rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky
13,54 €Cena bez DPH
Do košíka

3,75 €Cena bez DPH
Do košíka

Manipulácia a komplex menejcennosti alebo cesta k posilňovaniu sebadôvery

Manipuláciu vo všeobecnosti charakterizuje stratégia, pri ktorej sa nám niekto snaží podsunúť názor či dokonca postoj bez toho, aby sme si to všimli. Jeho cieľom je ovplyvniť nás tak, aby sme mu vyhoveli. Ľudia manipulujú s druhými, pretože vedia, že na priamu otvorenú žiadosť by pravdepodobne dostali negatívnu reakciu či odmietnutie.
Manipulace v sobě ukrývá takové chování, které zpravidla není čestné a odehrává se "za zády" manipulovaného. Řízení a záměr manipulátora nejsou objektu manipulace známé. Manipulace tedy z jakéhokoliv úhlu pohledu odebírá manipulováni svobodnou vůli jednat. Ten se pouze domnívá, že koná podle vlastního uvážení. Ve skutečnosti je pouze nástrojem manipulátora, který nevědomost, naivitu nebo dobrosrdečnost manipulovaného využívá pro svůj cíl.

Manipulácia využíva našu slabosť

 
Človek sa stáva manipulátorom vplyvom obranného mechanizmu, ktorý si vytvára od detstva a systematicky ho v interakcii s druhými ľuďmi využíva ako prostriedok na prežitie. Obranný mechanizmus postavený na manipulovanie sa postupne zautomatizuje. Ak prostredníctvom manipulatívneho správania dosiahne, že ho okolie rešpektuje, prijíma jeho názory, postoje, rozhodnutie, jeho nálady, tak ako keby si potvrdzoval, že takto zvolený spôsob komunikácie s druhými ľuďmi, je "správny a oprávnený".

Je zrejmé, že každý má právo na existenciu so svojimi obrannými mechanizmami, ale zároveň platí, že nikto nemá právo na deštrukciu druhého.

Manipuláciu využíva človek, ktorý potrebuje byť rešpektovaný a uznaný (tzv. "Hlad po uznaní"), potrebuje sa presadiť. Človek túžiaci po tom, aby ostatní zdieľali rovnaké názory a pocity ako on sám.

V pozadí manipulácie je teda komplex menejcennosti - zafixovaný, dlhodobý vnútorný konflikt. Konflikt medzi snahou uplatniť sa a dosiahnuť uznanie či ocenenie na jednej strane a strachom z vlastnej slabosti, nedostatočnosti či vlastného zlyhania na strane druhej. Zároveň ide o presvedčenie, že ostatní ľudia sú viac ako on. Z toho pramení často prežívaná úzkosť, neistota, obavy, a to najmä v záťažových situáciách.


Časté príznaky komplexu menejcennosti:
 • tendencie prenášať zodpovednosť za svoje činy na ostatných,
 • hyperkritický postoj voči okoliu,
 • porovnávanie sa s inými,
 • prehnaná túžba po ocenení,
 • zvýšená citlivosť na kritiku,
 • očakávania neúspechu.


Rôzne podoby manipulátorov


Štýly manipulácie súvisia s osobnosťou manipulátora a jeho vlastnosťami, ktoré sa formovali výchovou najmä v detstve. Naše správanie je v mnohom odrazom toho, ako nás vnímali a správali sa k nám najdôležitejší ľudia v našom detstve.


Manipulácia je zrkadlom výchovy

Najznámejším delením je Shostromova typológia 9 manipulatívnych osobností.

1. Diktátor

Diktátor k svojmu presadzovaniu využíva predovšetkým vplyv autority, moci.
"Povedal som a hotovo ...!"

2. Chudáčik

Tento typ zakladá svoju manipuláciu predovšetkým na tom, že sa usiľuje pôsobiť ako človek s handicapom, neschopný. Chce, aby ho ostatní utešovali a v pocite ľútosti napĺňali jeho požiadavky.
"Urobil by som to sám, ale sám vidíš, aké to mám teraz ťažké ..."

3. Počtár 

Počtár je človek, ktorý sa riadi heslom - niečo za niečo. Veľmi dobre vie, čo a pre koho v minulosti urobil a využíva to na dosiahnutie svojho. Keď ja pre teba niečo urobím, očakávam, že tiež niečo urobíš pre mňa.
"Pamätáš si, ako som ti pomohol s tým projektom?"

4. Brečtan

Tento typ predstiera úplnú závislosť na druhých, chce dosiahnuť, aby sa o neho starali.
"Bez teba to nezvládnem ..."

5. „Drsňák"

Manipuluje hrubosťou, on jediný má patent na rozum a vie, čo je správne. Agresivitou, útokom či hnevom dotlačí svoju obeť tam, kam chce on.
"Toto by nezvládol iba totálny blbec!"

6. Obetavec

Vydiera plačom a obviňovaním okolia, že je voči nemu necitlivé, nevďačné.
"Urobím to všetko sama, aj keď nad tým strávim celú noc a zase sa nevyspím ... a nikto to aj tak neocení."

7. Posledný spravodlivý 

Manipulátor svoju obeť kritizuje a snaží sa v nej vyvolať pocity viny.
"Keby si to skutočne chcela, tak to urobíš."

8. Opatrovateľ

Opatrovateľ si myslí, že iba on sám vie, čo je najlepšie. Stará sa a ochraňuje aj bez toho, aby ho o to požiadali. Často sa napríklad vyskytuje u rodičov, ktorí chcú pre svoje deti to najlepšie.
"My ti to hovoríme len preto, že ťa máme radi ..."

 9. Mafián

Používa rovnakú metódu ako diktátor, ale pridáva k tomu akýsi prísľub ochrany. V opačnom prípade sa mstí.
"Urob to a ja poviem, že si na to zabudol ..."

Manipulatívnych techník je samozrejme oveľa viac a môžu sa vzájomne prelínať. Všeobecne platí, že každý manipulátor sa snaží vyvolať v nás určitý pocit. Či už je to pocit viny, súcitu alebo dobrého sebahodnotenie (lichôtky). A práve prostredníctvom tohto pocitu chce dosiahnuť svoje.


Ako odraziť manipuláciu?

1. Poznajte svoje hodnoty a základné ľudské práva a rozpoznávajte, kedy sú narušené.

Základné ľudské práva predstavujú naše hranice.
 • Máte právo na úctu a rešpekt.
 • Máte právo vyjadriť svoje pocity, názory a požiadavky.
 • Máte právo stanoviť si vlastné priority.
 • Máte právo povedať "nie" bez pocitu viny.
 • Máte právo získať to, za čo zaplatíte.
 • Máte právo mať iné názory ako ostatní.
 • Máte právo starať sa o svoju fyzickú, duševnú alebo emocionálne hrozbu.
 • Máte právo vytvoriť si svoj vlastný šťastný a zdravý život.

2. Vyhnite sa sebaobviňovaniu a prispôsobovaniu.

Keďže agendou manipulátora je hľadanie a využitie vašich slabostí, je pochopiteľné, že sa môžete cítiť neadekvátne alebo sa dokonca obviňujete z toho, že ste neuspokojili manipulátora. V týchto situáciách je dôležité mať na pamäti, že nejde o váš problém. Ste proste manipulovaní, aby ste sa cítili zle, aby ste pravdepodobne odovzdali svoju moc a práva.

3. Používajte otázky na objasnenie požiadaviek.

Ak manipulátor požaduje niečo, čo sa vám javí neadekvátne alebo nerozumné, vráťte to formou otázky. Opakujte to, o čo vás manipulátor žiada vo forme otázky. Tieto otázky minimálne prinúti manipulátora pozrieť sa na situáciu z vašej perspektívy.

4. Využívajte čas vo svoj prospech. 

Je ťažké urobiť dobré rozhodnutie pod tlakom, čo je práve to, s čím manipulátor počíta. Bude vás nútiť, aby ste niečo odsúhlasili skôr, než budete mať šancu premýšľať o tom. Namiesto toho, aby ste ihneď odpovedali, vezmite si čas na rozhodnutie. Choďte preč, aby ste neboli pod jeho vplyvom, zatiaľ čo zvážite, čo chcete urobiť.

5. Naučte sa diplomaticky, ale pevne povedať "nie".

Odolať manipulátorovi je zložité, ale je to možné. Ak si myslíte NIE, tak povedzte NIE. Nič nevysvetľujte, nič nepridávajte, jednoducho povedzte NIE. Neospravedlňujte sa za svoje NIE. Keď sa začnete ospravedlňovať, nepriamo vyprovokujete manipulátora k novému tlaku.

6. Chráňte sa. 

Väčšina ohrozujúceho správania manipulátorov je len nepríjemná, no ak nadobudnete pocit, že ich nátlak vás môže až fyzicky ohroziť, zotrvajte na verejnom mieste s množstvom ľudí okolo. Zostať v bezpečí znamená aj ochranu duševného zdravia. Obmedzte svoje vystavenie sa emocionálnemu tlaku manipulátora čo najviac. Obmedzte s ním kontakt.


Na záver

S manipuláciou a jej následkami sa možno vyrovnať. Ba čo viac. Tým, že sa voči nej vymedzíme a odmietneme ju možno krátkodobo prídeme o určité výhody, ale v dlhodobom horizonte získame niečo cennejšie Pocit vnútorného víťazstva, opierajúcu sebadôveru, sebauvedomenie, sebaprijatie.

Pocit vnútornej slobody

Zostať slobodný, alebo mať zisky za cenu závislosti a poníženia?


Čítajte viac takýchto článkov medzi prvými a objednajte si časopis Průmyslové inženýrství.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Juraj Dorošenko, 16. 08. 2018
Pred zmenami v podniku je často potrebné pochopiť vzťahy a vzájomné interakcie medzi jednotlivými ľuďmi. Manipulácia často môže byť kľúčovým problémom. Bez presného definovania manipulátorov a spôsobu ako sa manipulácia deje zvyčajne nie je možné riešiť ostatné kľúčové otázky, kým sa zdroj manipulácie neeliminuje. Autorka presne vysvetľuje ako manipulácia funguje a poskytuje tým postup ako ju odhaliť a prípadne, ak sa dá, aj eliminovať. Mne to veľmi pomohlo, pretože tejto problematike sa pri podnikovom poradenstve nevenuje systematická pozornosť a pri vynechaní tejto oblasti to môže zmariť veľa následného úsilia.

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved