rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Ako skrotiť priebežnú dobu spracovania zákazky v kusovej až malosériovej výrobe 3.

Hľadáte cestu Lean pre svoju nástrojáreň, prototypovú dielňu či dokonca celú projektovo orientovanú firmu? Ste v prostredí, kde „sériou" nazývate dávku už piatich kusov? Zaužívaný prístup mapovania toku hodnôt z klasickej hromadnej výroby na montážnych linkách je na míle vzdialený od charakteristík vašich procesov? Iná galaxia. Zároveň vaše priebežné doby spracovania zákazky sa pohybujú medzi dvoma extrémami: len niekoľkými dňami alebo až po niekoľko mesiacov (projektovo orientovaná výroba). Ak ste si na väčšinu mojich otázok odpovedali áno, v tomto článku možno nájdete inšpiráciu na optimalizáciu svojich procesov.

Článok je voľným pokračovaním v sérii zameranej na „Lean v kusovkách" (Lean v podmienkach kusovej až malosériovej výroby 1Ako začať s Lean v kusovej až malosériovej výrobe 2 ). V tomto článku si na príklade ukážeme, ako sa dá skrotiť priebežná doba spracovania zákazky práve v projektovo orientovanej výrobe s dlhými priebežnými dobami.


Najbližší termín workshopu na tému Lean v kusovej a malosériovej výrobe je 30. 10. 2019.

Chcem vedieť viac >

Základné rozdiely v prístupe Lean 

Začnime pomenovaním niekoľkých zásadných rozdielov.

Tradičný Lean

Kusová až malosériová výroba

riadenie riešenia problémov (6-Sigma, A3)

ABC analýza na kľúčové problémy

kľúčový význam TAKTu

TAKT je skôr vnímaný ako termín dodania konečnému zákazníkovi

koncept toku hodnôt sa výrazne nemení v dlhodobom horizonte

tok hodnôt je viac flexibilný, zameraný skôr na komponenty

mapovanie procesov (VSM) nie je až také dôležité, skôr sa venuje pozornosť úsporám času a nákladov

mapovanie procesov (VSM) je skôr zamerané na zlepšovanie celej doby spracovania zákazky a náklady v celom dodávateľskom reťazci

informačný tok je štandardizovaný a opakovaný

štruktúra informačných tokov sa výrazne líši podľa produktov, zákazníkov a cieľových trhov

priebežná doba je ovplyvnená najmä dodávateľmi

priebežná doba je výrazne ovplyvnená kapacitným vyťažením z iných projektov a každým zdržaním v informačných tokoch; dodávateľmi menej
Motivácia na analýzu toku hodnôt a zadanie

Vedenie strojárskej firmy si uvedomovalo narastajúcu potrebu priestoru pre výrobu, nemožnosť rozširovania. Dlhá priebežná doba výroby najmä jedného konkrétneho projektu ohrozovala nesplnenie zmluvných termínov so zákazníkom – riziko sankcií za omeškanie. Potrebujeme zvýšiť efektivitu výroby a skrátiť priebežnú dobu. Úloha IPA: vzdelávanie + metodická podpora.

Strojárska firma, vyrábajúca nadrozmerné zariadenia. Ročná produkcia rádovo v desiatkach kusov. Zložité a rozsiahle kusovníky. Jedna operácia bežne trvá desiatky hodín. Priebežné doby v mesiacoch. Na meranie stopkami rýchlo zabudnime. Ako však tento problém rozlúsknuť? Kľúčovou bude prvotná analýza, odhadujúca najväčšie potenciály.

Základný postup analýzy:

 1. Mapovanie toku hodnoty naprieč časťou firmy (VSM)
 2. Pozorovanie a časová snímka dňa vybraných úzkych miest.
 3. Krížové interview s pracovníkmi.
 4. Pravidelné auditovanie.
 5. Workshopy s pracovníkmi.Je potrená úprava metodiky VSM

Nultým krokom samotnej analýzy bola príprava podkladov. Po segmentácií produkcie sme si vybrali jednu typickú zákazku, ktorej výroba sa nedávno začala. Skladala sa zo 7 finálnych výrobkov. Tá bude naším pilotom. Získané poznatky a systémy budú následne rolované aj do ostatných segmentov výroby.

Nemožnosť získať potrebné dáta meraním vyústili do rozhodnutia: kľúčovým vstupom budú historické dáta odhlásenej práce z informačného systému. Tie vyzerali byť pomerne presné. Pri dvojzmennej výrobe sme počítali s dostupným časom 15 hodín, voči ktorému boli porovnávané odhlásené hodiny z jednotlivých operácií danej zákazky. Podiel týchto dvoch čísel sme považovali za Value Added Index daného dňa. V značnej časti dní sa na zákazke pracovalo len pár desiatok minút. Zároveň sme samostatne posudzovali plynulosť vykonávaných prác. Jeden týždeň práca nadčas a druhý týždeň čakanie materiálu v paletách. Potrebujeme to lepšie riadiť. Boli navrhnuté nové procesné ukazovatele na priebežné monitorovanie plynulosti toku pridanej hodnoty výrobou. Diskusia ohľadom výsledkov analýzy priniesla veľa otázok. Vytvorili sme niekoľko hypotéz, ktoré snáď dokážu vysvetliť zvláštne anomálie, ktoré ukázali dáta. Následne sme jednotlivé tvrdenia verifikovali rozhovormi s vybranými pracovníkmi a sledovaním vybraných pracovísk počas výmeny zmeny. Mnohé tvrdenia sa nám potvrdili. Konečne! Odhaľujeme koreňové príčiny neefektivity v tomto zložitom systéme.
Opatrenia a ich očakávaný prínos

Na základe zistených faktov bolo navrhnutých 10 konkrétnych opatrení aj s prioritami, a to v oblastiach:

 1. Zmennosť na pracoviskách
 2. Rozvrhovanie práce zváračom majstrom
 3. Organizácia pomocných prác
 4. Vizualizácia a sledovanie toku zákazky výrobou
 5. Zefektívnenie prác na začiatku a konci pracovnej zmeny
 6. Štandard práce v sklade
 7. Plynulejšie rozvrhovanie výroby
 8. Koncept CONWIP (CONstant Work In Process)
 9. Vytvorenie normatívu spotreby času pre vybrané operácie zvárania
 10. Optimalizácia práce majstraOčakávané prínosy
pri aplikácii všetkých navrhnutých zmien:

 • zvýšenie efektivity operácie zvárania o 20%;
 • skrátenie priebežnej doby spracovania až o 21%.Realizáciou spomínaných krokov bolo postupne definovaných ďalších 30 konkrétnych opatrení/špecifických úloh.

Optimalizácia procesov prebiehala na oddeleniach:

 • A. Technická príprava výroby a konštrukcie
 • B. Nákup
 • C. Sklad
 • D. Zvarovňa
 • E. Mechanické opracovanie
 • F. Kooperácie
 • G. Montáž


Dosiahnuté prínosy v číslach

Progres projektu vyhodnocovaný. Na záver bol zhodnotený nasledovne:

 • Skrátenie priebežnej doby spracovania zákazky o 18,2%.
 • Zvýšenie priepustnosti zvarovne o 15%.
 • Zisk XYZ EUR z ďalších výrobkov, ktoré bolo možné vyrobiť uvoľnením kapacity.
 • Zníženie očakávanej sankcie od zákazníka o 71%.
 • Pomer priamych nákladov pilotného projektu k reálne dosiahnutej úspore je 1 : 15,5!

V čase vyhodnotenia neboli ešte plne zavedené všetky navrhnuté riešenia. Overené zmeny sú postupne aplikované aj na ďalšie projekty, čo automaticky prinesie úspory aj z ďalších podobných výrobkov.

  Chcete dosiahnuť podobné výsledky aj vo svojej firme a hľadáte cestu, ako na to?

Ak áno, tak už 30.10.2019 pripravujeme na IPA workshop Lean v kusovej a malosériovej výrobe orientovaný práve na implementáciu Lean princípov v kusovej a malosériovej výrobe. Mapovanie toku hodnôt bude len jedným z bodov. Máme toho nachystaného omnoho viac. 

Ciele:

 • Ako porozumieť rozdielom Lean v tomto špecifickom prostredí.
 • Dozvedieť sa, čo robiť a čo, naopak, nerobiť.
 • Inšpirovať sa konkrétnymi nástrojmi z praxe.
 • Navrhnúť svoj projektový plán na zlepšenie kľúčových procesov vo firme.

Radi by sme sa s vami počas workshopu podelili o skúsenosti IPA práve z týchto špecifických projektov.


TIP:

Priebežnú dobu spracovania zákazky je možno krotiť aj v kusovej až malosériovej výrobe. Môže efektívne naznačiť smer následnej optimalizácie. Zabudnime však na mnohé zaužívané praktiky z aplikácií VSM v klasickej hromadnej výrobe na montážnych linkách. Zdroje dát môžu byť aj historické dáta z podobných zákaziek. Detailnejšia analýza vás dokáže naviesť na zisťovanie príčin anomálií. Tieto hypotézy preverte o interview s vybranými pracovníkmi. Tento postup vám môže pomôcť rýchlo nasmerovať optimalizačné aktivity tým správnym smerom. Nezabúdajte: mnohé princípy Lean platia aj v tomto prostredí, je však potrebné si nájsť svoju vlastnú cestu. Merateľné výsledky sa dostavia. Ak vás táto téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac, tak sa už teraz teším na inšpiratívnu diskusiu s vami na našom workshope Lean v kusovej a malosériovej výrobe koncom októbra u nás v Žiline.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved