rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Objavte svoje endemity – nevýrobné procesy firmy

Endemit (gr.) je druh alebo iná systematická jednotka (rod, trieda…), ktorá sa vyskytuje len na špecifickom území a nikde inde. Do úvahy sa berie iba jeho prirodzený výskyt. Z definície endemitizmu vyplýva, že je to jav nielen geografický, ale aj vývojový. Slovo endemit je odvodené zo starogréckeho slova „éndemos", čo znamená „miestny", „domáci", „tu žijúci". Pozrime sa teraz spoločne bližšie na endemitické nevýrobné procesy naprieč našimi firmami.


Výskyt

Kancelárie, mítingové miestnosti alebo kuchynky a chodby administratívnych budov, osobné počítače, telefóny a informačné systémy sú všetko typickými biotopmi nevýrobných procesov. Niektoré druhy sú obrovské a ľahko pozorovateľné, iné sa naopak ticho skrývajú pod hromadami nespracovaných listov papiera, kde tvoria svoje kolónie.

Opis

Každá firma počas svojej existencie vytvorila podmienky pre vznik mnohých endemitov. Biologickú diverziu ovplyvňuje nadmorská výška (stupeň riadenia), klíma vo firme, zvlnenosť reliéfu informačných tokov medzi oddeleniami, dostupnosť zdrojov, ale aj zásahy steering committee zo zahraničia.

V zásade však platí, že čím väčšou alebo rýchlejšie rastúcou firma je, tým rozsah biologickej nomenklatúry rastie. Niekde ho nachádzame len na úrovni druhov, niekde rodov, čeľadí či dokonca tried alebo celých kmeňov.

Samice sú spravidla menšie a nenápadne sfarbené. Dospelé samce však často dosahujú dĺžky priebežnej doby aj 21 až 90 pracovných dní. V zajatí - v štátnej správe alebo korporáciách - však môžu dosahovať rozmery aj výrazne väčšie. Pre svoju veľkosť, silu a nepredvídateľné správanie predstavujú nebezpečenstvo pre ľudí či zdroje firmy alebo aj okolité krehké ekosystémy.

Všetky endemity spolu denne vyprodukujú desaťtisíce drobných záznamov v hromadách excelových tabuliek a outlookoch.

Potrava

Vo väčšine prípadov sú všežravé. Živia sa informáciami, kancelárskymi potrebami, dostupnou kapacitou zdrojov naprieč firmou alebo požierajú výsledky iného oddelenia. Potravu prijímajú celým povrchom tela, t. j. celou priebežnou dobou procesu.

Dokážu rýchlo prispôsobiť svoju tráviacu sústavu na nové podmienky alebo hostiteľa. Napríklad počas formovania nového útvaru, zavádzania ďalšieho informačného systému alebo vo svojom vegetačnom období – keď je dostatok sezónnej potravy. Typickými obdobiami sú konce týždňov, mesiacov, kvartálov, uzatváranie fiškálneho roka či nekonečné zmeny legislatívy. Vtedy hovoríme o období ruje a dochádza aj k ich páreniu.

Rozmnožovanie

Najmä vajíčka inváznych druhov zaplavujú v podobe smerníc, nariadení, emailov a zbytočných porád aj ostatné oddelenia. V nových biotopoch spravidla vytláčajú pôvodné druhy, ktoré majú v tomto ekosystéme podobnú funkciu. V niektorých prípadoch sa invázny druh začne šíriť tak nekontrolovane, že rozvracia celé ekosystémy, čo vedie k potlačeniu alebo likvidácii väčšieho počtu pôvodných druhov, nie len tých z podobného ekologického prostredia. Niektoré invázie môžu viesť k vyhynutiu jedného alebo viacerých pôvodných druhov.


Mutácie a opravné procesy

Jedince, ktorým sa zmenil počet alebo kvalita génov v genotype sa nazývajú mutanty. Pri mutáciách dochádza ku zmenám v štruktúre DNA vplyvom účinku vonkajších faktorov. Každá takáto zmena môže mať za následok abnormálnu funkciu. Mutačné procesy vo väčšine prípadov prinášajú stratu určitej funkcie (kľúčová kompetencia, fungujúci biznismodel či zákaznícky segment). Zriedkavejšie prinášajú novú schopnosť vykonávať určitú funkciu alebo zlepšujú spoluprácu v ekosystéme.

  

Na pracoviskách či celých oddeleniach sa nachádzajú aj obranné systémy, ktoré sú schopné rozpoznať a opraviť poškodenia DNA spôsobené mutáciami. Tieto reparačné procesy riadia enzýmy, ktoré sú schopné opraviť poškodenú DNA „výmenou" jej časti. Presný princíp fungovania týchto procesov ešte nie je celkom objasnený. V dostupnej literatúre sú spravidla označované ako zdravý rozum či Lean. Existencia týchto opravných procesov má podstatný vplyv na fenotypový prejav mutácií. Predpokladá sa, že mutácie sa prejavia až vtedy, keď množstvo mutácií presiahne možnosti opravných dejov.

Väčšina mutácií poškodzuje svojich nositeľov, má deštrukčný charakter a je nezlučiteľná s normálnymi funkciami organizmu. Často svojho nositeľa usmrcuje už v embryonálnom štádiu (kaizen aktivity či inovácie).TIP:

Prirodzene vzácne a ohrozované druhy si zaslúžia našu pozornosť. O väčšine z nich máme zatiaľ len útržkovité informácie. Je potrebné zmapovať ich výskyt vo svojej firme, overiť historické údaje a zistiť veľkosť ich populácií.

Práve mapovanie druhov je kľúčová metóda pre ich poznávanie. Väčšia časť ich územia však bude v piatom stupni ochrany – na územiach ostatných oddelení.

V prípade identifikácie škodlivého druhu je na mieste prevencia vo forme dodržovania hygieny a zdravého rozumu. V prípade prepuknutia nekontrolovaného množenia je možné ošetriť poškodené miesto na mieru namiešaným prípravkom na báze Lean. Na vnútorné použitie odporúčame využiť niektorý z nových seminárov IPA:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Tréning 5S priamo v PRAXI – IPA ...Vyskúšali sme unikátny koncept školenia. Trvanie - dva dni. ...

Najnovšie články

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...

Digitálne dvojčaV posledných desaťročiach sa simulácia vyvinula z nástroja, ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved