rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Optimalizácia a posudzovanie layoutov


Projektový manažér: Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJuraj Sidora
Spoločnosť:
Dátum realizácie: 2017

Produktová oblasť: Logistika
Odvetvie priemyslu: Potravinársky a tabakový priemysel

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s tým, že vznikajú nové firmy, budujú sa nové, väčšie prístavby už existujúcich výrobných hál, pretože súčasné priestory už nestačia. Spoločnosti sa snažia optimalizovať svoje súčasné priestory tak, aby bolo možné pridať nové linky, kúpiť väčší, výkonnejší stroj a vyrábať tak viac produktov. Samozrejme, všetky riešenia majú aj svoje úskalia a nie každá firma si môže dovoliť napríklad vybudovať novú halu. Projekty, ktoré sme nedávno riešili v jednej spoločnosti, boli kombináciou viacerých vyššie spomenutých faktov. 

Dve časti spolupráce

Naša spolupráca s danou spoločnosťou spočívala v dvoch častiach. Prvý projekt bol zameraný na posúdenie viacerých variantov rozmiestnenia štyroch ohýbacích a dvoch vypaľovacích zariadení. Úlohou nás, ako nezávislého partnera, bolo posúdiť každý variant na základe stanovených KPI, popísať plusy a mínusy týchto variantov a následne vypracovať náš variant za stranu IPA. V prvom bode projektu sme sa zamerali na analýzu súčasného stavu, kde bolo potrebné zamerať dané priestory a fyzicky si prejsť materiálový tok cez jednotlivé pracoviská. Následne sme si spolu so zástupcami spoločnosti zadefinovali úzke miesta a obmedzenia týchto pracovísk. V treťom kroku sme stanovili ukazovatele, podľa ktorých budeme jednotlivé varianty posudzovať. Na týchto KPI sme sa spoločne dohodli na jednom z workshopov. Pri materiálových tokoch sme sledovali dĺžku tokov, pri manipulačných priestoroch sme sledovali veľkosť v m2.

Dané varianty sme posudzovali podľa nasledujúcich ukazovateľov:
  1. Materiálové toky sklad – vypaľovacie/ohýbacie zariadenie
  2. Materiálové toky – vypaľovacie/ohýbacie zariadenie – ostatné pracoviská 
  3. Materiálové toky  – križovanie materiálových tokov
  4. Manipulačný priestor a ulice pri zariadeniach
  5. Prípravná zóna pred vypaľovacím, ohýbacím zariadením
  6. Priestor pre rozpracovanú výrobu
  7. Obmedzenie skladu
  8. Bezpečnosť

Súčasný stav v spoločnosti

V tejto sekcii sa momentálne nachádza jedno vypaľovacie zariadenie a dve ohýbacie zariadenia. Do tohto priestoru je potrebné umiestniť ešte ďalšie dve ohýbacie zariadenia a jedno vypaľovacie zariadenie. Ako bolo spomenuté, spoločnosť mala vytvorených niekoľko variantov a od nás chcela ich posúdenie a vytvorenie ďalšieho variantu. 


Znázornenie súčasného materiálového toku
Náš návrh spočíval v tom, že sme sa snažili vytvoriť dve sekcie, vypaľovacie a ohýbacie zariadenia spolu, ktoré by v prípade napr. poruchy na jednom zariadení mohli bez problémov fungovať na druhom zariadení, teda tieto zariadenia by boli vzájomne zastupiteľné. Čiže je vidno, že sme sa snažili daným usporiadaním vytvoriť priamy tok materiálu z vypaľovacieho na ohýbacie zariadenie a potom na jednotlivé pracoviská. Jediné úzke miesto v tomto variante bolo to, že prípravná zóna blokuje manipulačnú uličku pred vypaľovacím zariadením. Toto bolo jedno z obmedzení, ktoré bolo pri každom jednom variante. Z hľadiska veľkosti plôch medzi jednotlivými pracoviskami vychádzal tento variant najlepšie, tiež nedochádza ku križovaniu materiálových tokov. Z pohľadu vyrobiteľnosti najväčšieho kusa tu takisto nedochádza k žiadnym obmedzeniam. 



Návrh rozmiestnenia IPA
Tento náš variant sme predstavili zástupcom spoločnosti a na základe toho sa realizoval spoločný workshop, kde vznikol finálny variant. Rozdiel oproti nášmu návrhu je v tom, že vypaľovacie a ohýbacie zariadenia sú umiestnené pri sebe a vznikla tak jedna vypaľovacia a jedna ohýbacia sekcia. Z hľadiska veľkosti plôch sa tieto o niečo zmenšili, ale vznikla veľká plocha vedľa pracoviska ohýbacích zariadení. Tiež v jednom mieste dochádza ku križovaniu materiálových tokov, ale v spoločnosti sa s týmto návrhom stotožnili, prijali ho a rozhodli sa ho aj realizovať.



Finálny návrh

Návrh rozmiestnenia komunikácií

Súčasťou tohto projektu bol aj návrh manipulačných uličiek, chodníkov pre chodcov, vychystávacích  miest, supermarketu a rôznych iných plôch v novej prístavbe výrobnej haly. Taktiež v úvode prebehla analýza súčasného stavu, zameranie novej prístavby a zadefinovanie úzkych miest a obmedzení. 

Pri navrhovaní rozmiestnenia komunikácií sme samozrejme zohľadňovali normy, ktoré definujú šírky jednotlivých priestorov. Na začiatku sme boli oboznámení s tým, že hlavná manipulačná ulica ostáva zachovaná a nepočíta sa s jej presunutím. Na základe tohto faktu a tiež charakteru montážnych pracovísk sme navrhli nasledovné usporiadanie. Návrh bol viac-menej schválený, na spoločných workshopoch sme už len dolaďovali detaily, ako to, či v niektorých častiach bude jednosmerná, alebo obojsmerná ulica, akej farby a hrúbky budú jednotlivé čiary, či budú striekané farbou, alebo tam bude nalepená páska a pod. Na značenie hlavných komunikácií sme použili žltú farbu, chodníky pre chodcov boli označené zelenou, plocha pre návesy kamiónov bola označená zelenou čiarkovanou a vychystávacie plochy sme označili modrou.
 

  
Rôzne spôsoby označovania plôch
Tento návrh sa tiež realizoval a pred skolaudovaním samotnej stavby bolo potrebné, aby boli vyznačené všetky komunikácie, chodníky pre peších a iné ďalšie plochy. Tento výkres slúžil potom spoločnosti, ktorá realizovala implementáciu daných čiar ako podklad.

Riešite aj vy vo svojej spoločnosti podobný problém s layoutami?

Máte vytvorených niekoľko návrhov a potrebujete poradiť s tým, ktorý variant realizovať? Alebo riešite usporiadanie manipulačných uličiek, chodníkov, plôch pre pracoviská v novej hale? Vieme vám pomôcť nezávislým pohľadom, zhodnotiť plusy a mínusy každého návrhu a vytvoriť úplne nový variant z našej strany. Vieme to realizovať spoločne s vašimi ľuďmi, alebo úplne samostatne na základe poskytnutých podkladov. Kontaktujte nás na sidora@ipaslovakia.sk.


Čítajte viac takýchto článkov medzi prvými a objednajte si časopis Průmyslové inženýrství.


Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

O čo prídem, ak sa nezúčastním Dňa ...Deň výrobných manažérov je jedinečné ...

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Tretí ročník Podnikateľskej univerzity ...Sereď 29.–30.1.2019. V poradí už tretí raz bola korporácia ...

Najnovšie články

Staňte sa želanou organizáciou u ...Hľadáte spôsob ako pracovať s ľuďmi  a neustále ...

Rozhovor Jána Košturiaka pre MM ...Období do roku 2025 by mělo přinést tak zásadní ...

V roku 2019 dajte číslam šancu rásťZamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo vznikajú vo vašom ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved