rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

11,54 €Cena bez DPH
Do košíka

O ničom

Životné tempo sa neustále zvyšuje. Stále sa čosi deje. Úlohy a projekty pribúdajú. Žijeme v pretlaku, prebytku, hluku udalostí. Byť zaneprázdnený je štandard. Mám pocit, že to otupuje myseľ. Uzatvára dvere tvorivosti. Stále silnejšie ukotvuje v operatíve – často v nezmyselnej. Ak však chceme lepšie porozumieť nejakému fenoménu, je niekedy dobré študovať jeho opak – teda protiklad. V našom prípade je ním azda „nič". Dokonca aj finančné noviny ukazujú, že i „nuly" môžu byť príťažlivým zdrojom zisku.

IPA Slovakia - Zložitosť

„Nič" vo svojich odlišných odrodách trvale fascinovalo ľudskú myseľ behom celých tisícročí. Filozofi zápasili s jeho uchopením, zatiaľ čo mystici snívali o tom, ako by si ho mohli predstaviť, vedci sa ho snažili vytvoriť, astronómi sa ho márne pokúšali nájsť, logikov odpudzovalo, kdežto teológovia sa z neho snažili vyvodiť všetko; matematici v tom uspeli. Potrebu cítiť nič už mali starí Egypťania. Východní filozofi ho pojmovo uchopovali. Starým Grékom nula zostala skrytá. A obchodní géniovia sa z neho doteraz snažia vyťažiť niečo.

IPA Slovakia - Nič

Keď sa pozrieme do dobrého anglického slovníka, pod heslom nothing nájdeme prekvapujúco veľké množstvo synoným: nil, none, nowt, nulliform, nullity. Slovami John D. Barrowa: „hovoríme o prázdnych pojmoch, evakuovaných miestach, prázdnotách všetkých tvarov a veľkostí". 

Klasická indická filozofia však ide ešte ďalej. Hindovia v údolí Indu mali veľmi vysoko rozvinutú kultúru už okolo roku 3 000 pred naším letopočtom. V sanskrte nachádzame až 18 pojmov spojených s rôznymi aspektmi ničotnosti, každý so špecifickým významom daného slova a vymedzenými vzájomnými vzťahmi – tzv. stromom súvislostí. Len v skratke dodajme, že jednotlivé významy sa nedotýkajú len prázdnoty, ale aj pohybu, cesty, tvorby či úplnosti. Aj tento široký súbor rôznych pojatí „ničoho" je dokladom hlbokého významu pre rané indické myslenie.

Siahnime však teraz po unikátnom japonskom koncepte známom ako ma. Ma zohráva kľúčovú úlohu v japonskej estetike i spôsobe života. Odkazuje na „negatívny priestor" medzi vecami. (Porovnaj: „Medzi všetkými veľkými vecami okolo nás je existencia ničoho tá najväčšia" – Leonardo Da Vinci.)

Častým príkladom ma je mlčanie. Keď spravíme pauzu pri rozprávaní v strede vety, považujeme to za prerušenie. Pre Japoncov je táto medzera takisto plnovýznamová ako slová, ktoré ju obklopujú. Ma je možné nájsť v mnohých japonských umeleckých formách – v poézii, dráme, bojových umeniach, architektúre, kaligrafii alebo maľbe. 

IPA Slovakia - Interiér v budovy Rinshunkaku
Interiér budovy Rinshunkaku (Zdroj: BBC The Art of Japanese Life Episode 3: Home)
Podobnými príkladmi sú obrazy od Sesshua Toyoa (1420 - 1506), zenbudhistického mnícha, jedného z najväčších japonských maliarov. Svoje kultové dielo, tzv. Sesshuovu krajinku, namaľoval záverom svojho života.

IPA Slovakia - Sesshuova krajinka
Sesshuova krajinka (Zdroj: Pinterest: 24 best images about Sesshu)
Len dodajme, že obraz vznikol v roku 1495, keď v Európe prebiehala renesancia. Pre západný svet trvalo ešte 300 až 400 rokov, kým začal doceňovať podobné abstraktné a minimalistické diela, ako je práve toto. Aj na Sesshuovej krajinke je možné badať prácu s ma. Mnohé objekty sú vystihnuté len v náznakoch. Fascinujúci je však spôsob, akým zdanlivo prázdne oblasti obrazu dotvárajú celkový silný estetický dojem. Práve objavovanie nenamaľovaného mysľou pozorovateľa akoby oživuje celú scénu. Dotvára, dopĺňa. Dokončuje nevyslovené. Metafora pre ticho a pokoj mysle. 

IPA Slovakia - Pokoj mysle

Vráťme sa však teraz do podnikovej praxe. Dnešná doba žiada od ľudí stále viac. V každej druhej ponuke práce nachádzame slová ako invenčnosť, tvorivosť, schopnosť prinášať nové riešenia, „inovácie". Nutnou (nie však postačujúcou) podmienkou je možnosť (potreba?) vytvorenia si svojho ma. Zdanlivo prázdneho „priestoru" pre vznik nových myšlienok. Aspoň krátke odpútanie sa od dennej operatívy. Slovami Henry D. Thoreaua: „Myseľ je ako hladina jazera. Len keď je pokojná, je vidieť až na dno." Veď inšpirácie a retrospekcia prichádzajú práve vtedy. Ako sa k tomu priblížiť? Odstraňovať zbytočné – napríklad debyrokratizovať svoju firmu či oddelenie.
 
IPA Slovakia - Jazero

TIP:

Nič nie je dosť pre človeka, pre ktorého dosť je príliš málo. 
– Epikuros.

Žijeme v pretlaku, prebytku, hluku udalostí. Mnohí zamestnanci sú stále silnejšie ukotvovaní v operatíve – často v nezmyselnej. Tá ich vyčerpáva. Zároveň sa očakáva invencia, tvorivosť, schopnosť riešenia chronických problémov. Ušetrite svojim ľuďom čas, debyrokratizujte svoju firmu či oddelenie,  napríklad cestou Lean (Lean Services, Lean Office), a tým vytvorte voľný „priestor" pre vznik a realizáciu nových myšlienok. Radi Vám s tým pomôžeme.

Záverom si dajme na odľahčenie vtip:

IPA Slovakia - Workflow Redesign
„A toto je bod, kedy náš projektový tím zošalel" (Zdroj: https://www.ahrq.gov/)

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Výrobný manažment 2018Svet okolo nás je plný nových informácií. Čo je však ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Flexibilná výroba, pokročilé systémy ...Vybudujte si svoj biznis bez zbytočného rizika, ...

Najnovšie články

Rozhovor s Jirkom Doležalom - DOLLERDvaja vysokoškoláci, Jirka Doležal a Honza Emler, ktorí si ...

Strategické inovačné princípy v OMSVlado Levársky patrí k ľuďom, s ktorým som sa prvýkrát ...

Pravidlá a tipy pre nastavenie ...V úvode tohto článku je potrebné zdôrazniť, že v ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved