rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Certifikácia Six Sigma v BOGE Elastmetall, Trnava


Projektový manažér: Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autora
Spoločnosť: Boge Elastmetall Slovakia a.s.
Dátum realizácie: 2015

Produktová oblasť: Kvalita
Odvetvie priemyslu: Automobilový priemysel

V roku 2015 sa spoločnosť Boge Elastmetall rozhodla naštartovať program Six Sigma. Spoločne s vedením spoločnosti sme diskutovali o možnostiach a spôsobe implementácie Six Sigma prostredníctvom kick off mítingu. Výsledkom bol výber kandidátov pre inicializačný beh na úroveň Green Belts a definovanie  projektov ako súčasti riešenia a neskôr certifikácie vybraných kandidátov.

Do programu Green Belt sa zapojilo 13 pracovníkov, ktorí boli vybraní prierezovo z rôznych podnikových útvarov. Jednalo sa o pracovné pozície:

 • Pracovníci servisnej skupiny predpríprava kovov, vulkanizácia a malé série
 • Technológ procesu plastov
 • Inžinier analýzy nákladov a inžinier pre FMEA a Lean procesy
 • Interný proces audítor
 • Vedúci útvaru priemyslového inžinierstva
 • Vedúci tímu zákazníckych reklamácií
 • Disponent logistiky
 • Vývojári dielov
 • Referent odbytu

Účastníci boli následne začlenení do 3. projektových tímov a pre každý tím bol zvolený projektový vedúci.

Všetky projekty boli zamerané na elimináciu odpadu vyrábaných dielov resp. elimináciu vopred vybraných top chýb, ktoré sa na dieloch vyskytujú. Každý projektový tím riešil chyby na inom type výrobku, pričom kládol dôraz na 2 až 3 najčastejšie sa vyskytujúce chyby.


Obr.1 Vybrané diely pre projekty Six Sigma

Program Six Sigma bežal na základe vopred stanoveného harmonogramu od júna do decembra 2015.

 

Obr.2 Harmonogram Six Sigma

Vzdelávací a tréningový program pozostával z 5. modulov, postavených obsahovo na metodike DMAIC. Každý tréningový modul trval 2 dni a po každom module bol vyhradený priestor pre mentoring projektového tímu. Mentoring sa uskutočňoval vždy približne 2 týždne po realizácii tréningu a prebiehal individuálne medzi mentorom a každým projektovým tímom, za účasti všetkých členov konkrétneho projektového tímu. Mentoring bol realizovaný počas 1 dňa, pričom bol vyhradený rovnaký časový priestor pre každý projektový tím (pri 3.projektových tímoch vychádza čas 2,5 hod / 1 tím).

Zhruba v polovici programu Six Sigma sme realizovali kontrolný deň zameraný na zhodnotenie progresu a stavu bežiaceho programu.

Kontrolný deň prebieha na úrovni účastníkov kurzu, zástupcov manažmentu spoločnosti a zástupcov spoločnosti IPA Slovakia (lektor, člen vedenia spoločnosti IPA). Cieľom kontrolného dňa je zhodnotenie aktuálneho stavu riešených projektov (problémy, obmedzenia, potrebná podpora manažmentu, potrebné rozhodnutia) a obojstranného zhodnotenia priebehu všetkých aktivít spojených s bežiacim programom Six Sigma.

Podľa vopred dohodnutého harmonogramu sme v decembri pristúpili k vyhodnoteniu úspešnosti programu – certifikácia Six Sigma a vyhodnotenie úspešnosti riešených projektov.

Certifikácia a obhajoba získania certifikátu Six Sigma Green Belts vyžaduje splnenie nasledovných kritérií:

Forma obhajoby

Obsah

1. Písomná skúška

Overenie teoretických znalostí formou zodpovedania otázok. Požadovaný záverečný výsledok: "VYHOVEL

2. Obhajoba

Prezentácia výsledkov riešených projektov Six Sigma.
Požadovaný výsledok: Splnenie cieľov podľa projektového zadania (odsúhlasenie dosiahnutých cieľov sponzorom projektu)    

Odovzdanie certifikátov Six Sigma

Certifikát Six Sigma Green Belt

 • Účasť na všetkých prednáškových moduloch (max. 20% absencia)
 • Výsledok písomnej skúšky VYHOVEL
Splnenie cieľov podľa projektového zadania definovaných v projektovom zadaní – prevzatie výsledkov Sponzorom projektu.Obr.3 Priebeh certifikácie - písomná skúška

Výsledkom programu Six Sigma v jeho pilotnej fáze bolo pre spoločnosť Boge úspešné vyhodnotenie riešených projektov a 12 certifikovaných pracovníkov na pozícii Green Belt.

Obr.4 Certifikát Lean Six Sigma Green Belt

V nadchádzajúcom roku 2016 spoločnosť Boge Elastmetal plánuje pokračovanie nielen formou výberu ďalších kandidátov a nových projektov, ale rovnako tiež systémovým budovaním komplexnej organizácie Six Sigma, ako plnohodnotného programu zameraného na zvyšovanie zákazníckej spokojnosti a prevádzkovej hospodárnosti.


Na záver pripájam zopár citátov úspešných absolventov.
Na otázku technického riaditeľa spoločnosti Boge odpovedali: 
„Čo vám osobne a tiež podniku dala účasť na Six Sigma?" 

„Vytvorila sa štruktúra tímov, ktorá pracovala veľmi systémovo. Osobne som sa naučil pozerať na veci komplexne – výroba, logistika, vývoj."

„Vnímam to ako nový nástroj pre firmu, spoluúčasť aj iných útvarov, ktoré nie sú denne zapojené do  riešenia top problémov."

„Spoločný prístup, spoločný jazyk – urýchlený proces riešenia a komunikácie. Osobne nové metódy, uvedomil som si ako vývojár, čo všetko z pohľadu výroby musím vedieť."

„Pozitívny efekt a zameranie na cieľ. Kopec nových vecí a hlbšie som sa dostal do problematiky."

„Six Sigma je vhodný nástroj na optimalizáciu výroby. Stretol som sa detailne s procesmi, ktoré som hlbšie nepoznal."

„Veľká studňa riešení pre iné komponenty. Uvedomenie si váhy a vplyvu jednotlivých oddelení."

„Teraz som mala možnosť spoznať vhodnú štruktúru riešenia problémov."

„Spoločný jazyk oddelení a riešenia problémov. Veľké zladenie a prínos pre firmu. Veľa stresu vzhľadom na termíny a koniec roka."

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved