rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Zlepšenie systému výroby v GreMi KLIMA


Projektový manažér: Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraLukáš Richter
Spoločnosť: GreMi KLIMA
Dátum realizácie:

Produktová oblasť: Výroba
Odvetvie priemyslu: Strojársky priemysel

Dôkazom o širokej uplatniteľnosti štíhleho myslenia v rôznych typoch a veľkostiach firiem je aj vzrastajúci záujem zo strany stredne veľkých podnikov. Malú firmu len s pár zamestnancami je možné uriadiť pomerne efektívne. Ale nárastom objemu výroby, jej štruktúrou a komplexnosťou, priberaním ďalších technológii a príchodom ďalších zamestnancov začína byť stále významnejšia potreba postupnej systémovej zmeny. Začína sa fáza podnikovej konsolidácie.

vývojové fázy podniku
Vývojové fázy podniku (zdroj: kosturiak.sk)

V takejto fáze sa nachádza aj zaujímavá spoločnosť GreMi Klíma. Projektovo orientovaný výrobný program sa zameriava na návrh a realizáciu aj tých najväčších vzduchotechnických projektov, riešení odsávania, vykurovania a ostatného technického zabezpečenia budov či systémy odsávania a spaľovania drevného odpadu. Firma disponuje bohatými skúsenosťami a početnými referenciami.

 

  ukážka riešení ukážka riešení ukážka riešení

Ukážky niektorých riešení z referencii (zdroj: www.gremi.sk)

 Cieľom realizovaného projektu bolo s tímom vybraných zástupov GreMi KLIMA zlepšiť systém výroby vo výrobnom závode Likavka. Do navrhovaných zmien postupne zapojiť aj ďalších pracovníkov. Dosiahnuť realizáciu zmeny v horizonte 3 mesiacov. Pri návrhoch vychádzať so súčasného spôsobu výroby, zohľadňujúc potrebu nárastu kapacít a efektivity výroby, a to pri splnení obmedzujúcich podmienok s optimálnym využitím ľudí, techniky a priestorov. Pri riešeniach vychádzať z princípov Lean.

 Aktivity boli orientované do dvoch oblastí (A) zlepšenie výrobného procesu a (B) zlepšenie procesu priebehu zákazky. Projekt bol organizovaný formou pravidelných workshopov, výstupom ktorých boli konkrétne úlohy do nasledujúceho stretnutia. Firma sa postupne menila. Prínosy sa začali dostavovať už počas samotného projektu.

 A) Zlepšenie výrobného procesu:

 • Aktualizovať súčasný layout v AutoCAD;
 • Identifikovať príležitosti na zvýšenie produktivity, zefektívnenie práce a zamedzenie vzniku chýb vo výrobe a pri realizácii;
 • Identifikovať príležitosti na úsporu výrobnej a skladovej plochy;
 • Identifikovať ergonomické nedostatky na pracoviskách;
 • Identifikovať problematické oblasti materiálového toku, umiestnenia zásob a ich navážania;
 • Analyzovať prácu na vybraných pracoviskách;
 • Navrhnúť nový koncept layoutu, vybraných pracovísk a realizácia reorganizácie výrobnej a skladovej plochy.

 

 vstupy a systém práce vstupy a systém práce

Postup prác v oblasti zlepšenie výrobného procesu

 

 návrh konceptu - presťahovanie lakovne, využitie žeriavu/plošiny nový layout - plocha

Ukážky niektorých výstupov

 B) Zlepšenie procesu priebehu zákazky

 • Popísať a analyzovať proces spracovania zákazky – od prijatia požiadavky od zákazníka až po odovzdanie práce po realizácii u zákazníka;
 • Identifikovať problémy v procese, navrhnúť nový stav;
 • Jasne stanoviť kompetencie a zodpovednosti za jednotlivé procesy a určiť rozhrania medzi nimi;
 • Zrealizovať navrhnuté zmeny.

 

 vstupy vytvorený popis procesov

Postup prác v oblasti zlepšenie procesu priebehu zákazky a výstupy s úlohami

 Súčasťou projektu bolo aj definovanie ďalších oblastí s potenciálom pre ďalšie zlepšovanie, spolu s naznačením možného postupu realizácie. V súčasnosti prebiehajú práce aj v týchto oblastiach.

 vnútorná organizácia produktových skupín organizácia obslužných administratívnych činností

Ukážky niektorých z ďalších návrhov

Prerod malej firmy na firmu stredne veľkú prináša so sebou potrebu realizácie konsolidácie, ktorá sa postupne dotýka všetkých procesov. Iba tak je možné sa vyrovnať s nepretržitým rastom. Vyžaduje to veľa úsilia pri hľadaní vlastnej cesty. Výsledky sa však dostavia.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved