rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

VSM 4.0 ako nástroj na odhalenie potenciálu na digitalizáciu

Súčasný trend digitalizácie, v marketingovom obale s nálepkou Industry 4.0, sa stáva v mnohých firmách stredobodom záujmu. Dostupnosť technológií a smart zariadení, znižovanie ceny výpočtovej kapacity, čoraz väčšie nároky na flexibilitu a schopnosť rýchlosti zmenového konania sú v príkrom rozpore so zažívaným nárastom byrokracie, zložitosti (nielen) podporných procesov a z toho plynúcej ťažkopádnosti na realizáciu zmien. Uvedené skutočnosti sú azda východiskovými argumentmi na projekty digitalizácie výroby. Ako a kde začať? Mnohé firmy začnú nákupom hotových riešení a potom testujú, či im vôbec v praxi pomohli. Dôležité je však najprv správne stanovenie diagnózy (analýza procesov) namiesto bezhlavého nákupu tabletiek v lekárni (drahé licencie či nevhodné IT systémy). Nová metodika VSM 4.0 môže byť zaujímavým prvým krokom veľkých zmien u vás. Vyskúšali sme ju pilotne u nášho zákazníka a radi sa podelíme o výsledky. Možno vám ukáže cestu, ako s digitalizáciou začať.

VSM

Klasická metóda mapovania toku hodnôt (Value Stream Mapping, VSM) za posledné dekády našla svoje uplatnenie naprieč rôznymi firemnými procesmi v rôznych odvetviach. Jej silnou stránkou je okrem názornosti a relatívnej jednoduchosti aj schopnosť zachytiť hlavné materiálové a informačné toky vo (výrobných) procesoch. Súčasný trend digitalizácie procesov však od popisu informačných tokov žiada väčšiu hĺbku a mieru detailu, ktorá však v pôvodnej metodike nie je taká rozpracovaná. Klasická metóda nedokumentuje napríklad toky ako: aktualizácia pracovných inštrukcií, sťahovanie programov strojmi, odosielanie dát zo senzorov či meradiel, spracovávanie reportov či procesy schopfloor manažmentu. Ukážku nájdete na nasledujúcom obrázku.

Klasická VSM mapa, zdroj: IPA Slovakia
(pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Chýbajú mi v nej ďalej informácie ako:

  • V akých formách a na akých miestach sú zbierané dáta?
  • Aká je ich kvalita?
  • Kedy a ako sa tam dostávajú?
  • Komu sú dostupné?
  • Ako vieme dosledovať ich históriu?
  • Ako a kedy sa spracovávajú?

Skrátka, chýba nám akási informačná/dátová logistika.

VSM 4.0 ako rozšírenie - metodika

Tobias Meudt, Joachim Metternich a Aberhard Abele z Institute of Production Management TU Damstadt v Nemecku nedávno zverejnili novú modifikáciu klasickej metodiky VSM s ambíciou jej obohatenia. Každý výrobný či logistický proces obsahuje okrem klasických informácií aj rozšírenie vo forme nasledujúcich tabuliek.

VSM

Tabuľky notácie VSM 4.0 
(zdroj: Value stream mapping 4.0, Elsevier, CIRP Annals - Manufacturing Technology 66 (2017) 413–416)
 

VSM 4.0. – pilotné vyskúšanie v praxi IPA Slovakia

Pre pilotné otestovanie možných prínosov priamo v praxi u zákazníka sme sa rozhodli v náročnom prostredí automotive, patriaceho do Tier 1, pracujúcom v režime Just in Sequence. Bola zvolená nová linka, sledujúca koncept toku jedného kusa. Časová náročnosť: 1 pracovný deň, ktorý bol rozdelený na 5 fáz. Metodika VSM 4.0 bola upravená pre potreby špecifík tohto zákazníka.

VSM

Fázy realizácie počas dňa, zdroj: IPA Slovakia

V kroku 4 sme začali na základe nazbieraných dát vytvárať mapu súčasného stavu. Na nasledujúcom obrázku je výsledok (z dôvodu ochrany údajov zákazníka nasledujúca mapa neobsahuje všetky detaily a skôr slúži ilustračne pre potreby článku).

VSM

Mapa VSM 4.0 súčasného stavu, zdroj: IPA Slovakia
(pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Ako vidíme, pod časovou osou znázorňujúcou priebežnú dobu výroby, mapa obsahuje ďalšie, unikátne časti. Vizualizácia umožnila následnú diskusiu, identifikáciu problémových oblastí a návrh opatrení. Celkovo bolo identifikovaných 10 problémov, vychádzajúc z klasickej metodiky VSM a ďalších 19 problémov, vychádzajúcich z rozšírenia VSM 4.0.

 

VSM

Mapa VSM 4.0 súčasného stavu spolu s opatreniami, zdroj: IPA Slovakia
(pre zväčšenie kliknite na obrázok)


Následne bolo z týchto 29 tém vybraných 11 kľúčových, na ktoré sa zameria pozornosť pri optimalizácii linky. Členovia tímu sami poznamenali, že práve rozšírenie umožnilo vizualizovať skutočnosti, na ktoré by sa inak pravdepodobne zabudlo. Zmenený koncept bude využitý v budúcnosti aj na návrh nových liniek a zapracovaný do štandardov Value Strem Design a tvoriť základňu pre definovanie požiadaviek pre dodávateľov liniek či firiem IT. Budovanie vašej operačnej excelencie a svojej vlastnej cesty v digitalizácii výroby.

Poznámka: široké uplatnenie spomínanej metódy vidíme aj v oblastiach údržby, predvýrobných etapách, plánovaní výroby či Lean Office.

TIP:

Pri rozhodovaní o investícii i4.0 v rámci digitalizácie myslite na svoje hlavné toky hodnôt. Jedine ich podpora zlepšením informačných tokov zabezpečí návratnosť investície a zlepší vašu konkurencieschopnosť. Inak to budú len vyhodené peniaze a ukážka pre návštevy. Vyberte pilotnú linku a zostavte malý medzifunkčný tím (logistika, plánovanie, kvalita, procesný inžinier, IT). Rýchla 1-dňová analýza ukáže rezervy aj rozšírených informačných tokov. Vytvorte funkčný pilot a zapracujte naučené zistenia do svojich štandardov. Umožní to neskoršie kopírovanie už vymysleného naprieč ostatnými procesmi a napomôže pri tvorbe liniek nových. V neposlednom rade trvajte na naplnení navrhnutého konceptu dodávateľom IT riešenia. Tento postup môže napomôcť v budovaní vašej operačnej excelencie a v hľadaní vlastnej cesty v digitalizácii výroby.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved