rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

FMEA – hodnotíme riziko správne?

Veľa firiem používa metodiku FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) na hodnotenie rizika designu produktu, alebo rizika pri procese jeho výroby. Už samotný názov (v preklade: Analýza možných spôsobov chýb a ich dôsledkov) hovorí o tom, ako treba postupovať. Práve dôkladná analýza designu, alebo procesu je veľmi dôležitá nielen z dôvodu odhalenia chyby a hodnotenia jej rizika, ale aj na návrh nápravných opatrení. Preto sú veľmi dôležité jednotlivé kroky metodiky, ktoré by sa nemali vynechávať.

0. PFMEA / DFMEA.

Na úplnom začiatku je potrebné definovať, aký druh metodiky FMEA budeme realizovať. Pri PROCES-nej FMEA sa bude analyzovať proces výroby a jeho chyby, ktoré pri procese môžu vzniknúť a spôsobiť napr. nezhodný výrobok. Pri DESIGN-ovej FMEA to budú chyby návrhu (konštrukcie) daného produktu. V podmienkach SK & CZ podnikov, je to častejšie PFMEA, ktorá sa využíva na to, aby sa odhalili chyby výrobného procesu, najlepšie ešte počas jeho projektovania (napr. výrobnej alebo montážnej linky, obrábania, tepelného spracovania a pod.). Ak firma konštruuje výrobok, tak vo fázach desingu by sa mala vytvoriť aj DFMEA. Pokiaľ tento výrobok len preberá do výroby, DFMEA by mala byť doručená pred začiatkom od designérov.

1. Definovanie tímu.

Spracovanie FMEA je tímovou prácou. Ak je to PFMEA, tak by mali byť prítomní: proces inžinier, inžinier kvality, technológ, priemyselný inžinier, konštruktér prípravkov, nástrojov, pomôcok, vítaní sú aj majster, údržbár, pracovník styku so zákazníkom, interní audítori, príp. designer, zástupca zákazníka a pod. Každý člen tímu by mal disponovať znalosťami, ktoré sú pre spracovanie FMEA prospešné a hlavne vedieť o procese čo najviac. Práve ich rôzne uhly pohľadu na vec, sú veľmi prínosné pre vypracovanie FMEA. Taktiež sa zvyšuje súčinnosť pri implementácii navrhnutých opatrení. Samozrejme, že workshop pre vypracovanie FMEA treba plánovať s dostatočným predstihom a netreba ho nechávať na poslednú chvíľu.

2. Definovanie predmetu FMEA.

V tomto bode sa vyberie proces (príp. časť designu), pre ktorý bude FMEA vypracovaná uvedeným tímom. Je veľmi dôležité určiť, čo bude zahrnuté a čo bude vynechané. Montážny proces produktu XY je nedostačujúci popis. Bude FMEA zahŕňať okrem montáže aj proces dodávky komponentov na linku a možné chyby? Bude tiež súčasťou proces balenia, označovania produktov? Často sa tímy sústredia iba na samotný výrobný, alebo montážny proces. Zo skúsenosti musím povedať, že často sú tieto procesy celkom dobre zvládnuté. Chyby s veľkým rizikom bývajú práve v obslužných a podporných činnostiach (napr. nesprávne miešanie a príprava zmesí, pasta / lepidlo po expirácii, nesprávne skladovanie, označovanie, zámena komponentov, chýbajúce kontrolné mechanizmy a pod.). Preto odporúčam do FMEA zahrnúť aj tieto podprocesy.

3. Definovanie zákazníka a jeho požiadaviek.

Je veľmi dôležité si povedať, kto všetko je zákazníkom daného procesu (designu) a aké má požiadavky. Nezabúdajme na konečných užívateľov produktu a ich určené, špecifické požiadavky, často definované cez rôzne špeciálne znaky. Ďalej to môžu byť aj montážne a výrobné centrá OEM, kde ide hlavne o rozhrania medzi procesmi. Interný zákazník, ako nasledujúci proces, následný článok reťazca, má tiež svoje požiadavky. V neposlednom rade sú to kompetentné orgány, ktorých požiadavky sú najčastejšie na súlad s bezpečnostnými a environmentálnymi predpismi.

4. Identifikácia funkcií, požiadaviek a špecifikácií.

V tomto bode je potrebné poznať, čo presne má byť výstupom riešeného procesu (pri DFMEA - designu produktu). Je veľmi dôležité poznať základný účel produktu, jeho hlavnú funkciu. Ak ju neplní, je zbytočný. Ďalej sú to požiadavky na bezpečnosť, súlad s právnymi predpismi, bezporuchovosť (doba životnosti danej funkcie), pozor na zaťažovací a pracovný cyklus (v zmysle profilu zákazníckeho použitia produktu). Dnes, pri stále náročnejšom zákazníkovi, sa do pozornosti dostávajú aj požiadavky na tichú prevádzku (hluk, vibrácie, vŕzganie, cvakanie...), ale aj ergonómiu, vzhľad (musí to byť „pekné"), balenie a odosielanie, nevynímajúc ľahký, lacný, rýchly servis. Pri DFMEA netreba zabudnúť ani na návrh produktu s ohľadom na vyrobiteľnosť a montáž.

5. Identifikácia možných spôsobov chýb a porúch.

Tu sa identifikujú formy, ktorými by produkt alebo proces mohol zlyhať vo vzťahu k uvedeným požiadavkám. Predpokladá sa, že by sa porucha mohla vyskytnúť (dokonca je potrebné zvážiť napr.: teplotu, vlhkosť, prašnosť a pod.). Pri definovaní chýb je potrebné klásť dôraz na jednoznačnú formuláciu, najlepšie s využitím technického popisu. Dokonca nemusí ísť o príznak, ktorý by mal zákazník priamo postrehnúť. Ak je v procese (alebo designe) veľký počet porúch, môže to aj znamenať, že požiadavka nie je presná. Je potrebné definovať rôzne chyby / poruchy, ako napr.: prasknutie, škrabance, hluk, odlupujúci sa lak, korózia, povolenie skrutky, nemožná montáž, opačné vloženie a pod.

6. Identifikácia možných dôsledkov chýb a porúch.

V tomto bode sa identifikujú dôsledky chýb a porúch (zlyhaní) tak, ako ich vníma zákazník. Sú definované tak, ako by ich mohol postrehnúť alebo pocítiť zákazník (či už interný aj externý). Napr.: auto prestane brzdiť bez varovania, nedá sa naštartovať, nefunguje rádio, prílišný hluk v kabíne, škrabanec zo spodnej časti auta. Ako vidieť na jednotlivých chybách, ich závažnosť je rôzna. Práve závažnosť (aj koeficient závažnosti) sa určuje práve podľa dôsledku pre zákazníka. Pohybuje sa od 1-10. Aby sa zjednotil pohľad na hodnotenie, sú dostupné tabuľky. Okrem závažnosti sa môže doplniť aj klasifikácia chyby (najmä pre SC, CC, KC, FC znaky). Klasifikácia slúži na zdôraznenie prioritizácie závažnosti. Pre ilustráciu uvádzam aj tabuľku č. 1 pre hodnotenie závažnosti.

Závažnosť pre DFMEA

Hodnota

Závažnosť pre PFMEA

Možný spôsob poruchy, ktorý bez varovania ovplyvňuje bezpečnosť produktu/procesu (napr. nemožnosť brzdenia vozidla)

10

Bez varovania môže ohroziť operátora/stroj

Možný spôsob poruchy, ktorý s varovaním ovplyvňuje bezpečnosť produktu/procesu (napr. nemožnosť brzdenia vozidla svarovaním)

9

S varovaním môže ohroziť operátora/stroj

Strata primárnej funkcie produktu/procesu (napr. vozidlo je nepojazdné, neovplyvňuje bezpečnú prevádzku vozidla)

8

100% vyradených produktov, odstávka linky

Zhoršenie primárnej funkcie produktu/procesu (napr. vozidlo je pojazdné, avšak so zníženým výkonom)

7

Časť vyradených produktov, znížená rýchlosť linky, dodatočný personál

Strata sekundárnej funkcie produktu/procesu (napr. vozidlo je pojazdné, ale funkcie zabezpečujúce pohodlie sú nefunkčné)

6

Celá dávka bude musieť byť prepracovaná mimo linky

Zhoršenie sekundárnej funkcie produktu/procesu (napr. vozidlo je pojazdné, ale funkcie zabezpečujúce pohodlie sú nedostatočne výkonné)

5

Časť dávky bude musieť byť prepracovaná mimo linky

Zjavná nepríjemnosť (napr. vzhľad alebo hluk – vozidlo je pojazdné, objekt nie je v zhode – všimlo si to >75% zákazníkov)

4

Celá séria bude musieť byť prepracovaná na linke

Stredná nepríjemnosť (napr. vzhľad alebo hluk – vozidlo je pojazdné, objekt nie je v zhode – všimlo si to 50% zákazníkov)

3

Časť série bude musieť byť prepracovaná na linke

Mierna nepríjemnosť (napr. vzhľad alebo hluk – vozidlo je pojazdné, objekt nie je v zhode – všimlo si to 25% zákazníkov)

2

Drobná nepríjemnosť vo vzťahu k procesu, operácii, alebo operátorovi

Žiadny pozorovateľný dôsledok

1

Žiaden zjavný dôsledok

Tabuľka č. 1 Kritériá pre hodnotenie závažnosti

7. Identifikácia možných príčin porúch.

V rámci tohto kroku je príčina definovaná ako náznak toho, ako by mohlo k poruche dôjsť. V prípade, že sa jedná o viacnásobné príčiny, analyzujú sa jednotlivo. Kľúčové otázky: „Ako vznikla porucha?" „Prečo vznikla porucha?" Na generovanie príčin môže tím použiť aj niektorú zo známych metód kvality (napr. Ishikawa diagram, 5x Prečo, brainstorming, Afinitný diagram, Relačný diagram a pod.).

Celý článok na stiahnutie vo forme PDF nájdete TU.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved