rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky
4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

3,75 €Cena bez DPH
Do košíka

Ako dosiahnuť radikálnu zmenu času?

Ako zvládnuť optimálne fungovanie procesov výroby? Jedným z najdôležitejších procesov výroby je pretypovanie. Myslíte si, že rýchlosť pretypovania Vašich zariadení vyhovuje súčasným trendom?

Ako dosiahnuť radikálnu zmenu času?

Metodika SMED (Single Minute Exchange of Die) vedie k optimalizácii celého procesu pretypovania. Je to metodika dlhoročne overená v praxi, ktorej podstatou je napĺňanie filozofie ako realizovať proces pretypovania v čase kratšom ako 10 minút.

Metodika SMED je použiteľná na výrobných zariadeniach v takmer všetkých odvetviach priemyslu bez rozdielu, najmä tam, kde charakter výroby je poznačený častou zmenou vyrábaného sortimentu a kde čas prechodu výroby z jednej dávky na druhú predstavuje v priamej súvislosti množstvo stratenej produkcie.

Dotýka sa rovnako samotného pracovného postupu, pomôcok a náradia, ktoré pracovník pre vykonávanie činností využíva, ako aj optimalizácie organizácie práce, to znamená, akým spôsobom možno realizovať činnosti pretypovania viacerých pracovníkov súčasne tak, aby neboli vykonávané duplicitne, v nesprávnom poradí a aby bola zabezpečená výpomoc spolupracovníka tam, kde je to v danom čase nevyhnutné.

,,Viac urobiť a menej sa narobiť!’’

Naplniť toto smelé vyhlásenie je potom možné dvoma spôsobmi. Prvá možnosť predstavuje svojím spôsobom zmenu technológie, čo si však vyžaduje vysoké investičné náklady, druhou možnosťou je sústrediť sa veľmi detailne na celý proces pretypovania a hľadať rezervy ako za daných podmienok, spotrebnými úpravami dosiahnuť časovú úsporu. Rezervy sú v tomto prípade reprezentované plytvaním, ktoré je spôsobené rovnako človekom, zariadením, procesom, či pravidlami pracoviska. Optimalizácia potom v priamej súvislosti znamená redukciu, prípadne úplné odstránenie tohto plytvania.

Pre elimináciu plytvania je však prvoradé ho identifikovať a kvantifikovať, preto základným kameňom metodiky SMED je detailná analýza rozboru celého pracovného postupu, kde sa činnosť po činnosti skúma - ako, čím, kde a kým je vykonávaná. Tu potom vzniká priestor pre tvorivosť, poznatky a skúsenosti všetkých členov projektového tímu, ale najmä operátorov strojov, ktorí musia na súčasný stav reagovať a hľadať možnosti.

Jeden zriešených projektov v strojárskom závode ukázal, že pri čo len 10% skrátení pretypovania na jednom lise, stroj vyprodukuje ročne o 2,3 milióny výliskov naviac. Dosiahnuté úspory času na pretypovanie na nami realizovaných projektoch sú na úrovni 35 až 60%. Redukcia časov na pretypovanie môže znamenať značnú úsporu výrobných nákladov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 60 – 80%.


Členovia tímu IPA Slovakia začali za zámerom vytvorenia školiacich pomôcok pre jednotlivé metódy vytvárať tzv. „Tréningové balíky", ktoré je možné si zakúpiť prostredníctvom e-obchodu IPA Slovakia. 


Cieľom tréningového balíka SMED sú:

 • redukcia času prípravy na školenie metódy SMED vo Vašej réžii,
 • redukcia Vášho času pri naštudovaní problematiky metódy SMED,
 • schopnosť zaviesť metódu SMED vo Vašom podniku.

Balík SMED  je určený predovšetkým:

 • projektovým manažérom,
 • vedúcim pracovníkom,
 • zmenovým majstrom,
 • pracovníkom výroby.

Štruktúra balíka je postavená tak, aby umožnila držiteľovi viesť školenie samostatne. To znamená, že obsahuje „Prezentáciu" podľa ktorej lektor vedie školenie, ktorú používa ako vodiacu osnovu.
V tomto prípade obsahom prezentácie sú:

 • Vplyv pretypovania na pružnosť výroby
 • Plytvanie pri pretypovaní
 • SMED (nový prístup k pretypovaniu, interné a externé činnosti pri zoraďovaní, separácia činností a presun na externé vykonávanie, redukcia interných činností a zlepšovanie, prostriedky pre skracovanie časov zoraďovania, tím SMED)
 • Postup realizácie metodiky SMED
 • Záverečné zhrnutie formou otázok, smerované účastníkom školenia

Túto prezentáciu dopĺňa „Pracovný zošit pre lektora", ktorý obsahuje prezentáciu SMED, odporúčaný komentár pre lektora počas prezentácie, odporúčané úlohy školenia, priestor pre prípravu prezentácie a príkladov z vlastnej praxe lektora, vyriešené otázky testu zameraného na záverečné preverenie vedomostí účastníkov školenia o SMED a odporúčanú hodnotiacu stupnicu testu.

Na pracovný zošit pre lektora nadväzuje „Pracovný zošit pre účastníka", ktorý obsahuje úlohy, ktoré účastníci vypracovávajú počas školenia.

Súčasťou balíka je zároveň "Katalóg princípov SMED", v ktorom sú popísané najpodstatnejšie princípy, ktoré je potrebné dodržiavať. 

Súčasťou balíka sú „Formuláre"s automatickým prepočtom hodnôt, vyhodnotením v exceli, ktoré sú potrebné pri zavádzaní SMED.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved