rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Odhaľte potenciály v údržbe!

V našej praxi sa často stretávame s dvomi názormi – „Naša údržba funguje veľmi dobre, nie sú tam takmer žiadne problémy." a „Naša údržba má problémy, ukážte nám, kde sú, ako sa zlepšiť." Je zrejmé, že v každej firme sú ukryté potenciály v údržbe.

Najčastejšie problémy sa vyskytujú väčšinou v nasledovných oblastiach:

 • riadenie údržby a systém plánovanej údržby
 • nezapájanie sa obsluhy do údržby strojov a zariadení
 • zásobovanie s náhradnými dielmi
 • IT – v údržbe nefunguje žiaden informačný systém
 • evidencia a vyhodnocovanie prestojov
 • systém ukazovateľov pre hodnotenie efektívnosti údržby

 
Pre rýchle odhalenie potenciálov v údržbe je nápomocný systém auditovania. IPA Slovakia vyvinula takýto rýchly systém, ktorý je súčasťou celofiremného výrobného auditu. Skladá sa z nasledovných hodnotených oblastí údržby:

 • ukazovatele a ciele údržby 
 • systém riadenia údržby
 • workflow údržby
 • autonómna údržba
 • preventívna údržba
 • štandardizácia údržbárskych činností
 • manažment náhradných dielov
 • investície do zariadení

Každá oblasť je hodnotená pomocou stupnice v škále 0 – 4 body. Pre každú škálu sú zadefinované požiadavky, čo musí v rámci hodnotenej oblasti fungovať.

 

odhaľte potenciály - riadenie údržby

Tento systém napomáha k poukázaniu, kde sa v ktorej oblasti nachádzame a čo je potrebné urobiť, aby sme sa v údržbe posunuli ďalej. V rámci hodnotenej oblasti je potrebné slovné aj fotografické zdokumentovanie zisteného stavu. Slúži to ako argumentačná podpora pri následnej prezentácii.

Príklad:


autonómna údržba
riadenie údržby - realita vo výrobe

Súčasťou auditu údržby je aj snímkovanie práce údržbárov. Snímka je verný obraz nastavenia systému. Ak nie je systém správne nastavený, nemôžeme očakávať systematickú produktívnu prácu od údržbára. V práci údržbára sa veľmi často objavujú zbytočné presuny na zásahy, ktoré by mohla vykonávať obsluha zariadení, zbytočné chodenia pre náradie, príprava a hľadanie náradia, atď. Údržbár sa často venuje riešeniu opráv, ktoré by nemuseli byť, ak by fungovala plánovaná preventívna údržba. Takto na tieto plánované činnosti nemá ani čas. Priznám sa, že práca údržbárov mi niekedy pripomína prácu "hasičov problémov na strojoch a zariadeniach".

Príklad vyhodnotenia snímky práce údržbára:

vyhodnotenie snímky práce údržbára


Audit sa po vyhodnotení všetkých oblastí údržby celkovo – percentuálne vyhodnotí. Systém hodnotenia je nastavený náročne. Percentuálne hodnotenia údržby sa pohybujú v škále 3 – 45%. 25% je hranica, že do procesov údržby je potrebné urobiť radikálne zásahy. Je potrebné konštatovať, že firmy na Slovensku a v Čechách majú veľmi často nastavenú stratégiu údržby po poruche. Táto forma údržby je veľmi drahá a nie je možné garantovať vysokú disponibilitu strojov a zariadení a následné presné plnenie termínov zákazníkovi. Nehovoriac o tom, keď stroje pracujú bez plánovanej údržby na doraz životnosti, nemožno v mnohých prípadoch očakávať ani vysokú kvalitu prevádzky a jej bezpečnosť.

Príklad vyhodnotenia auditu údržby:

vyhodnotenie audítu údržby


TIP

Analýza potenciálov alebo procesný audit v systéme údržby je predurčený na definovanie oblastí, kde a ako sa môžeme v údržbe zlepšiť. Nie je dôležité získať 100 %. Najlepšie údržby sa v tomto audite pohybujú na hranici 80 %. Dôležité je robiť ich s pravidelnosťou a realizovať nápravné opatrenia. 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved