rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Návrh konceptu layoutu výroby vlakových sedadiel vo firme Borcad cz, s.r.o.


Projektový manažér: Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraLukáš Richter
Spoločnosť: Borcad cz, s.r.o.
Dátum realizácie: 2014

Produktová oblasť: Logistika
Odvetvie priemyslu: Strojársky priemysel

Špecifikom tohoto projektu boli práve zmieňované kľúčové požiadavky maximálnej flexibility a robustnosti, ktoré vychádzajú z relatívne vysokej rozmanitosti vyrábaných sedadiel a ich kombinácií.

Firma Borcad cz, s.r.o. je lídrom v i pôrodnicko-gynekologickej oblasti. Avšak posledné roky sa so svojimi sedadlami úspešne etablovala aj na trhu koľajovej techniky. Dopyt po jej vlakových sedadlách, z ktorých napr. konštrukčné riešenie regionálnych sedadiel bolo ocenené prestížnou cenou „Swedish Steel Second Prize" 2012, neustále rastie. Preto sa firma rozhodla výrazným spôsobom navýšiť svoje výrobné kapacity, aby bola schopná upokojovať narastajúci dopyt, a to vybudovaním samostatnej výrobnej haly na vedľajšom pozemku, kúsok od existujúceho areálu firmy. Jednou z úloh bolo práve vytvorenie nového konceptu layoutu výroby.

Mnohé firmy v súčasnosti pociťujú potrebu radikálnej zmeny svojej výroby, a to v podobe zmeny layoutu. Dôvodov pre podniknutie takéhoto kroku býva spravidla niekoľko. Najčastejšie sa stretvávame s týmito: už je vyčerpaný potenciál drobných zmien na pracoviskách, nastáva zmena štruktúry výroby, zavádzajú sa nové výrobky, dochádza k kontinuálnemu nárast dopytu zo strany zákazníka, vyvstáva potreba optimalizácie vnútropodnikovej logistiky, konkrétne skrátenia materiálových tokov, či sa pripravuje zavádzanie nových technológií a to prináša potrebu zmeny priestorového usporiadania výroby. Ako vidíme, dôvodov pre zmenu môže byť celý rad, avšak to, čo tieto prípady spája je vysoký potenciál, príležitosť pre skokové zlepšenie, možnosť radikálneho prehodnotenia súčasného stavu a zapracovanie nových prvkov. V prípade budovania novej haly na zelenej lúke sa nám dostáva i luxus v podobe relatívne minimálnych obmedzení, ktoré sú prítomné v iných prípadoch, kde je potrebné navrhované riešenie výrazne podriadiť už existujúcim budovám.

Zásadným činiteľom, majúcim priamy vplyv na budúce parametre výroby, je práve schopnosť firmy rozpoznať naskytujúci sa potenciál, zozbierať maximum dostupných nápadov a názorov, snažiť sa odprostiť od súčasného stavu, jednotlivé nápady a možnosti posúdiť z viacerých pohľadov, vygenerovať rôzne varianty riešenia, zvoliť tie, ktoré budú v podmienkach danej špecifickej výroby vyhovujúce a tým výrazne dopomôcť skokovému zlepšeniu danej výroby. A práve takýmto prípadom bol aj projekt pre firmu Borcad cz, s.r.o., zameraný na návrh layoutu výroby vlakových sedadiel.

 Ukážka sedadiel pre regionálnu dopravu od firmy Borcad cz, s.r.o, ktoré pozná asi každý z nás aj z vlakov premávajúcich po SR.

Cieľom projektu bolo:

  • spolupracovať na návrhu konceptu layoutu výroby vlakových sedadiel, t.j. na návrhu rozmiestnenia jednotlivých pracovísk, orientácie ich vstupov a výstupov, určenie ich rozmerov a potrebných rozmerov daných budov,
  • navrhnúť koncept logistiky, určiť potrebné rozmery skladov a ostatných skladovacích plôch,
  • riešenia mali vycházať z princípov Lean s požiadavkou na maximálnu flexibilitu, robustnosť (odolnosť v prípade neštandardných situácií) a maximalizáciu podielu predmontáži.

Špecifikom tohoto projektu boli práve zmieňované kľúčové požiadavky maximálnej flexibility a robustnosti, ktoré vychádzajú z relatívne vysokej rozmanitosti vyrábaných sedadiel a ich kombinácií. Pre každého zákazníka je potrebné zohľadniť jeho špecifiká a tomu podriadiť konštrukčný návrh sedadla, čo má priame implikácie priamo na výrobu. Táto flexibilia je konkurenčnou výhodou firmy a bolo potrebné ju zachovať, ideálne ešte posilniť.

Projektový tím bol v zložení zamestnancov firmy Borcad cz, s.r.o. a konzultantov IPA Slovakia, s.r.o.

Organizačne sa projekt skladal z piatich stretnutí, ktoré prebiehali na dvojtýždennej báze. Náplňou stretnutia bolo:

  • informovanie o nových skutočnostiach dotýkajúcich sa riešenia projektu,
  • revízia súčasných navrhovaných riešení,
  • prezentácia vypracovaných návrhov alternatívnych riešení,
  • ukážky vybraných riešení z iných firiem,
  • analýza priamo na pracoviskách,
  • dohodnutie ďalšieho postupu a rozdelenie úloh.
    

Revízia jedného z riešení a jeho alternatívne spracovanie

Medzi stretnutiami sa analyzovali získané dáta priamo z výroby a z informačného systému. Išlo o kusovníky, normy, súčasný layout v dwg formáte, kapacity pracovísk ručných aj strojných a ďalších podkladov. Na základe dát sa navrhovali ďalšie varianty či ich kombinácie a vyjadrovali sa ich potenciálne prínosy.

   
Ukážka detailnejších návrhov možností riešení jednotlivých častí

Táto iteratívna forma stretnutí umožnila opakovane sa vracať k predošlým myšlienkam či návrhom a revidovať ich vo svetle nových skutočností. Dôležitým faktorom bola aj možnosť krížovej kontroly navrhovaných riešení, a tým systematická eliminácia rizika zabudnutia na niektorú skutočnosť a jej nezapracovanie do návrhu. Inšpirácia riešeniami z iných firiem umožnila prijatie a zapracovanie nových prvkov do navrhnutého konceptu.

    

 Ukážka možných riešení

V súčasnosti firma Borcad cz, s.r.o. pokračuje s druhým nadväzujúcim projektom, ktorý je už zameraný na detailné rozpracovanie častí výrob a to až na úroveň návrhu pracovísk v jednotlivých častiach výroby, skladov a spôsobu umiestnenia zásob a ich riadenia.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved