rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

11,54 €Cena bez DPH
Do košíka

Leadership – návrat ku koreňom

Hľadáte odpovede na kurzoch a v manažérskych knihách? Aj ja som tak začínal. Bol som však sklamaný – v kurzoch manažmentu a leadershipu som našiel veľa prázdnych poučiek, ale aj množstvo techník na manipuláciu s ľuďmi a rozvoj vonkajšieho prejavu "lídra.” Po čase som pochopil, že leadership nie je ani tak o charizme a vonkajšom prejave, ale o vnútornom charaktere človeka, jeho integrite a skutkoch.

(Moderní řízení 2/2013, ihned.cz)

Kde sme? "Leadership" alebo zneužívanie moci?

Už ako malého chlapca ma fascinovalo mechanické prehadzovanie výhybiek na železničnej trati. Podľa presných pokynov chlapi prepájali koľajnice tak, aby sa vlaky dostali do svojho cieľa a aby pritom nedošlo ku zrážke. Dnes túto činnosť robia počítače a vlaky môžu jazdiť ešte rýchlejšie a bezpečnejšie.

Som však presvedčený, že celá naša spoločnosť, ekonomika a spôsob života potrebujú prehodiť výhybku. Vezieme sa vo vlaku, ktorý nemá brzdy a rúti sa dole kopcom. Tento vlak sa určite nedostane do cieľa, pretože žiaden nemá a čím dlhšie ho necháme ísť po tejto trati, tým bude zrážka tragickejšia.

Leadership je uplatňovanie vplyvu. Pozrime sa okolo seba. Ako uplatňujú svoj vplyv mnohí ľudia, ktorých dnes média označujú za lídrov? Niektorí zneužívajú svoje funkcie a privlastňujú si viac ako im patrí, iní klamú a podvádzajú – nielen v politike, ale aj v biznise a športe (čo je vlastne tiež biznis). Vystavujú seba, a tí hlúpejší aj svoj majetok, na obdiv v médiách. Niekedy to vyzerá tak, že najviac kričia tí, ktorí by mali triasť pred spravodlivosťou a najviac sú osočovaní a prenasledovaní tí, ktorí spravodlivosť hľadajú. Mnohých „lídrov dneška" charakterizuje túžba po moci, pýcha a pocit neomylnosti – tie najhoršie vlastnosti, ktoré sú základom pádu a deštrukcie.

Mnohí politici a ekonómovia rozprávajú o raste. Raste HDP, raste spotreby, raste výroby a predaja. Takmer nikto nehovorí o raste šťastia, spokojného rodinného života, voľného času na rozvoj človeka, raste dobra v nás a v spoločnosti, v ktorej žijeme.

Ako sa dosahuje ekonomický rast? Spotrebou ľudí a míňaním peňazí na veci, ktoré väčšinou vôbec nepotrebujú. Nástrojov na presviedčanie nerozhodných zákazníkov je veľa – od hlúpej reklamy v médiách, cez vzbudzovanie túžob po nových veciach a zážitkoch, až po stimulovanie ľudí rôznymi akciami a pôžičkami, ktoré nikdy nesplatia.

Ľudia kupujú a firmy dostávajú signály, že majú viac vyrábať (a zároveň produkovať odpad) a viac spotrebovávať (suroviny a energie z prírody). Banky požičiavajú ľuďom na spotrebu a podnikom na nákup a výrobu. Nakoniec sú zadlžení ľudia, podniky, ale aj banky, ktorým sa nevracajú požičané peniaze. Znovu nastupujú politici a zachraňujú situáciu – tlačia ďalšie peniaze a dávajú ich tým, ktorí najviac míňali. Takto sa zadlžujú celé štáty a tí, ktorých dlhy sú menšie pomáhajú tým, ktorých dlhy sa už splatiť nedajú.

Výsledok? Na jednej strane bohatí, ktorí zarábajú na transakciách, špekuláciách, sprostredkovaní a virtuálnej ekonomike, na druhej strane nezamestnaní, chudobní a zadlžení ľudia. Budovy bánk už dávno prerástli chrámy, zdravotné a iné poisťovne majú mramorové sídla a ich poistenci nemajú na liečbu alebo dôchodky. Supermarkety diktujú zákazníkom, čo budú kupovať a konzumovať a výrobcom, čo a za koľko budú vyrábať. K tomu pripočítajme zdevastovanú prírodu, z postupne vyťahujeme posledné zásoby surovín a vody, bez ktorej sa žiť na tejto zemi nedá. Alkoholizmus sa lieči alkoholom.

Aký je teda výsledok práce novodobých lídrov? 5 miliárd ľudí žije v rozvojových krajinách. Asi jeden a pol miliardy z nich trpí hladom, stovky miliónov ľudí sú nakazených tuberkulózou a maláriou a asi 50 miliónov ľudí je infikovaných HIV. Desiatky miliónov detí zomrú ročne na tieto tri najčastejšie infekcie. Ďalších desať miliónov pripraví o život hlad. Len 6 % svetovej populácie si žije nad pomery a zvyšok planéty má úplne iné problémy ako parkovanie dvoch automobilov v jednej rodine, polievanie trávnika v záhrade alebo čistenie záhradného jazierka. 4 000 ľudí denne zomiera na pre nedostatok pitnej vody. Veľká časť sveta žije v biede a druhá časť sa topí v dlhoch za svoj životný štýl, ktorý sa volá „mať stále viac."

Joe Egerton vo svojom článku, ktorý nazval List Aristotela premiérovi, píše: „Je omylom tvrdiť že súčasnú krízu zavinilo lakomstvo. Lakomstvom označujeme istý druh túžby, špecifickú motiváciu nadobúdať, činnosť, aby sme vlastnili viacej. Na to, aby vznikla kríza, ľudia musia niečo robiť... Čo teda je tým skutkom vyvolávajúcim krízu? Tvrdím, že je to činnosť bezmedzného vyhľadávania a nadobúdania stále viac.

Už Evagrius Ponticus – egyptský púštny mních v 4. storočí opisuje nemiernosť ako „chorobu duše", čiže ako choroba, ktorá mučí dušu a nenechá ju nájsť pokoj, pretože chamtivosť, dychtivosť a nemiernosť nám nikdy nedovolia povedať:„stačí". Do stavu vnútornej vyčerpanosti dospejeme najrýchlejšie, keďsme netrpezliví, keď nepoznáme mieru, príliš veľa očakávame a žiadame, a keď požadujeme čo možno najrýchlejšie a čo možno najlepšie výsledky.

 

Čo ďalej? Každý z nás je podnikateľ – v hľadaní zmyslu a rozvoji svojho talentu

Existuje nejaké riešenie tohto začarovaného kruhu rastu, spotreby, výroby a ničenia ľudských životov? Áno, je to liečenie príčiny a nie následkov.

Každý z nás je podnikateľ. Narodili sme sa s určitými schopnosťami a talentom. Počas života objavujeme svoje dobré a zlé vlastnosti, veci, ktoré sa nám daria a veci, ktoré nám veľmi nejdú. Každý z nás sa snaží zaradiť sa niekam, byť užitočný, ponúknuť niečo tomuto svetu – a dostať za to primeranú odmenu. Sme podnikatelia, aj keď sme zamestnaní, pretože sme sa na našu pracovnú pozíciu museli niečo naučiť a musíme o ňu bojovať svojou šikovnosťou a znalosťami.

Podnikanie je považované za racionálnu činnosť, ktorá je v obchodnom zákonníku definovaná ako „sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.” Myslím si, že túto definícia nie je dostatočná a rád by som podnikanie definoval v štyroch stupňoch:

1. Peniaze a veci, ktoré si za ne kupujeme – základný fundament podnikania, v ktorom potrebujeme nakupovať materiál, platiť ľuďom odmeny, investovať do strojov a vzdelávania, ale aj zabezpečiť svoju vlastnú rodinu. Tento stupeň nazvime fyzickou alebo telesnou stránkou podnikania. Ak podnikateľ nemá na jedlo, strechu nad hlavou a obnovu síl, a to isté platí aj pre jeho firmu, tak sú ohrozené aj všetky ostatné stupne podnikania. Všetci krízoví manažéri zdôrazňujú, že pri resuscitácii ťažko chorej firmy sa začína obnovením cash flow, podobne ako u pacienta treba obnoviť krvný obeh.

2. Ak sa podnikateľ uspokojí iba s prvým stupňom podnikania, tak môže rýchlo stratiť svoju konkurenčnú výhodu. Mnohí si začnú nakupovať veci a užívať peniaze, iní sa sústredia na zarábanie a obnovu firmy, ale podcenia druhú úroveň podnikania, ktorú by sme mohli nazvaťintelekt a vôľa. Tu sa podnikateľ dostáva na vyššiu úroveň, ako je iba „zarábanie peňazí”. Zapája do podnikania svoj intelekt, talent a vôľu, hľadá nové riešenia pre zákazníka, inovuje, zlepšuje procesy. Odmenou nie sú len peniaze, ale aj verejné uznanie, ocenenie, víťazstvo, vonkajší úspech – podobne ako v športe. Mnohí podnikatelia sú motivovaní práve tým, že verejnosť ocení ich schopnosti a vôľu. Aj tu však číha nebezpečenstvo, ak človek tejto túžbe po sláve podľahne.

3. Prvý aj druhý stupeň podnikania sú zamerané hlavne na podnikateľa samotného a jeho firmu. Tretí stupeň sa zameriava viac na jeho okolie a do podnikania zapájame lásku k druhým a srdce. Nastupuje služba, užitočnosť a solidarita. Mnohí ľudia poznajú ten pocit, že pri dávaní a pomáhaní druhým dostávajú oni sami niekedy viac – dobrý pocit, pokoj, cit. Nebezpečenstvo môže byť v tom, ak všetko podriadime len tejto stránke podnikania. Nemám na mysli ani tak zanedbanie fyzickej a intelektuálnej stránky podnikania na úkor lásky a srdca, ale skôr opičiu lásku, ktorá vytvára medzi pomáhajúcim a druhou stranou nezdravú závislosť. Dávajme si pozor na to, aby sme tomu, komu v dobrej viere pomáhame, v konečnom dôsledku neškodili a nerobili ho bezbrannou obeťou, ktorá sa o seba nevie postarať.

4. Môžete zarobiť veľa peňazí a byť uznávaný podnikateľ, ktorý robí veľmi veľa dobrých vecí pre druhých. A v tejto chvíli sa možno mnohí zastavia a pýtajú sa, čo ďalej? Mám zarábať ešte viac, získať ešte väčšie uznanie a pomáhať ešte viac? Východisko nám dáva štvrtý stupeň podnikania – duchovný. Zmysel toho, čo robíme, poslanie, ktoré chceme svojim životom naplniť. Asi najlepšie miesto na takéto rozhodnutie by bola smrteľná posteľ, to je však už príliš neskoro.

Ak sa pozrieme na život mnohých podnikateľov, tak sa nám zdá, že idú postupne od stupňa jedna ďalej. Niektorí skončia na prvej úrovni, iní sa prepracujú až do štvrtej.

Som však pevne presvedčený, že začať treba stupňom 4. Hneď na začiatku, už keď sa rozhodujem o spôsobe svojho podnikania, sa musím pýtať na zmysel, poslanie toho, čo chceme robiť. Neočakávajme, že mladý 20-ročný podnikateľ bude trafený bleskom osvietenia, ktorý mu v hlave všetko rozjasní a poprepája do jasného poslania a podnikateľského plánu. Zmysel svojho života a podnikania objavujeme a upresňujeme neustále. Môže nám to trvať aj celý život. Potrebujeme však toto svetlo, ktoré nám svieti na cestu. Pretože cesta a konečný cieľ sú dôležité. Stupne 1, 2 a 3 môžeme dosiahnuť možno aj na nesprávnej ceste, ale stupeň 4 je cesta samotná.

Ako som už uviedol, mnohé manažérske semináre vychádzajú z toho, že pre vedenie ľudí sú dôležité metódy a vonkajší prejav. Ak sa však pozrieme na model vedenia svätého Benedikta, nájdeme iný prístup. Aj v benediktínskych kláštoroch je manažér, ktorý vedie celú organizáciu, vrátane financií. Pri posudzovaní schopností „ekonomického riaditeľa kláštora" viesť kláštor sa neskúma, čo vie, aké metódy vedenia ľudí ovláda, ale aký je vo vnútri, aké má vlastnosti,charakter, ľudskú zrelosť, pokoru, skromnosť, pokoj, spravodlivosť a otcovský prístup.

Vonkajší poriadok a vnútorný poriadok spolu súvisia. V 31. kapitole je reč o úlohách Cellerára, ktorý svojím spôsobom spravuje majetok kláštora. Tam sa hovorí: „Ako Cellerár kláštora nech je zo spoločenstva vyvolený jeden brat zrelého charakteru a triezvy. Nech nie je nemierny v jedení, povýšenecký, búrlivý, precitlivený, nespôsobný a rozhadzovačný. Nech nesie starosť o všetko. Nech nezarmucuje bratov. Keď nejaký brat niečo nemúdro žiada, nech ho neuráža pohŕdaním, ale nech odmietne jeho nepatričnú prosbu múdro a s pokorou".

Známy benediktínsky mních a poradca manažérov, P. Anselm Grün, OSB, vyzdvihuje v podnikaní tieto hodnoty:

 1. Spravodlivosť – k sebe a k ľuďom okolo.
 2. Statočnosť – neotrasiteľnosť v hodnotách, ktoré človek považuje za správne, odvaha postaviť sa na odpor, prijímať rany a kritiku, schopnosť vysporiadať sa s bezmocnosťou a nepríjemnosťami.
 3. Striedmosť – správne hospodárenie s časom, správna miera v čerpaní zdrojov, správne rozlišovanie – umenie podporovať silných aj slabých.
 4. Rozvaha a múdrosť – cit pre správnu vec v správnom čase, obozretnosť, prezieravosť.
 5. Viera – schopnosť hľadať v každom človeku dobré stránky a prebúdzať ich.
 6. Nádej – dôvera v lepšiu budúcnosť, zásadná hodnota pre vedenie druhých ľudí.
 7. Láska – dobré zaobchádzanie s pracovníkmi, vzťahy, dôvera, základný zdroj sily, kreativity a motivácie.

Jezuiti vyzdvihujú štyri piliere riadenia:

 1. Sebapoznávanie – poznávame svoje silné a slabé stránky, hodnoty, vytvárame si realistický pohľad na svet a usporiadanie svojho života.
 2. Inovatívnosť, vynachádzavosť – s dôverou prijímame zmeny meniaceho sa sveta a inovujeme ho, máme slobodu rozhodovania a konania, sme proaktívni.
 3. Láska – k veciam a ľuďom pristupujeme s pozitívnym a milujúcim prístupom, vytvárame tímy, dôveru, lásku a spolupatričnosť.
 4. Hrdinstvo, odvaha – povzbudzujeme seba aj druhých k odvážnym a užitočným činom, inšpirujeme a vytvárame budúcnosť.

Potrebujeme lepšie pravidlá pre vedenie našich organizácii?

Učiteľ leadershipu Jim Collins, pred časom na konferencii v New Yorku povedal:

„Úspech je krehký a neúspech často veľmi rýchly. Nový svet podnikania sa dá označiť aj slovami permanentná nestabilita. Komu bude ľúto, ak vaša firma zmizne zo sveta? Firma potrebuje svoj zmysel a iba zarábanie peňazí je málo.

Nemíňajte zbytočne čas na to, ako byť úspešný. Venujte viac času hľadaniu toho, ako byť užitočný a keď sa vám to podarí, tak sa nikdy nevzdávajte."

„Nový" leadership je vlastne veľmi starý niekoľko storočí. Je to leadership, ktorý sa vracia ku koreňom, keď slovo chlapa bolo viac ako hrubé zmluvy, pripravené drahými právnikmi. Keď organizácie nepotrebovali rôzne SOX štandardy a audity, ale spolupráca bola postavená na dôvere a rešpekte. Vychádza z toho, aký je leader vo vnútri, čo skutočne vie a robí a nie čo rozpráva a prezentuje navonok.

Oblasť

Súčasný „leadership"

„Nový" leadership

Moc a vplyv

Dané formálnou pozíciou a vonkajšími „manažérskymi technikami"

Služba druhým a vnútorný charakter

Zmysel úsilia

Úspech

Vyšší zmysel, dobro

Motivácia

Často nahrádzaná vonkajšími stimulmi a cieľmi

Zvnútra – zmysel nášho konania a života

Schopnosti lídra

Slová a plány, pekné reči

Činy a realita, pekné skutky

Spôsob dosahovania cieľov

Konkurencia, boj

Spolupráca, synergia

Práca s ľuďmi

Ľudské zdroje, ich riadenie a kontrola

Každý človek je jedinečná bytosť, dôvera a láska

Prezentácia lídra

Celebrita, charizmatický a bezchybný vodca

Pokorný služobník, ktorý robí chyby a snaží sa z nich poučiť

Jeden múdry človek kedysi povedal: "Keď sedím, sedím, keď stojím, stojím, keď idem, idem. Ale vy to nerobíte. Keď vy sedíte, už vstávate, keď stojíte, už idete, keď idete, už zasa sedíte.” Ak niečo robíme, robme to poriadne, venujme tomu maximálne sústredenie a čas. Nepreskakujme z jednej veci na druhú, hľadajme svoju vlastnú cestu a trpezlivo po nej kráčajme. Hľadajme zmysel a oslobodenie v práci. Naše podniky nie sú stroje ale živé organizmy, naši spolupracovníci nie sú zdroje ale jedinečné ľudské bytosti.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved