rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

IPA začína aktívnejšie pôsobenie na českom trhu

Už od vzniku spoločnosti IPA Slovakia v roku 2000, sme mali ambície rozširovať naše pôsobenie i za hranice Slovenska. Darilo sa nám to so striedavými úspechmi.    

V roku 2005 sme sa podielali na založení API –  Akadémie produktivity a inovácii v Slanom. Po troch rokoch spolupráce sme sa ju rozhodli ukončiť a v roku 2008 sme založili novú spoločnosť CPI – Centrum průmyslového inžnenýrství, so sídlom vo Frenštáte pod Radhoštěm. Pod hlavičkou CPI sme zaznamenali viacero úspešných akvizícií, predovšetkým však v regiónoch Moravy a Sliezska. Získavanie zákazníkov z regiónov západných a stredných Čiech však nenaplnilo naše očakávania. Preto sme sa v polovici roku 2012 rozhodli zmeniť stratégiu prieniku na Český trh a vystupovať na ňom pod rovnakou značkou ako na Slovensku – IPA.

Od začiatku augusta sme zahájili informačnú kapaň, zameranú predovšetkým na nových zákazníkov. Pre túto cieľovú skupinu sme pripravili viacero foriem oslovenia – od ponuky spolupráce formou listu, až po organizáciu najúspešnejších seminárov v partnerských firmách v Prahe a Klášterci nad Ohří.

Pre potreby českého trhu vytvárame nový tím spolupracovníkov, zložený z profesionálov, ktorí majú v oblasti poradenstva niekoľkoročné skúsenosti.


Partneri seminárov sú spoločnosti BOS Automotive Products v Klášterci nad Ohří a Sipral v Prahe. Pozrite si ich prezentácie v pdf: BOS inovace, BOS Automotive a Sipral.

Určite by ste v našej ponuke pre český trh nemali prehliadnuť nielen najúspešnejšie produkty poradenstva v súčasnosti, ale aj produkty, kde vidíme potenciál rastu trhu v budúcnosti. V krátkosti uvádzam ich stručný prehľad.

 

Tri najúspešnejšie produkty poradenstva

1. Analýzy potenciálov firmy

Veľa firiem často nepozná svoje objektívne výkonnostné parametre ani parametre svojich konkurentov. Bez pravidelného merania a vyhodnocovania kondície firmy, však nie je možné správne strategické nasmerovanie (napr. procesné zlepšovanie, inovácie produktov, inovácie procesov, outsoursing, inovácie biznisu...). Metodika analýzy potenciálov vedie k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu dosiahnutiu cieľov podniku. Je to cesta ako robiť biznis lepšie a rýchlejšie ako konkurencia.

Hlavným cieľom analýzy potenciálov vykonávaných IPA Slovakia je zistiť, kde sa podnik nachádza, porovnať ho s konkurenciou a navrhnúť súbor potrebných zmien v podniku k zvýšeniu jeho efektívnosti a výkonnosti.

 

2. Implementácia prvkov štíhlej výroby

Ak zákazník cíti potrebu zlepšiť procesy vo výrobných ale i nevýrobných oblastiach, je možné jeho požiadavku realizovať troma prístupmi:Prístup „lean" využíva nástroje na hľadanie a elimináciu plytvaní. Prístup „six sigma" využíva nástroje na hľadanie a odstraňovanie variability procesov. Posledný prístup je „TOC" (Theory of Constraints/ Teória obmedzení), ktorý má nástroje na hľadanie a odstraňovanie úzkych miest. Každý z prístupov obsahuje celý rad najlepších praktík, ktoré je možné aplikovať.

Jeden z kľúčových problémov, s ktorým sa vo firmách stretávame, je nepochopenie rozdielov v implementácii metód uvedených prístupov. Metódy sú zavádzané nekoncepčne, častokrát je priorita riešenia zameraná na nepodstatné procesy, ktoré v kontexte celého hodnotového toku firmy majú minimálny vplyv. Zavádzaniu týchto metód chýba systém – určitý premyslený sled krokov implementácie, pričom nasledujúci krok nemôže začať bez toho, aby sa predchádzajúci krok neukončil.

Správnou aplikáciou metód, je možné získať viacero výhod:

 • Benchmarking úspešnosti ich zavedenia – možnosť porovnať sa s podobnými firmami, ako aj so svetovou špičkou
 • Okamžité zlepšenie vybraných ukazovateľov výrobných, resp. nevýrobných oblastí. Do cca 6 mesiacov zlepšenie ukazovateľov na úrovni celej spoločnosti (v závislosti na aplikovanej metóde a rozsahu implementácie)
 •  Je to cesta zvyšovania produktivity procesov s minimálnymi finančnými prostriedkami, oproti niekoľkonásobne vyšším investíciám do techniky, resp. vybavenia. Tento prístup dokáže podporiť alebo vyvrátiť radikálne zlepšenia a inovácie (investície do strojov, zmeny v procese výroby produktov a pod.)
 • Vplyv na podnikovú kultúru, prostredníctvom účasti tímov na zlepšovaní, naprieč všetkými úrovňami podniku

3. Zvyšovanie výkonnosti procesov

V súčasnom konkurenčnom prostredí majú šancu na úspech len zdravé firmy. Zdravie firmy znamená podobne ako u človeka funkčnosť, výkonnosť a stabilitu procesov. Pozrime sa na požiadavky očami našich zákazníkov. Očakávajú od nás dodržanie čo najrýchlejšieho alebo najpresnejšieho termínu dodania tovaru alebo služby, čo najnižšiu cenu, požadovanú kvalitu, spoľahlivý záručný a pozáručný servis, ústretové správanie a riešenie problémov.

Ak nazrieme na oblasti riešenia konkrétnejšie, niektorí zákazníci majú problémy s vysokými zásobami v rozpracovanej výrobe, čo zaťažuje ich cash flow, pracovníci vykonávajú zbytočné manipulácie, narastá priebežná doba výroby, iní zákazníci majú problémy s prestojmi z titulu porúch, stabilitou strojov a zariadení. Niektorí bojujú s kvalitatívnymi problémami, ďalší s produktivitou práce operátorov alebo s nákladmi na podporné procesy v administratíve.

Ak sa na výkonnosť procesov pozrieme z pohľadu produktivity, dodávateľ môže zákazníka uspokojovať zvyšovaním výstupov za čo najnižšie vstupy samozrejme za podmienok stability dodávok. 

Zvyšovanie výkonnosti procesov realizujeme nasledujúcimi typmi projektov, orientovaných na výsledky:

 • Znižovanie nákladov na produkt, cost attack
 •  Zvyšovanie produktivity stroja, linky, človeka
 •  Zlepšovanie kvality
 •  Zlepšovanie dodávateľskej schopnosti, skrátenie priebežnej doby výroby (PDV)
 •  Zásoby, optimalizácia materiálových tokov, skladové hospodárstvo, plochy
 • Zníženie nákladov na administratívne, servisné a obslužné činnostiProdukty s potenciálom rastu trhu

Strategické inovácie a príležitosti

Šetrením ešte nikto nezbohatol. Znižovanie nákladov je dobré, ale je to nutnosť a tento potenciál sa rýchle vyčerpáva. Až 90 % času venuje väčšina ľudí vo firme činnostiam, ktoré súvisia s operatívou a zarábaním peňazí dnes. Čo bude zajtra? Aké hrozby a príležitosti sa odohrávajú vo svete permanentnej nestability a ako na ne reagujeme? Ak je nejaká oblasť, ktorá môže zaistiť konkurenčnú schopnosť podniku v budúcnosti, tak sú to strategické inovácie a príležitosti. Úspech nie je dielom náhody, ale systematickej práce.

Sú to otázky, na ktoré v podnikoch väčšinou nedostávam odpovede, alebo ľudia s rozpačitým úsmevom hovoria – nemáme čas. Inými slovami – sme takí zaneprázdnení, že nemáme čas zarábať peniaze a vytvárať budúcnosť našej firmy.

Ale prečo nemajú čas? Aj Michelangelo, Edison, Einstein alebo Jobs mali 24 hodín denne. Problém sa obyčajne volá „operatíva". Všetci na ňu nadávajú a všetci ju milujú. Hodiny dokážu riešiť nepodstatné veci, ktoré vzbudzujú pocit naliehavosti namiesto toho, aby zodvihli hlavu a venovali sa dôležitým veciam.


Interim manažment

Súčasný trend rozvoja poradenstva v oblasti priemyslového inžinierstva, je ponúknuť zákazníkovi riešenie, šité na mieru. Všetky informácie o filozofiách, metódach a postupoch, sú voľné dostupné na internete a preto jedinou konkurečnou výhodou je meniť tieto informácie v znalosti a konkrétne riešenia. To je možné len dlhodobou skúsenosťou s aplikáciou týchto metód, ktorá sa nekončí prezentáciou navrhovaného stavu, ale spoluzodpovednosťou za jeho realizáciu. Takáto spolupráca je realizovaná formou každodennej prítomnosti externého manažéra, ktorá zabezpečuje maximálny „ťah na bránku" a pôsobenie na základné ukazovatele, podľa ktorých je zmena riadená.  

Neposlednou témou je komplexný balík rozvoja podnikovej kultúry (tzv. soft skills), ktorý pozostáva zo 46 tém, rozdelených do siedmych oblastí:

 • Tréningové programy pre rozvoj obchodných a predajných zručností
 • Tréningové programy pre rozvoj nákupných zručností
 • Tréningové programy pre rozvoj robotníckych pozícií
 • Tréningové programy pre rozvoj personálneho oddelenia
 • Tréningové programy pre rozvoj nižšiho, stredného a vrcholového manažmentu
 • Meranie pracovného výkonu a hodnotenie ľudského potenciálu
 • Individuálne poradenstvo a kaučing pre pracovníkov manažmentu

 

Verím, že Vás táto ponuka zaujala a teším sa na naše osobné stretnutie. Už čoskoro spustíme stránku www.ipaczech.cz

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved