rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky
Súvisiace článkySúvisiace produktySúvisiace - kalendár
4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Čo je zlé na doterajšom systéme údržby, na partii šikovných údržbárov, ktorí dokážu dať dohromady takmer každý stroj po poruche? Veď si predsa vykonávajú svoje povinnosti tak, ako majú. Nevyhovuje systém údržby. Najčastejšie je to tak, že sa stroj ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Snažíme sa vnímať svoje okolie a prírodu? Pracujeme s myšlienkou, že naša práca pretrvá?

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Formulár sa využíva ako podpora pri riešení problémov v tíme, na zaznamenávanie generovaných nápadov. Výstupom sú identifikované príležitosti na zlepšenie procesu alebo produktu. Využitie formulára v oblastiach Riešenia problémov alebo Six ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Oba prístupy - Six Sigma aj Lean v ostatných 20. rokoch preukázali svoju účinnosť v tých najlepších svetových firmách. Pôvod Six Sigma je v spoločnostiach Motorola a General Electric, pôvod Lean treba hľadať hlavne vo firme Toyota. Čas ukázal, že ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Pojem podnikovej logistiky je vo firmách chápaný rôzne. Jeden pohľad definuje internú logistiku ako spôsob riadenia materiálových, informačných a finančných tokov, s cieľom čo najrýchlejšieho splnenia požiadaviek zákazníka. Iný pohľad podnikovú ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
V tretej brožúre z edície Rozhovory s úspešnými si možno poviete, že "Hlad je najlepší kuchár", alebo "Jeme aj očami".

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Predstavuje prehľadný výstup z riešenia projektu - problému. AAR report predstavuje každú formu retrospektívnej analýzy na danej sekvencii cieľovo orientovaných činností predtým vykonávaných spravidla autorom.Využitie formulára v oblasti hodnotenia ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Čo je zlé na doterajšom systéme údržby, na partii šikovných údržbárov, ktorí dokážu dať dohromady takmer každý stroj po poruche?

15,91 €Cena s DPH
Do košíka
Autor: Tomáš HajzlerKaždá cesta je jako malý život. Cestování je tedy jakousi laboratoří, v které je možné porozumět životu snadněji než jinde. Já v šesti letech zapálil svou základku a v sedmi vážně onemocněl. Pak už se to se mnou vezlo: rok za ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Súčasná doba sa vyznačuje dynamickým vývojom, rýchlo sa meniacimi podmienkami a turbulenciami na trhu, ktoré do veľkej miery komplikujú situáciu tak malým, ako aj veľkým firmám. Je veľmi obtiažne predpovedať reakcie trhu, vývoj dopytu, výšku cien, ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Vyjadrenia k politike a prejavy na ekonomike a našom riadení. Musí byť líder len bohatým na to, aby sme ho mohli považovať za úspešného?

8,40 €Cena s DPH
Do košíka
Využíva sa na zaznamenávanie a analýzu chýb a ich dôsledkov s cieľom navrhnúť nápravné opatrenia, ktoré eliminujú existujúce alebo potenciálne chyby. Využitie formulára v oblastiach implementácie metódy FMEA, Six Sigma.

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Analýza, meranie a normovanie práce je vo firmách často vnímané z dvoch pohľadov. Jedna skupina túto tému posudzuje ako nutné zlo, ktorého hlavnou úlohou je neustále zvyšovanie výkonu pracovníkov za každú cenu. Druhá skupina vidí hlavné výhody tejto ...

11,33 €Cena s DPH
Do košíka
Ako je to z časom?"Na väčšine vecí nezáleží. Byť zaneprázdnený je forma lenivosti - lenivosti myslieť a premyslene konať. Byť zavalený a ochromený prácou je rovnako neproduktívne ako nerobiť nič, nehovoriac o tom, že je to oveľa menej príjemné." ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Každý podnik sa snaží produkovať výrobky v čo najvyššej kvalite, čo najrýchlejšie a pri najnižších nákladoch. Jednotkové ceny vstupov za výrobný materiál, stroje a zariadenia, ceny na nákup pracovnej sily, ceny za energie atď. sú pre všetky podniky ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Prinášame Vám podnety k inováciám z nie celkom tradičných technických odvetví podnikania. Nájdete pár receptov, ako hľadať a nachádzať svoju výnimočnosť.

3,00 €Cena s DPH
Do košíka
Štvrťročník Prumyslové inženýrství prináša ktorý odborne spracované témy z oblasti priemyselného inžinierstva, inovácii a podnikania. Rozhovory, prípadové štúdie, „success stories" odrážajú súčasné trendy, analyzujú už prebiehajúce procesy v ...

8,40 €Cena s DPH
Do košíka
Identifikuje a prioritizuje problémy, ktoré je potrebné riešiť. Je dôležitým nástrojom manažérskeho rozhodovania, lebo umožňuje stanoviť priority pri riešení problému s kvalitou tak, aby pri účelnom využití zdrojov bol dosiahnutý maximálny ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Všetky firmy, ktoré dnes dosahujú parametre podniku svetovej triedy, majú jednu spoločnú vec - pracujú v nich manažéri, ktorí vidia dopredu, majú jasnú víziu tých najnáročnejších cieľov, ktoré chcú so svojim podnikom dosiahnuť, ale hlavne vedia ...

11,33 €Cena s DPH
Do košíka
Všetko okolo nás sa rúti veľkou rýchlosťou, ktorá nás niekedy strháva. Nemáme čas zastaviť sa, popremýšľať nad tým, kde sme a kam kráčame. Porozumieť sebe a ísť po správnej ceste je základom úspechu v živote i v podnikaní.

2,40 €Cena s DPH
Do košíka
Najlepšie praktiky nemôžu byť popísané v knihách. Najlepšie praktiky nemôžu byť popísane! Nedajú sa ani kopírovať, dajú sa iba vytvoriť – vaše vlastné a neopakovateľné. Skúste popísať a odkopírovať najlepšie praktiky Amadea Mozarta, Steva Jobsa ...

15,00 €Cena s DPH
Do košíka
Chceli by sme knihou osloviť priemyselných inžinierov v podnikoch i v školách, projektantov výrobných systémov a všetkých ľudí, ktorí si uvedomujú, že prosperita Slovenska a životná úroveň našich ľudí závisia predovšetkým od tvrdej a poctivej práce ...

3,00 €Cena s DPH
Do košíka
„Lidský potenciál naší firmy je jedna z věcí, na kterou jsem nejvíce hrdý. S dobrou posádkou si zkušený kapitán troufne i do vln."Toto sú slová Filipa Hajdíka, riaditeľa najväčšej zákazníckej lakovne v Českej republike. Nielen o ľuďoch, ale aj o ...

8,40 €Cena s DPH
Do košíka
Je najčastejšie využívanou formou zachytávania a prezentovania zlepšovacích návrhov od pracovníkov. Poskytuje priestor na zaznamenanie dôležitých informácií o nápade, kritériach posúdenia a následného vyhodnotenia návrhu. Využitie formulára v ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Pojem kvalita je odvodený z latinského termínu "qualitas", čo znamená zloženie, vlastnosť.Ako môže byť kvalita vnímaná v praxi?

18,41 €Cena s DPH
Do košíka
Doba, kedy stačilo robiť triky s číslami, prípadne tlačiť na ľudí a vyžmýkať z nich posledné zvyšky síl, je už za nami. Najväčšou výzvou budúcnosti je zmeniť mindset ľudí, aby boli otvorení novým technológiám, prístupom a boli schopní prijať ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Brožúrka Vám poskytuje presný popis jednotlivých krokov metódy 5S. Metóda 5S napreduje ďalej, nachádza svoje uplatnenie v bezpečnosti (6S) a environmente (7S). Na každom pracovisku sa vyskytuje plytvanie, ktoré pomôže odhaliť a riešiť práve metóda ...

3,60 €Cena s DPH
Do košíka
Ľudia pracujú v hierarchických štruktúrach ako ozubené kolesá v strojoch. Motivácia ľudí však vychádza zo slobody, snahy dosiahnuť majstrovstvo a zmyslu práce, ktorú vykonávajú. Budeme diskutovať o tom, ako vytvoriť slobodné firmy, kde sa naplno ...

8,40 €Cena s DPH
Do košíka
Je pomôckou pre zachytávanie a hodnotenie spotreby pracovného času cyklickej práce (pravidelne sa opakujúcej). Využitie formulára v oblasti Analýzy a merania práce, Six Sigma.

6,16 €Cena s DPH
Do košíka
Každý má talent, niekomu chýba šťastie na jeho odhalenie, niekomu trpezlivosť a schopnosť tvrdej práce na jeho rozvíjanie. Pozrite sa okolo seba a nájdete množstvo talentovaných ľudí. Nie každý v sebe svoj talent objavil, nie každý využil šancu ho ...

20,90 €Cena s DPH
Do košíka
V práci i mimo nej sa každý z nás stretáva s radom problémov. Niektoré sú bežné a nevýznamné a niektoré môžu byť naozaj špecifické a ich význam môže byť relatívne veľký. Zrejme by ste súhlasili s tvrdením, že problém s vŕzgajúcimi dverami je menší ...

12,00 €Cena s DPH
Do košíka
Ján Košturiak skĺbil v sete brožúr svoje skúsenosti, postrehy, postoje z podnikateľského života v ktorom pôsobí dlhé roky.

3,00 €Cena s DPH
Do košíka
Doba sa mení stále rýchlejšie a mení sa aj svet vzdelávania. Jim Rohn, americký motivačný rečník, raz napísal: "Bežné vzdelávanie vám zaručí prežitie, bohatsvo vám však zabezpečí samovzdelávanie."Letné týždne môžu byť tiež vhodným začiatkom ...

8,40 €Cena s DPH
Do košíka
Je pomôckou na zachytávanie a hodnotenie spotreby pracovného času pracovníka alebo skupiny. Využitie formulára v oblasti Analýzy práce, SMED a TPM.

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Súčasná doba sa vyznačuje dynamickým vývojom, rýchlo sa meniacimi podmienkami a turbulenciami na trhu, ktoré do veľkej miery komplikujú situáciu tak malým, ako aj veľkým firmám. Je veľmi obtiažne predpovedať reakcie trhu, vývoj dopytu, výšku cien, ...

0,00 €Cena s DPH
Do košíka
Alternatívny názov tejto publikácie by mohol byť Štíhly tok aj za hranicami výrobných procesov. Našou ambíciou je pomôcť podnikom s tvorbou maximálnej pridanej hodnoty pre zákazníka, a to s minimom plytvania, ako je len možné. Opierajúc sa o ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
S akými informáciami podnikateľ denne pracuje? Na čo by sa mal zamerať, aby bol úspešný vo svojom podnikaní? Sú dôležitejšie informácie či znalosti?

15,00 €Cena s DPH
Do košíka
Už ste začali cestu? Blahoželáme. Cesty nie sú tak úspešné, ako ste si predstavovali? Čo sa vyvíja inak? Nie sú žiadne priame a jednoduché cesty, ktoré vedú k veľkým cieľom. Nevzdávajte sa, vziať ponaučenie z chýb a opraviť tie veci, ktoré majú byť ...

8,40 €Cena s DPH
Do košíka
Používa sa za účelom sledovania a riadenia procesu. Má dve fázy: V prvej ide o počiatočné nastavenie špecifikácii vybraného procesu, v druhej fáze ide o bežné využitie procesu vo výrobe. Výhodou aplikovania metódy SPC v porovnaní s inými metódami ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Každý podnik sa snaží produkovať výrobky v čo najvyššej kvalite, čo najrýchlejšie a pri najnižších nákladoch. Jednotkové ceny vstupov za výrobný materiál, stroje a zariadenia, ceny na nákup pracovnej sily, ceny za energie atď. sú pre všetky podniky ...

6,60 €Cena s DPH
Do košíka
Kniha SPOLUPRÁCA prináša konkrétne rady a impulzy, ako zmeniť pohľad na svet. Ako sa dá začať pomáhať (podnikať) takpovediac s prázdnymi rukami, stačia na to dve veci: otvorené srdce a vnútorné odhodlanie. Kniha Spolupráca je aj o konkrétnych ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Stručná a praktická príručka, ktorá vedie podnikateľa k rozoznávaniu príležitostí k inováciám. Hľadáte inšpiráciu, ako inovovať? Publikácia Inovácie Vás povedie cestou hľadania možných zdrojov inovácií vo Vašom podnikaní.

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Vykonávame previerku poriadku a čistoty pracoviska, motivujeme pracovníkov k udržiavaniu štandardov vytvorených počas aplikovania metódy 5S. Auditovací formulár sa skladá z jednotlivých kritérií, ktoré vytvorený auditovací tím kontroluje a hodnotí ...

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Je vhodný pre snímkovanie začiatku a konca pracovnej zmeny viacerých pracovníkov súčasne. Hlavným cieľom je zistenie stratového času pri odovzdávaní pracovnej zmeny (rozdiel medzi ukončením práce a vyrobením prvého kusu na nasledujúcej ...

3,85 €Cena s DPH
Do košíka
Sv. Augustín: „Existuje hlas srdca a reč srdca… Keď naše ústa mlčia a naša duša sa otvorí Bohu, je našou modlitbou tento vnútorný hlas. My umĺkneme a hovorí naše srdce. Nie pre ľudské uši, ale k Bohu. Môžeš mať istotu: Boh ťa ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Analýza, meranie a normovanie práce je vo firmách často vnímané z dvoch pohľadov. Jedna skupina túto tému posudzuje ako nutné zlo, ktorého hlavnou úlohou je neustále zvyšovanie výkonu pracovníkov za každú cenu. Druhá skupina vidí hlavné výhody tejto ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Aká je osoba skutočného lídra? Cesta uplatnenia svojho talentu nespočíva v kritickom nazeraní na svet okolo nás. Nespočíva ani v obmedzovaní sa svojím vlastným strachom či predsudkami, ktoré majú iní ľudia voči nám. V čom teda ...

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Využívame najčastejšie pri prvom kroku 5S - Separovanie. Slúži na identifikáciu položiek (definuje názov položky, množstvo, frekvenciu používania, nápravné opatrenia vrátane termínu a zodpovednosti za splnenie). Výstupom je súbor definovaných ...

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Pre výpočet jednotkovej spotreby času pre vybraný výrobok alebo operáciu. Je finálnym výstupom pri procese normovania práce. Využitie formulára v oblasti normovania, merania a analýze práce.

14,89 €Cena s DPH
Do košíka
Šťastie doručené je príbehom organizácie, ktorá vznikla na zelenej lúke a dnes, po desiatich rokoch existencie, dosahuje obrat viac ako miliardu dolárov ročne. O internetovom predajcovi obuvi Zappos sa hovorí ako o najviac "sexy" firme dnešných ...

12,69 €Cena s DPH
Do košíka
Vďaka jednoduchému jazyku a ponuke jednoduchých riešení je ideálnou knihou pre každého, kto niekedy sníval o tom, že sa postaví na vlastné nohy.

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Pri zrode myšlienky k napísaniu tejto publikácie, bola snaha vytvoriť jednoduchého sprievodcu, ktorý čitateľovi pomôže v orientácii, keď sa rozhodne vykročiť po ceste s cieľovou adresou "štíhlosť".

18,00 €Cena s DPH
Do košíka
Titul predstavuje prvú časť elektronickej verzie knihy od prof. Štefana Kassaya - Podnik a podnikanie - Podnikateľské prostredie, I. zväzok.

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Slúži na podporu kontrolných aktivít. Pracovníci svojim podpisom v karte potvrdia, že pracovisko prevzali alebo odovzdali v štandardne definovanom stave. Je dobrou pomôckou pre majstra, ktorý môže na začiatku, počas alebo na konci zmeny ...

6,64 €Cena s DPH
Do košíka
Publikácia je venovaná všetkým ľuďom, nielen mladým, ktorí hľadajú svoju vlastnú cestu a povolanie. Každý nemôže byť prorokom, úspešným športovcom, spisovateľom, vedcom alebo podnikateľom. Každý však môže prežiť pekný život, ktorým obohatí tento ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Pojem kvalita je odvodený z latinského termínu "qualitas", čo znamená zloženie, vlastnosť.Ako môže byť kvalita vnímaná v praxi?"cena, čistota, účinnosť, spokojnosť, bezpečnosť, presnosť, krása, výkon, pevnosť, nápaditosť, systémovosť, rýchlosť, ...

18,00 €Cena s DPH
Do košíka
Titul predstavuje druhú časť elektronickej verzie knihy od prof. Štefana Kassaya - Podnik a podnikanie - Podnikateľské prostredie, I. zväzok. Obsah knihy pojednáva o Rozhodujúcich aspektoch manažérskej praxe, Hrozbách a rizikách budúceho vývoja, ...

0,00 €Cena s DPH
Do košíka
Alternatívny názov tejto publikácie by mohol byť Štíhly tok aj za hranicami výrobných procesov. Našou ambíciou je pomôcť podnikom s tvorbou maximálnej pridanej hodnoty pre zákazníka, a to s minimom plytvania, ako je len možné. Opierajúc sa o ...

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Slúží na to, aby zabránil kumulácií predmetov v úložných priestoroch a zároveň pomáha identifikovať ich obsah a množstvo. Výstupom je presná evidencia predmetov na pracovisku a pomôcka pre pracovníkov pri preberaní zmien, kontrole obsahu skríň, ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Oba prístupy - Six Sigma aj Lean v ostatných 20. rokoch preukázali svoju účinnosť v tých najlepších svetových firmách. Pôvod Six Sigma je v spoločnostiach Motorola a General Electric, pôvod Lean treba hľadať hlavne vo firme Toyota. Čas ukázal, že ...

18,00 €Cena s DPH
Do košíka
Titul predstavuje tretiu časť elektronickej verzie knihy od prof. Štefana Kassaya - Podnik a podnikanie - Podnikateľské prostredie, I. zväzok. Náplň tejto časti predstavujú Základy podnikateľskej stratégie, Strategický vývoj, Strategická analýza, ...

29,00 €Cena s DPH
Do košíka
Tréningová hra CEZ je zameraná na pochopenie ukazovateľa Celkovej efektivity zariadenia (OEE) a jeho výpočtu. Počas hry účastníci formulujú návrhy na zlepšenie práce údržbárov a spolupráce s výrobou, zamýšľajú sa nad spôsobom zvýšenia produktivity ...

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Slúži na štandardizáciu aktivít, ktoré zabezpečia pracovisko čistým, usporiadaným aj po ukončení implementácie 5S. Využitie formulára v oblasti implementácie 5S, SOP - štandardizácia procesov.

71,50 €Cena s DPH
Do košíka
Kniha prof. Štefana Kassaya je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Mapovanie toku hodnôt patrí medzi základné metódy zavádzania konceptu štíhlej výroby. Poskytuje komplexný prehľad o možnostiach zlepšovania celého výrobného toku. Pri realizácii projektov sa častokrát stretávam so situáciou, kedy je na jednom ...

18,00 €Cena s DPH
Do košíka
Titul predstavuje štvrtú časť elektronickej verzie knihy od prof. Štefana Kassaya - Podnik a podnikanie - Podnikateľské prostredie, I. zväzok. Obsahom tejto časti sú Organizovanie a organizačná štruktúra, Organizačná konfigurácia a štrukturálne ...

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Cieľom je zaznamenanie a odstránenie nedostatkov, ktoré japonskí manažéri označujú ako „3MU“. MURI - prebytky, preťaženia. MUDA - straty, plytvania, MURA - nerovnomernosť, odchýlky. Využitie formulára v oblasti Six Sigma.MURA - nerovnomernosť, ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Všetky firmy, ktoré dnes dosahujú parametre podniku svetovej triedy, majú jednu spoločnú vec - pracujú v nich manažéri, ktorí vidia dopredu, majú jasnú víziu tých najnáročnejších cieľov, ktoré chcú so svojím podnikom dosiahnuť, ale hlavne vedia ...

3,60 €Cena s DPH
Do košíka
Vykročte do nového sveta správnou nohou!Čaká na vás jedinečný e-návod"Ako ponúknuť niečo výnimočné vo svete nadbytku."Sadnite si s ceruzkou a kávou v ruke k 40 stratégiám, ktoré vedia transformovať váš biznis na moderný, dynamický a udržateľný v ...

0,00 €Cena s DPH
Do košíka
Hlavné témy ročníka 2012 sú nasledovné: Údržba ako živý organizmus, Ako navrhnúť správny logistický a výrobný koncept, Stratégia podniku, Inovácie, Zvyšovanie produktivity, Kvalita a Six SIgma.

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Slúží ako podpora pri skúmaní procesov 7 otázkami za účelom nájdenia príležitosti pre zlepšenie riešeného problému. Pomáha viesť tím ku generovaniu nových myšlienok. Využitie formulára v oblasti Riešenia problémov, Six Sigma.

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Slúži na štandardizáciu aktivít, ktoré zabezpečia pracovisko čistým, usporiadaným aj po ukončení implementácie 5S. Štandard čistenia je doplnený vizuálnym zobrazením požadovaného stavu pracoviska. Využitie formulára v oblasti implementácie 5S, SOP - ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
V posledných 20-tich rokoch sa väčšina našich podnikov sústreďovala na rozvoj operatívnej výkonnosti - kupovali sa nové zariadenia, štandardizovali a zlepšovali sa obchodné, logistické a výrobné procesy. Väčšina pracovníkov v podniku sa zaoberala 8 ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
O čom myslíte, že je riadenie firmy? Myslíte, že riadenie v technicky náročných odvetviach sa líši od tých technicky "nenáročných"? Čo sú podľa Vás tie správne riadiace zručnosti?

0,00 €Cena s DPH
Do košíka
4 čísla v pdf verzii. Hlavné témy ročníka 2013 sú budovanie systému držby, optimalizácia produktového portfólia, inovácie, sila zjednodušovania, projektové riadenie, podnikanie v našich podmienkach v rozhovoroch s viacerými slovenskými a českými ...

6,00 €Cena s DPH
Do košíka
Je pomôckou pri používaní metódy 5 x Prečo? v praxi. Metóda pomáha zistiť základné príčiny problémov, najčastejšie chyby výrobku, poruchy zariadení a podobne. Realizuje pomocou položenia základnej otázky - Prečo? Využitie formulára v oblastiach: ...

0,00 €Cena s DPH
Do košíka
Toyota KATA je praktický prístup ako nielen zvýšiť úspešnosť zlepšovacích aktivít, ale hlavne dosiahnuť excelentné výsledky. Je jednou z posledných objavených esencií budovania kultúry zlepšovania a podľa doterajších výsledkov sa zdá, že tou ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Mapovanie toku hodnôt patrí medzi základné metódy zavádzania konceptu štíhlej výroby. Poskytuje komplexný prehľad o možnostiach zlepšovania celého výrobného toku.

8,40 €Cena s DPH
Do košíka
Pre výpočet jednotkovej spotreby času pre vybraný výrobok alebo operáciu. Je finálnym výstupom pri procese normovania práce. Využitie formulára v oblasti normovania, merania a analýze práce.

8,40 €Cena s DPH
Do košíka
Je určený na výpočet nepravidelnej prirážky tax k čistému času. Prirážka je potrebná pri výpočte jednotkového času Tac. Využitie formulára v oblasti normovania, merania a analýze práce.

8,40 €Cena s DPH
Do košíka
Je určený na výpočet zmenového koeficientu kc. Koeficient je potrebný pri výpočte jednotkového času Tac. Využitie formulára v oblasti merania a analyzovania práce.

0,00 €Cena s DPH
Do košíka
4 čísla v pdf verzii. Časopis je zameraný na problémy produktivity, inovácií, organizácie a manažmentu v podnikoch trochu netradične. Časopis ponúka nové, netradičné riešenia a nekopíruje druhých. Dáva priestor hlavne ľuďom z praxe a okrem „success ...

12,00 €Cena s DPH
Do košíka
4 čísla v pdf verzii. Odborne spracované témy nielen z oblasti priemyselného inžinierstva v spolupráci s poprednými odborníkmi a osobnosťami v tomto sektore. Reflektuje súčasné trendy, analyzuje už prebiehajúce procesy v popredných podnikateľských ...

20,00 €Cena s DPH
Do košíka
Tréningová hra CEZ je zameraná na pochopenie ukazovateľa Celkovej efektivity zariadenia (OEE) a jeho výpočtu. Počas hry účastníci formulujú návrhy na zlepšenie práce údržbárov a spolupráce s výrobou, zamýšľajú sa nad spôsobom zvýšenia produktivity ...

0,00 €Cena s DPH
Do košíka
4 čísla v pdf verzii. Odborný, vedecko-populárny časopis zameraný na problémy produktivity, inovácie, organizácie a manažmentu v podnikoch. Ponúka odborné spracovanie tém nielen z oblasti priemyselného inžinierstva v spolupráci s poprednými ...

3,00 €Cena s DPH
Do košíka
Strata vnútornej motivácie a dramatický pokles výkonu. Averzia voči všetkému a všetkým sprevádzajú finálne štádium syndrómu vyhorenia. Málokto to dotiahne až tak ďaleko, ale mnohí k tomu počas života nemajú ďaleko. Ako sa zďaleka vyhnúť týmto ...

0,00 €Cena s DPH
Do košíka
Ak sa na niečo skutočne zameriame, nie je problém dosiahnuť výsledky.Problém je výsledky aj dlhodobo udržať. Príčinou býva, že pri riešení ideme často len po povrchu.Vyskúšame rýchlo niečo urobiť a čakáme, ako to dopadne. Ak sa to zlepší,máme pocit, ...

8,40 €Cena s DPH
Do košíka
Slúži na dôkladnú analýzu pretypovania priamo na pracovisku. Zaznamenaný postup sa podrobí detailnej analýze vykonávaných činností, ktoré sa ďalej klasifikujú na kategórie interných a externých činností. Využitie formulára v oblasti aplikácie SMED, ...

7,48 €Cena s DPH
Do košíka
Milan Zelený žije už viac ako štyridsať rokov v USA. Za svoj ​​život precestoval celý svet, prednášal, písal články a knihy a prešiel niekoľkými vednými disciplínami, ktoré dokázal vzájomne skĺbiť. Preto má právo hľadieť na svet okolo nás z inej ...

60,00 €Cena s DPH
Do košíka
Obsah balíka tvoria edukačné materiály z oblasti priemyselného inžinierstva. V jednotlivých e-knihách sú popísané základné princípy metód, techník z oblasti priemyselného inžinierstva. Edukačné materiály vytvorili projektoví manažéri IPA Slovakia, ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
S akými informáciami podnikateľ denne pracuje? Na čo by sa mal zamerať, aby bol úspešný vo svojom podnikaní? Sú dôležitejšie informácie či znalosti?

55,00 €Cena s DPH
Do košíka
Obsah balíka tvoria edukačné materiály z oblasti priemyselného inžinierstva. V jednotlivých e-knihách sú popísané základné princípy metód, techník z oblasti priemyselného inžinierstva. Edukačné materiály vytvorili projektoví manažéri IPA Slovakia, ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Brožúrka Vám poskytuje presný popis jednotlivých krokov metódy 5S. Metóda 5S napreduje ďalej, nachádza svoje uplatnenie v bezpečnosti (6S) a environmente (7S). Na každom pracovisku sa vyskytuje plytvanie, ktoré pomôže odhaliť a riešiť práve metóda ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Aká je osoba skutočného lídra? Cesta uplatnenia svojho talentu nespočíva v kritickom nazeraní na svet okolo nás. Nespočíva ani v obmedzovaní sa svojím vlastným strachom či predsudkami, ktoré majú iní ľudia voči nám. V čom teda ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Stručná a praktická príručka, ktorá vedie podnikateľa k rozoznávaniu príležitostí k inováciám. Hľadáte inšpiráciu, ako inovovať? Publikácia Inovácie Vás povedie cestou hľadania možných zdrojov inovácií vo Vašom podnikaní.

15,00 €Cena s DPH
Do košíka
O tom, čo je inovácia rozhoduje len zákazník tým, že si naše riešenie kúpi a je ochotný platiť viac, dlhšie a častejšie ako za konkurenčné riešenia. Na konci inovačného projektu teda nie je idea, patent, inovačné cena, ale peniaze na účte a spokojný ...

14,89 €Cena s DPH
Do košíka
Ako zvíťaziť vo svete nekonečnej zmeny, zúrivé konkurencie a nikdy nekončiacej inovácie.Posledná kniha Garyho Hamela, podľa mnohých jedného z najuznávanejších mysliteľov managementu a fungovanie firiem. Ak sa vám páčila Svoboda v práci, táto kniha ...

14,89 €Cena s DPH
Do košíka
"Chodíme do práce, ktorú neznášame, aby sme si kúpili veci, ktoré nepotrebujeme preto, aby sme sa vyrovnali ľuďom, ktoré nemusíme." Tyler Durden (Klub bitkárov)Podľa všetkého je to prípad až ôsmich z desiatich ľudí v modernom svete. Navyše sa zdá, ...

91,30 €Cena s DPH
Do košíka
Kniha prof. Štefana Kassaya je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorantom a študentom iných foriem vyššieho ...

3,60 €Cena s DPH
Do košíka
Mnohí ľudia sú zamestnaní činnosťami, ktoré ich oberajú o čas a prinášajú im peniaze. Sú takí vyťažení, že nemajú čas hľadať to, na čo sú povolaní, na čo majú talent, čo im prinesie radosť, uspokojenie a napokon aj ...

14,89 €Cena s DPH
Do košíka
Druhá kniha Ricarda Semler, ktorý sa preslávil tým, že vybudoval najneobvyklejšie pracovisko sveta, Semco. V sedemdňovom víkende nadväzuje na Podivína, rozpracováva príbeh SEMC, pokladá zásadné otázky a popisuje niektoré kľúčové parametre práce v ...

9,02 €Cena s DPH
Do košíka
Skvelé služby je prvá kniha o inováciách a dizajne služieb u nás. Nájdete v nej veľa praktických rád a tipov, ako robiť služby, ktoré si vaši zákazníci zamilujú a ku ktorým sa budú radi vracať. Inšpirujte sa desiatkami slovenských i zahraničných ...

14,89 €Cena s DPH
Do košíka
"Dieťa by malo žiť svoj ​​vlastný život, nie život podľa predstáv svojich bojazlivých rodičov ani podľa názorov pedagógov presvedčených, že vedia, čo je pre deti najlepšie" píše autor knihy ASNEIL. Summerhill začal ako experimentálne škola. Tou už ...

3,60 €Cena s DPH
Do košíka
"Ak sa bojíte urobiť chybu, nikdy neprídete s ničím originálnym." ken RobinsV posledných 20 rokoch som prešiel veľa firiem, v ktorých robia manažéri často množstvo blbostí s dobrým úmyslom. Okrem toho, že takto zbytočne míňať svoj ​​čas a energiu, ...

11,88 €Cena s DPH
Do košíka
Slovo "inovácia" v súčasnej dobe zaznieva zo všetkých strán. Hovorí sa o tom, že iba inovácia vám pomôže dosahovať dlhodobý zisk, podnikateľský úspech, konkurenčnú výhodu. Ale týmto "rozprávaním o inováciách" to často ...

4,50 €Cena s DPH
Do košíka
Pojem podniková logistika je vo firmách rôzny. Jeden pohľad definuje logistiku ako spôsob riadenia materiálových, informačných a finančných tokov s cieľom čo najrýchlejšieho splnenia požiadaviek zákazníka. Iný pohľad podnikovú logistiku chápe ako ...

5,00 €Cena s DPH
Do košíka
Najlepšie praktiky nemôžu byť popísané v knihách. Najlepšie praktiky nemôžu byť popísane! Nedajú sa ani kopírovať, dajú sa iba vytvoriť – vaše vlastné a neopakovateľné. Skúste popísať a odkopírovať najlepšie praktiky Amadea Mozarta, Steva Jobsa ...

12,10 €Cena s DPH
Do košíka
Vlastnou cestou k poctivému českému pivu... To je smer, ktorým sa v roku 1991 vydal Stanislav Bernard so svojimi spoločníkmi v Humpoleckom pivovare. A zatiaľ čo štátny dlh Českej republiky má dnes dlhý rad núl, Rodinný pivovar Bernard splatil ...

14,30 €Cena s DPH
Do košíka
Autor: Zdenek Dytrt a kolektiv Publikácia sa zaoberá manažmentom v jeho najrôznejších podobách. Všetkými kapitolami sa prelína akcent etického správania a rovných šancí v manažmente ako súčasť dlhodobého a trvalého úspechu. Publikácia je ...

13,20 €Cena s DPH
Do košíka
Autor: Zdenek Dytrt a kolektiv Problematická hierarchia hodnôt a preferencií ako medzi manažérmi, tak v celej populácií poškodzuje nielen českú ekonomiku. Je otázkou, či tento „posunutý“ rebríček hodnôt nesúvisí i s tým, že v rozhodovacích ...

11,00 €Cena s DPH
Do košíka
"Naprávať chyby z minulosti je náročnejšie než sa im vyhnúť."

11,99 €Cena s DPH
Do košíka
Autor: Zdenek Dytrt a kolektiv "Jde morálka a úspěch v byznysu dohromady?"

Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved