rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky
4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

Leadership vo svete VUCA alebo ako vzdorovať chaosu

Pracujeme s mnohými výnimočnými ľuďmi s často mimoriadnymi kompetenciami. Takmer každý z nich sa však cíti akosi ochromený, ťažený zodpovednosťou, očakávaniami ostatných od ich pozície. Denne sú bombardovaní e-mailami, stretnutiami a očakávaniami, ktoré je pomaly nemožné splniť. Čaká sa na centralizované rozhodnutie. Výzvy okolo nich neprestávajú rásť. Čoraz ťažšie sa im darí zorientovať či rozhodovať do vzdialenej budúcnosti. Mnohí z nich nepočuli o VUCA, ale žijú v tomto svete; my tiež.

Klasický manažment


V klasických knihách o manažmente nachádzame slová ako stratégie, taktiky, postupy, pravidlá, programy a rozpočty. Tieto a mnohé im podobné pojmy vo svojom „DNA" nesú črty starého sveta. Sveta, kde sa stratégia určovala často na 5 a viac rokov, jej rozpad až na maličké, presne definované zrniečka zabezpečil v tom obrovskom súkolí jej postupné napĺňanie. Drobné odchýlky spravidla vznikali len nesplnením nalinkovaného detailného plánu. Skoro nič vás neprekvapovalo. Svet istoty. Dnes však zažívame iný svet plnými dúškami.Svet VUCA


Pojem VUCA predstavila U.S. Army College v roku 1991 so snahou charakterizovať nový svet, ktorý prichádzal po konci studenej vojny. Vznikol ako reakcia na opakované systémové chyby a chyby správania sa, ktoré viedli k veľkým vojenským nezdarom v posledných konfliktoch. Výsledok sa dostavil výrazne odlišný od toho, ktorý bol pôvodne precízne naplánovaný. Slovami pána Krausa: „Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu."

V akronyme VUCA sa skrývajú štyri kľúčové slová:
  • V = Volatility = Volatilita: popisuje povahu a dynamiku zmien v živých systémoch a povahu i rýchlosť síl zmeny či zmien jej katalyzátorov.
  • U = Uncertainty = Neurčitosť: nedostatočná možnosť predpovedať budúce správanie; nečakané prekvapenia; klamlivé presvedčenie porozumenia problémov, udalostí.
  • C = Complexity = Zložitosť: množstvo protichodných síl, nerozpoznateľný reťazec príčin a následkov, chaos obklopujúci organizáciu.
  • A = Ambiguity = Nejednoznačnosť, viacznačnosť; miešanie významov a interpretácie správ; protichodné informácie.

Realita VUCA kladie na leadership a riadenie procesov výrazne iné nároky. Jeho základy však boli pomerne dobre vybudované ešte v dávnejšej minulosti. Prenesme sa teraz do 19. storočia a hľadajme inšpiráciu tam. 

Historické korene konceptu VUCA


„Vo vojne je všetko neisté," napísal Helmuth von Moltke starší. Preslávil sa po celom svete, keď priviedol pruské vojsko k víťazstvu v Dánsku (1864), Rakúsku (1866) a Francúzsku (1871). Tieto víťazstvá vyvrcholili zjednotením Nemecka. Jeho diela o vojne výrazne formovali nemeckú armádu aj počas dvoch svetových vojen. Moltke však nebol Napoleon. Nikdy sám seba nevidel ako vizionára, ktorý by svoju armádu viedol ako šachové figúrky. Jeho prístup k vedeniu ľudí a organizácii bol úplne odlišný.

„Všetko je neisté," bolo Moltkovou axiómou, ktorej obsah treba hlbšie odhaliť. „Žiaden plán operácie nesiaha ďalej ako po prvé stretnutie s nepriateľom." Ďalej píše: „Je nemožné dopredu stanoviť záväzné pravidlá," ktoré by fungovali za všetkých okolností. Vo vojne „...nikdy nenastanú dve rovnaké situácie."

Moltke veril, že jeho vojaci dokážu splniť úlohu, pretože okrem vojenského výcviku dostali aj vzdelanie v slobodných umeniach s dôrazom na kritické myslenie. Od študentov sa očakávalo, že budú poriadne uvažovať. V tej dobe v celom ostatnom vyspelom svete platil presný opak: študenti (nielen) vojenských akadémií memorovali správne odpovede a očakávalo sa len bezmyšlienkovité plnenie detailných rozkazov z hlavného stanu.

Na nemeckých vojenských akadémiách sa však popisovali rôzne scenáre a študenti mali sami vymýšľať možné riešenia a následne ich diskutovať v skupinách. Nesúhlas bol nielen povolený, ale bol aj od nich očakávaný. Mohli dokonca spochybňovať názor vyučujúceho. Neplatilo to len na akadémii.

Dokonca aj názory generálov boli podrobované kritike. „Mladší dôstojníci museli pravidelne poskytovať svoj vlastný názor a kritizovať výsledky veľkých manévrov niekoľkých divízií skôr, ako dostal slovo generál." Nekončilo to len kritizovaním. Aj počas boja bolo možné neuposlúchnuť rozkaz nadriadeného.

Azda najznámejšou je príhoda o pruskom kráľovi Fridrichovi II. Veľkom, ktorého rozkaz zaútočiť odmietol splniť mladý Fridrich Wilhelm von Seydlitz, veliteľ kavalérie. Kráľ po dvoch neuposlúchnutiach žiadal Seydlitzovu hlavu. Ten odkázal: „Povedzte kráľovi, že po bitke bude moja hlava plne k dispozícii, ale medzitým ju ešte použijem." Seydlitz nakoniec rozpoznal vhodný čas, zaútočil a zvrátil bitku v prospech Pruska.

Podobné myšlienky, vyzdvihujúce nezávislé myslenie a zohľadňujúce kontext prebiehajúcej situácie nájdeme aj v príručke werhmachtu. Múdry dôstojník vie, že bojové pole je zahalené do „hmly neistoty", ale „aspoň jedna vec musí byť istá – vaše vlastné rozhodnutie." „Akonáhle bola započatá akcia, nie je možné ju prerušiť bez zásadného dôvodu." Ďalej sa v nej píše: „Avšak v stále sa meniacich podmienkach boja môže lipnutie na naplánovanom postupe akcie viesť k neúspechu. Umenie vodcovstva stojí na včasnom rozpoznaní okolností a okamžiku, kedy je nutné učiniť nové rozhodnutie."

Tieto myšlienky sa stali základom princípov velenia pod označením Auftragstaktik. Koncept spája všetko dohromady – od „nič nie je isté" po „neutíchajúce odhodlanie". „Vojnu nemožno viesť od zeleného stola," napísal Moltke. „Časté a rýchle rozhodnutia sa môžu utvárať len priamo na mieste podľa odhadu miestnych konkrétnych podmienok." Rozhodovacie právomoci musia začínať už čo na najnižších priečkach v hierarchii. Auftragstaktik spájala strategickú súdržnosť a decentralizované rozhodovanie s jednoduchým princípom – velitelia hovorili svojim podriadeným aký je cieľ, ale nehovorili im, ako ho dosiahnuť. Rozkazy wehrmachtu boli často krátke a jednoduché – aj keď išlo o prepisovanie dejín. „Páni, požadujem, aby vaše divízie prešli nemecké hranice, belgické hranice a tiež rieku Mázu," povedal vyšší dôstojník 10. mája 1940 veliteľom riadiacim masívnu ofenzívu. Dodal: „Je mi jedno, ako to urobíte. Je to len na vás." Vojenská príručka uvádza: „...bojisko vyžaduje vojakov, ktorí dokážu uvažovať a jednať nezávisle, ktorí dokážu vypočítavo, rozhodne a odvážne využiť každú situáciu a ktorí chápu, že víťazstvo závisí na každom jednotlivcovi."
Nemecko dokázalo dobiť väčšinu Európy a držať ju niekoľko rokov napriek tomu, že väčšinu vojny čelilo niekoľkonásobnej presile. „Pripomenieme si, akému zlému režimu armáda čelila," poznamenal historik James Corum, „musíme uznať, že nemecká armáda v druhej svetovej vojne bola jednou z najefektívnejších vojenských síl v dejinách sveta." Nemecký prístup Auftragstaktik (v Amerike známy ako Mission Command) rozvíja americký generál David Petraeus. Ten bazíruje na duševnej flexibilite. „Najsilnejším nástrojom vojaka nie je jeho zbraň, ale myseľ," tvrdí. Mnohé z týchto princípov sú v súčasnosti zapracované v koncepte VUCA.Z armády do firiem


Armády sú špecifické organizácie, no Moltkeho ducha nájdeme aj v organizáciách, ktoré nemajú nič spoločné s muníciou a bombami. „Hovoríme svojim ľuďom, čo od nich chceme. Ale – a to je veľké ALE – nehovoríme im, ako majú tieto ciele dosiahnuť." Túto vetu predniesol William Coyne, senior viceprezident odvetvia výskumu a vývoja v 3M, slávnom inovačnom konglomeráte. Dodáva: „Lídri sú povinní zdvorilo pochybovať o rozhodnutiach, pokiaľ nesúhlasia, aj keby to bolo nepríjemné alebo vyčerpávajúce. Lídri sú presvedčení o svojej práci a sú húževnatí. Akonáhle je stanovené rozhodnutie, úplne sa mu oddajú." V porovnaní s Moltkom to neznie tak priamočiaro, ale uvedené tvrdenia by sa nestratili ani vo vojenskej príručke wehrmachtu, ani v prácach Dávida Petraeusa.

Často sa stretávame s tvrdením, že moderná armáda je prísne hierarchická organizácia, ale súčasné koncepty a operácie ukazujú presný opak. Damián McKinney (bývalý príslušník britského kráľovského námorníctva, súčasný riaditeľ konzultačnej firmy McKinneys) v denníku Finantial Times uvádza: „Iróniou je, že firmy sú častejšie zamerané na princíp rozkazuj a kontroluj ako ich armádne náprotivky."

Nový manažment - vysporiadanie sa VUCA vo vašej firme


Môj kolega, Janko Košturiak, píše: „Ak chceme dosahovať nové ciele presne definovanými plánmi a presnými projektami, tak potrebujeme stabilné prostredie a znalosti z minulosti. Ani jedno nám však dnes nepomôže – prostredie je turbulentné a staré znalosti a skúsenosti sú nám pri riešení nových situácií skôr na škodu." Budúcnosť sa nevytvára veľkými plánmi, ale postupnými krokmi, sériou malých experimentov, ktoré sú zdrojom učenia sa. 

Dôležitá je vytýčená vízia. Samotné kroky k jej naplneniu však majú charakter kľukatej cestičky v hmle s množstvom drobných návratov. Dôležitá je akcia. Metóda pokus a omyl. Vyhodnotenie akcie a poučenie sa. Potrebujeme, aby sa tento systém stal súčasťou nášho každodenného rytmu života. Inšpiráciu nachádzame v metodikách ako Toyota Kata, Design Thinking, Quick Win Week, Scrum, Adaptive Software Development, eXtreme Programming či Rapid Prototyping. 

TIP:

Realita VUCA kladie na leadership a riadenie procesov výrazne iné nároky. Budúcnosť sa nevytvára veľkými plánmi, ale postupnými krokmi, sériou malých experimentov, ktoré sú zdrojom učenia sa. Samotné kroky však majú charakter kľukatej cestičky v hmle s množstvom drobných návratov.  Rozhodovacie právomoci musia začínať na už čo najnižších priečkach v hierarchii – zabezpečte si strategickú súdržnosť a decentralizované rozhodovanie.

Dnešná doba si vyžaduje zamestnancov, ktorí dokážu uvažovať a jednať nezávisle, ktorí dokážu vypočítavo, rozhodne a odvážne využiť každú situáciu a ktorí chápu, že prežitie a rozvoj firmy závisí na každom jednotlivcovi. 


Zdroje:
1: https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity
2: https://www.mindtools.com/blog/vuca-uncertain-world/
3: http://www.oxfordleadership.com/leadership-challenges-v-u-c-world/
4: TM-E 30-451 Training Manual - Handbook on the German Army (1945)
5: Košturiak: http://www.kosturiak.com/2017/11/01/nieco-treba-zmenit/
6: Philip E. Tetlock: Superprognózy - Umění a věda předpovídání budoucnosti

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Tréning 5S priamo v PRAXI – IPA ...Vyskúšali sme unikátny koncept školenia. Trvanie - dva dni. ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...

Najnovšie články

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Digitálne dvojčaV posledných desaťročiach sa simulácia vyvinula z nástroja, ...

Myslíte to s benefitmi vo vašej firme ...Firmy v súčasnosti lákajú svojich nových spolupracovníkov ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved