rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Zavedenie 5S vo firme UNI-TECH


Projektový manažér: Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJán Burieta
Spoločnosť: UNI - TECH, s.r.o.
Dátum realizácie: 2012

Produktová oblasť: Analýza a meranie práce, Logistika
Odvetvie priemyslu: Chemický a farmaceutický priemysel

Firma UNI-TECH, s.r.o. so sídlom vPúchove vyrába rôzne druhy tmelov aje dodávateľom pre firmu Kia Motors Slovakia. Vzhľadom na nevyhovujúci stav svojich prevádzok aodporúčania zákazníka sa rozhodla implementovať 5S na výrobnej prevádzke. Pri zavádzaní bola podporou firma IPA Slovakia, ktorej konzultantom pre 5S bol Ján Burieta.


Na začiatku projektu bolo potrebné ozrejmiť všetkým zamestnancom čo je to 5S, prečo sa zavádza, akým spôsobom, aké sú prínosy, aké sú náklady na zavedenie a pod. Preto sa realizovalo úvodné školenie (obr. č. 1), na ktorom sa zúčastnili členovia manažmentu firmy aj pracovníci z výroby. Súčasťou školenia bola celá metodika 5S a tiež ukážky zavedenia a prínosov z iných firiem pre inšpiráciu.


Obr. č. 1 Školenie manažmentu a pracovníkov firmy UNI-TECH

Po školení sa pracovníci odobrali do výroby, kde si prezreli svoje priestory a zistili, že na pracoviskách je veľký neporiadok, pomôcky a náradie nemajú svoje miesto, sú neusporiadané, voľne opreté alebo pohodené, bez držiakov a znečistené. Podlaha najmä v okolí mixérov je veľmi znečistená a nie sú zavedené žiadne pravidlá čistenia ani vizualizácia pre jednotlivé materiály, pomôcky, náradie. Chýbajú vyznačené uličky, označenia strojov, pracovísk atď. V skriniach náradia je mnoho vecí, ktoré sú neusporiadané, znečistené a niektoré aj nepoužívané. Pre lepšiu predstavivosť o stave pred zavedením 5S je uvedených niekoľko fotografii (obr. č. 2 - 3).


Obr. č. 2 Nevyhovujúci stav skríň pred zavedením 5S


Obr. č. 3 Nevyhovujúci stav náradia, pomôcok, veľké znečistenie vo výrobe pred zavedením 5S

Zmena na usporiadané pracoviská
Pracovníci firmy, vrátane výrobných pracovníkov zhodnotili, že stav na pracoviskách je nevyhovujúci. Rozhodli sa zapojiť do projektu 5S, ktorého cieľom bola zmena súčasného stavu neporiadku vo výrobe s veľkým plytvaním na stav produktívnych a usporiadaných pracovísk, bez zbytočných plytvaní.

Tím pracovníkov postupoval podľa jednotlivých krokov metodiky. V prvom kroku (separovať – seiri) pracovníci oddeľovali predmety, ktoré na pracovisku zostávajú a sú potrebné pre vykonanie operácie, od tých, ktoré môžu byť premiestnené mimo pracovisko na skladovacie miesto (nie sú používané tak často) a tých, ktoré sa dajú úplne odstrániť – nepoužívané objekty.

V druhom kroku 5S (systematizovať – seiton) tím hľadal miesto pre umiestnenie zostávajúcich predmetov na pracoviskách. Cieľom bolo minimalizovať pohyby pracovníkov, skladové plochy, premiestňovanie materiálu počas práce a pod., aby sa eliminovalo plytvanie. Pre zostávajúce položky sa určila aj kapacita daného miesta, príp. vyznačila vizualizáciou. Pre skrine vznikol súpis položiek – predmetov, ktoré má daná skriňa obsahovať. Ďalej sa doplnila vizualizácia (horizontálna aj vertikálna) podľa stanovených pravidiel.

V treťom kroku 5S (čistiť – seiso) tím pracovníkov realizoval čistenie všetkých pracovísk, teda celého výrobného priestoru. Prekvapujúce bolo, že výrobní pracovníci prišli sami s požiadavkou realizovať toto veľké čistenie v sobotu. Rozdelili si jednotlivé pracoviská na časti, ktoré detailne vyčistili. Na základe uvedeného čistenia sa realizoval aj nasledujúci krok – štandardizácia. Pracovníci sami uznali, že takéto čistenie má zmysel, pretože sa výrobné priestory dostali do výrazne čistejšieho stavu. Veľké čistenie si ešte niekoľkokrát zopakovali a už pri druhom opakovaní počas soboty podotkli, že nebolo potrebné vyvinúť až také úsilie, ako prvýkrát.

Nasledujúci štvrtý krok 5S (štandardizovať – seiketsu) riešil štandardizáciu nového stavu, dosiahnutého realizovanými zmenami na pracoviskách krokmi 1., 2. a 3. Vznikli jednotlivé štandardy, v ktorých sú zachytené čistiace aktivity a tiež rozmiestnenie predmetov. Týmto krokom sa štandardizovala starostlivosť o pracoviská. Dôležité bolo aj uvedomenie si pracovníkov, že pri pravidelnej starostlivosti a dodržiavaní navrhnutých pravidiel nebude nutné vykonávať veľké čistenia tak často, možno vôbec a na pracoviskách budú mať vždy všetky náradia a pomôcky na definovanom mieste v požadovanom stave.

Posledný piaty krok 5S (sebadisciplinovanosť – shitsuke) pracovníci prijali veľmi dobre. Pochopili, že ak nebudú dodržiavať navrhnuté štandardné aktivity čistenia a definované pravidlá, tak sa nimi realizované zmeny vrátia do stavu predtým. Kontrola stavu pracoviska sa vykonáva pracovníkmi medzi sebou. Po príchode na pracovisko, pred začatím práce, majú pracovníci povinnosť skontrolovať stav 5S po predchádzajúcom pracovníkovi, upozorniť na prípadné nezhody a zapísať ich do určeného miesta v pracovnom výkaze. Okrem kontroly medzi sebou, ktorú výrobní pracovníci vykonávajú veľmi dobre, sú vykonávané aj pravidelné audity definovaným tímom pre zabezpečenie fungovania 5S.

Na obr. č. 4 sú uvedené fotografie niektorých zlepšení, ktoré sa zaviedli vrámci 5S. Pracovníci ocenili najmä nové pracovné stoly, stojany na náradie so záchytnou nádobou, vyznačenie miest pre jednotlivé objekty na pracoviskách, vizuálne označenie predmetov a pod. 


Obr. č. 4 Príklady zlepšení vrámci projektu 5S na výrobných pracoviskách

Vrámci projektu boli vytvorené aj dokumenty, ktoré slúžia najmä ako podpora pre pracovníkov na udržiavanie poriadku a čistoty na pracoviskách. Pre skrine to boli súpisy položiek vizualizované priamo na skriniach. Ďalej to boli štandardy pracoviska umiestnené na vizualizačnej tabuli spolu so štandardným stavom ciest a uličiek. Na obr. č. 5 je ukážka vizualizačnej tabule pracoviska pre systém 5S.

Obr. č. 5 Ukážka vizualizácie systému 5S vo firme
Zavedenie 5S vo firme Uni-tech bolo veľmi dobre prijaté manažmentom firmy, ale aj výrobnými pracovníkmi. 
Viac o prínosoch a spolupráci na projekte 5S koordinátor a asistent vedúceho výroby Michal Lipták: „Zákaznícky audit ukázal veľké nedostatky v organizácii jednotlivých pracovísk. Zavedenie systému 5S v našej spoločnosti bolo nevyhnutnosťou. Vďaka vynikajúcej spolupráci všetkých zapojených pracovníkov, pozitívnemu prístupu manažmentu a skúsenostiam konzultanta Jána Burietu sa zmeny začali prejavovať veľmi rýchlo. Všetci uznali, že sa zvýšila kultúra pracoviska a efektivita." 

Obr. č. 6 Tím 5S (výrobní pracovníci spolu s manažmentom a konzultantom)
Na záver projektu bol vykonaný prvý audit 5S, ktorý dopadol vyhovujúco a možno považovať 5S za zavedené. Pracovníci ešte musia dotiahnuť niekoľko úloh (napr. nové pracovné skrinky). Dôležité však je, aby sa zavedený systém dodržiaval a to nielen z dôvodov kontroly a vykonávaných auditov, ale hlavne pre lepšiu, jednoduchšiu a efektívnejšiu prácu na pracoviskách. Stav, ktorý sa dosiahol projektom by nemal byť konečný a ani nie je. Pracovníci už teraz rozmýšľajú nad ďalšími vylepšeniami svojich pracovísk.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved