rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Kvalita v spoločnosti ULSTRUP PLAST s.r.o.


Projektový manažér: Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJán Burieta
Spoločnosť: ULSTRUP PLAST s.r.o.
Dátum realizácie: 2015

Produktová oblasť: Logistika
Odvetvie priemyslu: Chemický a farmaceutický priemysel

Vo firme Ulstrup Plast v Pobedime, ktorá vyrába hlavne plastové výlisky, sa konali vo februári a marci tohto roka praktické tréningy zamerané na kvalitu. 

Účastníci boli hlavne kontrolóri kvality, koordinátori kvality, ale aj lídri montáže, technický manažér, výrobný manažér. Účastníci s lektorom (Ján Burieta) sú na obr. č. 1.Obr. č. 1 Účastníci školení kvality v Ulstrup Plaste spolu s lektorom

Tréning bol zameraný na pripomenutie a ujasnenie niektorých základných poznatkov a nástrojov kvality. Na začiatku sa diskutovalo o tom, čo je to kvalita a čo znamená vyrábať kvalitne pre firmu a zamestnancov. Účastníci spolu s lektorom nadefinovali kvalitu pre výrobok (držiak), ktorý lisujú z plastu vo firme (obr. č. 2).


Obr. č. 2 Ukážka definovania kvality a chýb na vybranom produkte

Okrem kvality je potrebné poznať aj chyby a nedostatky, ktoré sa na výrobku pri výrobe objavujú, aby operátor vedel skontrolovať, či proces nevyrobil nezhodu. Samozrejme, že následne lektor upozornil na to, že kvalita sa má vyrábať a nie kontrolovať, aj keď máme vo firme kvalitárov. Tí by mali slúžiť ako podpora operátorov.

Následne účastníci školenia rozdiskutovali postup, ako riešiť nezhodu a ktoré funkcie sa podieľajú na jej riešení. Vrámci školenia bol spolu s kvalitármi zadefinovaný presný postup, ako túto nezhodu riešiť, kto ju má riešiť, akým spôsobom. Na tento účel sa využil vývojový diagram.

Na zistenie úrovne kvality sa vo firme používajú rôzne ukazovatele, ktoré sú pravidelne vyhodnocované, často prepojené na odmeňovací systém. Aj vo firme Ulstrup Plast pracovníci majú presnú evidenciu nezhôd, dôvodov chýb a tiež systém na ich riešenie. Ukazovatele sú pravidelne vyhodnocované a vizualizované na tabuliach vo firme (obr. č. 3).


Obr. č. 3 Príklad vyhodnocovania ukazovateľov kvality vo firme

Nekvalita sa sama od seba nezmení na kvalitu. Preto je veľmi dôležité pravidelné zlepšovanie kvality. Z týchto dôvodov boli počas školenia precvičené nástroje na zber a spracovanie dát (frekvenčná tabuľka, histogram, regulačný diagram, Pareto diagram), ktorých ukážky sú na obr. č. 4.

 Obr. č. 4 Ukážka realizácie praktického príkladu nástrojov kvality

Aby sa mohla nekvalita zlepšovať, je potrebné nájsť jej príčiny. Aj nástroje na hľadanie koreňových príčin problémov (Ishikawa diagram, 5x Prečo) boli použité priamo na vybraný problém z firmy.

Na záver školenia lektor spomenul, že dôležité pre kvalitu je, aby každý pracovník vedel, čo je to kvalita, ako sa správať pri nájdení nezhody, ako odhaľovať príčiny nezhôd, prijímať nápravné opatrenia a teda zlepšovať kvalitu.

Tréning bol veľmi úspešný, o čom svedčí aj niekoľko spätných väzieb od pracovníkov.

Danka Mokošová, kvalitárka
Školenie bolo zaujímavé, dokonale vysvetlené aj na príkladoch ako to funguje v praxi. Školiteľ mal výklad výstižný, zrozumiteľný. Bola som veľmi spokojná. Veľa mi to dalo do praxe.

Gabriela Priadková, kvalitárka
Školenie bolo super, niektoré veci budem používať v praxi. Bola som spokojná s lektorom, dobrá komunikatívnosť, výborná slovná zásoba, milý prístup.

Anna Grofová, vedúca montážnej linky
Školenie kvality hodnotím na jednotku. Školiteľ bol príjemný a tie vedomosti, ktoré sme získali, zúročíme v praxi. Školiteľ komunikatívny.

Zuzana Kulichová, kontrolór kvality
Školenie, ktoré môžeme využiť v praxi. Obsahovalo veľa informácií. Príjemný školiteľ.

Zuzana Hruboňová, kontrolórka kvality
Školenie prebiehalo na výbornú. S lektorom som bola maximálne spokojná – odborník ako v teórii, tak aj v praxi.

František Doba, koordinátor kvality
Praktické ukážky na dané problémy. Nielen odprezentované, ale vysvetlené na príkladoch.

Michaela Bartovicová, kontrolór kvality
Školenie prebehlo interaktívnou formou. Školiteľ bol príjemný a celkové zhodnotenie je, že každému účastníkovi to dalo nejaké praktické poznatky, ktoré sa dajú preniesť aj v reálnej praxi.

Lenka Mokošová, kontrolórka kvality
Školenie bolo podané zrozumiteľne, zaujímavo a zábavne. Niektoré témy budem používať aj v praxi. Dozvedela som sa viac o analytických riešeniach problémov v kvalite a ich využívaní v praktickom živote, čo ma zaujímalo.

Michal Bednár, kontrolór kvality
Nadobudnutie nových informácií, ktoré môžem uplatniť vo svojom zamestnaní. Príjemný priebeh školenia.

Lenka Petrušová, kontrolór kvality
Školenie bolo zaujímavé, dozvedela som sa veľa nových vecí a nové informácie využijem v praxi.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved