rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Škola majstrov ušitá na mieru potrebám firmy FINALCAST


Projektový manažér: Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraLukáš Richter
Spoločnosť: FINALCAST, s.r.o.
Dátum realizácie: 2017

Produktová oblasť: Logistika
Odvetvie priemyslu: Hutnícky priemysel

Spoločnosť FINALCAST, ktorej história výroby hliníkových odliatkov siaha až do roku 1967, sa zameriava na technológie gravitačného, sklopného a nízkotlakového liatia. Medzi jej zákazníkov patria významné značky ako napríklad Deutz, Siemens, Rose, Hörmann, Xylem, Crane, Garaventa, Tatra či Nemak. Výroba je opakovaná zákazková, ale jednotlivé produkty sa vzájomne výrazne líšia a majú svoje špecifiká, vzhľadom na rôznorodosť technických a kvalitatívnych požiadaviek zákazníkov z rôznych segmentov.

Atmosfericke


Podobne špecifická bola aj druhá polovica Školy majstrov. Skupina účastníkov bola tvorená okrem majstrov aj zástupcami z oblastí kvality či údržby. Ročné štúdium sme začali odporúčanými témami z oblastí soft a hard, a to v celkovom rozsahu desiatich dní. Ostatné témy sme ponechali zatiaľ neurčené.

HarmonogramPočas prvého kontrolného dňa bolo vyhodnotené plnenie praktických úloh z jednotlivých tréningov.

Následne bolo potrebné určiť formu a obsahovú náplň ďalších desiatich dní. V tomto bode sme sa rozhodli nájsť prienik medzi tým,

  1. čo považujú za zaujímavé pre svoj ďalší rozvoj samotní účastníci,
  2. akú predstavu o ďalšom smerovaní Školy majstrov má vedenie spoločnosti
  3. a postrehmi a odporúčaniami lektorov IPA Slovakia, školiacimi prvých desať dní.

Zaujímavým výsledkom bol fakt, že všetky tri okruhy sa vzájomne výrazne podobali. Táto skutočnosť nám významne uľahčila prácu a určila ďalšie priority. Dohodli sme sa, že:

  • sedem dní bude venovaných ďalším tréningom,
  • posledné tri dni budú venované praktickým workshopom, ktorých témy si určíme (účastníci, vedenie a IPA) vždy mesiac vopred, a to na základe aktuálnej požiadavky a situácie vo firme.

Práve toto rozhodnutie nám umožnilo ponechať si istú mieru flexibility.

Presun3  Diskusia 

Presun2
Fotografie z workshopov

Vo výsledku boli dve témy workshopov venované návrhu zmeny časti layoutu vo výrobe a posledná zlepšovaniu plynulosti materiálového toku naprieč firmou.

 Prezentácia 

Prezentovanie výsledkov práce vedeniu firmy

 

A čo na margo realizovanej Školy majstrov hovoria ľudia z FINALCASTU?

 

Téma: Organizácia práce a time manažment.

V tejto časti ma zaujala časť o sebareflexii, ako stanovovať priority, rozdeľovanie podľa dôležitosti a naliehavosti.

Téma: Majster ako líder.

To bola téma, ktorá ma zaujala asi najviac. Veľmi prehľadne bola spracovaná s množstvom dobrých rád ako pracovať s ľuďmi, ako s nimi hovoriť, chváliť aj kritizovať. Jednoduchý návod ako si rozdeliť ľudí do určitých kategórii kto na čo má.
 

Téma: Efektívna komunikácia a asertívne správanie.

Aj toto bola veľmi zaujímavá téma. Ukázala mi techniku ako s ľuďmi hovoriť priamo verbálne, ale aj nepriamo rečou tela. Povedal by som, že toto bola asi najlepšia téma Školy majstrov.

Jozef Pač – majster odlievania


Absolvovanie Školy majstrov vo firme FINALCAST osobne hodnotím veľmi pozitívne. Pod vedením odborných lektorov z firmy IPA som mal možnosť pozrieť sa na svoju prácu majstra finalizácie z postu pracovníkov pracujúcich pod mojím vedením.

Veľmi kladne hodnotím formu školenia, akú lektori zvolili pri práci s našou skupinou.

Testovaním a modelovými situáciami mám nastavili zrkadlo našich silných a slabých stránok v prístupe k spolupracovníkom, podriadeným a taktiež pri riadení výrobného toku vo firme. Počiatočnú pasivitu niektorých kolegov zlomilo pomenovanie nedostatkov v našej firme a hlavne na svojich strediskách. Spoločne sme sa zapojili do možností riešenia týchto nedostatkov, ktoré sa reálne zaviedli do výroby po absolvovaní tejto Školy majstrov. Myslím, že výrazne prispela k lepším vzťahom a pochopeniu sa všetkých zúčastnených kolegov.

Do praxe sme preniesli aj analýzu a zlepšovanie procesov vo výrobe, ktorú sme spoločne vypracovali na hodinách s Ing. Richterom. Navrhnutý nový layout pracoviska sa reálne v praxi využíva.

Jaroslav Baťko – majster finalizácie odliatkov

 

Poznatky zo Školy majstrov sú pre nás a našu firmu prínosom. Niektoré témy sme už aplikovali aj v praxi. Hlavné témy boli procesy zlepšovania kvality, riešenia problémov prestojov, zlepšovania procesov, zvyšovania kvalifikácie pracovníkov, návyk pracovníkov dlhodobo zlepšovať procesy. Ďakujem spoločnosti IPA za seriózny prístup a dúfam,že sa ešte v budúcnosti stretneme pri ďalších procesoch vzdelávania.

Ľubomír Švec – majster odlievania

 

Záverečné zhrnutie vedením spoločnosti

Projekt Škola majstrov vo FINALCAST hodnotím vysoko pozitívne. Ponúknuté riešenie zo strany IPA v druhom bloku prednášok prispôsobiť ich tému konkrétnym požiadavkám a potrebám našej spoločnosti veľmi pozitívne ovplyvnilo nielen samotný priebeh workshopu, ale zároveň prinieslo praktické výsledky jednotlivým účastníkom a zároveň celej firme. Aj po skončení bloku prednášok a workshopov badať jednoznačné procesné a komunikačné zlepšenie v práci majstrov a vedúcich úsekov nielen na svojich oddeleniach, ale aj v spolupráci medzi nimi, čo prinieslo viaceré synergické efekty. Verím, že sa nám podarí v najbližšej dobe nadviazať na pozitívne výsledky a pokračovať v spolupráci s IPA pri riešení nových výziev.

Ing. Helena Oravcová, PhD. - výkonný riaditeľ

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved