rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Jeffrey Liker hovorí o tom, čo robí Toyota v čase krízy

Spýtali sme sa Jeffa Likera, autora Toyota Way, na to, čo dnes robí najúspešnejšia svetová automobilka Toyota. S Jeffom Likerom organizujeme v dňoch 29.-30.6.2009 v Prahe seminár a diskusný klub.
Čo robí Toyota v čase krízy?

Firma spomalila výrobu tak, aby ju synchronizovala s klesajúcim dopytom a na každom štvorcovom metri, v každom závode nekompromisne redukuje náklady. Zároveň venuje veľkú energiu vývoju nových automobilov pre budúcnosť. Centrálnym nervovým systémom firmy Toyota je rada riaditeľov v Japonsku, ale skutočné vykonávanie všetkých plánov a kaizen aktivít je rozšírené po celom svete, v každom jednom závode, na každej linke. Toyota integruje dlhodobú filozofiu, štíhle procesy, rozvoj ľudí a systém neustáleho riešenia problémov. Dnes, keď firme Toyota klesli tržby o viac ako 35%, je jej reakcia veľmi jednoduchá – pokračuje v rozvíjaní a žití svojich podnikových hodnôt, ktoré sú základom toho, že sa z malej firmy na ryžovom poli v Japonsku stal najväčší výrobca automobilov na svete. Toyota teda nerobí nič iné, ako robila vždy – žije a rozvíja svoje hodnoty, neustále zlepšuje kvalitu a znižuje náklady, ale hlavne – venuje sa rozvoju svojich pracovníkov. Napríklad v jednom závode na nákladné automobily v USA klesli objednávky tak, že výrobná kapacita závodu Toyota je dvakrát väčšia ako dopyt. Firma na 3 mesiace zastavila výrobu ale neprepustila a nenechala doma ani jedného pracovníka. Všetkých 3000 ľudí chodí každý deň do práce, kde sú počas celej pracovnej doby trénovaní a venujú sa kaizenu. Snažia sa aby ľudia riešili problémy kvality a zlepšovali procesy na stále detailnejšom stupni. Pri plnej prevádzke nebolo vždy možné naučiť všetky detaily všetkých pracovníkov. Toyota teda využíva tento čas na to, aby po oživení dopytu a raste výroby boli ich pracovníci lepší a silnejší a ich procesy dokonalejšie ako predtým. A nielen to. Toyota masívne investuje do výskumu a vývoja ekologických automobilov s nízkou spotrebou. Kultúra firmy Toyota, ako aj lídri v jej vedení, sa veľmi kriticky stavajú k prepúšťaniu ľudí. Tento spôsob riešenia krízy považujú za tú najjednoduchšiu, ale najmenej správnu cestu ako sa vysporiadať s ekonomickými problémami. Poklesy v dopyte sa riešia redukovaním nadčasov a dočasných pracovníkov, ale prepúšťanie kmeňových zamestnancov je považované za poslednú možnosť riešenia v prípade ohrozenia existencie spoločnosti. Táto situácia zatiaľ vo firme Toyota nenastala.
Toyota znižuje náklady naprieč celou firmou a do tohto procesu sú zapojení všetci pracovníci, ktorí pracujú v 20 členných skupinách. Tieto skupiny majú definované a podpísané ciele, ktoré chcú dosiahnuť. Používa sa na to kaskádový systém rozpadu cieľov a akčných plánov hoshin kanri. Denne prebiehajú na každej úrovni podniku kaizen akcie, ktoré prinášaju firme veľké úspory, ale zároveň vytvárajú príležitosť pre rozvoj schopností všetkých pracovníkov, ktorí sú do nich zapojení. V závodoch v Indiane a v Texase, ktoré pracujú na polovičný výkon, sú zamestnanci rozdelení do dvoch skupín – polovica z nich pracuje na linkách a polovica robí kaizen a vzájomne sa striedajú.

Čo je dôležité pre rozvoj kaizen kultúry v západnom svete?

Najskôr tomu treba veriť. Vrcholoví manažéri musia prví pochopiť, že ľudia nie sú „zdroje a variabilné náklady" ale najhodnotnejšie aktíva, ktoré podnik má na vytváranie hodnôt. Ďalším krokom je investovanie do ľudí a kaizenu, aby boli schopní každý deň efektívne vyhľadávať a riešiť problémy. V mnohých našich firmách sa žial začína a končí s kaizenom každé 1-2 roky. Často za začína práve vtedy, keď sa vymení manažment, finančné výsledky nie sú dobré a často sa šetrí práve na investíciách do ľudí a kaizenu. Toyota je v tomto veľmi dôsledná – investície do ľudí a kaizenu majú najvyššiu prioritu. Práve keď nám biznis klesá je tá najlepšia príležitosť pre túto investíciu. V Japonsku sa ľudia v podnikoch venujú kaizenu desiatky rokov a tento proces je pre nich úplne prirodzený. Nie je to teda niečo špeciálne, čo môže fungovať iba v japonskom prostredí, je to predovšetkým návyk, ktorý sa dlho pestuje a je v ľuďoch dostatočne zakorenený. Tieto podniky nepotrebujú špeciálne programy a tréningy, alebo špeciálne „akčné týždne" a kaizen workshopy, ktoré by boli tlačené manažmentom zhora. V západných firmách je kaizen často príliš formálny, niekedy až preorganizovaný, ľudia, sú rovnako inteligentní a šikovní ako v Japonsku, ale kaizen ako spôsob práce pre nich nie je taký prirodzený. Chýba nám často vedenie zo strany manažmentu, skutočný „kaizen leadership", nasadenie, energia a vytrvalosť, ktoré by kaizen v podnikoch dostatočne zakorenili a vytvorili by z neho prirodzenú súčasť práce každého pracovníka.

Aký je význam vodcovstva a hodnôt vo firme Toyota?

Túto tému práve rozoberáme s Gary Convisom v pripravovanej knihe. Po dlhých rokoch skúseností vo firme Toyota sme sa dopracovali k názoru, že Toyota skutočne verí v silu a schopnosti svojich pracovníkov a v ich rozvíjanie, ktoré je založené predovšetkým na aktívnom zapojení sa všetkých ľudí do kaizenu. Naši manažéri sú príliš sústredení na problémy každodennej výroby a kaizen berú ako činnosť, ktorá prebieha v extra vyčlenenom čase so špeciálne vyškolenými expertmi. Toyota uprednostňuje lídrov, ktorí skutočne žijú hodnoty firmy a ktorí sú expertmi na kaizen a rozvíjanie svojich spolupracovníkov. Lídri musia najskôr rozvíjať sami seba a Toyota im na to vytvára dostatočné množstvo príležitostí a výziev. Následne musia všetci lídri rozvíjať ostatných. Takto vzniká neskutočne silná reťaz lídrov zhora až dole, ktorí sú orientovaní na zákazníka, žijú spoločné hodnoty, sú výborne pripravení v oblasti kaizenu a sú schopní spoločne dosahovať ciele firmy. Aj toto je dôvod, prečo sa Toyota bráni prepúšťaniu ľudí – aby neoslabila to najsilnejšie čo má. Čas krízy a ekonomických problémov je čas, keď sa treba venovať zlepšovaniu a inováciám, čas, keď treba investovať do ľudí a neničiť intelektuálny kapitál firmy.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved