rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Analýza potenciálu v slovenskej nemocnici optikou štíhleho riadenia (3)


Projektový manažér: Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraLukáš Richter
Spoločnosť: Nemocnica
Dátum realizácie: 2015

Produktová oblasť: Zdravotníctvo
Odvetvie priemyslu: Zdravotníctvo

Téma zlepšovania stavu v slovenských nemocniciach začína stále viac rezonovať. Či už je to v médiách, medzi ľuďmi (pacientmi) alebo v odbornej verejnosti. Asi každému je jasné, že stav, v ktorom sa súčasnosti mnohé slovenské nemocnice nachádzajú, je až alarmujúci a takýto trend nie je dlhodobo udržateľný.
Keďže systémové zmeny zhora (napríklad zo strany ministerstva) sa zdajú byť v nedohľadne, stále viac manažérov nemocníc berie iniciatívu do svojich rúk a hľadá možnosti, ako vykonať zmenu v rámci svojich kompetencii. Teda ako dať veci do pohybu vo svojej nemocnici. Príkladom takéhoto prístupu je aj prípad jednej menšej slovenskej nemocnice (350 zamestnancov), ktorej predstaviteľov zaujala ponuka spolupráce zo strany IPA. Na nasledujúcom obrázku (obr. 1) je harmonogram realizácie celého projektu.


Obr.1. Harmonogram realizovaného projektu

Na úvodnom workshope s vedením nemocnice bol predstavený tím „Štíhle zdravotníctvo IPA", náš spôsob práce a pohľad na procesy, návrhy tém, analýz a spôsob ich realizácie. Ďalej ukážky možných výstupov a typické prínosy, ktoré je možné očakávať. Na základe diskusie bolo vyšpecifikované nasledujúce zadanie.

Hlavné ciele projektu:
 • Získať predstavu o štruktúre času vykonávaných aktivít personálom nemocnice
 • Porovnať výsledky medzi sebou – na úrovní daného oddelenia, ale aj medzi oddeleniami naprieč nemocnicou, identifikovať príčiny zistených rozdielov
 • Identifikovať plytvanie a jeho príčiny, navrhnúť nápravné opatrenia a určiť prínosy týchto opatrení
 • Zachytávať podnety z pohľadu bezpečnosti pacienta a kvality poskytovanej starostlivosti
Rozsah projektu bol vymedzený nasledovne:
 • Analýza sa uskutoční na všetkých štyroch klinikách nemocnice
 • Na každej klinike bude vykonaná snímka pracovného dňa vybraného lekára a aj sestry, rozhovory s personálom a krížové porovnávanie
 • Pre potreby porovnania bude analýza realizovaná 2 pracovné dni – každý deň bude pozorovaná práca iného pracovníka
 • Súčasťou analýzy bude aj vybraná ambulancia, ktorá predstavuje úzke miesto a je teda považovaná za problematickú práve z dôvodu jej obmedzenej kapacity
V súlade so zadaním sme uskutočnili analýzu. Tá bola rozdelená na dve fázy prerušené kontrolným dňom, aby bolo možné prípadne korigovať jej smerovanie a zamerať sa viac na niektoré špecifické oblasti. Odsnímkovaných bolo spolu približne 160 hodín práce personálu.Členenie činností a hlavné kroky projektu

Všetky pozorované aktivity boli rozdelené do niektorej z nasledujúcich kategórii:
 • Činnosti predávajúce hodnotu pacientovi – činnosti spojené priamo s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 • Nutné činnosti ale nepridávajúce hodnotu – vykonanie mnohých z nich často vyplýva z legislatívy.
 • Plytvanie – hľadanie, čakanie, chôdza, zbytočné zásoby, duplicitné procesy, zbytočná práca, neefektívna komunikácia, chyby a pod.
 • Voľná kapacita – nevyužitý pracovný čas – príchod pacientov sa v mnohých prípadoch nedá dostatočne presne prognózovať, tak si nemocnica musí ponechávať istú kapacitnú rezervu pre prípad neočakávaných udalostí.
Hlavná myšlienka realizovaného projektu spočíva v naplnení troch krokov (obr. 2). Prvým bola analýza súčasného stavu, t.j. identifikácia potenciálu. Druhým návrh nápravných opatrení. Tieto smerovali na elimináciu plytvaní a uľahčenia vykonávania nutných činností, ktoré však tiež hodnotu pacientovi nepridávajú. Dôsledkom týchto opatrení je nárast voľnej kapacity. Posledný krok, rozvoj, spočíva v návrhu ďalších činností, predávajúcich hodnotu pacientovi. Je to spravidla v rovine poskytovania ďalších služieb, možnosti viac času venovať práci s pacientom a zlepšenia zdravotnej starostlivosti.


Obr. 2. Hlavná myšlienka projektu a členenie činností

Podrobnejšie rozpracovanie krokov 2 a 3 predpokladá úzku spoluprácu s ľuďmi priamo z daných procesov. Navrhovaná forma realizácie je v rovine vzdelávania, projektov a wokshopov s vedením nemocnice.

Záver

Prístup štíhleho riadenia nachádza postupne svoje uplatnenie aj v špecifickom prostredí nemocníc. Jeho nástroje a metódy je ale potrebné citlivo prispôsobiť daným požiadavkám zdravotníctva, legislatívnym špecifikám danej krajiny ako aj konkrétnej nemocnici. Teší nás, že už aj na Slovensku sa začínajú objavovať prvé lastovičky, manažéri nemocníc, ktorí sa rozhodli zobrať iniciatívu do svojich rúk a vo svojej nemocnici vykročili na cestu zvanú Lean. Veď z výsledku profitujú všetci zainteresovaní: pacient i jeho rodič, personál a aj vedenie nemocnice, no a v konečnom dôsledku aj zdravotná poisťovňa.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved