rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Optimalizácia logistického systému

Optimalizácia, často skloňované, obľúbené a záhadné slovíčko, pod ktorým si však predstavíme rôzne veci. Operátori logistiky vidia pod optimalizáciou redukciu pracovnej sily a rast noriem, manažéri úspory a prínosy, majitelia možno rozvoj fabriky a zvládnutie turbulentných logistických zmien.

Čo to teda je? Nie je to jednoznačne úspora počtu pracovníkov a v konečnom dôsledku to nemusí byť ani úspora nákladov. Optimálny systém je taký, kde vieme jednoznačne povedať, že boli splnené naše očakávania, očakávania zákazníkov, sme flexibilní, rýchli, takmer bezchybní a ak sa vyskytne nejaká chybička, vieme kde a vieme nastaviť opatrenia, ktorými sa jej vyhneme. Chceme byť rýchli, bezchybní, pružní a najlepšie za minimálne investície. Je to ako keby sme chceli mať Ferrari z limitovanej edície za cenu bežnej limuzíny, no to nejde.

V dnešnom logistickom svete sa čoraz viac skloňujú pojmy ako Industry 4.0, 100 % traceabilita a flexibilita procesov. Každá optimalizácia v oblasti logistiky musí prechádzať preto štyrmi základnými fázami:

  1. Definovaním cieľov, očakávaní a predpokladov, za akých budeme s výsledkom spokojní, čo je jednoznačne úloha manažmentu firmy.
  2. Dôkladným popisom súčasného stavu, meraním, zistením, argumentovaním, hľadaním úzkych miest, analyzovaním súčasného stavu procesov, toku materiálu, dokumentácie a zisťovaním príčin vzniku rôznych chýb. Čo ak chcem zmeniť niečo, čo funguje a naopak, nemáme cieľ investovať úsilie a peniaze do zmeny procesov, ktoré to nevyhnutne vyžadujú? Dôležité je uvedomiť si, že toto nie je zákaznícky audit, kde ukáže firma len to, čo má audítor vidieť. Upraceme a tvárime sa, že niečo funguje, ale v „logistickej analýze", naopak musia byť procesy vykonávané bez zakrývania chýb.
  3. Hľadaním riešení, ktoré eliminujú zistené nedostatky, porovnávaním jednotlivých koncepčných projektových riešení a ich vyhodnotením. V tejto fáze je podľa môjho názoru najdôležitejšie poznať možnosti riešení – skúsenosti projektového manažéra z praxe, znalosti z iných firiem a znalosti logistických noviniek a riešení vo svete.
  4. Výberom riešenia, následne jeho detailným koncepčným naprojektovaním, nacenenením, dohodnutím potrebnej IT podpory, harmonogramu prác a výberu pilotnej realizácie. Po ukončení pilotnej realizácie a spustení ostrej prevádzky dohodnutých zmien je dôležité, aby ostali najmenej jeden rok pod dohľadom skúseného logistu spoločnosti. Práve tu sa robia veľmi časté chyby, máme dobré riešenie, otestované, tak prečo by sme sa mali zaoberať ešte tým, aby sme „sledovali" jeho správanie ďalší rok.

Odpoveď je jednoduchá, každý z nás má tendenciu si niečo uľahčiť, zjednodušiť si vlastnú prácu a robiť len to, čo musí. Napríklad bežný stav v slovenských a českých podnikoch: zásobovanie liniek do supermarketov v kanbanových okruhoch vidí operátor takto: prečo by som si ako operátor pýtal materiál skenovaním debničky každých 30 minút, keď to môžem spraviť raz za hodinu, dvakrát načítaním barcodu materiálu. No manažér to môže vidieť takto: nefunguje kanban ani interná logistika, asi sme to zle navrhli, ideme to ešte raz skontrolovať. Pritom stačí na systém „dozerať", neustále riadiť a vysvetľovať prečo nie dvakrát barcode. Takýchto príkladov by sme mohli uviesť nespočetné množstvo.

Definovanie cieľov a očakávaní

Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo predchádza „projektu optimalizácie".

Optimalizujeme pravidelne „proaktívne", alebo sme „reaktívna" spoločnosť, ktorá začína so zmenami v logistike, až keď sa začnú objavovať existenčné problémy, nedostatok miesta alebo pracovníkov, veľa procesných chýb a zlyhaní alebo neprejdeme auditom zákazníka, ako sme si želali? Cieľom by nemali byť rýchle „efektné" riešenia, len aby to nejako fungovalo a „potom sa to dorieši", ale riadne koncepčné zmeny, i keď ich súčasťou sú aj okamžité nápravné opatrenia, ktoré vedú k rýchlym zmenám k lepšiemu. Ciele firmy sú v prvom rade strategické a z nich by mali byť definované ciele logistické: napríklad potreba rastu kapacity skladov o 40 % , potreba zrýchlenia procesov vychystávania a skladovania o 30 %, stopercentná identifikácia toku materiálu, 100 % FIFO, 100 % flexibilita (tisíc škatúľ, no i tritisíc škatúľ s rovnakým tímom pracovníkov), zvládanie zmeny plánu na úrovni dvoch hodín a podobne. Musíme si uvedomiť, že z cieľov vyplynú v konečnom dôsledku riešenia. Na ich dosiahnutie a ak nájdeme správne riešenie môžeme investovať a šetriť zároveň i v logistike.

Analýza a vyhodnotenie súčasného stavu

Už táto fáza musí vychádzať z cieľov optimalizácie. Ak sa mám zmerať na zvýšenie skladovacej kapacity o 40 % na súčasnej skladovej ploche, hľadáme parametre a porovnávame a analyzujeme úplne iné dáta a procesy, ako keby cieľom bolo napríklad 100 % FIFO, 100 % identifikácia toku materiálu alebo traceabilita procesov.

Najviac skloňované slovíčka 100 % FIFO, bezchybnosť, identifikácia materiálových tokov, spoľahlivosť dát a traceabilita by mali byť samozrejmosťou dnes už skoro každej spoločnosti (nielen automotive). Nemá zmysel podrobne písať, kde a čo merať, pretože ak i porovnáme dve sesterské firmy, ktoré vyrábajú úplne totožný sortiment v rôznych lokalitách, nájdeme medzi nimi výrazné odlišnosti a teda nemôžeme použiť presne rovnaké metódy a nástroje.

Odporúčame nezanedbať nasledovné:

  • Spracovanie historických dostupných dát v informačnom systéme, ideálne spätne za posledný rok (príjmy na sklad, výdaje, počty dokladov, vyťaženie pracovníkov a manipulačnej techniky, objednávky z výroby, tok dodacích dokladov)
  • Pozorovanie procesov vykonávaných v súčasnom stave (kto, ako, aké používa prostriedky, tok informácii a materiálové toky, chyby a používané „pomocné evidencie")
  • Vyhodnotiť a zistiť príčiny „logistických plytvaní" ku ktorým dochádza. Prečo sa niečo hľadá, prekladá, označuje duplicitne, zapisuje, skenuje, niekoľkonásobne kontroluje, preváža, vracia a iné.

Metód a nástrojov, ako si pritom pomôcť je viacero, od snímkovacích a hodnotiacich formulárov, cez metódy vopred určených časov (metódy pre Analýzu a meranie práce), cez procesné mapy a diagramy informačných a materiálových tokov, až po rôzne pomocné aplikácie v IPadoch/ smartfónoch (napríklad pre meranie pohybovej aktivity a rýchlosti chôdze), ergonomické meracie prístroje, až po softwarové merania (GPS moduly, skenery 3D...).

Hľadanie vhodných riešení a trendy súčasnosti

Dostávame sa do fázy, ktorá je podľa mňa najťažšia, pretože na súčasnom logistickom trhu je v ponuke množstvo spoločností a logistických riešení. To jediné najlepšie vlastne už neexistuje. Ako z toho von?

Ak hľadáme spoločne so zákazníkom vhodné riešenia, ideme krok po kroku od tých najjednoduchších „úzkych miest" a možností logistickej zmeny, až po tie najzložitejšie. Jednoduché riešenia na jednoduché „úzke miesta", napríklad ručné prepisovanie dokladov, niekoľkonásobné počítanie artiklov, podpisovanie prevzatia dokladov a možné nájsť často i formou úprav v informačnom systéme alebo zavedením vizuálnych riadiacich prvkov, alebo len preškolením pracovníkov alebo zmenou ich náplne práce.

Zložitejšie oblasti už budú vyžadovať hľadanie variantov. Ide pritom o zmeny, ako sú nevhodné skenovacie zariadenia, alebo ich nedostatočné využívanie, úpravy v informačnom systéme, doplnenia hardware a software nástrojov a podobne.

Tu sa môžeme zaujímať napríklad o systémy automatickej identifikácie pracovníkov, techniky a dielov, známe ako RTL (Real Time location System):

rtl, anasoft
Obr.: RTL, zdroj spoločnosť Anasoft

Podľa vyjadrení software spoločností, s ktorými sa stretávam pri svojej práci, je nasadenie RTL a rôznych iných software nástrojov najnáročnejšie najmä v segmente automobilového priemyslu, s čím jednoznačne musím súhlasiť vzhľadom na turbulenciu vývoja tohto segmentu.

V mnohých firmách v súčasnosti využívajú automaticky riadené dopravné zariadenia (AGV), dopravníkové linky, až po plne automatizované skladové riešenia (časovo a finančne najnáročnejšie, no v konečnom dôsledku najpresnejšie a najrýchlejšie).

AGV pre prepravu ťažkých a rozmerných nákladov
Obr.: AGV pre prepravu ťažkých a rozmerných nákladov

AGV podbehové Asti
Obr.: AGV podbehové Asti

Nič však nie je čiernobiele, ako príklad si uveďme rozšírené systémy pre automatizáciu internej prepravy AGV/LGV/AGC, robotizované vozíky spoločnosti Effidence pod názvom EffiBOT, až po „samo- navigačné" zariadenia spoločnosti KNAPP Industry Solutions GmbH.

EffiBOT robotizovaný vozík
Obr.: EffiBOT robotizovaný vozík

Robotizovaný vozík s priestorovou samoorientáciou „Open shuttle
Obr.: Robotizovaný vozík s priestorovou samoorientáciou „Open shuttle"

Ako je vnímané tak často skloňované Industry 4.0 software spoločnosťami a výrobným podnikom, čo by to malo byť?

Industry 4.0, respektíve nástup užšieho prepojenia strojov a zariadení, môže pomôcť výrobným podnikom s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, rýchlosťou reakcie, flexibilitou rozhodovania a dosiahnutím konkurenčnej výhody v trhovom prostredí. Ak napríklad potrebujú výrobné podniky operatívne meniť montážny postup, môžu využiť softvérové nástroje na riadenie a monitorovanie výroby. Tie im umožnia vizualizovať pracovné postupy priamo na termináloch umiestnených pri montážnych pracoviskách. Súčasne je vďaka týmto nástrojom možné pre jednotlivé montážne pracoviská generovať a elektronicky distribuovať pracovné príkazy. Bez potreby zásahu človeka je na základe výrobného plánu a predpísaných technologických postupov jasne definovaná časová postupnosť realizácie výroby jednotlivých objednávok. Automatická online distribúcia výrobných objednávok a navigácia logistov pomocou obrazoviek umožní realizovať logistické procesy bez zdĺhavého zaškoľovania nových pracovníkov a bez zbytočných chýb, čo v dnešnej dobe vysokej fluktuácie pracovnej sily iste ocení nejedna výrobná firma.

Čo mňa ako logistu teší je fakt, že dnes už i slovenské a české podniky, v ktorých pracujem, čoraz viac zvažujú možnosti automatizácie a softwarovej podpory ako nevyhnutnosti a nielen „rast noriem, nové skladové priestory". 

Existujú mnohé logistické riešenia, ale majú jedno spoločné: ich nesprávna implementácia, ako i nepochopenie, prečo sú vlastne potrebné a v čom môžu pomôcť, spôsobuje viac škody, ako úžitku. Vyvarovať sa týmto chybám sa dá len tak, že firma presne vie, čo potrebuje, čo od daného riešenia očakáva a pozná možné riešenia a možných dodávateľov. Ja hľadám a učím sa logistické riešenia posledných takmer šestnásť rokov, no stále viem, že ešte nepoznám mnohé z nich. Preto je podľa mňa extrémne dôležité, aby každý „Logistik Manažér" v podniku mal možnosť ísť sa niekam pozrieť, poznať, čo vo svete existuje, ako to robia iní a len tak to môže správne robiť i on, i keď to, čo je najlepšie dnes, nemusí byť aktuálne a najlepšie o dva roky. Každá firma musí ísť vlastnou cestou.

Jednou z možností ako spoznať, čo vo svete existuje a ako sú na tom iné firmy je Fórum praktickej logistiky.


Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved