rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Ako začať s Lean v kusovej až malosériovej výrobe 2.

Máte stovky či tisíce rôznych dielov, často jedinečné výrobky, ktoré vyrobíte len raz? Lean sa tradične spája s veľkými montážnymi automotive firmami. Priame prenášanie ich praktík do sveta kusovej či malosériovej výroby sa nemusí zdať ľahké. Jednoduché kopírovanie metód a nástrojov z automobiliek často nefunguje. Darí sa však prenášanie princípov. Veľkou výzvou pre manažérov je zodpovedanie otázky, ako tieto princípy adaptovať vo svojom unikátnom prostredí. Vo svojom výrobnom systéme. Na základe pozitívneho ohlasu na článok „Lean v podmienkach kusovej až malosériovej výroby" sme sa rozhodli voľne pokračovať a postupne priniesť sériu článkov s tipmi zameranými práve na tieto témy. Tento je venovaný otázke ako začať.

Ako začať s lean v kusovej až malosériovej výrobe

Pojem kusová až malosériová výroba referuje na firmy, ktoré majú vo svojom portfóliu stovky či tisíce živých dielcov (part numbers), z ktorých len niektoré (alebo žiadne) majú svoj forecast. Objednávky sú spravidla nepredvídateľné a plánovanie výroby je istejšie až od momentu, kedy skutočne dôjde k prijatiu konkrétnej objednávky. Je to svet firiem zodpovedných za návrh, konfiguráciu a výrobu výrobkov s čisto zákazkovým charakterom. Prípadne biznisy postavené na opravách či úpravách hotových výrobkov. Ich spoločným znakom, mantrou je: „Čas je náš najcennejší zdroj".

Fáza 0: Príprava zmeny

  1. Každá implementácia Lean alebo využívanie jeho nástrojov a techník vyžaduje definovanie jasnej vízie. Určenie, kam chce firma vykročiť s Lean, aké sú očakávania.
  2. Vybudovanie nových zručností / kompetencií pre úspešný rozvoj Lean.
  3. Definovanie predbežného harmonogramu s jasnými ukazovateľmi, ktoré pomôžu merať progres. Hoci to bude cesta organického učenia sa, hľadania vlastnej cesty, harmonogram napomôže jasne odkomunikovať vo firme zamýšľanú zmenu a získať na svoju stranu kľúčových ľudí, ktorí budú spolurealizovať transformáciu.

Ak zistíte, že vy alebo vaši ľudia zatiaľ nie ste tak zaangažovaní, alebo nemáte dostatočnú vieru v transformáciu na celofiremnej úrovni, začnite v malom rozsahu. Vyberte si niektorú z častí a zamerajte sa na „quick wins". Skúsenosť prvotného úspechu uľahčí následné rozširovanie iniciatívy do ostatných častí vášho výrobného systému.

Ako začať s lean v kusovej až malosériovej výrobe


Fáza 1: Výber hlavnej oblasti záujmu

Každá firma a každý biznis je jedinečný. Preto je vhodné začať rýchlou analýzou potenciálu. Mala by odhaliť, v ktorej z 3 hlavných oblastí sa budete následne pohybovať.

 Hlavná oblasť

 Potrebné kroky

 1. Kvalita 

 1. Vždy začínajte so zlepšením externej kvality (RPPM).

 2. Následne svoju pozornosť zamerajte na internú kvalitu, ato pomocou metód využívajúcich princípy traceability.

 2A. Výroba a jej náklady

 (Lean Production a Lean Logistics)

Ak ste vylúčili nutnosť realizácie zmien v oblasti kvality, potrebujete následne identifikovať najväčší potenciál z pohľadov:

 a. nákladov,

 b. priebežnej doby spracovania,

 c. príčiny zdrojov chýb.

 2B. Nevýrobné procesy

 (Lean Office)

 3. Produkt

 (Lean Design)

Vyčerpanie potenciálu v oblastiach číslo 2 vedie k prehodnoteniu otázky súčasných nákladov na produkt.


Oblasti 1 a 3 tvoria samostatné veľké celky. Zameriame sa teraz na oblasti pod číslom 2.

Nasledujúce členenie a poradie otázok nie je zoradené podľa dôležitosti, ale vychádza zo skúsenosti IPA Slovakia týkajúcej sa rýchlosti dosiahnutia očakávaných prínosov. Niektoré metódy prechádzajú naprieč viacerými podoblasťami.

 

Fáza 2: Výber podoblasti / témy


Ako začať s lean v kusovej až malosériovej výrobe

 


Pomocná otázka

Priority, ak je odpoveďou NIE

2A. Výroba a jej náklady (Lean Production a Lean Logistics)

1. Používate dobrý vizuálny manažment?

1) Zavedenie jednoduchého vizuálneho manažmentu.

2) Štandardizácia práce manažérov.

3) Štandardizácia auditov na každej úrovni.

2. Korešponduje rozvrh výroby s pracovnou dobou?

1) Pridelenie spotreby času pre každú prácu uľahčí plánovanie a rozvrhovanie výroby.

2) Využitie konceptu Day-by-Hour aFIFO.

3. Korešpondujú kapacity s dopytom?

1) Zlepšenie pracovísk, kde máte menšiu kapacitu, ako je požadovaná (metódy: Day-by-Hour, FIFO, SMED, podávače, OEE, štandardizácia práce, pridelenie manipulantov, tréning tímlídrov / majstrov, outsourcing).

2) Zlepšovanie po zvýšení kapacity (matice zastupiteľnosti pre výrobných a admin. pracovníkov, redukcia sporadickej potreby outsourcingu, balansovanie práce, plynulý tok).

4. Je priebežná doba výroby krátka?

1) Metodika mapovania toku hodnôt pre nízkoobjemové prostredie – súčasný a budúci stav.

2) Uvedomenie si objemu rozpracovanosti a využitie princípov ťahu (vizualizácia a zníženie zásob rozpracovanej výroby, prehodnotenie parametrov MRP systému, využitie Kanbanu).

5. Sú zdroje dostatočne využité?

1) Zvyšovanie produktivity ľudí (5S, štandardizácia práce, Kaizen zlepšenia práce, balančná stena, Day-by-Hour, zastupiteľnosť, ergonómia, tímová práca, Andon).

2) Zlepšenie produktivity strojov (OEE, TPM, Kaizen zlepšenia strojov, optimalizácia parametrov, SMED, zmennosť, layout)

6. Ak ste vyčerpali potenciál, pokračujte zlepšovaním v oblasti 2B. Nevýrobné procesy


Ako začať s lean v kusovej až malosériovej výrobe

Pomocná otázka

Priority, ak je odpoveďou NIE

2B. Nevýrobné procesy (Lean Office)

1. Skrýva sa väčšina vašich nákladov, priebežnej doby spracovania či príčin zdrojov chýb v nepriamych procesoch?

1) Identifikácia kľúčových oddelení.

2) Definovanie metrík (procesný čas, čas čakania, % C&A, FPY či RTY).

3) Vizualizácia kľúčových ukazovateľov.

4) Redukcia priebežnej doby spracovania.

5) Vyčlenenie viac času na kritické problémy úsporou času na aktivitách, ktoré nepridávajú hodnotu.

6) Jasné prerozdelenie zodpovedností na oddelení.

7) Zmena riadenia vyťaženia rôznymi požiadavkami.

8) Zmenšenie veľkosti a nákladov oddelenia.

9) Zvýšenie prietoku cez oddelenie.

2. Sú nevýrobné oddelenia dostatočne zapojené do zlepšovateľského hnutia KAIZEN

1) Revízia fungovania systému zlepšovania.

2) Úprava systému a úvodný tréning.

3) Rýchla realizácia navrhnutých zlepšení.

3. Ak ste vyčerpali potenciál, mali by ste sa zamerať na oblasť 3. Produkt


Záver

Niektoré firmy implementujú Lean z dôvodu, že niekto zažil jeho prínosy a vie o prínosoch, ktoré je sním možné dosiahnuť. Iní sa možno vydali na túto cestu z dôvodu potreby dosiahnutia špecifického cieľa alebo z dôvodu, že to vyžaduje od nich vysoký manažment. Nezáleží na motívoch, riešenia možno hľadať v oblastiach: kvalita, výroba a jej náklady, nevýrobné procesy či produkt.TIP:

Lean nachádza svoje uplatnenie aj v podmienkach kusovej až malosériovej výroby. Hoci mechanické kopírovanie metód a nástrojov z automobiliek často nefunguje, viete však preniesť hlavné princípy. Výber hlavnej oblasti záujmu záleží od situácie, v ktorej sa vaša firma aktuálne nachádza. Ak sa vám podarilo mať kvalitu produkcie pod kontrolou, hľadajte cesty, ako lepšie zosúladiť kapacity s dopytom. Hoci sa spravidla odporúča začať mapovaním toku hodnôt, dobre nastavená vizualizácia s metrikami vám umožní lepšie porozumieť súčasnému stavu a môže byť motorom vlny zlepšovania. Po vyčerpaní potenciálu vo výrobe budú oblasťou vášho záujmu nevýrobné oddelenia a následne samotný produkt.

Ako začať s lean v kusovej až malosériovej výrobe

 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved