rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Vyberte si z jednotlivých možností

Odvetvie priemyslu:

IPA Slovakia zrealizovala úspešne celý rad vzdelávacích programov, auditov a projektov pre nasledujúce spoločnosti: 
BONATRANS GROUP, a.s., Fagor Ederlan Slovensko, a.s., FINALCAST, s.r.o., Metalurg_Steel, s. r. o. , MSV Metal Studénka, a.s., Nemak Slovakia, s.r.o. , Sapa Profily, a.s. , Slévárny Třinec, a.s., SLOVALCO, a.s., SMZ, a.s. Jelšava, STROJCHEM, a. s., VÚHŽ a.s. , ZSNP, a.s. Divízia FINALCAST

Škola majstrov ušitá na mieru potrebám firmy FINALCAST

Projektový manažér: Lukáš Richter
Produktová oblasť: Logistika
Odvetvie priemyslu: Hutnícky priemysel
Spoločnosť FINALCAST, ktorej história výroby hliníkových odliatkov siaha až do roku 1967, sa zameriava na technológie ...
Strana: 1 2
Strana 1 z 2

Lean Six Sigma v SMZ, a.s. Jelšava

Projektový manažér: Ján Burieta
Produktová oblasť: Analýza a meranie práce, Logistika
Odvetvie priemyslu: Hutnícky priemysel
V Slovenských magnezitových závodoch v Jelšave sa od apríla do decembra 2014 realizoval program Lean Six Sigma pre úroveň Green Belts. Súčasťou ...
Strana: 1 2
Strana 1 z 2

Zmena layoutu apretovne v spoločnosti FINALCAST

Projektový manažér: Lukáš Richter,
Produktová oblasť: Logistika
Odvetvie priemyslu: Hutnícky priemysel
Cieľom projektu bolo navrhnúť riešenie výrobných pracovísk, ich rozmiestnenia, zásobovania materiálom, uloženia obrobkov pri pracoviskách tak, aby ...
Strana: 1 2
Strana 1 z 2

Kvalita, Six Sigma, Lean – racionalizácia v SMZ Jelšava

Projektový manažér: Ján Burieta
Produktová oblasť: Analýza a meranie práce
Odvetvie priemyslu: Hutnícky priemysel
Slovenské magnezitové závody patria k podnikom, ktoré za svoju históriu prešli mnohými zmenami a firma sa dnes radí ...
Strana: 1 2
Strana 1 z 2

Zavedenie 5S na stredisku CNC

Projektový manažér: Ján Burieta
Produktová oblasť: Analýza a meranie práce
Odvetvie priemyslu: Hutnícky priemysel
5S je metóda štíhlej výroby, ktorá sa zavádza na pracoviskách z dôvodu zvyšovania produktivity, sprehľadneniu materiálových tokov, zlepšenia ...
Strana: 1 2
Strana 1 z 2

Totálně produktivní udržba v spoločnosti Bonatrans Group, a.s.

Projektový manažér: Zuzana Lendvayova
Produktová oblasť: Logistika
Odvetvie priemyslu: Hutnícky priemysel
   Cieľom bolo oboznámiť účastníkov a princípmi produktívnej údržby - cesty k zvyšovaniu výkonnosti zariadení a vyškoliť pracovníkov ...
Strana: 1 2
Strana 1 z 2

Týmová práce a její zavádění do praxe v spoločnosti Bonatrans Group, a.s.

Projektový manažér: Róbert Debnár
Produktová oblasť: Logistika
Odvetvie priemyslu: Hutnícky priemysel
   Cieľom bolo zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu na pracoviskách, odstrániť konflikty, zvýšiť výkony, vytvoriť pracovné tímy ...
Strana: 1 2
Strana 1 z 2

Master štúdium Priemyselné inžinierstvo v spoločnosti Bonatrans Group, a.s.

Projektový manažér: Róbert Debnár
Produktová oblasť: Analýza a meranie práce
Odvetvie priemyslu: Hutnícky priemysel
Cieľom bolo zlepšiť riadiacu schopnosť manažmentu na strednej úrovni riadenia, oboznámiť sa s metódami a princípmi priemyselného inžinierstva ...
Strana: 1 2
Strana 1 z 2

Návrat do Strojíren Třinec, a. s. po prvom roku fungovania tímovej práce

Projektový manažér: , Róbert Debnár, Jana Musilová
Produktová oblasť: Analýza a meranie práce
Odvetvie priemyslu: Hutnícky priemysel
Strojírny Třinec nezostali stáť na mieste, ale stále veľmi aktívne pracujú na svojom zlepšovaní.
Strana: 1 2
Strana 1 z 2
Strana: 1 2
Strana 1 z 2
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved