rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

16,67 €Cena bez DPH
Do košíka

Poradenstvo v oblasti priemyslového inžinierstva je neustále sa meniaci svet

Matúš Višňanský sa zaoberá implementáciou vybraných metód štíhlej výroby, metódami zvyšovania produktivity a zavádzaním konceptu produktívnej údržby. Zodpovedá za oblasti analýzy, merania, normovania práce a oblasť ergonómie pracoviska. Zároveň je garantom vzdelávacieho programu Expert normovač.

Spolupracoval a viedol projekty alebo vzdelávanie vo firmách MKEM, Swedwood, ZF Sachs, Doprastav, Whirlpool, Tatramat, SE Bordnetze, Bodet Horst, Schott, BSHG, Finidr, Kompan a ďalších.

V zahraničí viedol analýzu potenciálov zvýšenia výkonnosti pre spoločnosť Aluflexpack, Zadar Croatia. Pravidelne publikuje v slovenských a českých odborných časopisoch. Je autorom odbornej brožúry Analýza a meranie práce. 

Aké boli najzaujímavejšie projekty, ktoré si robil?

Na IPA Slovakia som začínal ako študent 3. ročníka na vysokej škole. Počas svojich začiatkov či už ako študent a neskôr ako zamestnanec som začínal na drobných projektoch snímkovania, implementácie 5S, SMED, analýz v údržbe a iných menších. Pre mňa ako mladého človeka boli aj tieto skúsenosti veľmi zaujímavé, pretože som mohol spoznávať rôzne výroby, procesy a zavedené metódy, ktoré som predtým videl iba v knihách a počul na prednáškach. Neskôr som sa dostal aj k zaujímavejším projektom implementácie buniek vo výrobe, zavádzania viacstrojovej obsluhy, budovania systému normovania, projektovania ergonomického pracoviska a mnohým ďalším.

Ak by som si mal vybrať dva príklady, určite to bol z poslednej doby projekt návrhu nového layoutu montáže v jednej známej českej firme a rovnako projekt budovania nového systému normovania práce v slovenskom strojárskom závode.


Čo si sa na projektoch naučil?

Z každého projektu si človek môže niečo zobrať, či už pozitívne a niekedy aj negatívne. Pozitívne veci človeka posunú dopredu a povzbudia do ďalšej práce, z negatívnych by sa mal poučiť pre podobné projekty v budúcnosti. Pri riešení rôznych projektov som sa naučil, že nie je možné implementovať rovnaký postup zavádzania určitej metódy v každej firme. Dokonca, že určitá metóda nie je vôbec pre firmu vhodná, resp. firma na ňu nie je ešte pripravená. Jedna vec sú koncernové štandardy, ktoré chcú manažéri z materských firiem presadzovať plošne, druhá vec ju úroveň ľudí vo firme a podniková kultúra v našom regióne. Ďalšia obrovská skúsenosť pre konzultanta je možnosť vidieť v jednotlivých firmách úspešnú implementáciu rôznych metód a riešení. Obohatili aj mňa a mohol som to uplatniť pri riešení podobných problémov v iných firmách.


Čo sa chceš ďalej naučiť a čo ťa poháňa dopredu?

Poradenstvo v oblasti priemyslového inžinierstva je neustále sa meniaci svet. Veci, ktoré boli moderné „včera", dnes firmy majú implementované a očakávajú čo nové ponúknete. Práve otázka zákazníka: „Čo by sme mohli robiť ďalej," je hnacou silou, ktorá ma posúva dopredu. Zaoberám sa hlavne oblasťou produktivity ľudí, s ktorou súvisia veci ako zvyšovanie výkonnosti liniek, pracovísk, ergonómia pracovísk, normovanie práce. I v tejto širokej oblasti je ešte mnoho vecí, v ktorých sa chcem zdokonaliť.

Ďalšou dôležitou potrebou konzultanta je rozhľad aj v iných oblastiach. Prirovnal by som to k lekárovi špecialistovi v oblasti medicíny, ktorý by nemal prehľad o všeobecnom lekárstve. Asi by to nebola pozitívna správa pre pacienta. Preto sú ešte oblasti ako logistika, inovácie i údržba, kde sa môžem od kolegov mnohému naučiť.

Čo ma posúva dopredu? Ak je po finálnej prezentácii manažmentu projekt označený ako úspešný, to je pre mňa impulz do ďalšej práce. Napriek tomu, že to nemuselo byť počas riešenia projektu jednoduché a bolo nutné presviedčať členov tímu o dôvodoch tej či onej úlohy, tlačiť na dodržiavanie termínov, je uznanie na konci to, čo si z projektu odnesiem.

 
V čom vidíš najväčšie problémy pri realizácii zmien v podnikoch?

DOKÁZAŤ = CHCIEŤ + MOCŤ + VEDIEŤ

Čo tento vzorec znamená? Vo väčšine prípadov je jedna z uvedených veličín problémom pri realizácii zmeny.

Najčastejším problémom z týchto troch je faktor chcieť. Nehovorím o vedení firiem. To väčšinou chce, niekedy až veľmi rýchlo. Nakoniec, aj to je jeden z dôvodov neúspechu projektov. Očakávať výsledky v nereálnom čase zvádza k zľahčovaniu a prijatiu prvého riešenia, ktoré nemusí byť najlepšie. Horšie s faktorom chcieť je to pri vybraných pracovníkoch, ktorí majú zmenu realizovať spolu alebo bez podpory konzultačnej firmy. Vybraný pracovník môže byť odborníkom vo svojej oblasti, ale nemá dostatočné schopnosti vo vedení a komunikácii, motivácii členov tímu či schopnosti ťahu na bránu. Následne tým trpí celý projekt, ba dokonca skončí neúspešne. Druhý extrém je snaha realizácie projektu bez veľkej námahy, rýchlo a bez dostatočných analýz. Takto realizované projekty „od stola" sú spojené s nepochopením a odporom tých, ktorých sa to týka.

Faktor môcť je problematický, ak nie je správne implementované projektové riadenie a projektoví manažéri nemajú právomoci rozhodovať ani o základných zmenách. Mnohých to odrádza vyvíjať aktivitu, ktorá môže byť zabrzdená podpisom nadriadeného.

Zlepšenie faktora vedieť je otázkou tréningov a školení. V mnohých prípadoch účastníci vnímajú účasť na školení ako plytvanie a zdržiavanie. V takomto prípade ťažko od účastníka školenia očakávať jeho následný prínos počas projektu.
  

Akých najzaujímavejších ľudí si spoznal vo svojej praxi a čo si na nich ceníš?

Pri práci rád stretávam ľudí s príbehom. Príbehom budovania firmy od úplných začiatkov „garážovej firmy" až po výrazného hráča na slovenskom či európskom trhu. Rovnako zaujímavé sú príbehy karierného rastu od majstra po vrcholového manažéra. Takýchto príbehov nie je veľa. Vyžadujú si harmóniu viacerých faktorov ako skvelú myšlienku, obrovskú snahu i trpezlivosť, víziu a samozrejme zladený tím pracovníkov.

Jedným z nich bol prokurista v slovenskej strojárskej firme. Je to vysoko rešpektovaný človek, ktorý dôsledne poznal množstvo procesov v pomerne veľkej firme, ktorá mala šesť samostatných prevádzok. Pri projekte, ktorý prebiehal priečne celou firmou sa napriek pracovnému zaneprázdneniu zúčastňoval všetkých workshopov, vedel motivovať pracovníkov a zrozumiteľne odkomunikovať dôvody. Ľudia sa aj mimo jeho neprítomnosti vyjadrovali na jeho adresu veľmi pozitívne a rešpektovali ho aj najvyšší nemeckí manažéri.

Ďalším pracovníkom bol konateľ v menšej slovenskej firme na východe Slovenska. Napriek tomu, že nešlo o žiadnu supermodernú automotive firmu, pozitívnym faktorom bola snaha konateľa implementovať viacero metód, ktoré prispejú k zvýšeniu produktivity.

V neposlenom rade je človekom, od ktorého som sa veľmi veľa naučil Ján Košturiak. A to nehovorím z dôvodu, aby som si pripísal plusové body. Jeho obrovský rozhľad, množstvo zaujímavých myšlienok v blogoch či knihách, definovanie vízií, kde vidí našu firmu o niekoľko rokov, ma vedia stále zaujať a obohatiť. Vybudoval uznávanú firmu, čo si vyžadovalo množstvo času a popri tom dokázal pracovať aj na rozvoji seba a nás. Napriek vysokej zaneprázdnenosti si v prípade záujmu o jeho radu našiel čas, za čo mu ďakujem.

Aké máš koníčky?

V práci trávim veľa času v aute, v tréningových miestnostiach na školeniach a workshopoch, či pri analýzach na dielni. Preto sa to snažím kompenzovať trávením času vonku. Rád pracujem v záhrade, kde sa dokážem odreagovať. Mám tri malé deti, takže sa snažím venovať svoj voľný čas aj im a vyhľadávam športy, ktoré môžeme robiť spolu. Pomerne často bicyklujeme a hráme futbal. V zime rád lyžujem.

Si garant tréningového programu Expert normovač, kde v súčasnosti beží niekoľko skupín na Slovensku a v Českej republike. Ako hodnotíš doterajšiu históriu tohto programu?

Počas diskusie s kolegom Jozefom Krišťakom, s ktorým pracujeme v oblasti normovania, sme usúdili, že neexistuje na Slovensku a v Českej republike komplexný program pre normovačov. Na základe toho sme zostavili program Expert normovač rozložený do 10 dní. Po viacerých otvorených skupinách počas troch rokov môžem skonštatovať, že to bola dobrá myšlienka. Toto tvrdenie nezakladám len na mojich pocitoch, ale hlavne na spätnej väzbe od účastníkov. Ako hlavné pozitívum bola definovaná komplexnosť informácií v oblastiach: zloženie a vytváranie noriem spotreby času, spôsob získavania dát stopkami a preddefinovanými časmi, ergonomické úpravy na pracovisku a v neposlednom rade nástroje na zvyšovanie produktivity. Snažíme sa to obohatiť o praktické cvičenia návštevou vo vybranej firme. Ďalšom pozitívnou stránkou tréningu je aj riešenie miniprojektu u každého účastníka, ktorý na konci vzdelávania prezentuje výsledky „spolužiakom".

V tomto smere pripravujeme podobný program aj so zameraním na zákazkovú, resp. málosériovú výrobu, s ktorým prídeme na jar 2015.

Rozhovor viedla Zuzana Lendvayová.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Ako dosiahnuť a udržať ozajstný systém ...Viedol stovky projektov Kaizen v čase, keď sa publikácie ...

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť ...Pozvánky na nové konferencie dostávate takmer každý ...

Výrobný manažment inšpiruje ako ...Konferenciu Výrobný manažment organizuje spoločnosť ...

Najnovšie články

Vychádza preklad knihy Toyota Kata, ...Na rozdiel od ostatných kníh o Lean v nej nájdete odpoveď ...

Časopis Prumyslové inženýrství v ...Prečítajte si na čo sa môžete tešiť v najnovšom vydaní ...

„Vojna odborárov. Avizujú ostrý ...V posledných dňoch počúvame z médií o ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved