 minút ešte pred tým, ako začnete plánovať a organizovať celý deň. Je úplne jedno, aké cvičenie to bude (preťahovanie, prechádzka, bicykel, beh...). Keď ráno vstanete a začnete okamžite cvičiť, vaše telo bude páliť kalórie celý deň, váš mozog bude mať viac kyslíka v krvi prúdiacej do mozgu, teda budete viac pozorný.

Vypestujete si NÁVYK a disciplínu v tom, že začínate deň niečím, čo by ste normálne nerobili a proste to splníte.

Ak zaradíte CVIČENIE do zoznamu ako vašu prvú aktivitu 30-60 minút, váš mozog bude uvoľňovať endorfíny, ktoré vás robia šťastnými, rozveselia vás, budete tvorivejší, pozitívnejší, budete sa cítiť atraktívnejší, dychtivý do práce, budete mať výbornú fyzickú a duševnú kondíciu.

Je dôležité mať disciplínu v jedle. Od nepamäti platí, že človek by mal mať väčší výdaj energie ako príjem energie. 

Je potrebné tiež chodiť na pravidelné prehliadky k lekárovi a zubárovi.

Takže ak sa budete učiť sebadisciplíne, spomeňte si na motto Michaela Jordana: „Proste to urob!!!"


5. NEMAŤ DLHY, MAŤ ÚSPORY


Z praxe môžeme konštatovať, že jedným z hlavných cieľov, ktoré v živote ľudia majú, je byť finančne nezávislý. Jedna z najväčších obáv, ktorú máme, sú naše účty a dlhy.

Väčšina ľudí, ktorá sa stala finančne nezávislými, má jednu vec spoločnú – averziu voči dlhom! Nenávidí dlhy, vyhýba sa im. Jediný dlh, ktorý majú, je hypotekárny dlh na dom/byt, v ktorom bývajú a možno dlh na auto, ale aj tak nemajú dlhy radi. Vyhýbajú sa im. 

Takže ak sa chcete dostať z dlhov a vyhýbať sa im, musíte mať disciplínu, pravidelne dlhy splácať. Splátky by mali byť maximálne 40 % z našich príjmov. Veľa ľudí je takých, ktorí sa nikdy nedostali z dlhov, žijú v začarovanom kruhu, jeden dlh prekrývajú iným. Veľa ľudí žije v úplnom strese a strachu. Pretože prekrývajú jeden dlh druhým, pravidelne nesplácajú, ich dlhy sú vyššie ako 40 % ich príjmu.
Ak chcete byť úspešní, musíte mať CIEĽ, pravidelne splácať dlhy, dostať sa z nich a v žiadnom prípade ich zvyšovať! Ak aj peniaze míňam, je potrebné ich míňať na niečo investičné, čo mi v budúcnosti prinesie osoh, alebo to, do čoho som investoval sa časom zhodnocuje, šetrím.

Úspešní ľudia majú vždy odložené peniaze pre dobrú príležitosť. Ak sa aj zadlžia, vždy vedia, že sú to schopní splácať.


6. USILOVNÁ PRÁCA


Čím usilovnejšie budete pracovať, budete mať povesť usilovného človeka, tým viac príležitostí dostanete, tým viac dvier sa vám otvorí, tým viac možností uvidíte, tým viac šťastia budete mať.

Väčšina ľudí však 50 % svojho pracovného času premrhá. Od chvíle, keď idete do práce, sa snažte nepremárniť neefektívne ani jednu minútu svojho času. Pamätajte si, že vaším časom najviac plytvajú iní ľudia, ktorí vám ho odoberajú zbytočným rozprávaním a klebetami. Vyrušovaním vašej osoby. Nedovoľte im to. Buďte asertívny.


7. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE


Ak chcete zarábať viac ako dnes, musíte sa naučiť nové vedomosti a získať a osvojiť si nové zručnosti, schopnosti, ktoré vám to umožnia.

Je dôležité sa celý život pravidelne vzdelávať a pracovať na zvyšovaním svojej kvalifikácie a špecializácie. Je dôležité pravidelne čítať, počúvať kvalitné odborné CD a pozerať odborné relácie a filmy. Je nevyhnutné zúčastňovať sa na kvalitných školeniach, kurzoch, seminároch a konferenciách, ktoré vedú kvalifikovaní experti.

Od experta sa naučíte viac, než sa môžete naučiť sami za celé roky.


8. VYTRVALOSŤ a DÔSLEDNOSŤ


Najväčšou skúškou sebadisciplíny je vytrvať a byť dôsledný aj napriek nepriazni osudu a neustále sa hnať dopredu, pokiaľ nedokončíte svoje úlohy a ciele na 100 percent. Donúťte sa neustále pokračovať, aj keď to všetci okolo vás vzdávajú a vy máte chuť vzdať to tiež. 

Ak sa na niečom s niekým dohodnete, buďte dôsledný v dohode a nepoľavujte, pretože druhá strana má tendenciu to zneužívať. „Skúša", či ste DOHODU mysleli vážne alebo nie.

Najdôležitejšie je začať, mať ODVAHU pustiť sa do toho, čeliť strachu zo zlyhania bez záruky na úspech a potom MUSIEŤ VYTRVAŤ. Vydržať a pokračovať v tom, čo robíte, aj keď ste unavený a sklamaný, nič nefunguje a existuje veľká možnosť zlyhania. Pokiaľ naozaj veríte, že to, čo robíte je správne a dobré, potom vytrváte bez ohľadu na to, čo sa deje okolo vás.

Tým, že vytrváte a ste dôsledný, aj keď cítite, že to chcete vzdať, stanete sa odolnejším, sebavedomejším a silnejším človekom. AK VYTRVÁTE a budete dôsledný, váš mozog zaplavia endorfíny a budete sa cítiť šťastne. Nakoniec si vypestujete NÁVYK vytrvať a nič vás nezastaví.


SEBADISCIPLÍNA je hlavný kľúč k úspechu a šťastiu. S ňou funguje všetko, bez nej nič.


Keď zlepším jednu oblasť, zlepším aj druhú oblasť – je to vzájomne previazané.


Čítajte viac takýchto článkov medzi prvými a objednajte si časopis Průmyslové inženýrství


Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved